HOW TO: กำหนดค่าบริการการจัดการโพรโทคอล (SNMP) ของเครือข่ายแบบธรรมดาใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324263 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าบริการแบบธรรมดาเครือข่ายจัดการโพรโทคอล (SNMP) ใน Windows Server 2003 บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าคุณสมบัติเอเจนต์ SNMP, SNMP traps และ SNMP ความปลอดภัย

บริการ SNMP เมื่อมีการกำหนดค่าสำหรับตัวแทนการ สร้าง trap ข้อความที่ส่งไปยังปลายทาง trap หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าบริการ SNMP จะส่ง trap การเมื่อได้รับการร้องขอข้อมูลที่ไม่ประกอบด้วยชื่อชุมชนที่ถูกต้อง และไม่ตรงกับชื่อโฮสต์ที่ยอมรับได้สำหรับบริการ

วิธีการกำหนดค่าข้อมูลของบริษัทตัวแทน SNMP

การตั้งค่าข้อมูลเอเจนต์ SNMP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งบริการ snmp.
 4. คลิกการตัวแทนแท็บ
 5. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ในที่ติดต่อกล่อง และจากนั้นพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อในการตำแหน่ง:กล่อง

  ข้อคิดเห็นเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อความ และจะไม่ใส่ก็ได้
 6. ภายใต้<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริการที่จะมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวเลือกการบริการคือ:
  • มีอยู่จริง: ระบุว่า คอมพิวเตอร์จัดการอุปกรณ์ทางกายภาพ เช่นพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์
  • โปรแกรมประยุกต์: ระบุว่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมใด ๆ ที่ส่งข้อมูล โดยใช้ TCP/IP
  • Datalink และ subnetwork: ระบุว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จัดการ TCP/IP subnetwork หรือ datalink เช่นบริดจ์เครือข่าย
  • Internet: ระบุว่า คอมพิวเตอร์นี้ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์การ IP (เราเตอร์)
  • จุดสิ้นสุดการจบ: ระบุว่า คอมพิวเตอร์นี้ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ IP
 7. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: ถ้าคุณได้ติดตั้งเพิ่มเติม TCP/IP อุปกรณ์เครือข่าย เช่นสวิตช์หรือเราเตอร์ เห็นการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1213 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการดู RFC 1213 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของอินเทอร์เน็ต Engineering บังคับใช้งาน (IETF):

http://www.ietf.org/rfc/rfc1213.txt
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

วิธีการกำหนดค่า'ชุมชนต่าง ๆ ' SNMP และ Traps

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก traps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งบริการ snmp.
 4. คลิกการtrapsแท็บ
 5. ในการชื่อชุมชนกล่อง พิมพ์ชื่อชุมชน case-sensitive ที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะส่งข้อความของ trap และคลิกเพิ่มรายการ.
 6. ภายใต้ปลายทางของ trapคลิกadd.
 7. ในการชื่อโฮสต์ ที่อยู่ IP หรือ IPXกล่อง พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ IP หรือ IPX ของโฮสต์ และคลิกadd.

  ชื่อโฮสต์หรือที่อยู่ปรากฏขึ้นในการtrap ปลายทางรายการ
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 เพื่อเพิ่มชุมชนต่าง ๆ และ trap ปลายทางที่คุณต้องการ
 9. คลิกตกลง.

วิธีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย SNMP

การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย SNMP สำหรับชุมชนเป็น:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งบริการ snmp.
 4. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นส่ง trap การรับรองความถูกต้องกล่องกาเครื่องหมาย (ถ้าคุณไม่ได้เลือก) ถ้าคุณต้องการให้ข้อความ trap ส่งทุกครั้งที่รับรองความถูกต้องล้มเหลว
 6. ภายใต้ชื่อของชุมชนยอมรับได้คลิกadd.
 7. เมื่อต้องระบุวิธีที่โฮสต์การประมวลผลการร้องขอ SNMP จากชุมชนที่เลือก คลิกระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการในการสิทธิ์ของชุมชนกล่อง
 8. ในการชื่อชุมชนกล่อง พิมพ์ชื่อของชุมชน case-sensitive ที่คุณต้อง แล้ว คลิกadd.
 9. ระบุว่า จะยอมรับแพคเก็ต SNMP จากโฮสต์หรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการยอมรับการร้องขอ SNMP จากโฮสต์ใด ๆ บนเครือข่าย คำนึงถึงตัวตน คลิกยอมรับแพคเก็ต SNMP จากโฮสต์ใด ๆ.
  • เมื่อต้องจำกัดการยอมรับแพคเก็ต SNMP คลิกยอมรับแพคเก็ต SNMP จากโฮสต์เหล่านี้คลิกaddจากนั้น พิมพ์ชื่อโฮสต์ที่เหมาะสม ที่อยู่ IP หรือ IPX ในการชื่อโฮสต์ ที่อยู่ IP หรือ IPXกล่อง
 10. คลิกadd.
 11. คลิกตกลง.
สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเอาออกทั้งหมดของชื่อชุมชน รวมทั้งชื่อเริ่มต้น "สาธารณะ" SNMP ไม่ตอบสนองกับชื่อของชุมชนใด ๆ ที่มีการนำเสนอ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับบริการ SNMP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324261การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับบริการ SNMP ใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324263 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324263 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324263

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com