" SYLK: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft Excel สำหรับ Macintosh รุ่นของบทความนี้ ดู215591.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มข้อความหรือแฟ้มตัวแปรที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SYLK: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดแฟ้มข้อความ หรือไฟล์ CSV และอักขระสองครั้งแรกของแฟ้มเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษร "ฉัน" และ "D" ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อความอาจประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
   ID, STATUS
   123, open
   456, closed
				
หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นหากตัวอักษรสองครั้งแรกเป็นตัวพิมพ์เล็ก "i" และ "ว"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการเปิดแฟ้มของคุณใน Excel เปิดแฟ้มในตัวแก้ไขข้อความ แล้ว ใส่ apostrophe ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดแรกของข้อความ

วิธีการที่แทรกข้อ Apostrophe

เมื่อต้องการเพิ่ม apostrophe การเริ่มต้นของบรรทัดแรกของข้อความในแฟ้มของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เปิดแฟ้มข้อความในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad คลิกก่อนที่อักขระตัวแรกในบรรทัดแรกของข้อความ กดคีย์ APOSTROPHE บนแป้นพิมพ์ (')
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก. ออกจากตัวแก้ไขข้อความ ขณะนี้คุณสามารถเปิดแฟ้มใน Excel

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้ม SYLK คือ แฟ้มข้อความที่ขึ้นต้น ด้วย "รหัส" หรือ "ID_xxxx" ที่ xxxx เป็นสายอักขระข้อความที่ ระเบียนแรกของแฟ้ม SYLK มีเรกคอร์ ID_Number เมื่อ Excel ระบุข้อความนี้เมื่อเริ่มต้นของแฟ้มข้อความ มัน interprets แฟ้มเป็นแฟ้ม SYLK Excel พยายามที่จะแปลงแฟ้มจากการจัดรูปแบบ SYLK แต่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เนื่องจากมีรหัส SYLK ไม่ถูกต้องหลังจากอักขระ "หมายเลข" เนื่องจาก Excel ไม่สามารถแปลงแฟ้ม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224134เกิดข้อผิดพลาด: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB323626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com