วิธีใช้ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวจัดการงานของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323527 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวจัดการงานของ Windows เพื่อที่เริ่มการทำงานของโปรแกรม เพื่อจบกระบวนการ และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า ตัวจัดการงานถูกปิดการใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913623เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดตัวจัดการงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "ตัวจัดการงานถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบของคุณ"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าแถบเมนูของตัวจัดการงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314227แถบเมนูและแท็บของตัวจัดการงานไม่ปรากฏให้เห็นใน Windows XP
บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับต้นถึงระดับกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ตัวจัดการงานเพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม เพื่อเริ่มการทำงาน หรือ การจบกระบวนการ และดูจอแสดงผลแบบปรับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการเริ่มต้นตัวจัดการงาน

เริ่มการทำงานตัวจัดการงาน ทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 • กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 • กด CTRL + SHIFT + ESC
 • คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของแถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.

วิธีใช้'วิธีใช้'ตัวจัดการงาน

ทุกอย่างที่คุณอาจต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวจัดการงานจะรวมอยู่ในแฟ้มวิธีใช้ตัวจัดการงาน บางส่วนของหัวข้อวิธีใช้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ชมที่ทั่วไป หัวข้ออื่น ๆ มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ชมที่ขั้นสูงเพิ่มเติม เมื่อต้องการดูแฟ้มวิธีใช้ตัวจัดการงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. ในตัวจัดการงาน คลิกวิธีใช้แล้ว คลิกหัวข้อ'วิธีใช้'ตัวจัดการงาน.
ในหัวข้อ "ภาพรวมของตัวจัดการงาน" คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับลักษณะการทำงาน และใช้ของ'ตัวจัดการงาน' โดยการคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้การอ่านหัวข้อ และหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด:
 • โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่
 • กระบวนการที่กำลังทำงานอยู่
 • การวัดประสิทธิภาพ

วิธีการจบการทำงาน สลับไปยัง หรือเริ่มโปรแกรม

กระบวนการโปรแกรมประยุกต์แท็บแสดงสถานะของโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการจบการทำงาน สลับไปยัง หรือเริ่มการทำงานของโปรแกรม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกการโปรแกรมประยุกต์แท็บ
 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการ:
  • ออกจากโปรแกรม

   เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การจบการทำงาน แล้ว คลิกงานสิ้นสุด.

   หมายเหตุ:เมื่อคุณออกจากโปรแกรมในลักษณะนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในโปรแกรมนั้นจะสูญหายไป
  • สลับไปยังโปรแกรมอื่น

   เมื่อต้องการสลับไปยังโปรแกรมอื่น คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การสลับไปยัง แล้ว คลิกสลับไปยัง.
  • เริ่มโปรแกรม

   เมื่อต้องเริ่มโปรแกรม คลิกสร้างงาน. ในการสร้างงานใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดูค้นหา และเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการเริ่มต้น คลิกOPENแล้ว คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้จะคล้ายกันมากที่จะเริ่มการทำงานของโปรแกรมโดยใช้การเรียกใช้คำสั่งในการเริ่มการทำงานเมนู

วิธีการจบกระบวนการ

กระบวนการกระบวนการแท็บแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ กระบวนการอาจเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่คุณเริ่มการทำงาน หรือ subsystems และบริการที่จะถูกจัดการ โดยระบบปฏิบัติการ เมื่อต้องการจบกระบวนการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ดำเนินต่อ ด้วยความระมัดระวังเมื่อคุณจบกระบวนการ ถ้าคุณออกจากโปรแกรมในลักษณะนี้ ข้อมูลที่ไม่ถูกบันทึกจะหายไป ถ้าคุณจบกระบวนการระบบ คอมโพเนนต์ของระบบอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการจับคู่กับโปรแกรมที่กำลังทำงานในกระบวนการ คลิกขวาชื่อโปรแกรมบนการโปรแกรมประยุกต์แท็บของตัวจัดการงานของ Windows แล้วคลิกไปยังการดำเนินการ.
 1. คลิกการกระบวนการแท็บ
 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการ:
  • ถ้าคุณต้องการจบกระบวนการหนึ่ง คลิกกระบวนการที่คุณต้อง การสิ้นสุด แล้ว คลิกกระบวนการสิ้นสุด.
  • ถ้าคุณต้องการจบกระบวนการและกระบวนการทั้งหมดโดยตรง หรือโดยทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับมัน คลิกขวาที่กระบวนการที่คุณต้อง การสิ้นสุด แล้ว คลิกทรีของการดำเนินการสิ้นสุด.

How to monitor your computer's performance

คลิกการประสิทธิภาพการทำงานtab to view a dynamic overview of the performance of your computer. This includes the following measures:
 • Graphs for CPU and memory usage
 • The total number of handles, threads, and processes that are running

  Handles are unique identifiers that allow a program to access system resources such as files, registry keys, fonts, and bitmaps. Threads are objects within processes that run program instructions.
 • The total number of kilobytes (KB) that are used for physical, kernel, and commit memory
หมายเหตุ:Your system administrator may have implemented a local policy on your computer to disable Task Manager. In this scenario, you should contact the system administrator or your help desk if you need local process control or the ability to monitor the computer's performance.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Task Manager, see Task Manager Help. To do this, start Task Manager, and then clickTask Manager Help Topicsในการวิธีใช้เมนู

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323527 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbresolve kbhowtomaster kbmt KB323527 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323527

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com