HOW TO: สร้างเขตพื้นที่ที่สร้างบนเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323445 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้มีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างโดเมนโซนของระบบในชื่อ (DNS) สำหรับโดเมนใหม่

หมายเหตุ:บทความนี้ไม่ได้นำไปใช้กับโซน DNS ที่รวม Active Directoryสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า DNS สำหรับ Active Directory ใน Microsoft Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816101HOWTO: รวมเข้าแปลงหลักเซิร์ฟเวอร์ DNS ไปยัง Active Directory
323418HOW TO: รวม DNS กับโครงสร้างพื้นฐานการ DNS ที่มีอยู่ถ้ามีการเปิดใช้งาน Active Directory ใน Windows Server 2003
324753HOW TO: สร้างเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2003

วิธีการสร้างโซนการค้นหาไปข้างหน้า

เมื่อต้องการสร้างโซนการค้นหาแบบล่วงหน้าใหม่:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. คลิกขวาเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าแล้ว คลิกโซนใหม่. ตัวช่วยสร้างโซนใหม่เริ่มทำงาน คลิกถัดไปการดำเนินต่อ
 4. คลิกโซนหลัก:เมื่อต้องการสร้างสำเนาหลักของโซนใหม่ คลิกถัดไป.
 5. ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อของเขตพื้นที่บริการ (ตัวอย่าง ชนิด_tcp.example.comแล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ชื่อนี้ได้โดยทั่วไปเหมือนกับส่วนต่อท้าย DNS ของคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ที่คุณต้องการสร้างเขตพื้นที่บริการ
 6. ในการแฟ้มของโซนหน้า ยอมรับชื่อแฟ้มเริ่มต้นสำหรับแฟ้มโซนใหม่ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.
แสดงอยู่ภายใต้เขตพื้นที่บริการใหม่เขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าในแผนภูมิ DNS


วิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน หรือการตรวจสอบคุณสมบัติของโซน:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า.
 4. ภายใต้เขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าคลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่นตัวอย่าง:.com), แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการอนุญาตให้มีการปรับปรุงแบบไดนามิกรายการ คลิกใช่.
 6. คลิกการจุดเริ่มต้นของผู้ให้บริการออก (SOA)แท็บ
 7. ในการบุคคลที่รับผิดชอบกล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการ (ในรูปแบบ "username.domain.com") ตัวอย่าง ถ้าอยู่อีเมลที่ สนับสนุน@ตัวอย่าง:.com ชนิดการสนับสนุนตัวอย่าง:.com.
 8. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.

วิธีการสร้างโซนการค้นหาสลับ

เมื่อต้องการสร้างโซนการค้นหาแบบย้อนกลับใหม่:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหา reverse.
 4. คลิกขวาเขตพื้นที่การค้นหา reverseแล้ว คลิกโซนใหม่. ตัวช่วยสร้างโซนใหม่เริ่มทำงาน คลิกถัดไปการดำเนินต่อ
 5. คลิกโซนหลัก:แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในการหมายเลขเครือข่ายกล่อง พิมพ์หมายเลขของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น พิมพ์192.168.0แล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: หมายเลขเครือข่ายอยู่ที่ส่วนของอยู่ TCP/IP ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCP/IP เครือข่าย คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  164015การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกับ TCP/IP และขั้นพื้นฐาน Subnetting
 7. บนหน้าแฟ้มเขตพื้นที่ คลิกถัดไป
 8. คลิกถัดไป.
 9. คลิกเสร็จสิ้น.
แสดงอยู่ภายใต้เขตพื้นที่บริการใหม่เขตพื้นที่การค้นหา reverseในแผนภูมิ DNS


วิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการสลับโซนการค้นหา

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน หรือการตรวจสอบคุณสมบัติของโซน:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหา reverse.
 4. ภายใต้เขตพื้นที่การค้นหา reverseคลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น102.168.0.x ซับเน็ต), แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการอนุญาตให้มีการปรับปรุงแบบไดนามิกรายการ คลิกใช่.
 6. คลิกการจุดเริ่มต้นของผู้ให้บริการออก (SOA)แท็บ
 7. ในการบุคคลที่รับผิดชอบกล่อง พิมพ์อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการ (ในรูปแบบ "username.domain.com") ตัวอย่าง ถ้าอยู่อีเมลที่ สนับสนุน@ตัวอย่าง:.com ชนิดการสนับสนุนตัวอย่าง:.com.
 8. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: เมื่อคุณสร้างโซนการค้นหาแบบล่วงหน้า และย้อนหลัง DNS บริการสร้างเรกคอร์ดที่ "A" มีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS อย่างไรก็ตาม จะไม่สร้างเรกคอร์ด PTR หรือกลับบันทึกการค้นหา สำหรับ DNS ในเซิร์ฟเวอร์

การสร้างเรกคอร์ด PTR สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS:
 1. คลิกขวาที่โซนการค้นหาแบบย้อนกลับ (ตัวอย่างเช่น192.168.0.x ซับเน็ต), แล้ว คลิกตัวชี้ใหม่ (PTR).
 2. ในการหมายเลข IP ของโฮสต์กล่อง พิมพ์ส่วนโฮสต์ของที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DNS อยู่บนเครือข่ายคลาส "C" และมีอยู่ IP ของ 192.168.0.10 ส่วนโฮสต์ของอยู่ IP คือ 10 ในกรณีนี้ พิมพ์10.
 3. ในการชื่อโฮสต์กล่อง พิมพ์ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ตัวอย่างเช่น พิมพ์dnsservตัวอย่าง:.com.
 4. คลิกตกลง.

วิธีการสร้างระเบียนแบบโฮสต์

เมื่อต้องการสร้างโฮสต์หรือ "" ระเบียน:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า.
 4. ภายใต้เขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าคลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่นตัวอย่าง:.com), แล้ว คลิกโฮสต์ใหม่ (A).
 5. ในการชื่อ (ใช้หลักชื่อโดเมนถ้าว่างเปล่า)กล่อง พิมพ์ชื่อของโฮสต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มระเบียนที่ใช้ในการโฮสต์สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์www.
 6. ในการที่อยู่ ipกล่อง พิมพ์อยู่ IP ของโฮสต์ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่น พิมพ์192.168.0.100.
 7. เลือกการสร้างบันทึกของตัวชี้ที่เกี่ยวข้อง (PTR)กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเพิ่มโฮสต์. คุณได้รับข้อความแสดงข้อความคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  www ระเบียนโฮสต์ตัวอย่าง:.com ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  คลิกตกลง.

 8. เมื่อคุณเพิ่มโฮสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกดำเนินการ.

วิธีการเพิ่มแบบ CNAME

CNAME (หรือ "ชื่อมาตรฐาน") คือ นามแฝงหรือมีชื่อโฮสต์ที่เพิ่มเติมที่จะแก้ปัญหาไปยังที่อยู่ IP ของโฮสต์คอมพิวเตอร์ในที่มีอยู่ใน DNS namespace ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และ FTP เซิร์ฟเวอร์ คุณอาจต้องการแก้ไขชื่อโฮสต์ WWW และชื่อโฮสต์ FTP อยู่ IP เดียวกัน ใช้แบบ CNAME คุณสามารถแก้ไขชื่อทั้งสองไปยังที่อยู่ IP เดียวกัน

เมื่อต้องการสร้าง CNAME เป็น:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า.
 4. ภายใต้เขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าคลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่นตัวอย่าง:.com), แล้ว คลิกนามแฝงใหม่ (CNAME).
 5. ในการชื่อนามแฝงกล่อง นามแฝงที่คุณต้องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ftp.
 6. ในการชื่อที่ครบถ้วน(แบบเต็ม FQDN) สำหรับเป้าหมายของโฮสต์กล่อง ชื่อโฮสต์ที่ครบถ้วนของโฮสต์คอมพิวเตอร์ที่คุณต้องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์wwwตัวอย่าง:.comแล้ว คลิกตกลง.

วิธีการเพิ่มระเบียน MX

ระเบียน MX (หรือ "จดหมาย Exchanger") ถูกใช้เพื่อระบุโฮสต์คอมพิวเตอร์เป็นแบบอย่างง่ายจดหมายส่งผ่านโพรโทคอล (SMTP) / Post Office Protocol (POP3) เซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการเพิ่มระเบียน MX มี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดสังเกตว่า คุณต้องสร้างก่อนระเบียน "A" สำหรับโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์จดหมาย
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า.
 4. คลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่นตัวอย่าง:.com), แล้ว คลิกExchanger จดหมายใหม่ (MX).
 5. ในการชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์จดหมายกล่อง พิมพ์ชื่อโดเมนของโฮสต์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมาย ตัวอย่างเช่น พิมพ์จดหมายตัวอย่าง:.com.
 6. คลิกตกลง.

วิธีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ชื่อ

เมื่อต้องการระบุเซิร์ฟเวอร์ชื่อเพิ่มเติมที่:
 1. เริ่มสแนปอิน DNS
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า.
 4. ภายใต้เขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าคลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่นตัวอย่าง:.com), แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการชื่อเซิร์ฟเวอร์แท็บ แล้วคลิกadd.
 6. ในการการตั้งชื่อโดเมนครบถ้วนของเซิร์ฟเวอร์(แบบเต็ม FQDN)กล่อง พิมพ์ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม สำหรับตัวอย่าง ชนิดnamesvr2ตัวอย่าง:.com.
 7. ในการที่อยู่ ipกล่อง พิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม (ตัวอย่าง ชนิด192.168.0.22), แล้ว คลิกadd.
 8. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการกลับไปยังหน้าต่างของ DNS
 9. ขยายเขตพื้นที่การค้นหา reverseคลิกขวาที่เขตพื้นที่ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 10. คลิกการชื่อเซิร์ฟเวอร์แท็บ แล้วคลิกadd.
 11. ในการการตั้งชื่อโดเมนครบถ้วนของเซิร์ฟเวอร์(แบบเต็ม FQDN)กล่อง พิมพ์ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม สำหรับตัวอย่าง ชนิดnamesvr2ตัวอย่าง:.com.
 12. ในการที่อยู่ ipกล่อง พิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม (ตัวอย่าง ชนิด192.168.0.22), แล้ว คลิกadd.
 13. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าต่างของ DNS

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
323417HOW TO: รวม Windows Server 2003 DNS กับโครงสร้าง DNS ข้อที่มีอยู่ใน Windows Server 2003
323380HOW TO: กำหนดค่า DNS สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง และการกำหนดค่า DNS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
172953HOWTO: การเติมข้อมูล DBGrid จากแบบสอบถามแบบแท็บไขว้พารามิเตอร์
238797การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft และกำหนดค่าเอกสารที่พร้อมใช้งานบน Windows NT FTP ไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323445 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB323445 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323445

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com