วิธีรวม DNS ของ Windows Server 2003 กับโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ที่มีอยู่ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323417 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการติดตั้งและวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 ชื่อโดเมนบริการ (DNS) ใหม่ในระบบเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ Active Directory ไม่เปิดอยู่ เซิร์ฟเวอร์ DNS 2003 Server ของ Windows ใหม่ให้บริการการแก้ปัญหาชื่อเฉพาะสำหรับไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ใน Windows Server 2003 ในขณะที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Windows Server 2003 ในสภาพแวดล้อมของคุณ

เมื่อต้องการสร้างแบบใหม่ Windows Server 2003 เซิร์ฟเวอร์ DNS คุณต้องติดตั้ง Windows Server 2003 บนเซิร์ฟเวอร์ที่แนบกับเครือข่ายของคุณ โดยค่าเริ่มต้น DNS ไม่ได้ติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง Windows Server 2003 คุณต้องการติดตั้ง DNS บนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถติดตั้ง DNS 2003 Server ของ Windows บริการเป็น ระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ใน Windows Server 2003 หรือหลัง จากการติดตั้งเริ่มต้นได้

การติดตั้งบริการ DNS ของ Windows Server 2003 บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 3. ในวิซาร์คอมโพเนนต์ Windows คลิกบริการของระบบเครือข่ายในการคอมโพเนนต์รายการ และจากนั้น คลิกรายละเอียด.
 4. ในบริการของระบบเครือข่ายคลิกเพื่อเลือกนั้นDomain Name System (DNS)กล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ แล้วคลิกตกลง.
 5. ในวิซาร์คอมโพเนนต์ของ Windows คลิกถัดไป. แทรก CD-ROM Windows Server 2003 ลงในซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ไดรฟ์ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น ตั้งค่าการคัดลอกเซิร์ฟเวอร์ DNS และแฟ้มเครื่องมือไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

รวม Windows Server 2003 DNS ในโดเมน DNS ของคุณ

ถ้าสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีอยู่ในโดเมน DNS และ DNS กับโครงสร้างพื้นฐาน และ Active Directory จะไม่เปิดอยู่ คุณสามารถใช้ DNS ในการมอบหมายโดเมนที่มีอยู่ และคุณสามารถต่อเขตพื้นที่ที่แน่นอนไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ ใช้โดเมน DNS ที่มีอยู่หาก ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมที่ต้องการค้นหา DNS ที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณไม่สามารถสนับสนุน เช่นการค้นหา DNS ของระเบียนบริการ (SRV) เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ DNS 2003 Server ของ Windows ที่ติดตั้งครั้งแรก

หากเซิร์ฟเวอร์ DNS ในองค์กรของคุณไม่สามารถค้นหาเรกคอร์ด SRV (และไม่สามารถปรับรุ่นการทำงาน), คุณสามารถรวมกับเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2003 DNS ลงในโซน DNS ที่มีอยู่โดยตรง การมอบหมายให้ทำเช่นนั้น คุณสามารถต่อเขตพื้นที่ที่แน่นอนเพื่อ DNS 2003 Server ของ Windows ให้เซิร์ฟเวอร์ได้ ขั้นตอนเพิ่มเติมมีการสร้างโซนใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ DNS 2003 Server ของ Windows สำหรับโซนเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น และนเครื่องในโซนใหม่สำหรับการปรับปรุงแบบไดนามิก

ใช้การกำหนดค่าตัวช่วยสร้างการเซิร์ฟเวอร์ DNS ไปยังเขตพื้นที่แทนที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. คลิกขวาวัตถุเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DNSเริ่มการทำงานการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไป.
 4. คลิกสร้างโซนการค้นหาไปข้างหน้า (แนะนำสำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก)แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกISP เก็บรักษาเขตพื้นที่ และอ่านอย่างเดียวรองสำเนาที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นี้.
 6. ในการชื่อของโซนกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อของเขตพื้นที่บริการ (ตัวอย่างเช่นmicrosoft.comหรือnewzone.microsoft.com).
 7. ในการเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ทราบอยู่แล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกส่งไม่ มันควรไม่ต่อแบบสอบถามแล้ว คลิกถัดไป.
 9. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้อง การบันทึกการกำหนดค่าใหม่ และ การตั้งค่า DNS ในเซิร์ฟเวอร์
อัพเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DNS นี้เป็นแบบไดนามิก และที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนเฉพาะเขตพื้นที่ที่สนับสนุนเร็กคอร์ดที่ SRV เด เขตพื้นที่ที่แน่นอนใน DNS อื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์ต้องถูกมอบไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้ โซนเหล่านี้รวมถึง:
 • _tcpชื่อโดเมน dns(ตัวอย่างเช่น: _tcpmycompany.com)
 • _udpชื่อโดเมน dns(ตัวอย่างเช่น: _udpmycompany.com)
 • _msdcsชื่อโดเมน dns(ตัวอย่างเช่น: _msdcsmycompany.com)
 • _sitesชื่อโดเมน active Directory ของ dns(ตัวอย่างเช่น: _sitesmycompany.com)
คุณต้องทำซ้ำส่วนที่สองต่อไปนี้สำหรับแต่ละเขตพื้นที่ที่คุณสร้าง หลังจากที่คุณการมอบหมายต่อโซนไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS สร้างโซนสำหรับโซนในรายการขั้นตอนใน DNS 2003 Server ของ Windows แต่ละเซิร์ฟเวอร์

Create a New Zone for the Zones on the Windows Server 2003 DNS Server

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
 2. Click the DNS Server object for your server in the left pane of the console, and then expand the server object to expand the tree.
 3. คลิกขวาเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าแล้ว คลิกโซนใหม่. คลิกถัดไป.
 4. คลิกโซนหลัก:to create a master copy of the new zone. คลิกถัดไป.
 5. Type the name of the new zone (for example,_tcp.mycompany.com), แล้ว คลิกถัดไป.
 6. คลิกยอมรับto accept the default file name for the new zone file, and then clickถัดไป.
 7. คลิกAllow any dynamic updatesแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.

Turn On the New Zone for Dynamic Updates

 1. In the DNS Management Console, click the DNS Server object for your server in the left pane of the console, and then expand the server object to expand the tree.
 2. Right-click the server object, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการทั่วไปแท็บ คลิกการAllow dynamic updatesdrop-down box, and then clickใช่. คลิกตกลง.
ทำซ้ำขั้นตอนในการCreate a New Zone for the Zones on the Windows Server 2003 DNS Serversection of this article, and then repeat the steps in theTurn On the New Zone for Dynamic Updatessection of this article, for each zone that you create on the Windows Server 2003 DNS Server.

การแก้ไขปัญหา

The following section describes how to troubleshoot problems.

Options to Configure Root Hints or Forwarders If They Are Unavailable

ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DNS ตรวจพบในการกำหนดค่าเริ่มต้นของ Windows Server 2003 DNS ระบบ designates เซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่โดยปกติจะเป็น "รากเซิร์ฟเวอร์" ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บ ultimate สำหรับกิจกรรมการแก้ปัญหาชื่อทั้งหมด ด้วยเหตุ เซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ไม่สามารถส่งต่อใด ๆ สอบถามความละเอียดของชื่อที่ไม่สามารถแก้ไข ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือ ไปยังเซิร์ฟเวอร์รากบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุ เซิร์ฟเวอร์ DNS 2003 Server ของ Windows ที่ได้รับการกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์รากปิดตัวเลือกเพื่อเพิ่ม forwarders อัตโนมัติ

วันที่ในภายหลัง ถ้าคุณตัดสินใจว่า เซิร์ฟเวอร์ DNS นี้ต้องถูกรวมไว้ในสภาพแวดล้อมการ DNS มีขนาดใหญ่เช่นอินเทอร์เน็ต คุณต้องเอาโซนการค้นหาแบบล่วงหน้า "ราก"

เมื่อต้องการลบโซนการค้นหาแบบส่งต่อราก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
 2. คลิกวัตถุเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของคอนโซล และจากนั้น ขยายวัตถุเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายแผนภูมิ
 3. คลิกเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าเมื่อต้องการขยาย
 4. คลิกโซนที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยรอบระยะเวลา แล้ว กด DELETE
 5. คลิกตกลงเพื่อยืนยันว่า คุณต้องการลบเขตพื้นที่บริการคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323417 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323417 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323417

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com