คุณอาจได้รับข้อความแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่ทนต่อการข้อความข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x000000BE"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323371
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจได้รับในคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่ทนต่อการข้อความข้อผิดพลาด "Stop 0xBE" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีความแพร่หลายข้อบกพร่องสามารถหยุด หรือ "ลบ" ฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการถูกตรวจพบหรืออาจถูกเอาทันที ซึ่งสามารถทำให้ Windows พยายามที่จะอ่านหน่วยความจำที่ไม่มีอยู่ หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เช่นนั้น

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการขอรับการ Windows 2000 Service Pack ล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  05-Aug-2002 10:59         34,724 Ntdetect.com
  12-Aug-2002 15:51 5.0.2195.6004  59,248 Pci.sys
  28-Jun-2002 16:55 5.0.2195.5918 109,520 Pcmcia.sys
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ที่ตอนต้นของบทความนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
265173 โปรแกรม Datacenter และ Windows 2000 Datacenter Server ผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยบูตใหม่ครั้งเดียว คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
296861 ใช้ QChain.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มต้นระบบใหม่หนึ่ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323371 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB323371 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323371

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com