การดาวน์โหลดแฟ้มของ Internet Explorer ผ่าน SSL ไม่สามารถใช้งานได้กับส่วนหัวเพื่อควบคุมแคช

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิด เอกสาร Microsoft Office หรือ PDF เป็นไฟล์โดยการพิมพ์ URL HTTPS สำหรับเอกสารในแถบอยู่ของ Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถดาวน์โหลด

Internet Explorer ไม่สามารถเปิดไซต์นี้ ไซต์ที่ร้องขอไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถพบ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเซิร์ฟเวอร์ส่งหัวข้อ "การแคช-: ไม่มีตัวควบคุม - จัดเก็บ" หรือส่งหัวข้อ "การแค-: ไม่มีตัวควบคุม - แคช"

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


สิ่งสำคัญเนื่องจากทั้งหมดของแพคเกจการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนมีการให้โปรแกรมติดตั้งเดียวกัน (Q323308.exe), คุณต้องระวังเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แน่นอนตรงกับรุ่นของ Internet Explorer

Internet Explorer 5.01

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ Windows 2000 service pack รุ่นถัดไปซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  06-Jun-2002 15:43 5.0.3506.600 461,072 Wininet.dll
				
เมื่อต้องการทับ directive แคไม่มีสำหรับ Internet Explorer 5.01 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. สำหรับการตั้งค่าที่ผู้ใช้ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  สำหรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = Dword:00000001
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

Internet Explorer 5.5

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Internet Explorer 5.5 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  06-Jun-2002 13:42 5.50.4918.600 481,040 Wininet.dll
				
การแทนที่ directive แคไม่มีสำหรับการติดตั้ง SP2 5.5 ของ Internet Explorer ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. สำหรับการตั้งค่าที่ผู้ใช้ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  สำหรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = Dword:00000001
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

Internet Explorer 6

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  28-May-2002 13:32 6.0.2717.2800 583,168 Wininet.dll
				
การแทนที่ directive แคไม่มีสำหรับการติดตั้ง SP2 5.5 ของ Internet Explorer ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. สำหรับการตั้งค่าที่ผู้ใช้ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  สำหรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = Dword:00000001
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

Internet Explorer 6 SP1

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------
  23-Sep-2002 14:50 6.0.2800.1121 588,288 Wininet.dll
				
การแทน directive แคไม่สำหรับ SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณติดตั้ง MS04-004 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. สำหรับการตั้งค่าที่ผู้ใช้ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  สำหรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "SSLPragmaNoCache" = Dword:00000001
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
เมื่อต้องการแทน directive แคไม่สำหรับอินเทอร์เน็ต SP1 6 ของ Explorer หลังจากที่คุณติดตั้ง MS04-004 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. สำหรับการตั้งค่าที่ผู้ใช้ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  สำหรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่า.
 4. เมื่อต้องการแทนที่ directive สำหรับการเชื่อมต่อ HTTPS เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = Dword:00000001
  เมื่อต้องการแทนที่ directive สำหรับการเชื่อมต่อ HTTP เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassHTTPNoCacheCheck" = Dword:00000001
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

Internet Explorer 7 และ Internet Explorer 8

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใน Internet Explorer 7 และ ใน Internet Explorer 8 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. สำหรับการตั้งค่าที่ผู้ใช้ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  สำหรับการตั้งค่าสำหรับแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  การตั้งค่าการ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่า.
 4. เมื่อต้องการแทนที่ directive สำหรับการเชื่อมต่อ HTTPS เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassSSLNoCacheCheck" = Dword:00000001
  เมื่อต้องการแทนที่ directive สำหรับการเชื่อมต่อ HTTP เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  "BypassHTTPNoCacheCheck" = Dword:00000001
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้การอ้างอิง hypertext (HREF) เพื่อที่โหลดเอกสาร

หมายเหตุ:วิธีแก้ปัญหานี้ทำงานเฉพาะถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้หัวข้อ "การจัดเก็บแค-: ไม่มีตัวควบคุม-"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
815313ป้องกันการแคเมื่อคุณดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้งานอยู่เหนือ SSL
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbie600presp2fix kbie550presp3fix kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbie600sp1fix kbmt KB323308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com