วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่มีโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Windows Update Catalog

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 323166 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog Windows Update Catalog เสนอการปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่เราสนับสนุนในขณะนี้ การปรับปรุงเหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มระบบที่ปรับปรุงแล้ว
 • เซอร์วิสแพ็ค
 • ลักษณะการทำงาน Windows ใหม่
เราแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการแค็ตตาล็อก Windows Update เพื่อค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่คุณต้องการค้นหา จากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่จะติดตั้งบนเครือข่ายภายในบ้าน หรือภายในองค์กรของ Microsoft คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

เรายังกล่าวถึงวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เช่น Windows Update และ Automatic Updates

สิ่งสำคัญ เนื้อหานี้ถูกออกแบบสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง เราขอแนะนำว่า เฉพาะผู้ใช้ขั้นสูงและผู้ดูแลระบบดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ใช้ขั้นสูงหรือผู้ดูแล โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยตรง:
http://update.microsoft.com

ขั้นตอนในการดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update Catalog ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงแค็ตตาล็อก Windows Update

การเข้าถึงแค็ตตาล็อก Windows Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
เมื่อต้องการดูรายการของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Update Catalog แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Faq.aspx

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog

เมื่อต้องการค้นหาการปรับปรุงจาก Windows Update Catalog ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในกล่องข้อความค้นหาพิมพ์เงื่อนไขการค้นหาของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ Windows Vista ปลอดภัย.
 2. คลิกค้นหาหรือกด ENTER
 3. เรียกดูรายการที่แสดงขึ้นให้เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 4. คลิกเพิ่มสำหรับแต่ละส่วนที่เลือกเพื่อเพิ่มลงในตะกร้าดาวน์โหลด
 5. เมื่อต้องการค้นหาการปรับปรุงที่เพิ่มเติมในการดาวน์โหลด ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2a ผ่านสองมิติ

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดการปรับปรุง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update Catalog ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกมุมมองตะกร้าภายใต้กล่องค้นหาเพื่อดูตะกร้าการดาวน์โหลด
 2. ตรวจสอบรายการโปรแกรมปรับปรุงของคุณ แล้ว คลิ กดาวน์โหลด

  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ คลิกยอมรับเพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกการปรับปรุง คุณสามารถพิมพ์เส้นทางแบบเต็มของโฟลเดอร์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคุณต้องการเรียกดูเพื่อระบุที่โฟลเดอร์
 4. คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มการดาวน์โหลด
 5. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คลิกปิดเพื่อปิดหน้าต่างการดาวน์โหลด
 6. ปิดหน้าต่างแค็ตตาล็อก Windows Update
 7. การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3c
  หมายเหตุ หากคุณได้ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง ให้ไปที่ "โปรแกรมควบคุมการติดตั้ง"
 8. คลิกสองครั้งที่แต่ละการปรับปรุง และจากนั้น ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งการปรับปรุง หากโปรแกรมปรับปรุงจัดทำขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คัดลอกโปรแกรมปรับปรุงไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และคลิกสองครั้งที่โปรแกรมปรับปรุงที่จะติดตั้ง
ถ้าสินค้าทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในตะกร้าดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คุณได้เสร็จสิ้น

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม โปรดดูส่วน "ซอฟต์แวร์ปรับปรุงบริการสำหรับเชี่ยวชาญ"

ติดตั้งโปรแกรมควบคุม

 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งจากเมนูเริ่ม
 2. การแยกแฟ้มโปรแกรมควบคุม ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้ว กด ENTER:
  ขยาย <CAB file="" name=""></CAB> -F: * <DESTINATION></DESTINATION>
 3. เมื่อต้องการไดรเวอร์ สำหรับการติดตั้งแบบพลักแอนด์เพลย์ หรือ สำหรับตัวช่วยสร้าง เพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ PnPutil ตามที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  937793 การจัดเตรียมและการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมควบคุมโดยใช้แบบ PnP Utility (Pnputil.exe) ใน Windows Vista
  หมายเหตุ เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ข้ามสถาปัตยกรรม คุณต้องเรียบร้อยแล้วได้ติดตั้งไดรเวอร์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น และคุณยังคงต้องการคัดลอกข้ามสถาปัตยกรรมของ Ntprint.inf จากระบบอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  952065 คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของบุคคลที่สามสำหรับการข้ามสถาปัตยกรรมสนับสนุน ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008
  .

บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466186.aspx

Windows Update

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้บริการของ Windows Update เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายขององค์กรเพื่อให้การปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรและไคลเอนต์ ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่บางไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชันนี้ยังเป็นประโยชน์ที่มีจัดการสภาพแวดล้อมที่สูง และผู้ดูแลระบบขององค์กรต้องทดสอบโปรแกรมปรับปรุงก่อนที่จะปรับใช้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมทั่วทั้งองค์กร โดยใช้ Windows Update แวะไปที่ Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/archive/security/topics/patchmanagement/patchmanagement.mspx?mfr=true

ปรับปรุงอัตโนมัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถใช้บริการการปรับปรุงอัตโนมัติเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการอัปเดทสำคัญล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของบริษัท

ปรับปรุงอัตโนมัติทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server (Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)
 • Windows XP Professional
 • คอมพิวเตอร์ Windows XP Home Edition
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306525 วิธีการกำหนดค่า และใช้การปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
327850 วิธีการกำหนดค่า และใช้ Automatic Updates ใน Windows 2000

การแก้ไขปัญหา

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเมื่อคุณใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update:
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์ ซอฟต์แวร์นี้ Windows Update ไม่ notupdate เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  319585 "ไม่สมบูรณ์การปรับปรุงซอฟต์แวร์" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ผู้ดูแลระบบเท่านั้น (-2146828218) เพื่อติดตั้งรายการจาก WindowsUpdate คุณต้องล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม theAdministrators ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตั้งค่า networkpolicy อาจยังป้องกันคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  316524 คุณได้รับข้อผิดพลาด "เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น" เมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update
 • คุณอาจจะไม่สามารถดูไซต์ Windows Update หรือ theMicrosoft ปรับปรุงไซต์หากคุณเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ผ่านทางพร็อกซีการ authenticatingWeb ที่ใช้การพิสูจน์ตัวจริงแบบรวมของ (NTLM) พร็อกซี

ปัญหาที่คล้ายกันและวิธีแก้ไขปัญหา

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ในส่วนต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และแจกจ่ายดาวน์โหลดได้ จาก Windows Update หรือ Microsoft Update

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงหลายโปรแกรมด้วยการรีสตาร์ทเครื่องใหม่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มากับโปรแกรมปรับปรุงของ Windows XP และ Windows 2000 post-Service Pack 3 (SP3 จะมีฟังก์ชันการทำงานเพื่อสนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนหลายชุดพร้อมกันด้วย สำหรับรุ่นล่าสุดของ Windows 2000 เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่มีชื่อว่า "QChain.exe" จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง หลายการปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ระหว่างการติดตั้ง แต่ละคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861 วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนหลาย โดยบูตใหม่ครั้งเดียว

ทรัพยากรความปลอดภัยของ Microsoft

ล่าสุด Microsoft ความปลอดภัยทรัพยากรเช่นเครื่องมือรักษาความปลอดภัย กระดานข่าวความปลอดภัย ข้อความแจ้งเตือนไวรัส และคำแนะนำความปลอดภัยทั่วไป แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/TechNet/Security/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA), แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

หน้าดาวน์โหลดเฉพาะผลิตภัณฑ์

Windows XP

สำหรับการดาวน์โหลด Windows XP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx

Windows 2000

สำหรับการดาวน์โหลด Windows 2000 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/downloads/win2k.mspx

Internet Explorer

สำหรับการดาวน์โหลด Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/downloads/ie/getitnow.mspx

Windows Media Player

สำหรับการดาวน์โหลด Windows Media Player แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/windows-media-player

โปรแกรมปรับปรุง office

สำหรับโปรแกรมปรับปรุง Office แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/ProductUpdates/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 323166 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 18.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB323166 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:323166

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com