หมายเลขบทความ (Article ID): 322756 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 8.1 และ Windows 8
 • Windows 7 และ Windows Vista
 • Windows XP

สำรองรีจิสทรี

สำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือชี้ไปที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ regedit.exe แล้วกด ENTER หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านดังกล่าวหรือดำเนินการยืนยัน
 3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้ระบุตำแหน่งและคลิกรีจิสทรีคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 4. คลิก แฟ้ม > ส่งออก
 5. ในกล่องโต้ตอบ "ส่งออกแฟ้มรีจิสทรี" ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณต้องการบันทึกสำเนาสำรองข้อมูล แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูลในเขตข้อมูล ชื่อแฟ้ม
 6. คลิก บันทึก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows 7 และ Windows Vista

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านดังกล่าวหรือดำเนินการยืนยัน
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้ระบุตำแหน่งและคลิกรีจิสทรีคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 3. คลิก แฟ้ม > ส่งออก
 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกแฟ้มรีจิสทรี ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณต้องการบันทึกสำเนาสำรองข้อมูล แล้วพิมพ์ชื่อของแฟ้มสำรองข้อมูลในเขตข้อมูล ชื่อแฟ้ม
 5. คลิก บันทึก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows XP

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างจุดคืนค่าระบบ:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe จากนั้นคลิก ตกลง
 2. ในเพจ ยินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบ ให้คลิก สร้างจุดคืนค่า แล้วคลิก ถัดไป
 3. ในเพจ สร้างจุดคืนค่า ให้พิมพ์ชื่อสำหรับจุดคืนค่าดังกล่าว แล้วคลิก สร้าง
 4. หลังจากสร้างจุดคืนค่าแล้ว ให้คลิก ปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ หากการคืนค่าระบบปิดอยู่ คุณจะได้รับข้อความซึ่งถามว่าคุณต้องการเปิดการคืนค่าระบบตอนนี้หรือไม่ คลิก ใช่ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปิดการคืนค่าระบบ คลิก ตกลง จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีปิดและเปิดการคืนค่าระบบใน Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คืนค่ารีจิสทรี

สำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือชี้ไปที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ regedit.exe แล้วกด ENTER หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านดังกล่าวหรือดำเนินการยืนยัน
 3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิก แฟ้ม > นำเข้า
 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้มรีจิสทรี ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณได้บันทึกสำเนาสำรองข้อมูลดังกล่าวไว้ คลิกเพื่อเลือกแฟ้มสำรองข้อมูลนั้น แล้วคลิก เปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows 7 และ Windows Vista

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER์์์ หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านดังกล่าวหรือดำเนินการยืนยัน
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิก แฟ้ม > นำเข้า
 3. ในกล่อง นำเข้าแฟ้มรีจิสทรี ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณได้บันทึกสำเนาสำรองข้อมูลดังกล่าวไว้ คลิกเพื่อเลือกแฟ้มสำรองข้อมูลนั้น แล้วคลิก เปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows XP

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ใช้การคืนค่าระบบเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใน Windows XP:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %SystemRoot%\System32\Restore\Rstrui.exe จากนั้นคลิก ตกลง
 2. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบ ให้คลิก คืนค่าคอมพิวเตอร์ของฉันไปยังเวลาก่อนหน้านี้ (ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้) จากนั้นคลิก ถัดไป
 3. ในเพจ เลือกจุดคืนค่า ให้คลิกที่จุดตรวจการทำงานของระบบ ในพื้นที่ ในรายการนี้ให้เลือกจุดคืนค่า ให้คลิกรายการชื่อ "ตัวช่วยแนะนำ (การสำรองรีจิสทรี)" จากนั้นคลิก ถัดไป หากข้อความการคืนค่าระบบปรากฏและแสดงการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่การคืนค่าระบบจะดำเนินการ ให้คลิก ตกลง
 4. ในเพจ ยืนยันจุดคืนค่าที่เลือก ให้คลิก ถัดไป การคืนค่าระบบจะคืนค่าการกำหนดค่า Windows XP ก่อนหน้านี้ จากนั้นจะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 5. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเพจ การยืนยันการคืนค่าระบบ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322756 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2557 - Revision: 21.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Keywords: 
kbresolve kbacwsurvey kbregistry kbgpo kbbackup kbhowtomaster kbenv KB322756

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com