Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου

Windows 8.1 και Windows 8

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). Ή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αναζήτηση (Search).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε regedit.exe και στη συνέχεια πατήστε Enter. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 3. Στον Επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε και κάντε κλικ στο κλειδί μητρώου ή στο δευτερεύον κλειδί για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (File) > Εξαγωγή (Export).
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου "Εξαγωγή αρχείου μητρώου", επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στο πεδίο Όνομα αρχείου (File name).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

Windows 7 και Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit.exe στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 2. Στον Επεξεργαστή μητρώου, εντοπίστε και κάντε κλικ στο κλειδί μητρώου ή στο δευτερεύον κλειδί για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (File) > Εξαγωγή (Export).
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File), επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στο πεδίο Όνομα αρχείου (File name).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

Windows XP

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά συστήματος, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία σημείου επαναφοράς (Create a restore point) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Δημιουργία σημείου επαναφοράς, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σημείο επαναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create).
 4. Αφού δημιουργηθεί το σημείο αναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Σημείωση Εάν η "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ρωτά εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος". Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes). Κατόπιν, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απενεργοποίηση επαναφοράς συστήματος (Turn off System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτό το βήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος απενεργοποίησης και ενεργοποίησης της Επαναφοράς συστήματος στα Windows XP.

Επαναφορά του μητρώου

Windows 8.1 και Windows 8

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). Ή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αναζήτηση (Search).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε regedit.exe και στη συνέχεια πατήστε Enter. Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 3. Στον Επεξεργαστή μητρώου, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο (File) > Εισαγωγή (Import).
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου μητρώου (Import Registry File), επιλέξτε τη θέση στην οποία αποθηκεύσατε το αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ για να επιλέξετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

Windows 7 και Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit.exe στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
 2. Στον Επεξεργαστή μητρώου, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο (File)> Εισαγωγή (Import).
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου μητρώου (Import Registry File), επιλέξτε τη θέση στην οποία αποθηκεύσατε το αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ για να επιλέξετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

Windows XP

Χρησιμοποιήστε την Επαναφορά συστήματος για την αναίρεση αλλαγών μητρώου στα Windows XP:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %SystemRoot%\System32\Restore\Rstrui.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη σελίδα Καλώς ορίσατε στην Επαναφορά συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο (Restore my computer to an earlier time) (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Επιλογή σημείου επαναφοράς (Select a Restore Point), κάντε κλικ στο πιο πρόσφατο σημείο ελέγχου συστήματος. Στην περιοχή Επιλογή σημείου επαναφοράς σε αυτή τη λίστα (On this list select the restore point), κάντε κλικ στην καταχώρηση "Καθοδηγούμενη Βοήθεια (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μητρώου)" [Guided Help (Registry Backup)] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα αναφέρει τις αλλαγές στις ρυθμίσεις των παραμέτρων που θα πραγματοποιήσει η "Επαναφορά συστήματος" (System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στη σελίδα Επιβεβαίωση επιλογής σημείου επαναφοράς (Confirm Restore Point Selection), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Η "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) επαναφέρει την προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων των Windows XP και, στη συνέχεια, κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Συνδεθείτε στον υπολογιστή. Όταν εμφανιστεί η σελίδα Επιβεβαίωση επαναφοράς συστήματος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Αναγν. άρθρου: 322756
Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:: Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Θέλετε να κάνετε σχόλια για αυτό το άρθρο;
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.