วิธีการยก Active Directory โดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322692 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงในการเพิ่มในโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า มีรุ่นที่สี่ของ Active Directory และเฉพาะในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก Windows NT 4.0 Server ต้องพิจารณาพิเศษ ดังนั้น เปลี่ยนอื่น ๆ ระดับแปลงจะกล่าวถึง โดยใช้รุ่นใหม่ ปัจจุบัน หรือรุ่นเก่ารุ่น ของระบบปฏิบัติการของตัวควบคุมโดเมน โดเมน หรือระดับการทำงานฟอเรสต์

ระดับการทำงานมีส่วนขยายของโหมดการผสมและแนวคิดโหมดเนทิฟที่นำมาใช้ใน Microsoft Windows 2000 Server เพื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานของ Active Directory ใหม่ คุณลักษณะบางอย่างเพิ่มเติมของ Active Directory จะพร้อมใช้งาน เมื่อตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดจะเรียกใช้ Windows Server รุ่นใหม่ล่าสุด ในโดเมน หรือฟอเรสต์ และ เมื่อผู้ดูแลเรียกใช้สอดคล้องกับระดับการทำงาน ในโดเมน หรือฟอเรสต์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานโดเมนใหม่ล่าสุด ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดต้องใช้งานระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดของ Windows Server ในโดเมน ถ้ามีการตอบสนองความต้องการนี้ ผู้ดูแลสามารถยกระดับการทำงานที่โดเมน
เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานทั้งฟอเรสต์ใหม่ล่าสุด ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในฟอเรสต์ต้องใช้งานรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows Server ที่สอดคล้องกับระดับฟอเรสต์ที่ต้องการทำงาน นอกจากนี้ ระดับการทำงานโดเมนปัจจุบันต้องแล้วอยู่ที่ระดับที่ใหม่ล่าสุด ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ดูแลสามารถยกระดับการทำงานฟอเรสต์

โดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงระดับการทำให้โดเมนและฟอเรสต์ทำงานอยู่ irreversible หากสามารถสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลง กู้คืนข้อมูลของฟอเรสต์คุณต้องใช้ กับ ระบบ ปฏิบัติ การ Windows Server 2008 R2 สามารถ เปลี่ยน แปลง ระดับ การ ทำ งาน ของ โด เมน และ ระดับ การ ทำ งาน ของ ฟอเรสต์ ถูก ยก เลิก ได้ อย่าง ไร ก็ ตาม, โร ที่ กลับ สามารถ ทำ ได้ ใน เฉพาะ เจาะจง สถานการณ์ ที่ อธิบาย ไว้ ในบทความ Technet เกี่ยวกับระดับการทำงาน Active Directory.

หมายเหตุ:ระดับการทำงานโดเมนใหม่ล่าสุดและระดับการทำงานฟอเรสต์ใหม่ล่าสุดส่งผลต่อวิธีที่ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มเท่านั้น ไคลเอ็นต์ที่ทำงาน กับโดเมน หรือฟอเรสต์จะ unaffected นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์กำลัง unaffected โดยการเปลี่ยนแปลงระดับการทำงานที่โดเมน หรือระดับการทำงานฟอเรสต์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมประยุกต์สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะล่าสุดของโดเมน และฟอเรสต์คุณสมบัติใหม่ล่าสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความใน TechNet เกี่ยวกับลักษณะการทำงานเกี่ยวข้องกับระดับการทำงานต่าง ๆ.

เพิ่มระดับการทำงาน

ข้อควรระวังไม่ยกระดับการทำงานหากโดเมนได้ หรือจะทำให้เกิดการเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไม่ใช่รุ่นที่ cited สำหรับระดับนั้น ตัวอย่างเช่น ระดับการทำงาน Windows Server 2008 ที่ต้องการตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดมี Windows Server 2008 หรือระบบปฏิบัติการในภายหลังการติดตั้งอยู่ ในโดเมน หรือฟอเรสต์ หลังจากที่ระดับการทำงานที่โดเมนคือยกระดับที่สูงกว่า สามารถเพียงเปลี่ยนกลับไปยังระดับเก่ากว่า โดยใช้การกู้คืนข้อมูลของฟอเรสต์ มีข้อจำกัดนี้ได้เนื่อง จากคุณลักษณะการเปลี่ยนการสื่อสารระหว่างตัวควบคุมโดเมนที่มัก หรือเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานเก็บข้อมูล Active Directory ในฐานข้อมูล

วิธีการที่พบโดยทั่วไประดับการทำให้โดเมนและฟอเรสต์ทำงานที่เปิดใช้งานคือการ ใช้เครื่องมือการจัดการ (GUI) ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นรูปภาพที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความ TechNet เกี่ยวกับระดับการทำงานของ Windows Server 2003 Active Directory. บทความนี้กล่าวถึง 2003.However Windows Server ขั้นตอนจะเหมือนกันในที่ระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า นอกจากนี้ ระดับการทำงานสามารถถูกกำหนดค่าด้วยตนเอง หรือคุณสามารถกำหนดค่า โดยใช้สคริปต์ PowerShell Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดระดับการทำงานด้วยตนเอง ดู “มุมมองและการตั้งค่าระดับการทำงาน ” ส่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Windows PowerShell สคริปต์การกำหนดค่าระดับการทำงาน ดูบทความของ TechNet ที่กล่าวถึงวิธีการนี้.

ดู และการตั้งค่าระดับการทำงานด้วยตนเอง

สามารถใช้เครื่องมือโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) เช่น Ldp.exe และ Adsiedit.msc เพื่อดู และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวปัจจุบันโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับ เมื่อ คุณ เปลี่ยน แอ ตทริ บิวต์ ที่ ระดับ ที่ ทำ งาน ด้วย ตน เอง ที่ พึง ปฏิบัติ คือ เพื่อ ทำ การ เปลี่ยน แปลง ของ แอ ตทริ บิวต์ บน ตัว ควบคุม โด เมน แบบ ยืดหยุ่น หนึ่ง ต้น แบบ การ ดำเนิน งาน (FSMO) ซึ่ง โดย ปกติ สำหรับ โดย เครื่อง มือ การ จัดการ Microsoft ได้

ตั้งค่าระดับการทำงานโดเมน

กระบวนการmsDS ลักษณะการทำงานเวอร์ชันแอตทริบิวต์อยู่บนรากที่ตั้งชื่อหัวบริบท (NC) ในแต่ละโดเมนต่อไปนี้:
 • DC = Mydomain
 • DC = ForestRootDom
 • DC = tld วัตถุ
ต่อไปนี้เป็นค่าที่สามารถตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะนี้ที่ใช้งาน:
 • ค่า 0 หรือไม่มีการตั้งค่า =โดเมนระดับผสม
 • ค่า 1 =ระดับโดเมน Windows Server 2003
 • ค่าของ 2 =ระดับโดเมน Windows Server 2003
 • ค่าของ 3 =ระดับโดเมน Windows Server 2008
 • ค่าของ 4 =ระดับโดเมน Windows Server 2008 R2

โหมดผสมและการตั้งค่าโหมดเนทิฟ

กระบวนการntMixedDomainแอตทริบิวต์อยู่บนรากที่ตั้งชื่อหัวบริบท (NC) ในแต่ละโดเมนต่อไปนี้:
 • DC = Mydomain
 • DC = ForestRootDom
 • DC = tld วัตถุ
ต่อไปนี้เป็นค่าที่สามารถตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะนี้ที่ใช้งาน:
 • ค่า 0 =โดเมนระดับ Native
 • ค่า 1 =โดเมนระดับผสม

การตั้งค่าระดับของฟอเรสต์

กระบวนการmsDS ลักษณะการทำงานเวอร์ชันแอตทริบิวต์อยู่บนรากที่ตั้งชื่อหัวบริบท (NC) ในแต่ละโดเมนต่อไปนี้:
 • CN =พาร์ติชัน
 • CN =การตั้งค่าคอนฟิก
 • DC = ForestRootDom
 • DC = tld วัตถุ
ต่อไปนี้เป็นค่าที่สามารถตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะนี้ที่ใช้งาน:
 • ค่า 0 หรือไม่มีการตั้งค่า =ฟอเรสต์ระดับแบบผสม
 • ค่า 1 =ระดับฟอเรสต์ชั่วคราวของ Windows Server 2003
 • ค่าของ 2 =ระดับฟอเรสต์ของ Windows Server 2003

  หมายเหตุ:เมื่อคุณเพิ่มmsDS ลักษณะการทำงานเวอร์ชันคุณลักษณะจากนั้น0ค่าไป1มูลค่าตาม usingAdsiedit.msc คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  illegal ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ไม่สามารถบางกว้างยาวของการปรับเปลี่ยน
 • ค่าของ 3 =ระดับโดเมน Windows Server 2008
 • ค่าของ 4 =ระดับโดเมน Windows Server 2008 R2
หลังจากที่คุณใช้เครื่องมือการโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) แก้ไขระดับการทำงาน คลิกตกลงการดำเนินต่อ แอตทริบิวต์ บนคอนเทนเนอร์พาร์ติชัน และ บนศีรษะของโดเมนจะเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้อง ถ้าข้อผิดพลาดคือ รายงานทางแฟ้ม Ldp.exe คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาด การตรวจสอบว่า การเพิ่มระดับประสบความสำเร็จ ฟื้นฟูรายการของแอตทริบิวต์ และจากนั้น ตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำการเพิ่มระดับบน FSMO ที่มีสิทธิ์ถ้าการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยังถูกจำลองแบบไปยังตัวควบคุมโดเมนเฉพาะ

ดูการตั้งค่าปัจจุบัน โดยการใช้แฟ้ม Ldp.exe อย่างรวดเร็ว

 1. เริ่มต้นแฟ้ม Ldp.exe
 2. ในการเชื่อมต่อเมนู คลิกเชื่อมต่อ.
 3. ระบุตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการสอบถาม หรือปล่อยให้ช่องว่างว่างเปล่าเพื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนใด ๆ
หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน รายละเอียด RootDSE สำหรับตัวควบคุมโดเมนปรากฏขึ้น ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลในตัวควบคุมฟอเรสต์ โดเมน และโดเมน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ในตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่า โหมดโดเมน Windows Server 2003 และว่า โหมดฟอเรสต์เป็น Windows 2000 Server

หมายเหตุ:ฟังก์ชันการทำงานตัวควบคุมโดเมนที่แสดงถึงสามารถทำงานระดับสูงสุดสำหรับตัวควบคุมโดเมนนี้
 • 1 > domainFunctionality: 2=(DS_BEHAVIOR_WIN2003)
 • 1 > forestFunctionality: 0=(DS_BEHAVIOR_WIN2000)
 • 1 > domainControllerFunctionality: 2=(DS_BEHAVIOR_WIN2003)

ความต้องการเมื่อคุณเปลี่ยนระดับการทำงานด้วยตนเอง

 • คุณต้องเปลี่ยนโหมดโดเมนไปยังโหมดเนทิฟก่อนที่คุณยกระดับโดเมนถ้ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ระดับการทำงานที่โดเมนจะโดยทางโปรแกรมยกระดับการทำงานที่สอง โดยการปรับเปลี่ยนค่าของโดยตรงmsdsBehaviorVersionคุณลักษณะในการdomainDNSวัตถุ
  • ระดับการทำงานที่โดเมนยกไปยังระดับที่สองของการทำงาน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ldp.exe หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ Adsiedit.msc
  ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโหมดโดเมนไปยังโหมดเนทิฟก่อนที่คุณยกระดับโดเมน การดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  sv_problem_will_not_perform
  error_ds_illegal_mod_operation
  นอกจากนี้ ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของบริการไดเรกตอรี:
  ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถปรับปรุงระดับการทำงานของโดเมนต่อไปนี้ได้เนื่องจากโดเมนอยู่ในโหมดผสมกัน

  ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดโดเมนไปยังโหมดเนทิฟโดยใช้ Active Directory ผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์สแนปอิน โดยใช้แนป Active Directory โดเมน & Trusts UI MMC - ใน หรือ โดยทางโปรแกรมทำการเปลี่ยนค่าของการntMixedDomainคุณลักษณะที่ 0 บนวัตถุ domainDNS เมื่อกระบวนการนี้ถูกใช้เพื่อยกระดับการทำงานโดเมนไปยัง 2 (Windows Server 2003), โหมดโดเมนจะเปลี่ยนเป็นโหมดเนทิฟโดยอัตโนมัติ
 • ช่วงการเปลี่ยนภาพจากโหมดผสมกับโหมดเนทิฟเปลี่ยนขอบเขตของกลุ่มการรักษาความปลอดภัย Administrators ของเค้าร่างและกลุ่มการรักษาความปลอดภัยขององค์กรผู้ดูแลระบบเป็นกลุ่มที่หลากหลาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเหล่านี้ไปยังกลุ่มหลากหลาย ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SAM
  รหัสเหตุการณ์: 16408
  คอมพิวเตอร์:Server Name
  คำอธิบาย: "โหมดการดำเนินงานของโดเมนได้ถูกเปลี่ยนเป็นโหมด Native การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถย้อนกลับ

 • เมื่อมีใช้เครื่องมือการจัดการ Windows Server 2003 เรียกโดเมนทำงาน ระดับ ทั้งสองแบบntmixedmodeแอตทริบิวต์และmsdsBehaviorVersionมีการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ในลำดับถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ซึ่งไม่เสมอเกิดขึ้น ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โหมดเนทิฟ implicitly ตั้งเป็นค่า0โดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตสำหรับกลุ่มการรักษาความปลอดภัย Administrators ของเค้าร่างและกลุ่มการรักษาความปลอดภัยขององค์กรผู้ดูแลระบบเพื่อ universal:
  • กระบวนการmsdsBehaviorVersionแอตทริบิวต์ที่ควบคุมโหมดทำงานของโดเมนด้วยตนเอง หรือโดยทางโปรแกรมตั้งเป็นค่าของ2.
  • ระดับการทำงานฟอเรสต์ถูกกำหนดเป็น2โดยใช้วิธีใด
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวควบคุมโดเมนที่บล็อกช่วงการเปลี่ยนภาพไปยังระดับฟอเรสต์การทำงานจนกว่าทั้งหมดของโดเมนที่อยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นมีการกำหนดค่าไปยังโหมดเนทิฟ และทำการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่จำเป็นในขอบเขตของกลุ่มรักษาความปลอดภัย:

ระดับทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Windows 2000 Server

windows 2000 Server สนับสนุนเฉพาะโหมดผสมและโหมดเนทิฟ นอกจากนี้ เท่านั้นใช้โหมดเหล่านี้กับฟังก์ชันการทำงานของโดเมน ในส่วนต่อไปนี้แสดงรายการโหมดที่ใช้ Windows Server 2003 โดเมนได้เนื่องจากโหมดเหล่านี้มีผลต่อวิธีการปรับรุ่นโดเมนของ Windows NT 4.0 และ Windows 2000 Server

มีข้อควรพิจารณาจำนวนเมื่อมีการเพิ่มระดับระบบปฏิบัติการของตัวควบคุมโดเมน ข้อควรพิจารณาเหล่านี้มีสาเหตุจากข้อจำกัดการจัดเก็บและการจำลองแบบของแอตทริบิวต์ที่ถูกเชื่อมโยงในโหมดที่ใช้ Windows 2000 Server

windows 2000 Server ผสม (ค่าเริ่มต้น)

 • ได้รับการสนับสนุนตัวควบคุมโดเมน: Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งาน: เฉพาะที่ และสากลกลุ่ม สากลแค็ตตาล็อกสนับสนุน

windows 2000 Server ท้องถิ่น

 • ได้รับการสนับสนุนตัวควบคุมโดเมน: Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • ลักษณะการทำงานที่เปิดใช้งาน: การจัดกลุ่มซ้อน universal กลุ่ม ประวัติ Sid แปลงกลุ่มระหว่างกลุ่มการรักษาความปลอดภัยและกลุ่มการแจกจ่าย คุณสามารถยกระดับโดเมน โดยการเพิ่มการตั้งค่าระดับของฟอเรสต์

interim windows Server 2003

 • ได้รับการสนับสนุนตัวควบคุมโดเมน: Windows NT 4.0, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • ได้รับการสนับสนุนคุณลักษณะ: ไม่มีคุณลักษณะทั้งโดเมนไม่มีการเปิดใช้งานในระดับนี้ โดเมนทั้งหมดในฟอเรสต์ถูกยกกำลังระดับนี้โดยอัตโนมัติเมื่อระดับฟอเรสต์เพิ่มไปยัง interim โหมดนี้จะใช้เฉพาะเมื่อคุณปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมนในโดเมนของ Windows NT 4.0 เป็นตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003

Windows Server 2003

 • ได้รับการสนับสนุนตัวควบคุมโดเมน: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
 • ได้รับการสนับสนุนคุณลักษณะ: เปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน เข้าสู่ระบบของคุณลักษณะประทับเวลาการปรับปรุง และการจำลองแบบ สนับสนุนรหัสผ่านผู้ใช้บน objectClass InetOrgPerson การมอบหมายจำกัด คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอนเทนเนอร์ได้
โดเมนที่มีการปรับรุ่นจาก Windows NT 4.0 หรือสร้างขึ้น โดยการเลื่อนระดับของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ทำงานใน Windows 2000 ที่ผสมระดับการทำงาน โดเมน windows 2000 Server รักษาตนปัจจุบันโดเมนระดับการทำงานเมื่อตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 Server จะปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 คุณสามารถยกระดับการทำงานโดเมน Windows 2000 Server ท้องถิ่นหรือ Windows Server 2003

ชั่วคราวระดับ - การปรับรุ่นจากโดเมน Windows NT 4.0

windows Server 2003 Active Directory อนุญาตให้เป็นพิเศษฟอเรสต์และโดเมนระดับการทำงานที่ชื่อ interim Windows Server 2003 ระดับการทำงานนี้ให้ไว้สำหรับการปรับรุ่นของ Windows NT 4.0 โดเมนที่มีอยู่ที่ตำแหน่งตัวอย่าง น้อยหนึ่ง Windows NT 4.0 ทำสำรองควบคุมโดเมน (BDCs) ต้องทำงานหลังจากการปรับรุ่น ตัวควบคุมโดเมน windows 2000 Server ไม่ได้รับการสนับสนุนในโหมดนี้ interim windows Server 2003 ใช้กับสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • โดเมนการปรับรุ่นจาก Windows NT 4.0 กับ Windows Server 2003
 • windows NT 4.0 BDCs การปรับรุ่นไม่ทันที
 • windows NT 4.0 โดเมนที่ประกอบด้วยกลุ่มกับสมาชิกมากกว่า 5000 (ไม่รวมกลุ่มของผู้ใช้โดเมน)
 • ไม่มีแผนการใช้ตัวควบคุมโดเมน Windows Server2000 ในฟอเรสต์เมื่อไหร่ก็ได้
interim windows Server 2003 ให้การปรับปรุงที่สำคัญที่สองในขณะที่ยัง อนุญาตให้จำลองแบบไปยัง Windows NT 4.0 BDCs:
 1. การจำลองแบบที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนสำหรับสมาชิกมากกว่า 5000 สำหรับแต่ละกลุ่ม
 2. ปรับปรุง KCC inter-site algorithms ของตัวสร้างโทโพโลยี
เนื่องจากความประสิทธิภาพในการทำแบบจำลองกลุ่มที่มีการเรียกใช้ในระดับชั่วคราว ระดับชั่วคราวเป็นระดับแนะนำสำหรับการปรับรุ่น Windows NT 4.0 ทั้งหมด ดูส่วน "วิธี" ของบทความนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งค่าระดับการทำงานชั่วคราวฟอเรสต์ Windows Server 2003

windows Server 2003 interim สามารถมีการเรียกใช้ในวิธีการต่าง ๆ สามวิธี วิธีการสองครั้งแรกที่แนะนำอย่างยิ่ง นี่คือเนื่องจากกลุ่มความปลอดภัยใช้การจำลองแบบค่าที่ถูกเชื่อมโยง (LVR) หลังจากที่ได้รับการปรับรุ่นคอนโทรลเลอร์ของโดเมนหลักของโดเมน Windows NT 4.0 (PDC) ไปยังตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ตัวเลือกที่สามคือน้อยขอแนะนำได้เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มความปลอดภัยใช้คุณลักษณะ multi-valued เดียวซึ่งอาจทำให้การทำแบบจำลองการตัดสินค้าจากคลัง วิธีการที่ Windows Server 2003 interim สามารถถูกเรียกใช้งานอยู่:
 1. ในระหว่างการปรับรุ่น

  ตัวเลือกที่จะแสดงในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Dcpromo เมื่อคุณอัพเกรด PDC ของโดเมน Windows NT 4.0 ที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมโดเมนแรกในโดเมนรากของฟอเรสต์ใหม่
 2. ก่อนคุณอัพเกรด PDC 4.0 Windows NT ของ Windows NT 4.0 เป็นตัวควบคุมโดเมนแรกของโดเมนในฟอเรสต์มีอยู่ใหม่ ด้วยการกำหนดค่าระดับการทำงานฟอเรสต์โดยใช้เครื่องมือโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) ด้วยตนเอง

  โดเมนลูกสืบทอดการตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานของฟอเรสต์ทั้งจากพวกเขาจะ promoted ลงในฟอเรสต์ การปรับรุ่น PDC ของโดเมน Windows NT 4.0 เป็นโดเมนลูกในที่มีอยู่แล้ว Windows Server 2003 ฟอเรสต์ซึ่งได้รับการกำหนดค่าระดับการทำงานของฟอเรสต์ชั่วคราว โดยใช้แฟ้ม Ldp.exe หรือการอนุญาตให้แฟ้ม Adsiedit.msc กลุ่มความปลอดภัยจะใช้ค่าการเชื่อมโยงกับการจำลองแบบหลังจากปรับรุ่นระบบปฏิบัติการรุ่น
 3. หลังจากการปรับรุ่นโดยใช้เครื่องมือ LDAP

  ใช้ตัวเลือกที่สองครั้งล่าสุดเมื่อคุณเข้าร่วมในฟอเรสต์ Windows Server 2003 ที่มีอยู่ในระหว่างการปรับรุ่น นี่คือสถานการณ์ที่พบโดยทั่วไปเมื่อโดเมน “รากที่ว่างเปล่า ” มีที่อยู่ในตำแหน่ง โดเมนเกรดเชื่อมต่อเป็นลูกของรากที่ว่างเปล่า และการสืบทอดการตั้งค่าโดเมนจากฟอเรสต์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มระดับการทำงาน ส่วนมีการใช้งานไม่ได้เป็นส่วนที่สอง "เตรียมงาน" กล่าวถึงงานที่คุณต้องดำเนินการก่อนการเพิ่ม และ "ดีที่สุดเส้นทางที่ถูกเพิ่ม" อธิบายถึง motivations หมาย และวิธีการสำหรับระดับอื่นเพิ่มสถานการณ์สมมติ

เมื่อต้องการค้นหาตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT 4.0 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. จากตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ใด ๆ เปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ถ้าตัวควบคุมโดเมนไม่ได้เชื่อมอยู่ต่อกับโดเมนที่เหมาะสม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับโดเมนที่เหมาะสม:
  1. คลิกขวาวัตถุของโดเมนปัจจุบัน และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อกับโดเมน.
  2. ในการโดเมนกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้อง การเชื่อมต่อกับ แล้ว คลิก DNSตกลง. หรือ คลิกเรียกดูการเลือกโดเมนจากทรีของโดเมน แล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกขวาวัตถุของโดเมน และจากนั้น คลิกค้นหา.
 4. ในการค้นหากล่องโต้ตอบ คลิกการค้นหาแบบกำหนดเอง.
 5. คลิกโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนระดับการทำงาน
 6. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 7. ในการป้อน LDAPแบบสอบถามกล่อง พิมพ์ต่อไปนี้ และปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างอักขระ:
  (&(objectCategory=computer)(operatingSystem Version=4*)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=8192))
  หมายเหตุ:แบบสอบถามนี้ไม่มีความเสี่ยง case
 8. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.

  รายชื่อคอมพิวเตอร์ในโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 และทำงานเป็นตัวควบคุมโดเมน ปรากฏขึ้น
ตัวควบคุมโดเมนอาจปรากฏในรายการสำหรับการเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 และต้องมีการปรับรุ่น
 • ตัวควบคุมโดเมนมีการปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 แต่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกจำลองแบบไปยังตัวควบคุมโดเมนปลายทาง
 • ตัวควบคุมโดเมนไม่ได้อยู่ในบริการ แต่วัตถุคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมนไม่ได้ถูกเอาออกจากโดเมน
ก่อนที่คุณสามารถเปลี่ยนระดับการทำงานที่โดเมน Windows Server 2003 คุณต้องระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ในรายการทางกายภาพ กำหนดสถานะปัจจุบันของตัวควบคุมโดเมน และปรับแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งรุ่น หรือเอาตัวควบคุมโดเมนตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:ไม่เหมือนกับตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2000 ตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT 4.0 ไม่บล็อกการเพิ่มระดับ เมื่อคุณทำเปลี่ยนระดับการทำงานที่โดเมน จะหยุดการจำลองแบบไปยังตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT 4.0 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มระดับฟอเรสต์ Windows Server 2003 กับโดเมนใน Windows Server 2000 ระดับผสมถูกบล็อค ไม่มี Windows NT 4.0 BDCs คืออื่นตามความต้องการระดับฟอเรสต์ของโดเมนทั้งหมด ในระดับท้องถิ่นของ Windows Server 2000 หรือใหม่กว่าในการเรียกประชุม

ตัวอย่าง: เพิ่มงานเตรียมก่อนระดับ

ในตัวอย่างนี้ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกยกจากโหมดผสมของ Windows Server 2000 โหมดฟอเรสต์ของ Windows Server 2003

สินค้าคงคลังฟอเรสต์สำหรับตัวควบคุมโดเมนรุ่นก่อน
หากไม่มีรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการค้นหาโดเมนระดับผสม ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2000 หรือตัวควบคุมโดเมนที่ มีวัตถุที่เสียหาย หรือสูญหาย ใช้โดเมน Active Directory และสแน็ปอิน Trusts MMC
 2. ในสแนปอิน คลิกฟังก์ชันการทำงานของฟอเรสต์ขึ้นแล้ว คลิกบันทึกเป็นเมื่อต้องการสร้างรายงานโดยละเอียด
 3. หากปัญหาไม่พบ ตัวเลือกในการเพิ่มระดับฟอเรสต์ของ Windows Server 2003 จะพร้อมใช้งานจากนั้น"มีฟอเรสต์ระดับการทำงาน"ปล่อยลงรายการ เมื่อคุณพยายามที่จะยกระดับฟอเรสต์ วัตถุตัวควบคุมโดเมนในคอนเทนเนอร์โครงแบบจะค้นหาสำหรับตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ที่ไม่ได้msds ลักษณะการทำงานเวอร์ชันการตั้งค่าระดับเป้าหมายที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้จะสันนิษฐานเพื่อให้ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2000 หรือใหม่กว่า Windows Server โดเมนคอนโทรลเลอร์วัตถุที่เสียหาย
 4. ถ้าตัวควบคุมโดเมนรุ่นก่อนหน้านี้หรือตัวควบคุมโดเมน ที่มี วัตถุคอมพิวเตอร์เสียหาย หรือสูญหายไปพบ ถูกรวมไว้ในรายงาน สถานะของตัวควบคุมโดเมนเหล่านี้ต้องถูก investigated และแสดงตัวควบคุมโดเมนใน Active Directory ต้องซ่อมแซม หรือเอาออก โดยใช้แฟ้ม Ntdsutil
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
216498วิธีการลบข้อมูลในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลังการ demotion ของตัวควบคุมโดเมนที่ไม่สำเร็จ
ตรวจสอบการจำลองแบบจุดสิ้นสุดการสิ้นสุดที่ทำงานในฟอเรสต์
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า จุดสิ้นสุดการสิ้นสุดการทำแบบจำลองทำงานในฟอเรสต์ ใช้ Windows Server 2003 หรือ Repadmin กับ Windows Server 2000 หรือตัวควบคุมโดเมนของ Windows Server 2003 รุ่นที่ใหม่กว่า:
 • Repadmin/Replsum * /Sort:Delta [/Errorsonly สำหรับสินค้าคงคลังเริ่มต้น
 • Repadmin/Showrepl * /CSV>showrepl.csv นำเข้าไปที่ Excel และใช้ข้อมูล-> Autofilter เพื่อระบุคุณลักษณะการจำลองแบบ

  ใช้เครื่องมือการจำลองแบบเช่น Repadmin เพื่อตรวจสอบการจำลองแบบทั้งฟอเรสต์ที่ทำงานอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบความเข้ากันที่ได้ของโปรแกรมหรือบริการทั้งหมด ด้วยตัวควบคุมโดเมน Windows Server ที่ใหม่กว่า และ มีสูงกว่า Windows Server โดเมนและฟอเรสต์โหมด ใช้สภาพแวดล้อมของแล็ปการทดสอบอย่างละเอียดผลิตโปรแกรมและบริการสำหรับปัญหาความเข้ากัน ติดต่อบริษัทผู้ผลิตสำหรับใบยืนยันของความสามารถ

เตรียมการวางแผนด้านหลังออกที่รวมของการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ยกเลิกต่อตัวควบคุมโดเมนอย่างน้อยสองจากแต่ละโดเมนในฟอเรสต์
 • สร้างสำเนาสำรองสถานะระบบของตัวควบคุมโดเมนอย่างน้อยสองจากแต่ละโดเมนในฟอเรสต์
ก่อนที่คุณสามารถใช้แผนการกลับออก ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในฟอเรสต์ต้องถูก decommissioned ก่อนขั้นตอนการกู้คืน

หมายเหตุ:เพิ่มระดับไม่สามารถกู้คืน authoritatively ซึ่งหมายความ ว่า ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่มีการเพิ่มระดับที่จำลองแบบต้องถูก decommissioned

หลังจากที่อยู่ทั้งหมดที่ก่อนหน้าโดเมนคอนโทรลเลอร์ decommissioned ตัวควบคุมโดเมนต่อการแสดงหน้า หรือการคืนค่าตัวควบคุมโดเมนที่จากการสำรองข้อมูล เอาข้อมูลเมตาได้จากทั้งหมดที่อื่น ๆ โดเมนคอนโทรลเลอร์ และจากนั้น re-promote เหล่านั้น กระบวนการที่ยาก และต้อง avoided

ตัวอย่าง: วิธีการที่ได้รับจาก Windows Server 2000 ผสมระดับระดับฟอเรสต์ของ Windows Server 2003

เพิ่มโดเมนทั้งหมดที่ระดับท้องถิ่นของ Windows Server 2000 หลังจากนี้เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มระดับการทำงานสำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์ระดับฟอเรสต์ของ Windows Server 2003 เมื่อระดับฟอเรสต์ replicates เพื่อ PDCs สำหรับแต่ละโดเมนในฟอเรสต์ ระดับโดเมนที่จะเพิ่มระดับโดเมน Windows Server 2003 โดยอัตโนมัติ วิธีนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:
 • เพิ่มระดับของทั้งฟอเรสต์จะดำเนินการครั้งเดียวเท่านั้น คุณไม่ต้องเพิ่มแต่ละโดเมนในฟอเรสต์กับ Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงานด้วยตนเอง
 • ดำเนินการการตรวจสอบสำหรับตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2000 ก่อนระดับเพิ่ม (ให้ดูที่ขั้นตอนการเตรียมพร้อม) การเพิ่มถูกบล็อคจนกว่าจะถูกเอาออก หรือปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมนของปัญหา สามารถสร้างรายงานโดยละเอียดตามรายการบล็อกตัวควบคุมโดเมนและให้ข้อมูล actionable
 • การตรวจสอบสำหรับโดเมนใน Windows Server 2000 ผสม หรือดำเนินการระดับชั่วคราวของ Windows Server 2003 การเพิ่มถูกบล็อคจนกว่าระดับโดเมนจะเพิ่มไปยังน้อย native Windows Server 2000 โดเมนระดับชั่วคราวต้องถูกเพิ่มไปยังระดับโดเมน Windows Server 2003 สามารถสร้างรายงานโดยละเอียดตามรายการโดเมนการบล็อค

การปรับรุ่น windows NT 4.0

การปรับรุ่น windows NT 4.0 ใช้ระดับชั่วคราวในระหว่างการปรับรุ่น PDC เสมอเว้นแต่ว่าตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2000 ได้ถูกนำมาใช้ในฟอเรสต์ PDC มีการปรับรุ่นเป็น เมื่อโหมดชั่วคราวถูกใช้ในระหว่างการปรับรุ่น PDC กลุ่มที่ใหญ่ที่มีอยู่แล้วใช้ LVR ทำแบบจำลองในทันที หลีกเลี่ยงการจำลองแบบปัญหาอาจเกิดขึ้นที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเข้าถึงระดับชั่วคราวในระหว่างการปรับรุ่น:
 • เลือกระดับชั่วคราวระหว่าง Dcpromo ตัวเลือกนี้จะแสดงเมื่อ PDC มีการปรับรุ่นในฟอเรสต์ใหม่เท่านั้น
 • การตั้งค่าระดับฟอเรสต์ของฟอเรสต์ข้อที่มีอยู่เพื่อ interim และการเข้าร่วมในฟอเรสต์ในระหว่างการปรับรุ่น PDC แล้ว โดเมนเกรดสืบทอดการตั้งค่าฟอเรสต์
 • หลังจากทั้งหมด BDCs 4.0 ของ Windows NT จะปรับรุ่น หรือเอาออกไป แต่ละโดเมนต้อง transitioned ฟอเรสต์ระดับ และ transitioned ไปยังโหมดฟอเรสต์ของ Windows Server 2003
เหตุผลการหลีกเลี่ยงการใช้โหมดชั่วคราวได้ถ้ามีแผนการใช้ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2000 หลัง จากการปรับรุ่น หรือ ตลอดเวลาในอนาคต

พิจารณาพิเศษสำหรับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ใน Windows NT 4.0

ในโดเมน Windows NT 4.0 ที่มีวุฒิภาวะ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยสมาชิกสุดมากกว่า 5000 อาจมีอยู่ ใน Windows NT 4.0 เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความปลอดภัยของการเปลี่ยนแปลง เท่านั้นที่เป็นสมาชิกเดียวเปลี่ยนถูกจำลองแบบตัวควบคุมโดเมนที่สำรองข้อมูลที่ ใน Windows Server 2000 สมาชิกของกลุ่มมีแอตทริบิวต์ที่ถูกเชื่อมโยงในการจัดเก็บอยู่ในคุณลักษณะ multi-valued เดียวของวัตถุกลุ่ม เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเดียวในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มทั้งหมดที่ถูกจำลองแบบเป็นหน่วยเดียว เนื่องจากเป็นสมาชิกของกลุ่มถูกจำลองแบบเป็นหน่วยเดียว คุณมีโอกาสการปรับปรุงสมาชิกกลุ่มเป็น "หายไป" เมื่อเพิ่ม หรือเอาออกในเวลาเดียวกันในตัวควบคุมโดเมนอื่นสมาชิกที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ขนาดของวัตถุนี้หนึ่งอาจจะมากกว่าบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการส่งรายการลงในฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "รุ่นที่เก็บประเด็นที่มีขนาดใหญ่กลุ่ม" ของบทความนี้ ด้วยเหตุนี้ ขีดจำกัดแนะนำสำหรับสมาชิกของกลุ่มเป็น 5000

ข้อยกเว้นการกฎของสมาชิก 5000 เป็นกลุ่มหลัก (โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลุ่ม “ผู้ใช้โดเมน ”) กลุ่มหลักใช้กลไก "คำนวณ" ที่ขึ้นอยู่กับ "primarygroupID" ของผู้ใช้เพื่อกำหนดเป็นสมาชิก ไม่กลุ่มหลักเก็บสมาชิกเป็นแอตทริบิวต์ที่ถูกเชื่อมโยง multi-valued ถ้ามีเปลี่ยนกลุ่มหลักของผู้ใช้ให้กับกลุ่มกำหนดเอง ของสมาชิกในกลุ่ม Domain Users ถูกเขียนลงแอตทริบิวต์ที่ถูกเชื่อมโยงสำหรับกลุ่ม และไม่คำนวณ กลุ่มหลักใหม่ที่มีเขียน Rid "primarygroupID" และผู้ใช้จะถูกเอาออกจากแอตทริบิวต์ของสมาชิกของกลุ่ม

ถ้าผู้ดูแลได้เลือกระดับชั่วคราวสำหรับโดเมนการอัพเกรด คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่จะปรับรุ่น:
 1. สินค้าคงคลังกลุ่มทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่ และระบุมากกว่า 5000 ยกเว้นในกลุ่มผู้ใช้โดเมนของกลุ่มใด ๆ
 2. กลุ่มทั้งหมดที่มีสมาชิกที่มากกว่า 5000 ต้องถูกใช้งานการไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กของสมาชิก 5000 น้อยกว่า
 3. ค้นหาทั้งหมดเข้าถึงตัวควบคุมรายการที่ถูกป้อนกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และเพิ่มกลุ่มเล็ก ๆ ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2
ระดับฟอเรสต์ชั่วคราวของ windows Server 2003 relieves ผู้ดูแลระบบจากจำเป็นต้องค้นหา และการปันส่วนกลุ่มความปลอดภัยส่วนกลาง ด้วยสมาชิกมากกว่า 5000

รุ่นที่เก็บการตัดสินค้าจากคลังกับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่

ในระหว่างการดำเนินงานที่รันเป็นเวลานานเช่น commits กับแอตทริบิวต์เดี่ยว ขนาดใหญ่หรือการค้นหาความลึก Active Directory ต้องแน่ใจว่า สถานะของฐานข้อมูลเป็นแบบคงที่จนกว่าการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างของการค้นหาความลึกหรือ commits กับแอตทริบิวต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่ใช้เก็บดั้งเดิม

ในขณะที่การปรับปรุงในฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องเกิดภายใน และ จากคู่ค้าของการจำลองแบบ Active Directory แสดงสถานะคงที่ ด้วยการจัดคิวอัพการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เข้ามาจนกว่าการดำเนินการที่รันเป็นเวลานานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันทีที่การดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่ถูกจัดคิวถูกนำไปใช้กับฐานข้อมูล

สถานที่เก็บสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกจัดคิวถูกเรียกว่า "เก็บรุ่น" และ ประมาณ 100megabytes ขนาดของที่เก็บรุ่นแตกต่างกันไป และใช้หน่วยความจำกายภาพ ถ้าการดำเนินการที่รันเป็นเวลานานไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนหมดลงแล้วเก็บรุ่น ตัวควบคุมโดเมนจะหยุดการยอมรับการปรับปรุงจนถึงการดำเนินการที่รันเป็นเวลานาน และกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงถูกจัดคิว กลุ่มที่เข้าถึงหมายเลขที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 5000 สมาชิก) ทำให้ตัวควบคุมโดเมนที่ความเสี่ยง exhausting เก็บรุ่นตราบเท่าที่กลุ่มที่มีขนาดใหญ่จะยอมรับ

windows Server 2003 แนะนำคำใหม่การทำแบบจำลองกลไกสำหรับแอตทริบิวต์ multi-valued ที่เชื่อมโยงที่เรียกว่าเว็บไซต์การจำลองแบบค่าของการเชื่อมโยง (LVR) แทนที่การ replicating กลุ่มทั้งหมดในการดำเนินการจำลองแบบเดี่ยว LVR เน้นปัญหานี้ โดย replicating แต่ละสมาชิกของกลุ่มเป็นการดำเนินการจำลองแบบแยกต่างหาก lvr สามารถใช้งานได้เมื่อมียกระดับการทำงานฟอเรสต์ระดับฟอเรสต์ชั่วคราวของ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2003 ฟอเรสต์ระดับ ในระดับนี้ทำงาน LVR ถูกใช้เพื่อทำซ้ำกลุ่มระหว่างตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322692 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB322692 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322692

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com