วิธีการใช้เครื่องหมายไดเรกทอรีบริการเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งมือการจัดการวัตถุไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 322684 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้บริการไดเรกทอรีเครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อทำงานด้านการดูแลสำหรับ Active Directory ใน Windows Server 2003 การดำเนินการต่อไปนี้เป็นแบ่งค่าลงในกลุ่มการปฏิบัติงาน

วิธีการจัดการผู้ใช้

การสร้างบัญชีผู้ใช้ที่สร้าง

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ dsadduserdn-samidsam_name
  ค่าต่อไปนี้จะใช้ในคำสั่งนี้:
  • userdnระบุชื่อที่แตกต่าง (เรียกอีกอย่างว่าการ DN) ของวัตถุผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม
  • sam_nameระบุตัวจัดการบัญชีความปลอดภัย (SAM) ชื่อที่ใช้เป็นชื่อบัญชี SAM ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น Linda)
 4. เมื่อต้องการระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ คำสั่งต่อไป พิมพ์ที่ใดรหัสผ่าน:เป็นรหัสผ่านที่จะใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้:
  userdn dsadd ผู้ใช้ - pwdรหัสผ่าน:
หมายเหตุ:: เมื่อต้อง การดูไวยากรณ์สำหรับคำสั่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การป้อนพิมพ์ผู้ใช้ dsadd /.

การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้ใหม่

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ dsmoduser_dn-pwdnew_password
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • user_dnระบุชื่อที่แตกต่างของผู้ใช้ที่รหัสผ่านจะถูกตั้งค่าใหม่
  • new_passwordระบุรหัสผ่านที่จะแทนรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน
 4. ถ้าคุณต้องการที่ต้องให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ในกระบวนการเข้าสู่ระบบถัดไป พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ dsmoduser_dn-mustchpwd {yes|no }
หมายเหตุ:: ถ้ารหัสผ่านไม่ถูกกำหนดให้ ครั้งแรกที่เวลา tries ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ (โดยการใช้รหัสผ่านที่ว่างเปล่า) แสดงข้อความการเข้าสู่ระบบดังต่อไปนี้:
คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบแรก
หลังจากที่ผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ออยังคงมีอยู่

คุณต้องตั้งค่าบริการที่มีการพิสูจน์คือตัว โดยใช้บัญชีผู้ใช้ถ้ามีเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของบริการ

หมายเหตุ:: เมื่อต้อง การดูไวยากรณ์สำหรับคำสั่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การป้อนพิมพ์ผู้ใช้ dsmod /.

ปิดการใช้งานหรือเปิดใช้งานกับบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ dsmoduser_dn- {yes|no } การปิดใช้งาน
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • user_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ที่จะปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งาน
  • {yes|no }ระบุว่า บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานสำหรับการล็อกบน (ใช่) หรือไม่ (ไม่มี)
หมายเหตุ:: เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัย แทนที่การลบบัญชีผู้ใช้นั้น คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ ถ้าคุณปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่มีสมาชิกกลุ่มที่พบโดยทั่วไป คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานเป็นแม่แบบของบัญชีเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ทำให้ง่ายขึ้น

บัญชีผู้ใช้ในการลบ

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่ใดuser_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ที่จะลบ:
  dsrmuser_dn
หลังจากที่คุณลบบัญชีผู้ใช้ ทั้งหมดสิทธิ์และสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้นั้นถูกลบอย่างถาวร เนื่องจากตัวระบุความปลอดภัย (SID) สำหรับแต่ละบัญชีไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่มีชื่อเหมือนกับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบก่อนหน้านี้ บัญชีใหม่ไม่อัตโนมัติสมมติสิทธิ์และสมาชิกของบัญชีที่ถูกลบก่อนหน้านี้ สร้างใหม่อีกทีทำสำเนาบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบ คุณต้องด้วยตนเองครั้งสิทธิ์และสมาชิกทั้งหมด

หมายเหตุ:: เมื่อต้อง การดูไวยากรณ์สำหรับคำสั่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การป้อนพิมพ์dsrm /.

วิธีการจัดกลุ่ม

การสร้างกลุ่มใหม่

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  กลุ่ม dsaddgroup_dn-samidsam_name-secgrp ใช่ | ไม่ - scope l | g | u
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • group_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม
  • sam_nameระบุชื่อ SAM ที่ชื่อบัญชี SAM ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับกลุ่มนี้ (ตัวอย่างเช่น ตัว)
  • ใช่ | ไม่มีระบุว่า กลุ่มคุณต้องการเพิ่มเป็นกลุ่มความปลอดภัย (ใช่) หรือกลุ่มการแจกจ่าย (ไม่มี)
  • l | g | uระบุขอบเขตของกลุ่มคุณต้องการเพิ่ม (ภายในโดเมน [l], สากล [g], หรือ universal [u)
ถ้าคุณกำลังสร้างกลุ่มโดเมนถูกกำหนดเป็นระดับโดเมนการทำงานของผสม windows 2000คุณสามารถเลือกเฉพาะกลุ่มความปลอดภัยที่ มีขอบเขตภายในของโดเมนหรือขอบเขตทั้งหมดได้

เมื่อต้อง การดูไวยากรณ์สำหรับคำสั่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติม หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การป้อนชนิดกลุ่ม dsadd /.

การเพิ่มเป็นสมาชิกในกลุ่ม

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  กลุ่ม dsmodgroup_dn-addmbrmember_dn
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • group_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม
  • member_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่ม
นอกเหนือจากผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ กลุ่มสามารถประกอบด้วยผู้ติดต่อและกลุ่มอื่น

เมื่อต้อง การดูไวยากรณ์สำหรับคำสั่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้บัญชีและกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติม หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การป้อนชนิดกลุ่ม dsmod /.

การแปลงในกลุ่มชนิดของกลุ่มอื่น

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  กลุ่ม dsmodgroup_dn-secgrp {yes|no }
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • group_dnระบุชื่อของกลุ่มวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดของกลุ่มที่แตกต่างกัน
  • {yes|no }ระบุว่า มีกำหนดชนิดของกลุ่มกลุ่มรักษาความปลอดภัย (ใช่) หรือกลุ่มการแจกจ่าย (ไม่มี)
การแปลงกลุ่ม ฟังก์ชันการทำงานของโดเมนต้องถูกตั้งค่าเป็นwindows 2000 Nativeหรือสูง คุณไม่สามารถแปลงกลุ่มเมื่อมีการตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานของโดเมนwindows 2000 ผสม.

เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์กลุ่ม dsmod /.

การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของกลุ่ม

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  กลุ่ม dsmodgroup_dn-l|g|u ขอบเขต
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • group_dnระบุชื่อแตกต่างของกลุ่มวัตถุที่จะเปลี่ยนขอบเขต
  • l|g|uระบุขอบเขตที่กลุ่มจะถูกกำหนดเป็น (ภายใน สากล หรือ universal) หากโดเมนจะยังคงมีการตั้งค่าให้ผสม windows 2000ไม่มีสนับสนุนขอบเขตที่หลากหลาย ยัง ไม่สามารถแปลงโดเมนกลุ่มโลคัลไป ยังกลุ่มส่วนกลาง หรือในทางกลับกัน
  หมายเหตุ:: คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะขอบเขตของกลุ่มเมื่อมีการตั้งค่าระดับการทำงานที่โดเมนwindows 2000 ท้องถิ่นหรือสูง

การลบกลุ่ม

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  dsrmgroup_dn
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • group_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุกลุ่มจะถูกลบทิ้ง
หมายเหตุ:: ถ้าคุณลบกลุ่ม กลุ่มจะถูกเอาออกอย่างถาวร

โดยค่าเริ่มต้น กลุ่มโลคัลที่ให้โดยอัตโนมัติในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ผู้ดูแลระบบและบัญชี Operators จะอยู่ในโฟลเดอร์ Builtin โดยค่าเริ่มต้น ทั่วโลกกลุ่ม เช่น Domain Admins และผู้ใช้โดเมน จะอยู่ในที่ผู้ใช้โฟลเดอร์ คุณสามารถเพิ่ม หรือย้ายกลุ่มใหม่ไปยังโฟลเดอร์ใด ๆ Microsoft แนะนำว่า คุณเก็บกลุ่มในโฟลเดอร์ที่หน่วยองค์กร

เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์dsrm /.

การค้นหาใดที่ผู้ใช้อยู่เป็นสมาชิกของกลุ่ม

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ dsgetuser_dn-memberof
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • user_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ที่คุณต้องการแสดงเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ผู้ใช้ dsget /.

วิธีการจัดการคอมพิวเตอร์

การสร้างเป็นบัญชีของคอมพิวเตอร์ใหม่

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  คอมพิวเตอร์ dsaddcomputer_dn
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • computer_dnระบุชื่อที่แตกต่างของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม ชื่อที่แตกต่างบ่งชี้ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์
เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คอมพิวเตอร์ dsadd /.

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของบัญชีคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ dsmodคำสั่ง

การเพิ่มบัญชีคอมพิวเตอร์แบบในกลุ่ม

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  กลุ่ม dsmodgroup_dn-addmbrcomputer_dn
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • group_dnระบุชื่อที่แตกต่างของกลุ่มวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มวัตถุคอมพิวเตอร์
  • computer_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุคอมพิวเตอร์ที่จะเพิ่มเข้าในกลุ่ม ชื่อที่แตกต่างบ่งชี้ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์
เมื่อคุณเพิ่มคอมพิวเตอร์ไปยังกลุ่ม คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ทั้งหมดของบัญชีคอมพิวเตอร์ในกลุ่มนั้น และ Group Policy ที่กรองแล้ว ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มนั้นได้

เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์กลุ่ม dsmod /.

การตั้งค่าใหม่เป็นบัญชีคอมพิวเตอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  คอมพิวเตอร์ dsmodcomputer_dn-การตั้งค่าใหม่
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • computer_dnระบุชื่อแตกต่างของวัตถุคอมพิวเตอร์อย่าง น้อยหนึ่งรายการที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่
หมายเหตุ:: เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีคอมพิวเตอร์ คุณแบ่งของคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโดเมน คุณต้อง rejoin บัญชีคอมพิวเตอร์ไปยังบัญชีคอมพิวเตอร์โดเมนหลังจากที่คุณตั้งค่าใหม่

เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คอมพิวเตอร์ dsmod /.

ปิดการใช้งานหรือเปิดใช้งานบัญชีในคอมพิวเตอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  คอมพิวเตอร์ dsmodcomputer_dn- {yes|no } การปิดใช้งาน
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • computer_dnระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งาน
  • {yes|no }ระบุว่า คอมพิวเตอร์ถูกปิดใช้งานสำหรับการล็อกบน (ใช่) หรือไม่ (ไม่มี)
เมื่อคุณปิดใช้งานบัญชีคอมพิวเตอร์ ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์กับโดเมน และคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถรับรองความถูกต้องกับโดเมน

เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คอมพิวเตอร์ dsmod /.

วิธีการจัดการหน่วยองค์กร

การสร้างหน่วยองค์กรที่ใหม่

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  dsadd ouorganizational_unit_dn
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • organizational_unit_dnระบุชื่อที่แตกต่างขององค์กรที่จะเพิ่ม
เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์dsadd ou /.

หมายเหตุ:: การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติขององค์กรการ ใช้dsmod ouคำสั่ง

การลบการหน่วยองค์กร

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  dsrmorganizational_unit_dn
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • organizational_unit_dnระบุชื่อที่แตกต่างขององค์กรที่จะลบ
  เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์dsrm /.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณลบหน่วยองค์กร ออปเจ็กต์ที่ประกอบด้วยทั้งหมดจะถูกลบ

วิธีการค้นหา Active Directory

การค้นหาบัญชีผู้ใช้

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ใช้ dsqueryพารามิเตอร์
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • พารามิเตอร์ระบุพารามิเตอร์ที่จะใช้ สำหรับรายชื่อของพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับการผู้ใช้ dsqueryคำสั่ง
เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ผู้ใช้ dsquery /.

การค้นหาผู้ติดต่อ

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ผู้ติดต่อ dsqueryพารามิเตอร์
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • พารามิเตอร์ระบุพารามิเตอร์ที่จะใช้ สำหรับรายชื่อของพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับการผู้ใช้ dsqueryคำสั่ง

การค้นหาในกลุ่ม

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  กลุ่ม dsqueryพารามิเตอร์
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • พารามิเตอร์ระบุพารามิเตอร์ที่จะใช้ สำหรับรายชื่อของพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับการผู้ใช้ dsqueryคำสั่ง
โดยค่าเริ่มต้น กลุ่มโลคัลที่ให้โดยอัตโนมัติในตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ผู้ดูแลระบบและบัญชี Operators จะอยู่ในโฟลเดอร์ Builtin โดยค่าเริ่มต้น ทั่วโลกกลุ่ม เช่น Domain Admins และผู้ใช้โดเมน จะอยู่ในที่ผู้ใช้โฟลเดอร์ คุณสามารถเพิ่ม หรือย้ายกลุ่มใหม่ไปยังโฟลเดอร์ใด ๆ Microsoft แนะนำว่า คุณเก็บกลุ่มในโฟลเดอร์ที่หน่วยองค์กร

การค้นหามีบัญชีคอมพิวเตอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ชื่อคอมพิวเตอร์ dsquery-ชื่อ:
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • ชื่อ:ระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คำสั่งค้นหา คำสั่งนี้ค้นหาคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อคุณลักษณะรายการที่ตรงกัน (ค่าของแอตทริบิวต์ CN)ชื่อ:.
เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คอมพิวเตอร์ dsquery /.

การค้นหามีหน่วยองค์กร

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  dsquery ouพารามิเตอร์
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • พารามิเตอร์ระบุพารามิเตอร์ที่จะใช้ สำหรับรายชื่อของพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับdsquery ou.
เมื่อต้องดูไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคำสั่งนี้ ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์dsquery ou /.

การค้นหาในตัวควบคุมโดเมน

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์ dsqueryพารามิเตอร์
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • พารามิเตอร์ระบุพารามิเตอร์ที่จะใช้ มีคุณลักษณะต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถค้นหา โดยใช้คำสั่งนี้ สำหรับรายชื่อของพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ dsquery.

ทำการค้นหาแบบกำหนดเอง

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmd.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  dsquery *พารามิเตอร์
  คำสั่งนี้ใช้ค่าต่อไปนี้:
  • พารามิเตอร์ระบุพารามิเตอร์ที่จะใช้ มีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่คุณสามารถค้นหา โดยใช้คำสั่งนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา LDAP, Kit ทรัพยากรของ 2003 Server Windows

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการไดเรกทอรีของ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งใน Windows Server 2003 คลิกเริ่มการทำงานคลิกศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้จากนั้น พิมพ์เครื่องมือการ "บรรทัดคำสั่ง" "บริการไดเรกทอรี"ในการค้นหากล่อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 322684 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbmt KB322684 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:322684

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com