Va?no Windows XP SP3 ne?e biti mogu?e instalirati ako je na ra?unaru instalirana 64-bitna verzija operativnog sistema Windows XP. (Kako utvrditi da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows)

Instalirajte datoteke ispravki za svoj operativni sistem da bi va? ra?unar bio a?uran, bezbedan i da bi pravilno radio. Kako bi instalacija ispravki i zakrpa za Windows XP bila ?to jednostavnija, korporacija Microsoft objedinjuje ove ispravke i zakrpe u servisne pakete. Servisni paketi pobolj?avaju i unapre?uju rad ra?unara.

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows XP SP2 ili Windows XP SP1 da biste istalirali Windows XP SP3.

Kako da utvrdite da li je na ra?unaru instaliran servisni paket

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  1. Kliknite na dugme Start.
  2. Unesite slede?u komandu u polje Zapo?ni pretragu, a zatim kliknite na U redu:
    winver
    Napomena Prikaza?e se dijalog u kojem ?e biti navedena verzija operativnog sistema Windows i servisni paketi koji su trenutno instalirani na ra?unaru.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Nabavka Windows XP servisnog paketa 3

Preuzmite i instalirajte Windows XP SP3

Za vi?e informacija

Reference

Informacije o ispravkama u Windows XP servisnom paketu 3

Informacije o problemima sa Windows XP servisnim paketom 3

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 322389
Poslednji pregled: 28. novembar 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.