Fájlok kiszolgálóra írásakor „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg Windows XP vagy Windows 2000 rendszerű számítógépen

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 321733 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Figyelem
A „Jelenségek” szakaszban ismertetett probléma a Windows rendszer más verzióin is felléphet, és a problémát a Microsoft Tudásbázis egyéb cikkei is tárgyalják. Hasonló problémák elhárításához tekintse át a „Hasonló problémák és megoldásuk” szakaszt.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

Miközben egy ügyfélszámítógép fájlt ír a hálózaton keresztül a kiszolgálóra, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
{Nem sikerült a késleltetett írás}
A Windows nem tudta menteni a fájl (x) összes adatát.
Az adat elveszett.
A hibát a számítógép hardverhibája vagy a hálózati kapcsolat hibája okozhatja. Próbálja máshova menteni a fájlt.
Az eseménynapló megtekintésével megállapíthatja, hogy az ügyfélszámítógépen a jelen cikkben leírt probléma jelentkezett-e. Az itt leírt probléma jelenlétét az eseménynaplóban az 50-es eseményazonosítójú MrxSMB forrás jelzi. Az esemény a hibaüzenettel megegyező szöveget tartalmazza, de az adatszakaszában megtalálható a hibaállapot is. Kattintson duplán az eseményre, majd válassza a Szó adattípust; az utolsó szó tartalmazza az állapotot. Ha az állapotkód c0000022 (mely a STATUS_ACCESS_DENIED hibaüzenetnek felel meg), akkor alkalmaznia kell az itt bemutatott gyorsjavítást.

Oka

A problémát az okozza, hogy az ügyfélátirányító helytelenül számítja ki az SMB-aláírást.

Megjegyzés: A javítást azon a számítógépen kell alkalmazni, amelyen a sikertelen késleltetett írás hibaüzenete megjelenik, azaz az ügyfélszámítógépen.

A megoldás

Windows 2000

Információ a szervizcsomagokról

A cikkben tárgyalt probléma megoldásához szerezze be a Microsoft Windows 2000 rendszerhez kiadott legújabb szervizcsomagot. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése

Gyorsjavítási információk

A Microsoft közzétett egy támogatott gyorsjavítást, de az csak a jelen cikkben ismertetett probléma megoldására alkalmas. Csak olyan rendszereken telepítse, amelyeken az adott probléma jelentkezik.

Amennyiben a gyorsjavítás letölthető, a Tudásbázis jelen cikke tetején megtalálható egy, a letölthető gyorsjavításról tájékoztató bekezdés. Ha a bekezdés nem jelenik meg, a gyorsjavítás beszerzéséhez forduljon a Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálatához.

Megjegyzés: További problémák esetén, vagy ha hibaelhárításra van szükség, előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy külön szolgáltatásigénylést. A szokásos támogatási díjak terhelik a tanácsadó szolgálatnak feltett további kérdéseket, amennyiben azok nem kapcsolatosak a szóban forgó gyorsjavítással. A Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálata telefonszámainak teljes listájáért vagy a külön szolgáltatásigénylések létrehozásával kapcsolatos információkért keresse fel a Microsoft alábbi webhelyét:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Megjegyzés: A letölthető gyorsjavítással foglalkozó részben a gyorsjavítás összes nyelvváltozatát megtalálja. Ha a keresett nyelv nem található a felsoroltak között, a gyorsjavítás azon a nyelven nem érhető el.

Előfeltételek

A gyorsjavítás telepítéséhez Windows 2000 Server Service Pack 1 rendszer szükséges.

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet.

Gyorsjavítások helyettesítése

Ez a gyorsjavítás nem helyettesít más gyorsjavítást.

Fájlinformációk

A gyorsjavítás angol nyelvű verziója a következő táblázatban található fájlattribútumokkal (vagy újabbakkal) rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja az egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformáció megtekintése során ezeket az adatokat helyi időre konvertálja a program. A helyi idő és az egyezményes idő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió     Méret  Fájlnév
  ------------------------------------------------------
  2002.05.08. 11:10 5.0.2195.5754 371 344 Mrxsmb.sys
  2002.04.04. 16:47 5.0.2195.5535 131 984 Rdbss.sys
				

Windows XP

Információ a szervizcsomagokról

A probléma megoldásához szerezze be a Windows XP rendszerhez kiadott legújabb szervizcsomagot. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
322389 A Windows XP rendszer legújabb szervizcsomagjának beszerzése

Előfeltételek

A gyorsjavítás telepítéséhez Windows XP Service Pack 1 rendszer szükséges.

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet.

Gyorsjavítások helyettesítése

Ez a gyorsjavítás nem helyettesít más gyorsjavítást.

Fájlinformációk

A gyorsjavítás angol nyelvű verziója a következő táblázatban található fájlattribútumokkal (vagy újabbakkal) rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja az egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformáció megtekintése során ezeket az adatokat helyi időre konvertálja a program. A helyi idő és az egyezményes idő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
Dátum    Időpont Verziószám   Méret  Fájlnév 
--------------------------------------------------------
2003.03.06. 14:33  5.1.2600.1181 154 880 Rdbss.sys 
2003.03.06. 14:33  5.1.2600.1181 401 792 Mrxsmb.sys

Kerülő megoldás

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben

A probléma megkerülő megoldásához kapcsolja ki a kiszolgálón az SMB-aláírási funkciót:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt.
 2. Keresse meg a következő beállításkulcsot (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) a beállításjegyzékben, majd kattintson annak enablesecuritysignature értékére:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
 3. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 4. Az Érték mezőbe írja be a 0 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Lépjen ki a Beállításszerkesztőből.
 6. Állítsa le, majd indítsa el ismét a kiszolgálószolgáltatást, vagy indítsa újra a számítógépet.

Állapot

Windows 2000

A Microsoft megerősítette a hiba létezését a cikk elején felsorolt Microsoft-termékekben. A hiba első javítását a Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 szervizcsomag tartalmazza.

Windows XP

A probléma első javítása a Windows XP Service Pack 2 szervizcsomagban jelent meg.

További információ

A Windows 2000 Datacenter Server rendszerhez készült gyorsjavítás beszerzéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
265173 A Datacenter program és a Windows 2000 Datacenter Server termék (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Több gyorsjavítás egyetlen újraindítást igénylő telepítéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében olvashat bővebben a cikk számára kattintva:
296861 Több Windows-frissítés és -gyorsjavítás telepítése egyetlen újraindítással

Hasonló problémák és megoldásuk

A hasonló problémákról és megoldásukról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
330174 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg Windows XP rendszerben dokumentumok mentésekor vagy áthelyezésekor
818788 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg egy USB 2.0 szabványú tárolóeszköz eltávolításakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831594 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg egy fájl mentésekor, illetve a OneNote 2007 vagy a OneNote 2003 program bezárásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843515 Újraindulhat a hálózati kapcsolat fájlművelet távoli Windows Server 2003-alapú számítógépen való végrehajtásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
870894 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg Windows XP Service Pack 2 vagy Windows XP Tablet PC Edition 2005 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
885464 Az SBP-2 rendszerű meghajtó (IEEE 1394 szabványú [Firewire] meghajtó) lefagy adatírás közben Windows XP rendszerben
885688 Windows-fürt Windows Server 2003 rendszerről való használatakor 57-es, 55-ös vagy 50-es azonosítójú esemény jelenik meg az eseménynaplóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890352 Miután egy program kötetcsatlakozási pontra kísérel meg adatot írni Windows Server 2003 rendszerben, a program lefagy, az eseménynaplóban pedig 50-es és 26-os azonosítójú esemény jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
891194 26-os azonosítójú esemény jelenik meg a Windows Server 2003 SP1 rendszer eseménynaplójában, miután kijelentkezik egy terminálkiszolgálót futtató kiszolgálóról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
912593 Windows Server 2003 Service Pack 1 vagy x64-alapú Windows rendszer esetén 50-es, 26-os vagy 57-es azonosítójú esemény jelenik meg az eseménynaplóban HP SecurePath használatakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
925269 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet jelenik meg a Windows XP rendszerben cserélhető tárolóeszköz (például SD-kártya) leválasztásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
927912 „Nem sikerült a késleltetett írás” hibaüzenet és esemény jelenik meg a rendszernaplóban, miután egy nagy fájlt kísérel meg tömöríteni egy Windows XP, Windows 2000 vagy Windows Server 2003 rendszerbeli NTFS-köteten (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha a fenti cikkek nem nyújtanak segítséget a probléma megoldásához, vagy a jelen cikk „Jelenségek” szakaszában tárgyalttól eltérő tüneteket tapasztal, tájékozódjon a Microsoft Tudásbázisban. A Microsoft Tudásbázisban való kereséshez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Látogasson el a Microsoft alábbi webhelyére:
  http://support.microsoft.com/?LN=hu
 2. A megjelenő lapon írja be a hibaüzenetet vagy a probléma leírását a Keresés a tudásbázisban mezőbe, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 321733 - Utolsó ellenőrzés: 2008. december 1. - Verziószám: 10.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Kulcsszavak: 
kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbresolve kbautohotfix KB321733
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com