ไดรฟ์ซีดีรอมอาจไม่สามารถอ่านดิสก์ที่จัดรูปแบบด้วย UDF ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321640 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถอ่านแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดจากซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกโดยการใช้มาตรฐานระบบแฟ้ม Universal Disk Format (UDF) ของ Optical Storage Technology Association (OSTA) อาการต่างๆ อาจประกอบด้วย:
 • ดิสก์ไม่เป็นที่รู้จักเลยและแสดงสถานะเป็นว่าง
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่น "แฟ้มหรือไดเรกทอรีเสียหายและไม่สามารถอ่านได้" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าถึงแฟ้มใน Windows Explorer
 • บางส่วนของดีวีดีวิดีโออาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง (โปรดทราบว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากปัญหาของข้อมูลดีวีดีวิดีโอ หรือซอฟต์แวร์โปรแกรมเล่นได้เช่นกัน ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้:
 • รุ่นของ Microsoft Windows ที่คุณใช้อยู่อาจไม่สนับสนุนรุ่นของ UDF ที่ใช้บนดิสก์ ดีวีดีรอม/วิดีโอส่วนใหญ่ที่มีซีดีหรือดีวีดีแบบบันทึกได้ (R) หรือแบบเขียนใหม่ได้ (RW) แบบ UDF 1.02 ที่บันทึกด้วยซอฟต์แวร์ "ลากแล้วปล่อย" จะมี UDF 1.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า Windows XP สนับสนุน UDF 1.02, 1.5 และ 2.01
 • ซอฟต์แวร์การบันทึกที่ใช้ในการสร้างดิสก์อาจสร้างโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องบนดิสก์ (ไม่ตรงตามมาตรฐาน) ซึ่งทำให้โปรแกรมอ่าน UDF อื่นๆ (เช่น โปรแกรมที่อยู่ใน Windows XP) ไม่สามารถอ่านได้ ดีวีดีรอมและดีวีดีวิดีโอ "แบบกด" บางส่านอาจมีข้อผิดพลาดรวมอยู่ด้วย (โปรดดูที่ส่วน "อ้างอิง" สำหรับเครื่องมือตรวจสอบ UDF ที่สามารถค้นหาข้อผิดพลาดบนดิสก์ได้)
 • โปรแกรมการบันทึก "ลากแล้วปล่อย" บางโปรแกรม (เช่น โปรแกรม Adaptec/Roxio DirectCD) อนุญาตให้ใช้ "การบีบอัด" ได้เมื่อคุณจัดรูปแบบดิสก์ การบีบอัดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐาน OSTA UDF และดิสก์ที่มีการบีบอัดอาจไม่สามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรมอ่าน UDF นอกจากว่าเป็นโปรแกรมอ่านจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์รายนั้น
 • สำหรับซีดีแบบบันทึกได้ (CD-R) หรือดีวีดีแบบบันทึกได้ (DVD-R) ดิสก์อาจ "เปิด" ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์การบันทึก ดิสก์จะต้องถูกทำให้พร้อม ("ปิด" หรือ "ปิดการเขียน")
 • ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านชนิดของสื่อได้ ตัวอย่างเช่น มีไดรฟ์ดีวีดีรอมบางส่วนเท่านั้นที่สามารถอ่านดีวีดีแบบบันทึกด้ ไดรฟ์ดีวีดีรอมส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน DVD-RAM ได้ ปัญหานี้ไม่มีวิธีการแก้ไขได้นอกเหนือจากการแทนที่ไดรฟ์หรือใช้สื่อชนิดอื่น
 • ดิสก์อาจมี "การเขียนที่ผิดพลาด" การรวมตัวบันทึก/ยี่ห้อสื่อ/โปรแกรมอ่านบางส่วนเข้าด้วยกันอาจไม่เข้ากัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ Service Pack รุ่นล่าสุดของ Windows ค้นหาโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาสำหรับโปรแกรมควบคุมระบบแฟ้ม UDF ของ Microsoft หลังจาก Service Pack รุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของ Microsoft
 2. หากดิสก์มีชื่อทางการค้าและรุ่นของ Windows ที่คุณใช้สนับสนุน UDF โปรดติดต่อผู้จำหน่าย
 3. หาก Windows รุ่นของคุณรองรับรุ่นของ UDF บนดิสก์ และดิสก์นั้นเป็น 'บริดจ์ดิสก์' ที่มี ISO9660 หรือ Joliet (โดยทั่วไปแล้ว ดิสก์ดีวีดีรอมเป็นบริดจ์ดิสก์ เป็นต้น) ให้พยายามเปิด Windows Media Player ในขณะที่ดิสก์อยู่ในไดรฟ์ Windows Media Player จะส่งประเภทเฉพาะของคำร้องขอระบบแฟ้ม ซึ่งในบางครั้งทำให้สามารถมองเห็นดิสก์ผ่านระบบแฟ้ม CDFS ได้
 4. หากคุณกำลังบันทึกดิสก์ด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณมีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับซอฟต์แวร์การบันทึก
  • คุณไม่ได้เลือกการบีบอัด (ถ้ามี) ในซอฟต์แวร์การบันทึก
  • มีการเตรียมดิสก์ไว้สำหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ถ้าทำได้) ก่อนที่คุณจะเอาดิสก์ออกจากเครื่องบันทึก
  • UDF รุ่นที่คุณกำลังเขียนมีการสนับสนุนใน Windows รุ่นที่คุณใช้อ่านดิสก์
 5. หากดิสก์นี้ไม่มีชื่อทางการค้า หากคุณไม่ได้เป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง หรือหากมีการบันทึกเมื่อนานมาแล้ว และมีเนื้อหาไม่พร้อมใช้ในที่อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์การบันทึกที่ใช้ในการเขียนดิสก์ ผู้จำหน่ายบางรายมีซอฟต์แวร์การอ่าน UDF ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ด้านล่าง) ซึ่งสนับสนุนส่วนขยายที่ไม่ใช่มาตรฐานของ UDF ที่ผู้จำหน่ายใช้ (ตัวอย่างเช่น การบีบอัด) และยังละเว้นข้อผิดพลาดของรูปแบบดิสก์ที่เกิดจากจุดบกพร่องในแพคเกจการเขียนของผู้จำหน่ายด้วย
  2. หากWindows รุ่นที่คุณใช้ไม่มีการสนับสนุน UDF หรือไม่สนับสนุนรุ่นที่คุณต้องการ ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดียวกับกรณีก่อนหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมักจะมองเห็น UDF ในกรณีต่อไปนี้ (นี่ยังไม่ใช่รายชื่อทั้งหมด):
 • ดีวีดีรอมหรือดีวีดีวิดีโอ
 • ซีดีแบบบันทึกได้ (CD-R) หรือดีวีดี ที่ได้รับการบันทึกลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างของผู้ใช้ (เช่น DVD-VCR หรือกล้องดิจิตอล)
 • ซีดีแบบบันทึกได้/แบบเขียนใหม่ได้ (CD-R/RW) ที่บันทึกบนลงเครื่องบันทึกของคอมพิวเตอร์ผ่านแพคเกจซอฟต์แวร์การบันทึก "ลากแล้วปล่อย"
 • ดีวีดีแบบบันทึกได้/แบบเขียนใหม่ได้ (DVD-R/RW) หรือ DVD+R/RW หรือ DVD-RAM ที่มีการบันทึกลงบนเครื่องบันทึกของคอมพิวเตอร์
แพคเกจการบันทึก "ลากแล้วปล่อย" หรือ "เข้าถึงอักษรชื่อไดรฟ์" บางส่วนที่สามารถสร้างดิสก์รูปแบบ UDF ได้แก่:
 • B's Clip (จาก BHA)
 • DirectCD (จาก Adaptec/Roxio)
 • InCD (จาก Ahead)
 • PacketCD (จาก CeQuadrat)
 • RecordNow MAX, MyCD, PrimoCD และ PrimoDVD (จาก Veritas)
 • Write DVD! (จาก Software Architects)
ดิสก์แบบ UDF ยังสามารถสร้างได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ "ต้นแบบ" ซึ่งสามารถหาได้จากโดยผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์รายเดียวกันหลายๆ ราย ฟังก์ชันการเขียนซีดีที่มีอยู่แล้วภายใน Windows XP (IMAPI) ไม่ได้สร้าง UDF

ข้อมูลอ้างอิง

โปรแกรมอ่าน UDF สำหรับ Windows จาก Roxio
http://www.roxio.com/enu/support/default.html

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับซีดีที่บันทึกได้
http://www.cdrfaq.org/

มาตรฐาน UDF ของ Optical Storage Technology Association
http://www.osta.org (ดูที่ "Specs")

Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321640 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbfix kbprb KB321640

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com