วิธีการพิจารณารุ่นและการแก้ไข SQL Server และส่วนประกอบของมัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิจารณาหมายเลขรุ่นปัจจุบันของ Microsoft SQL และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือระดับ Service Pack นอกจากนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาการแก้ไขที่กำหนดของ SQL Server ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

หมายเหตุ
 • หากคุณแค่ต้องการทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ SQL แมปไปยังหมายเลขรุ่นเฉพาะใด หรือต้องการทราบข้อมูล KB สำหรับแพคเกจการปรับปรุงสะสมหรือ Service Pack เฉพาะ โปรดดูที่ส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ของบทความนี้ และค้นหาหมายเลขรุ่น
 • หากคุณเพียงต้องการค้นหาบิลด์ล่าสุดของ SQL Server คุณสามารถดูบทความต่อไปนี้ หรือคุณสามารถตรวจสอบตารางที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ของบทความนี้

  957826 ตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุด

วิธีการตรวจสอบรุ่นของเครื่องมือ SQL Server Client

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

SQL Server Management Studio (SSMS)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของเครื่องมือไคลเอ็นต์ที่ติดตั้งในระบบของคุณ ให้เริ่มต้น Management Studio และจากนั้นคลิก เกี่ยวกับ บนเมนู วิธีใช้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพบันทึกหน้าจอของขั้นตอนนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการตรวจสอบรุ่นของ Analysis Services Designer, ของ Integration Services Designer หรือของ SQL Server Reporting Services Designer ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ภายใต้กลุ่มโปรแกรม SQL ให้เริ่มต้น SQL Server Business Intelligence Development Studio
 2. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ
 3. ในรายการ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง ให้เลือกส่วนประกอบที่จำเป็น แล้วสังเกตรุ่นที่ให้มาภายในกล่องข้อความ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  SQL Server 2005 / Visual Studio 2005

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หน้าจอภาพจากขั้นตอนนี้สำหรับ SQL Server 2005 / Visual Studio 2005  SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หน้าจอภาพจากขั้นตอนนี้สำหรับ SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2 / Visual Studio 2008
หมายเหตุ สำหรับคุณสมบัติของ Business Intelligence ได้แก่ การบริการด้านบูรณาการ, การบริการด้านการรายงาน และการบริการด้านการวิเคราะห์ คุณจะต้องติดตั้ง Service Pack ล่าสุด โปรแกรมปรับปรุงสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนในคอมพิวเตอร์ฝั่งไคลเอนต์เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขล่าสุดในขณะที่พัฒนาของชุดโปรแกรม SSIS, รายงาน SSRS หรือคิวบ์ของบริการการวิเคราะห์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการพิจารณาว่าเอ็นจินของฐานข้อมูล SQL Server รุ่นใดและการแก้ไขใดที่กำลังทำงานอยู่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของ SQL Server คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้ Object Explorer ใน SQL Server Management Studio หลังจากเชื่อมต่อ Object Explorer แล้ว มันจะแสดงข้อมูลรุ่นในวงเล็บพร้อมกับชื่อผู้ใช้ที่เคยเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่กำหนดของ SQL Server

วิธีที่ 2: ดูที่สองสามบรรทัดแรกของแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับอินสแตนซ์นั้นๆ ตามค่าเริ่มต้น บันทึกข้อผิดพลาดจะอยู่ที่ Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\MSSQL\LOG\ERRORLOG และ ERRORLOGn files รายการต่างๆ อาจเหมือนกับข้อมูลต่อไปนี้:
2011-03-27 22:31:33.50 Server   Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)         29 มี.ค. 2009 10:11:52         ลิขสิทธิ์ (c) 1988-2008 Microsoft Corporation        Express Edition (64 บิต) บน Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )
ตามที่คุณได้เห็น รายการนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รุ่น, ระดับผลิตภัณฑ์, 64 บิต หรือ 32 บิต, การแก้ไขของ SQL Server และรุ่นของระบบปฏิบัติการของ SQL Server ที่กำลังทำงานอยู่

วิธีที่ 3: เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server และเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:
Select @@version
ตัวอย่างผลลัพธ์ของแบบสอบถามนี้มีดังต่อไปนี้:

Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64)  29 มี.ค. 2009 10:11:52  ลิขสิทธิ์ (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Express Edition (64 บิต) บน Windows NT 6.1 <X64> (Build 7600: )

วิธีที่ 4: เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server และเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้จะทำงานร่วมกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ผลลัพธ์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
 • รุ่นของผลิตภัณฑ์ (เช่น 10.0.1600.22)
 • ระดับของผลิตภัณฑ์ (เช่น RTM)
 • การแก้ไข (เช่น Enterprise)

ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายข้อมูลต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
10.0.1600.22RTMEnterprise Edition
หมายเหตุ ฟังก์ชัน SERVERPROPERTY จะส่งคืนผลลัพ์ของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรุ่น แม้ว่าฟังก์ชัน @@VERSIONจะรวมผลลัพธ์ไว้ภายในสายอักขระเดียว หากโปรแกรมประยุกต์ต้องมีสายอักขระของคุณสมบัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SERVERPROPERTY จะส่งคืนค่านี้แทนการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ @@VERSION

วิธีที่ 5: การเริ่มต้นด้วย SQL Server 2008 จะทำให้คุณสามารถใช้รายงานการค้นพบคุณสมบัติต่างๆ ของ SQL Server ที่ติดตั้งไว้ได้อีกด้วย สามารถดูรายงานนี้ได้โดยการค้นหาตำแหน่งของหน้า เครื่องมือ ของศูนย์การติดตั้ง SQL Server เครื่องมือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server ที่ติดตั้งอยู่บนระบบ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือไคลเอนต์ ได้แก่ SQL Server Management Studio สิ่งเดียวที่ควรทราบคือ คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือนี้ได้เฉพาะที่เท่านั้นภายในระบบที่ SQL server ติดตั้งอยู่ ทั้งนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โพสต์บล็อกบน Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
รายงานการค้นพบ SQL Server 2008
ภาพของตัวอย่างรายงานมีดังต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพบันทึกหน้าจอแสดงตัวอย่างรายงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลรุ่น SQL Server 2014

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญของ SQL Server 2014
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วางจำหน่ายรุ่นของผลิตภัณฑ์
SQL Server 2014 RTM12.0.2000.80
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2014 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
2958069 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2014
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสะสมล่าสุดที่ใช้งานได้สำหรับ SQL Server 2014 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
2936603 รุ่นบิลด์ของ SQL Server 2014
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลรุ่นของ SQL Server 2012

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญของ SQL Server 2012
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วางจำหน่ายรุ่นของผลิตภัณฑ์
SQL Server 2012 Service Pack 111.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM11.00.2100.60
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
2755533 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2012
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสะสมล่าสุดที่ใช้งานได้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2012
2772858 บิลด์ของ SQL Server 2012 ที่นำออกใช้หลังจากที่นำออกใช้ SQL Server 2012 เซอร์วิสแพ็ค 1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลรุ่นของ SQL Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้แสดงการนำออกใช้ครั้งสำคัญของ SQL Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วางจำหน่ายรุ่นของผลิตภัณฑ์
SQL Server 2008 R2 Service Pack 210.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Service Pack 110.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM10.50.1600.1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Packs ล่าสุดของ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
2527041 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2008 R2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสะสมล่าสุดที่ใช้งานได้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008 R2
2567616 SQL Server 2008 R2 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
2730301 SQL Server 2008 R2 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลรุ่นของ SQL Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญของ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วางจำหน่ายรุ่นของผลิตภัณฑ์
SQL Server 2008 Service Pack 310.00.5500.00
SQL Server 2008 Service Pack 210.00.4000.00
SQL Server 2008 Service Pack 110.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM10.00.1600.22
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสะสมล่าสุดที่ใช้งานได้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909 SQL Server 2008 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008
970365 SQL Server 2008 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008 Service Pack 1
2402659 SQL Server 2008 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008 Service Pack 2
2629969 SQL Server 2008 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2008 Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลรุ่นของ SQL Server 2005

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วางจำหน่ายรุ่นของผลิตภัณฑ์
SQL Server 2005 Service Pack 49.00.5000.00
SQL Server 2005 Service Pack 39.00.4035
SQL Server 2005 Service Pack 29.00.3042
SQL Server 2005 Service Pack 19.00.2047
SQL Server 2005 RTM9.00.1399
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2005
sสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงสะสมล่าสุดที่ใช้งานได้สำหรับ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความล่าสุดในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137 SQL Server 2005 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2005 Service Pack 2
960598 SQL Server 2005 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2005 Service Pack 3
2485757 SQL Server 2005 เวอร์ชันที่วางจำหน่ายภายหลัง SQL Server 2005 Service Pack 4
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลรุ่นของ SQL Server 2000

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตารางต่อไปนี้จะแสดงหมายเลขรุ่นของแฟ้ม Sqlservr.exe
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วางจำหน่ายรุ่นของผลิตภัณฑ์
SQL Server 2000 Service Pack 48.00.2039
SQL Server 2000 Service Pack 38.00.760
SQL Server 2000 Service Pack 28.00.534
SQL Server 2000 Service Pack 18.00.384
SQL Server 2000 RTM8.00.194
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290211 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 2000
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

บริการด้านการรายงานของ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของบริการด้านการรายงานของ SQL Server ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในหนังสือ SQL Server ออนไลน์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

บริการด้านการบูรณาการของ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของบริการด้านการบูรณาการของ SQL Server ให้ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
942177 วิธีการพิจารณารุ่นของบริการด้านการบูรณาการของ SQL Server
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

บริการด้านการวิเคราะห์ของ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของบริการด้านการวิเคราะห์ของ SQL Server ให้ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้ Object Explorer ใน SQL Server Management Studio หลังจากเชื่อมต่อ Object Explorer แล้ว มันจะแสดงข้อมูลรุ่นในวงเล็บพร้อมกับชื่อผู้ใช้ที่เคยเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่กำหนดของบริการด้านการวิเคราะห์

วิธีที่ 2: ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Msmdsrv.exe ในโฟลเดอร์ของบริการด้านการวิเคราะห์ ตำแหน่งค่าเริ่มต้นจะแสดงในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของบริการด้านการวิเคราะห์ตำแหน่ง
2008 R2C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe
2008C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\OLAP\bin\MsMdSrv.exe

2005C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n\OLAP\Bin\MsMdSrv.exe
2000C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Bin\MsMdSrv.exe

วิธีที่ 3: ใช้คีย์รีจิสตรีที่แสดงในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของบริการด้านการวิเคราะห์ตำแหน่ง
2008 R2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.InstanceName \Setup Keys: PatchLevel , Version, Key Edition

2008HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersionHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSAS10.InstanceName \Setup\ Keys: PatchLevel, Version, Edition

2005HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\MSSQLServer\CurrentVersion Key: CurrentVersoinHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.#\Setup Keys: PatchLevel, Version, Edition

2000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion Key: CSDVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\Setup Key: PatchLevel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โพสต์ของบล็อก Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
วิธีการค้นหารุ่นเซิร์ฟเวอร์ของบริการด้านการวิเคราะห์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การจำลองแบบของ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เนื่องจากอาจมีการติดตั้งเอเจนต์การจำลองแบบบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบรุ่นที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น อาจมีเอเจนต์การกระจายในการจำลองแบบ Peer-to-Peer หรือการทำธุรกรรมบนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากอินสแตนซ์ผู้ถ่ายทอดของ SQL Server และอาจมีอยู่ในอินสแตนซ์ผู้สมัครสมาชิกของ SQL Server ในการสมัครสมาชิกกลุ่ม

หากคุณใช้ Web Synchronization สำหรับ Merge Replication หรือการจำลองแบบ SQL Server 2000 Windows CE Edition เว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS อาจไม่ใช่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ดังนั้น คุณจะมีแฟ้มเอเจนต์การจำลองแบบที่ถูกติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS และคุณอาจต้องตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม .dll ดังกล่าวในไดเร็กทอรีเสมือน IIS และปรับปรุงแฟ้มเหล่านี้สามารถรรับ Service Pack โปรแกรมปรับปรุงสะสม และโปรแกรมแก้ไขด่วนล่าสุดได้สำหรับเว็บเอเจนต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อต่อไปนี้ในหนังสือ SQL Server ออนไลน์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ส่วนประกอบของการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบมีดังต่อไปนี้:
 • Sqlserver.exe
 • Sql_fulltext_keyfile.dll
 • Iftsph.dll
 • Fd.dll
 • Fdhost.exe
 • Fdlauncher.exe
ยกเว้น Sqlservr.exe ส่วนประกอบเหล่านี้อาจไม่ได้รับการปรับปรุงด้วยโปรแกรมปรับปรุงสะสมหรือ Service Pack สำหรับผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่เกี่ยวข้อง รุ่นของแฟ้มเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการแก้ไขส่วนประกอบที่กล่าวมา โดยทั่วไป คุณสามารถตรวจสอบรุ่นของแฟ้มสำหรับแฟ้ม .dll แต่ละรายการได้ รุ่นสูงสุดของรายการ คือ รุ่นของส่วนประกอบในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบที่ติดตั้งบนระบบ

คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้ ในการพิจารณารุ่นของส่วนประกอบในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบที่ติดตั้งบนระบบ

หมายเหตุ วิธีการเหล่านี้จะระบุว่ารุ่นของส่วนประกอบในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบเป็น RTM หรือรุ่นที่เก่ากว่าส่วนประกอบฐานข้อมูลรุ่นปัจจุบัน เรายอมรับว่านี่คือปัญหา และกำลังดำเนินการแก้ไขสำหรับโปรแกรมปรับปรุงในอนาคต

วิธีที่ 1: ตรวจสอบรุ่นคีย์ข้อความเต็มรูปแบบของ SQL Server (Sql_fulltext_keyfile.dll) ใน SQL Server 2008 R2 หรือโฟลเดอร์การติดตั้ง SQL Server 2008 โดยทั่วไป สำหรับ SQL Server 2008 R2 แฟ้มนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10_50.<Instance Name>\MSSQL

โดยทั่วไปสำหรับ SQL Server 2008 แฟ้มนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSQL10.<Instance Name>\MSSQL

วิธีที่ 2: ตรวจสอบคีย์ย่อยรีจิสตรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft sql server\Mssql10_50.instname\Setup\SQL_FULLTEXT_ADV
รายการตัวอย่างสำหรับคีย์รีจิสตรีนี้ ได้แก่:
featurelist:     SQL_FullText_Adv=3 SQL_FullText_CNI=3ProductCode:  {9DFA5914-C275-42E0-810E-C88E46A7F9EA}Patchlevel: 10.50.1765.0Version: 10.50.1600.1
ในรายการตัวอย่างนี้ ในบรรทัดที่สาม (Patchlevel) จะระบุว่ามีการติดตั้งบิลด์ปัจจุบันของส่วนประกอบในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ และบรรทัดที่สี่ (Version) มักจะแสดงรุ่นต้นฉบับของการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบที่มีการติดตั้ง ในกรณีนี้เป็น SQL Server 2008 R2

วิธีที่ 3:ใช้แฟ้ม Summary.txt file ที่มีการสร้างขึ้นระหว่างการตั้งค่า สำหรับ SQL Server 2008 R2 แฟ้มนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

สำหรับ SQL Server 2008 แฟ้มนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับปัญหาที่มีฐานข้อมูลด้วย ส่วนประกอบในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบในการติดตั้ง SQL Server 2008:
973888 ส่วนประกอบในการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบจะไม่ย้อนกลับไปยังรุ่น Service Pack 1 จนสมบูรณ์ หลังจากที่คุณถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 ที่เกี่ยวข้องโดยใช้การติดตั้งสลิปสตรีม (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Server Master Data Services (MDS)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การกำหนดค่า MDS Configuration Manager จะไม่แสดงหมายเลขรุ่นที่เพิ่งติดตั้งโดยตรง

โปรดทราบว่า MDS มีแบบจำลองรุ่นที่ไม่ซ้ำกันซึ่งการติดตั้งเอ็นจินฐานข้อมูล SQL Server ไม่จำเป็นต้องจับคู่รุ่น MDS รุ่นอาจแตกต่างกันเมื่อคุณเปรียบเทียบการติดตั้ง SQL Server กับไบนารีที่ติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์ MDS และรุ่นโครงสร้างแค็ตตาล็อค MDS กำหนดให้มีการใช้ขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ MDS Configuration Manager เพื่อปรับปรุงและเพื่ออัพเกรดโครงสร้างฐานข้อมูลและเว็บไซต์ MDS คุณสามารถดูโพสต์ในบล็อกต่อไปนี้เกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขและกระบวนการปรับปรุง Service Pack สำหรับ MDS:
การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Master Data Services (MDS)

คีย์รีจิสตรีต่อไปนี้จะแสดงรุ่นไบนารีที่ติดตั้งบน SQL Server อย่างไรก็ตาม ไบนารีรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องตรงกับรุ่นโครงสร้างฐานข้อมูลและเว็บไซต์จนกว่าขั้นตอนการอัพเกรด MDS จะเสร็จสมบูรณ์
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Master Data Services 10.5\CurrentVersion

คุณสามารถตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งและรุ่นของโครงร้างโดยการใช้แบบสอบถามต่อไปนี้ในแค็ตตาล็อค MD:
เลือก * จาก mds.mdm.tblSystem
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Server Native Client

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของ SQL Server Native Client ให้ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: ในระบบที่คุณต้องการค้นหารุ่นของ Native Client ให้เริ่มต้น ODBC Administrator (odbcad32.exe) และตรวจสอบคอลัมน์ รุ่น ภายใต้แท็บ ไดรเวอร์

วิธีที่ 2: ตรวจสอบคีย์ PatchLevel หรือ Version ต่อไปนี้ในตำแหน่งรีจิสตรีต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ SQL /
รุ่นของ SQL Server Native Client
คีย์รีจิสตรี
SQL Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2008 /
SQL Server Native Client 10
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI10\CurrentVersion
SQL Server 2005 /
SQL Server Native Client 9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native Client\CurrentVersion
SQL Server 2012 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SQLNCLI11\CurrentVersion
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เบราว์เซอร์ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นของเบราว์เซอร์ควรตรงกับรุ่นสูงสุดของเอ็นจินฐานข้อมูลของ SQL Server และของอินสแตนซ์สำหรับบริการด้านการวิเคราะห์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Server Writer

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของ SQL Server Writer ให้ตรวจสอบค่าคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SqlWriter\CurrentVersion
คีย์: PatchLevel หรือ Version
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Microsoft .NET Framework

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการพิจารณารุ่นของ .NET Framework ในระบบของคุณ ให้ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
318785 วิธีการพิจารณาว่าได้ติดตั้ง Microsoft .NET Framework รุ่นใดและ Service Pack ระดับใด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2027770 การทำความเข้าใจข้อกำหนดของ .NET Framework สำหรับ SQL Server รุ่นต่างๆ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Azure

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการค้นหารุ่นสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Azure และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในหนังสือออนไลน์ :
SERVERPROPERTY (ฐานข้อมูล SQL Azure)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Server CE

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการค้นหารุ่นสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server CE และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูทรัพยากรต่อไปนี้:
 • SQL Server Compact Release Versions
 • 325808 รุ่นและรีลิสส่วนประกอบของ SQL Server 2000 Windows CE Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่ถามบ่อย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คำถามที่ 1: วิธีการพิจารณารุ่นของ SQL Server เมื่อไม่ได้เรียกใช้ SQL Server ทำอย่างไร?

A1: คุณสามารถพิจารณารุ่นของ SQL Server ได้โดยการใช้วิธีที่ 2 หรือวิธีการที่ 5 (สำหรับ SQL Server 2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ในหัวข้อ "พิจารณาว่ากำลังใช้งานเอ็นจินฐานข้อมูลของ SQL Server รุ่นใด" ของบทความนี้

Q2: การจับคู่รุ่นของผลิตภัณฑ์กับชื่อผลิตภัณฑ์ทำอย่างไร?

A2: คุณสามารถใช้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รูปแบบรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL
12.0.x.xSQL Server 2014
11.0.x.xSQL Server 2012
10.50.x.xSQL Server 2008 R2
10.00.x.xSQL Server 2008
9.00.x.xSQL Server 2005
8.00.x.xSQL Server 2000
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คำศัพท์และตัวย่อที่ใช้บ่อย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
โปรแกรมปรับปรุงสะสม (CU): โปรแกรมปรับปรุงสะสมจะประกอบไปด้วยโปรแกรมแก้ไขที่จำเป็นตามความต้องการในรุ่นก่อนๆ ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ CU ยังมีการแก้ไขสำหรับปัญหาที่ตรงตามเกณฑ์การยอมรับของการแก้ไขด่วน หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย ความพร้อมของการทำงาน ผลกระทบต่อลูกค้า ความสามารถในการเกิดปัญหาซ้ำ ความซับซ้อนของรหัสที่ต้องถูกเปลี่ยน และหัวข้ออื่นๆ

โปรแกรมแก้ไข: ชุดโปรแกรมเดี่ยวแบบสะสมที่ประกอบไปด้วยแฟ้มตั้งแต่หนึ่งแฟ้มขึ้นไปที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์และมีการสะสมในระดับแฟ้มและไบนารี่ การแก้ไขด่วนจะแก้ไขสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของลูกค้า และจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่ออกไปภายนอกองค์กรของลูกค้า

RTM: โดยทั่วไปมักจะหมายถึง "release to manufacturing" (เข้าสู่กระบวนการผลิต) ในบริบทของผลิตภัณฑ์ เช่น SQL Server คำคำนี้จะระบุว่าไม่มีการใช้ Service Pack หรือโปรแกรมแก้ไขกับผลิตภัณฑ์

RTW: โดยทั่วไปมักจะหมายถึง "release to web" (เผยแพร่ลงในเว็บ) ซึ่งจะระบุว่าชุดโปรแกรมนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงในเว็บและเปิดให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้

Service pack: ชุดโปรแกรมแก้ไข โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย โปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็น และโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดแบบสะสมและผ่านการทดสอบ Service Pack อาจมีโปรแกรมแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับปัญหาต่างๆ ที่พบเป็นการภายในตั้งแต่การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการจำกัดจำนวนการขอการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ หรือคุณลักษณะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
 • 822499 การตั้งชื่อโครงสร้างสำหรับชุดโปรแกรมปรับปรุง Microsoft SQL Server
 • 824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 • 935897 แบบจำลองการให้บริการที่เพื่มขึ้นมีไว้ให้สำหรับทีมงาน SQL Server เพื่อจัดเตรียมโปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหาที่มีการรายงาน
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Service pack และหมายเลขบิลด์ทั่วไปของ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุ ตารางเหล่านี้้ใช้รูปแบบต่อไปนี้และจัดเรียงตามหมายเลขบิลด์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้

SQL Server 2014

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้
12.0.2342.0RTM CU #1 (2931693) 21 เมษายน 2014
12.0.2000.8RTM – 1 เมษายน 2014

SQL Server 2012

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้
11.0.3431.00SP1 CU #10 (2954099) May 19, 2014
11.0.3412.00SP1 CU #9 (2931078) March 17, 2014
11.0.3401.00SP1 CU #8 (2917531) January 20, 2014
11.0.3393.00SP1 CU #7 (2894115) November 18, 2013
11.0.3381.00SP1 CU #6 (2874879) September 16, 2013
11.0.3373.00SP1 CU #5 (2861107) July 15, 2013
11.0.3368.00SP1 CU #4 (2833645) May 30, 2013
11.0.3349.00SP1 CU #3 (2812412) March 18, 2013
11.0.3339.00SP1 CU #2 (2790947) January 21, 2013
11.0.3321.00SP1 CU #1 (2765331) November 20, 2012
11.0.3000.00SP1 RTW/PCU 1(2674319), November 07, 2012
11.0.2424.00RTM CU #11 (2908007) December 16, 2013
11.0.2420.00RTM CU #10 (2891666) October 21, 2013
11.0.2419.00RTM CU #9 (2867319) August 20, 2013
11.0.2410.00RTM CU #8 (2844205) June 17, 2013
11.0.2405.00RTM CU #7 (2823247) April 15, 2013
11.0.2401.00RTM CU #6 (2728897) February 18, 2013
11.0.2395.00RTM CU #5 (2777772) Dec 17, 2012
11.0.2383.00RTM CU #4 (2758687) October 15, 2012
11.0.2332.00RTM CU #3 (2723749) August 31, 2012
11.0.2325.00RTM CU #2 (2703275) June 18, 2012
11.0.2316.00RTM CU #1 (2679368) April 12, 2012
11.0.2100.60RTM – March 6, 2012

SQL Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้
10.50.4305.00SP2 CU #12 (2938478) April 21, 2014
10.50.4302.00SP2 CU #11 (2926028) February 18, 2014
10.50.4297.00SP2 CU #10 (2908087) December 17, 2013
10.50.4295.00SP2 CU #9 (2887606) October 28, 2013
10.50.4290.00SP2 CU #8 (2871401) August 22, 2013
10.50.4285.00SP2 CU #7 (2844090) June 17, 2013
10.50.4279.00SP2 CU #6 (2830140) April 15, 2013
10.50.4276.00SP2 CU #5 (2797460) February 18, 2013
10.50.4270.00SP2 CU #4 (2777358) Dec 17, 2012
10.50.4266.00SP2 CU #3 (2754552) October 15, 2012
10.50.4263.00SP2 CU #2 (2740411) August 31, 2012
10.50.4260.00SP2 CU #1 (2720425) July 24, 2012
10.50.4000.0SP2 RTW/PCU 2(2630458), July 26, 2012
10.50.2881.00SP1 CU #14 (2868244) August 8, 2013
10.50.2876.00SP1 CU #13 (2855792) June 17, 2013
10.50.2874.00SP1 CU #12 (2828727) April 15, 2013
10.50.2869.00SP1 CU #11 (2812683) February 18, 2013
10.50.2868.00SP1 CU #10 (2783135) Dec 17, 2012
10.50.2866.00SP1 CU #9 (2756574) October 15, 2012
10.50.2822.00SP1 CU #8 (2723743) August 31, 2012
10.50.2817.00SP1 CU #7 (2703282) June 18, 2012
10.50.2811.00SP1 CU #6 (2679367) Apr 16, 2012
10.50.2806.00SP1 CU #5 (2659694) Feb 22, 2012
10.50.2796.00SP1 CU #4 (2633146) Dec 19, 2011
10.50.2789.00SP1 CU #3 (2591748) Oct 17, 2011
10.50.2772.00SP1 CU #2 (2567714) Aug 15, 2011
10.50.2769.00SP1 CU #1 (2544793) Jul 18, 2011
10.50.2500.0SP1 RTW/PCU 1(2528583), July 12, 2011
10.50.1815.00RTM CU #13 (2679366) Apr 16, 2012
10.50.1810.00RTM CU #12 (2659692) Feb 21, 2012
10.50.1809.00RTM CU #11 (2633145) Dec 19, 2011
10.50.1807.00RTM CU #10 (2591746) Oct 17, 2011
10.50.1804.00RTM CU #9 (2567713) Aug 15, 2011
10.50.1797.00RTM CU #8 (2534352) June 20, 2011
10.50.1777.00RTM CU #7 (2507770) Apr 18, 2011
10.50.1765.00RTM CU #6 (2489376) Feb 21, 2011
10.50.1753.00RTM CU #5 (2438347) Dec 20, 2010
10.50.1746.00RTM CU #4 (2345451) Oct 18, 2010
10.50.1734.00 RTM CU #3 (2261464) Aug 16, 2010
10.50.1720.00 RTM CU #2 (2072493) Jun 21, 2010
10.50.1702.00 RTM CU #1 (981355) May 18, 2010
10.50.1617.00GDR Security Update (2494088), June 21, 2011
10.50.1600.1 RTM – May 10, 2010

SQL Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้
10.00.5850.00SP3 CU #15 (2923520) January 20, 2014
10.00.5848.00SP3 CU #14 (2893410) November 18, 2013
10.00.5846.00SP3 CU #13 (2880350) September 16, 2013
10.00.5844.00SP3 CU #12 (2863205) July 15, 2013
10.00.5840.00SP3 CU #11 (2834048) May 20, 2013
10.00.5835.00SP3 CU #10 (2814783) March 18, 2013
10.00.5829.00SP3 CU #9 (2799883) January 21, 2013
10.00.5828.00SP3 CU #8 (2771833) November 19, 2012
10.00.5794.00SP3 CU #7 (2738350) September 17, 2012
10.00.5788.00SP3 CU #6 (2715953) July 16, 2012
10.00.5785.00SP3 CU #5 (2696626) May 21, 2012
10.00.5775.00SP3 CU #4 (2673383) Mar 19, 2012
10.00.5770.00SP3 CU #3 (2648098) Jan 16, 2012
10.00.5768.00SP3 CU #2 (2633143) Nov 21, 2011
10.00.5766.00SP3 CU #1 (2617146) Oct 17, 2011
10.00.5500.00SP3 RTW / PCU 3 (2546951) Oct 6, 2011
10.00.4333.00SP2 CU #11 (2715951) July 16, 2012
10.00.4332.00SP2 CU #10 (2696625) May 21, 2012
10.00.4330.00SP2 CU #9 (2673382) Mar 19, 2012
10.00.4326.00SP2 CU #8 (2648096) Jan 16, 2012
10.00.4323.00SP2 CU #7 (2617148) Nov 21, 2011
10.00.4321.00SP2 CU #6 (2582285) Sep 19, 2011
10.00.4316.00SP2 CU #5 (2555408) Jul 18, 2011
10.00.4285.00SP2 CU #4 (2527180) May 16, 2011
10.00.4279.00SP2 CU #3 (2498535) Mar 17, 2011
10.00.4272.00SP2 CU #2 (2467239) Jan 17, 2011
10.00.4266.00SP2 CU #1 ( 2289254) Nov 15, 2010
10.00.4064.00GDR Security Update (2494089), June 14, 2011
10.00.4000.00SP2 RTW / PCU 2 (2285068) Sep 29, 2010
10.00.2850.0SP1 CU #16 (2582282) Sep 19, 2011
10.00.2847.0SP1 CU #15 (2555406) Jul 18, 2011
10.00.2821.00SP1 CU #14 (2527187) May 16, 2011
10.00.2816.00SP1 CU #13 (2497673) Mar 17, 2011
10.00.2808.00SP1 CU #12 (2467236) Jan 17, 2011
10.00.2804.00SP1 CU #11 (2413738) Nov 15, 2010
10.00.2799.00SP1 CU #10 (2279604) Sep 20, 2010
10.00.2789.00SP1 CU #9 (2083921) July 19, 2010
10.00.2775.00SP1 CU #8 (981702) May 17, 2010
10.00.2766.00SP1 CU #7 (979065) Mar 26, 2010
10.00.2757.00SP1 CU #6 (977443) Jan 18, 2010
10.00.2746.00SP1 CU #5 (975977) Nov 16, 2009
10.00.2734.00SP1 CU #4 (973602) Sep 21, 2009
10.00.2723.00SP1 CU #3 (971491) Jul 20, 2009
10.00.2714.00 SP1 CU #2 (970315) May 18, 2009
10.00.2710.00SP1 CU #1 (969099) Apr 16, 2009
10.00.2573.00 GDR Security update (2494096), June 14, 2011
10.00.2531.00 SP1 RTW / PCU 1 April, 2009
10.00.1835.00 RTM CU #10 (979064) Mar 15, 2010
10.00.1828.00 RTM CU #9 (977444) Jan 18, 2010
10.00.1823.00 RTM CU #8 (975976) Nov 16, 2009
10.00.1818.00 RTM CU #7 (973601) Sep 21, 2009
10.00.1812.00 RTM CU #6 (971490) Jul 20, 2009
10.00.1806.00 RTM CU #5 (969531) May 18, 2009 SP1
10.00.1798.00 RTM CU #4 (963036) Mar 16, 2009
10.00.1787.00 RTM CU #3 (960484) Jan 19, 2009
10.00.1779.00 RTM CU #2 (958186) Nov 19, 2008
10.00.1763.00 RTM CU #1 (956717) Sept 22, 2008
10.00.1600.22 RTM – Aug 6, 2008

SQL Server 2005

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้
9.00.5266SP4 CU #3 (2507769) Mar 22, 2011
9.00.5259SP4 CU #2 (2489409) Feb 21, 2010
9.00.5254SP4 CU #1 (2464079) Dec 23, 2010
9.00.5000SP4 RTW (PCU4) Dec 16, 2010
9.00.4325SP3 CU #15 (2507766) Mar 22 , 2011
9.00.4317SP3 CU #14 (2489375) Feb 21, 2011
9.00.4315SP3 CU #13 (2438344) Dec 20, 2010
9.00.4311SP3 CU #12 (2345449) Oct 18, 2010SP3
9.00.4309SP3 CU #11 (2258854) Aug 16, 2010
9.00.4305SP3 CU #10 (983329) Jun 21, 2010
9.00.4294SP3 CU #9 (980176) Apr 19, 2010
9.00.4285SP3 CU #8 (978915) Feb 16, 2010
9.00.4273SP3 CU #7 (976951) Dec 21, 2009
9.00.4266SP3 CU #6 (974648) Oct 19, 2009
9.00.4230SP3 CU #5 (972511) Aug 17, 2009
9.00.4226SP3 CU #4 (970279) June 15, 2009
9.00.4220SP3 CU #3 (967909) Apr 20, 2009
9.00.4211SP3 CU #2 (961930) Feb 16, 2009
9.00.4207SP3 CU #1 (959195) Dec 19, 2008
9.00.4053Security update (970892) Oct 12, 2009
9.00.4035SP3 RTW (955706) Dec 15, 2008
9.00.3356SP2 CU #17 (976952) Dec 21, 2009
9.00.3355 SP2 CU #16 (974647) Oct 19, 2009
9.00.3330 SP2 CU #15 (972510) Aug 17, 2009
9.00.3328 SP2 CU #14 (970278) June 15, 2009
9.00.3325 SP2 CU #13 (967908) Apr 20, 2009
9.00.3315 SP2 CU #12 (960485) Feb 16, 2009
9.00.3301 SP2 CU #11 (958735) Dec 15, 2008
9.00.3294 SP2 CU #10 (956854) Oct 21, 2008
9.00.3282 SP2 CU #9 (953752) Aug 18, 2008
9.00.3257 SP2 CU #8 (951217) Jun 16, 2008
9.00.3239 SP2 CU #7 (949095) Apr 14, 2008
9.00.3228 SP2 CU #6 (946608) Feb 18, 2008
9.00.3215 SP2 CU #5 (943656) Dec 17, 2007
9.00.3200 SP2 CU #4 (941450) Oct 15, 2007
9.00.3186 SP2 CU #3 (939537) Aug 20, 2007
9.00.3175 SP2 CU #2 (936305) June 18, 2007
9.00.3161 SP2 CU #1 (935356) April 16, 2007
9.00.3152 SP2 Rollup (933097) May 15, 2007
9.00.3068Security update (948109) Jul 8, 2008
9.00.3042 SP2 (937137)
9.00.2047 SP1
9.00.1399 RTM

SQL Server 2000

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบิลด์หรือรุ่นรายละเอียดรุ่น (หมายเลข KB สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนั้นๆ) วันที่นำออกใช้
8.00.2283Post-SP4 hotfix for MS09-004 (971524)
8.00.2282MS09-004: KB959420 October 29,2008
8.00.2273MS08-040 - KB 948111 July 8, 2008
8.00.2040Post-SP4 AWE fix (899761)
8.00.2039SQL Server 2000 SP4
8.00.1007Update.exe Hotfix Installer Baseline 2 (891640)
8.00.977Update.exe Hotfix Installer Baseline 1 (884856)
8.00.818 (821277)
8.00.765 Post SP3 hotfix rollup
8.00.760 SQL Server 2000 SP3 or SP3a (8.00.766 ssnetlib.dll)
8.00.701 Hotfix Installer v.1 released
8.00.534 SQL Server 2000 SP2
8.00.384 SQL Server 2000 SP1
8.00.194 SQL Server 2000 RTM or MSDE 2.0
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

SQL Server รุ่นเก่ากว่า

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

SQL Server 7.0

ใช้หมายเลขรุ่นในตารางต่อไปนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือระดับ Service Pack
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขรุ่นService Pack
7.00.1063SQL Server 7.0 Service Pack 4
7.00.961SQL Server 7.0 Service Pack 3
7.00.842SQL Server 7.0 Service Pack 2
7.00.699SQL Server 7.0 Service Pack 1
7.00.623SQL Server 7.0 RTM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301511 วิธีการรับ Service Pack ล่าสุดของ SQL Server 7.0

SQL Server 6.5

ใช้หมายเลขรุ่นในตารางต่อไปนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือระดับ Service Pack
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขรุ่นService Pack
6.50.479SQL Server 6.5 Service Pack 5a Update
6.50.416SQL Server 6.5 Service Pack 5a
6.50.415SQL Server 6.5 Service Pack 5
6.50.281SQL Server 6.5 Service Pack 4
6.50.258SQL Server 6.5 Service Pack 3
6.50.240SQL Server 6.5 Service Pack 2
6.50.213SQL Server 6.5 Service Pack 1
6.50.201SQL Server 6.5 RTM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
273914 Readme.txt for SQL Server 6.5 post-Service Pack 5a Update (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2557 - Revision: 22.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
Keywords: 
kbsqlsetup kbhowtomaster KB321185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com