วิธีการปิดใช้งานหรือการลบบริการของ IIS ไม่จำเป็น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321141
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการปิด Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) และบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) บริการที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมบริการชั่วคราว และการเอาแต่ละบริการของ IIS ถ้าคุณมีไม่จำเป็นสำหรับแฟ้มเหล่านั้น

ปิดการใช้บริการของ IIS ใน IIS 4.0

 1. ใน Microsoft Windows NT 4.0 คลิกเริ่มการทำงานคลิกการตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบริการ
 2. เลื่อนดูรายการของบริการ คลิกเพื่อเลือกบริการที่คุณต้องการปิดใช้งาน และจากนั้น คลิกเริ่มต้น.
 3. คลิกเพื่อเลือกที่ปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละบริการที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 5. เมื่อต้องการจบการทำงาน คลิกปิดแล้ว ปิด'แผงควบคุม'

เอาบริการ IIS ใน IIS 4.0

 1. ใน Windows NT 4.0 คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมคลิกชุดตัวเลือกของ windows NT 4.0แล้ว คลิกโปรแกรมติดตั้งชุดตัวเลือกของ windows NT 4.0
 2. ในหน้าต่าง Windows NT 4.0 ตัวเลือกชุดโปรแกรมติดตั้ง คลิกถัดไปแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 3. คลิกเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)แล้ว คลิกแสดงส่วนประกอบย่อย.
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับคอมโพเนนต์ย่อยหรือคอมโพเนนต์ย่อยของ IIS ที่คุณต้องการเอาออก ตัวอย่าง ถ้าคุณล้างข้อมูลนั้นเซิร์ฟเวอร์ Protocol (FTP) การถ่ายโอนแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย บริการ FTP จะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0
 5. เมื่อคุณล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายของคอมโพเนนต์ย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกตกลงคลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้นหมายเหตุ::คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มคอมโพเนนต์ย่อย โดยการเลือกแทนที่การล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายของคอมโพเนนต์ย่อย แต่คุณอาจต้องมีใน Windows NT 4.0 ตัวเลือกชุดซีพร้อมใช้งาน

ปิดการใช้บริการของ IIS ใน IIS 5.0 และ IIS 5.1

 1. เปิด'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้กับ Microsoft Windows 2000 (ที่ใช้ IIS 5.0), คลิกเริ่มการทำงานคลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม. เมื่อต้องการทำเช่นนี้กับ Microsoft Windows XP (ที่ใช้ IIS 5.1), คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่างบริการการจัดการคอมพิวเตอร์ ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์จากนั้น คลิกเพื่อเลือกบริการ.
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่างการจัดการคอมพิวเตอร์ เลื่อนดูบริการที่แสดงในคอลัมน์ชื่อ คลิกขวาที่บริการที่คุณต้อง การปิดใช้งาน แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. กระบวนการservice_nameหน้าต่างจะปรากฏขึ้นด้วยการทั่วไปแท็บเลือก (โปรดสังเกตว่า คุณคลิกแท็บอื่นที่ด้านบนของหน้าต่างเพื่อดูตัวเลือกอื่น) คลิกลูกศรแบบหล่นลงถัดไปชนิดการเริ่มต้นแล้ว เลือกที่ปิดใช้งาน.
 6. คลิกตกลง.
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 สำหรับแต่ละบริการที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 8. ตรวจสอบว่า การสถานะ:บริการอยู่เริ่มต้นคลิกขวาที่การบริการ และจากนั้น คลิกSTOP:
 9. เมื่อต้องการจบการทำงาน ปิดหน้าต่างการจัดการคอมพิวเตอร์

เอาบริการ IIS ใน IIS 5.0 และ IIS 5.1

 1. เปิด'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้กับ Microsoft Windows 2000 (ที่ใช้ IIS 5.0), คลิกเริ่มการทำงานคลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม. เมื่อต้องการทำเช่นนี้กับ Microsoft Windows XP (ที่ใช้ IIS 5.1), คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก. ในหน้าต่างการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก(อยู่ทางด้านซ้ายล่างของหน้าต่าง)
 3. ในหน้าต่างตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows คลิกเพื่อเลือกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)แล้ว คลิกรายละเอียด.
 4. เลื่อนดูรายการของคอมโพเนนต์ย่อยของบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากคอมโพเนนต์ย่อยหรือคอมโพเนนต์ย่อยที่คุณต้องการเอาออก คลิกตกลงคลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.หมายเหตุ::คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มคอมโพเนนต์ย่อย โดยการเลือกแทนที่การล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายของคอมโพเนนต์ย่อย แต่คุณอาจต้องมีซีดีระบบปฏิบัติการที่พร้อมใช้งาน

 5. เมื่อต้องการจบการทำงาน คลิกปิดในหน้าต่างการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก และจากนั้นปิด'แผงควบคุม'

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321141 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB321141 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321141

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com