Kaip i?jungti arba pa?alinti nereikalingas IIS paslaug?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 321141
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros saugumo. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip laikinai i?jungti nereikalingas interneto informacijos serverio (IIS) ir interneto informacijos paslaugos (IIS) paslaug? i?laikyti paslaugos naudojimui i?skyrus kontroliuojamomis s?lygomis, ir kaip pa?alinti atskir? IIS paslaug?, jei j?s turite j? poreikis.

I?jungti IIS paslaug? IIS 4.0

 1. Microsoft Windows NT 4.0, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Parametrai, spustel?kite Valdymo skydas, o tada dukart spustel?kite Paslaugos.
 2. Slinkti per paslaug? s?ra??, spustel?kite pasirinkti paslaug?, kur? norite i?jungti, ir spustel?kite Paleisties.
 3. Spustel?kite, kad pasirinktum?te Negalia, tada spustel?kite gerai.
 4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus kiekvienai paslaugai, kuri? norite i?jungti.
 5. Kad i?eitum?te, spauskite U?daryti, ir tada u?darykite valdymo skyd?.

Pa?alinti IIS paslaug? IIS 4.0

 1. Windows NT 4.0, spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Programos, spustel?kite Windows NT 4.0 variantas Pack, tada spustel?kite Windows NT 4.0 variantas Pack nustatymas.
 2. Windows NT 4.0 variantas Pack nustatymo lange, spustel?kite Kitas, tada spustel?kite Prid?ti/pa?alinti.
 3. Spustel?kite, kad pasirinktum?te Internet Information Server (IIS), tada spustel?kite Rodyti subkomponentus.
 4. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? ties komponento arba IIS, kur? norite pa?alinti esamo elemento subkomponentus. Pavyzd?iui, jei jums ai?ku, kad Fail? perdavimo protokolo (FTP) server? ?ym?s langel?, FTP paslauga bus pa?alinta i? Windows NT 4.0 server.
 5. Kai baigiate kliringo komponento ?ym?s langelius, spustel?kite gerai, spustel?kite Kitas, tada spustel?kite Apdaila.PASTABA: Galite naudoti ?? proces? ?traukti subkomponentus pasirinkdami vietoj i?valydami ?ym?s langel? komponento dal?, ta?iau turite tur?ti su Windows NT 4.0 parinkt? paketo CD galima.

I?jungti IIS paslaug? IIS 5.0 ir 5.1 IIS

 1. Atidaryti valdymo skyd?. Nor?dami tai padaryti su Microsoft Windows 2000 (kuris naudoja IIS 5.0), spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas. Nor?dami tai padaryti su "Microsoft Windows XP" (kuris naudoja IIS 5.1), spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Administravimo ?rankiai, o tada dukart spustel?kite Kompiuterio valdymas.
 3. Kairiojoje lang? kompiuterio valdymo paslaug?, pl?sti Paslaugos ir taikomosios programos, tada spustel?kite pasirinkti Paslaugos.
 4. De?iniojoje kompiuterio tvarkymo lang?, per¾iþrìkite paslaugos, i?vardytos stulpelio pavadinimas, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite paslaug?, kur? norite i?jungti, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. ? service_name Atsidarys langas su ? Bendrosios skirtuke pa?ym?tas (Atkreipkite d?mes?, kad galite spustel?ti kitus skirtukus kit? parink?i? lango vir?uje). Spustel?kite rodykl? ?emyn ?alia Paleisties tipas, tada pasirinkite Negalia.
 6. Spustel?kite gerai.
 7. Pakartokite veiksmus nuo 3 iki 6 kiekvienai paslaugai, kuri? norite i?jungti.
 8. Tikrina, ar ? Statusas paslaugos yra Prad?jo, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tarnyb?, o tada spustel?kite sustoti, sustok.
 9. I?eiti, u?daryti kompiuterio tvarkymo lang?.

Pa?alinti IIS paslaug? IIS 5.0 ir 5.1 IIS

 1. Atidaryti valdymo skyd?. Nor?dami tai padaryti su Microsoft Windows 2000 (kuris naudoja IIS 5.0), spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Parametrai, tada spustel?kite Valdymo skydas. Nor?dami tai padaryti su "Microsoft Windows XP" (kuris naudoja IIS 5.1), spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skyde dukart spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas. Prid?ti/?alinti programas langas, spustel?kite Prid?ti/?alinti Windows komponentus (esantis apatin?je kair?je pus?je lango).
 3. Windows komponent? vedlio lange, spustel?kite, kad pasirinktum?te Interneto informacijos tarnyb? (IIS), tada spustel?kite Detali?.
 4. Per¾iþrìkite s±ra¹± %S papildomi komponentai informacines interneto paslaugas (IIS), spustel?kite i?valyti ?ym?s langel? ties komponento arba subkomponentus, kur? norite pa?alinti, spustel?kite gerai, spustel?kite Kitas, tada spustel?kite Apdaila.PASTABA: Galite naudoti ?? proces? ?traukti subkomponentus pasirinkdami vietoj i?valydami ?ym?s langel? komponento dal?, ta?iau gali tekti tur?ti Laisvas operacin?s sistemos CD.

 5. Kad i?eitum?te, spauskite U?daryti Add/Remove Programs lango, ir tada u?darytum?te valdymo skyd?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 321141 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbmt KB321141 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 321141

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com