การแก้ไขปัญหาการใช้เมาส์แบบไร้สายซึ่งทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321122 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
คำเตือน ขั้นตอนในส่วน "การแก้ไข" อาจปิดใช้งานอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งภายในคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบไร้สาย USB ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows คุณพบอาการต่อไปนี้หนึ่งอย่างขึ้นไป:
 • ตัวชี้เลื่อนผิดพลาด
 • ตัวชี้ไม่ตอบสนองเมื่อคุณย้าย pointingdevice
 • ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่มบนอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
 • อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหยุดทำงานหลังจาก ofuse นาทีหลาย ๆ
 • บางแท็บหรือบางตัวเลือกอาจไม่พร้อมใช้งานในรายการเมาส์ในแผงควบคุม
 • ถ้าคุณเชื่อมต่อเมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งไปยังคอมพิวเตอร์ deviceis ไม่มีการตรวจพบ โดย Microsoft Windows เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ ปัญหานี้ยังคงแก้ไขไม่ได้

การแก้ไข

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ USB แบบไร้สายและไม่ใช้สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของอุปกรณ์ Bluetooth ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811798 แก้ไขเมาส์หรือแป้นพิมพ์บลูทูธล้มเหลว
Microsoft เมาส์ไร้สาย USB อุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงตัวเชื่อมต่อ USB ที่เรียกว่าตัวรับ ถ้าเมาส์ของคุณแบบไร้สายไม่รวมผู้รับ เหตุผลน่าคือ เมาส์มีอุปกรณ์บลูทู ดังนั้นบางขั้นตอนในบทความนี้จึงอาจจะใช้ไม่ได้

วิธีที่ 1: ลองใช้พอร์ตหรือสภาพแวดล้อมอื่น

ลองเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณกับพอร์ตอื่น จากนั้นให้ตรวจสอบลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ การลองใช้ตัวรับสัญญาณบนพอร์ตที่แตกต่างกันจะทำให้คุณสามารถขจัดปัญหาใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวพอร์ตเองได้

นอกจากนี้ ให้ลองเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ทางด้านหลังของคอมพิวเตอร์ด้วย โดยทั่วไปแล้วพอร์ตต่าง ๆ ที่อยู่บนด้านหลังของคอมพิวเตอร์จะมีแบนด์วิธ (พลังงาน) มากกว่า
หมายเหตุ ข้ามใด ๆ ตัวแทนทำสำเนาพอร์ต USB ฮับ สวิตช์ KVM และอื่น ๆ เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณที่ตรงกับพอร์ต ตัวแทนทำสำเนาที่พอร์ตเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยพอร์ตทั่วไป เช่นพอร์ตแบบอนุกรม และแบบขนาน ตัวแทนทำสำเนาที่ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบพกพา สวิตช์ KVM คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้มีแป้นพิมพ์เดียว จอวิดีโอ และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องหนึ่งในคราวเดียว ถ้านี่เป็นแหล่งมาของปัญหา และคุณต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อดูว่า มีวิธีแก้ไขปัญหาหรือผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่จะทำงาน ด้วยเมาส์แบบไร้สายของคุณ
โปรดทราบว่ารายการต่าง ๆ เช่น พัดลมเดสก์ท็อป เฟอร์นิเจอร์โลหะ และไฟฟลูออเรสเซนต์อาจจะรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนี้ได้ ลองทดสอบอุปกรณ์ในตำแหน่งอื่น ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เปลี่ยนแบตเตอรีใหม่

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพลังงานแบตเตอรีอยู่ในระดับต่ำ เราขอแนะนำให้คุณใช้แบตเตอรีที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่แบตเตอรีที่จำเป็นต้องใช้ทั้งสองก้อนลงในอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบไร้สายและจะวางตำแหน่งในทิศทางที่ถูกต้อง
หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณใช้คู่ของแบตเตอรีใหม่สำหรับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบไร้สาย
หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรีแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซิงค์อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการซิงค์อุปกรณ์อีกครั้ง ให้ดูวิดีโอต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/62c93f6c-7c85-4a16-9606-08c302ced33b
หมายเหตุ ถ้าคุณมีเมาส์รุ่นที่ใหม่กว่านี้ (เช่น อุปกรณ์ Bluetrack) ซึ่งไม่มีปุ่มซิงค์ใหม่ ให้ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ทดสอบอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทดสอบเมาส์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ถ้าคุณพบปัญหาแบบเดียวกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน คุณอาจจะมีอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft เพื่อขอรับการแทนที่อุปกรณ์

ถ้าอุปกรณ์ทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ทดสอบเมาส์โดยใช้เครื่องมือวินิจฉัย Mousinfo

เครื่องมือวินิจฉัย Mousinfo จะติดตั้งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ IntelliPoint ถ้าคุณไม่มีซอฟต์แวร์นี้ คุณจะไม่สามารถเปิดเครื่องมือได้

เมื่อต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ IntelliPoint ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
หมายเหตุ เครื่องมือนี้อาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์ Bluetooth
เมื่อต้องเปิดเครื่องมือ Mousinfo ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 • Windows Vista หรือ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   .
  2. คลิก'โปรแกรมทั้งหมด'
  3. คลิกเบ็ดเตล็ด
  4. คลิกเรียกใช้
  5. ในกล่อง เปิด พิมพ์ mousinfoแล้ว คลิกตกลง
 • Windows XP
  1. คลิก เริ่ม
  2. คลิกเรียกใช้
  3. ในกล่อง เปิด พิมพ์ mousinfo.
  4. คลิกตกลง
คลิกปุ่มเมาส์เพื่อตรวจสอบว่า การคลิกเมาส์ปุ่มจะรับรู้ขณะขึ้นและลงคำสั่งในเครื่องมือ ถ้าระบบไม่รับรู้ปุ่มเมาส์ คุณอาจมีอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อส่วนเพิ่มเติมของ Microsoft เพื่อขอรับการแทนที่อุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม วิธีดีที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหายหรือไม่ก็คือการทดลองใช้อุปกรณ์นั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Mousinfo ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
178350 วิธีการใช้เครื่องมือ MousInfo ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ IntelliPoint

วิธีที่ 5: ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ เมาส์ที่ขัดแย้งกัน

ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์เมาส์อื่น ๆ ติดตั้งไว้ เช่น ซอฟต์แวร์ Logitech หรือแผงสัมผัส ซอฟต์แวร์นั้นอาจจะขัดแย้งกับซอฟต์แวร์ IntelliMouse เมื่อต้องการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ
  • Windows Vista หรือ Windows 7

   เปิด โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Control Panel ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. คลิก เริ่ม
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่ม'เริ่ม'
    .
   2. ในกล่องเริ่มการค้นหาพิมพ์ appwiz.cpl.
   3. กด ENTER
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
  • Windows XP หรือ Windows รุ่นก่อนหน้านี้

   เปิด เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน Control Panel ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. คลิก เริ่ม
   2. คลิกเรียกใช้
   3. ชนิด appwiz.cpl.
   4. คลิกตกลง
 1. ค้นหาซอฟต์แวร์เมาส์อื่นใดในรายการนี้ และทำตามคำแนะนำเพื่อเอาซอฟต์แวร์นั้นออก
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีที่ 6

วิธีที่ 6: นำซอฟต์แวร์ IntelliPoint ออกและติดตั้งใหม่

 1. ดูรายการโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ
  • Windows Vista หรือ Windows 7

   เปิด โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน Control Panel ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. คลิก เริ่ม
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่ม'เริ่ม'
    .
   2. ในกล่องเริ่มการค้นหาพิมพ์ appwiz.cpl.
   3. กด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
  • Windows XP หรือ Windows รุ่นก่อนหน้านี้

   เปิด เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน Control Panel ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. คลิก เริ่ม
   2. คลิกเรียกใช้
   3. ชนิด appwiz.cpl.
   4. คลิกตกลง
 2. เอา Microsoft IntelliPoint ออก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ
  • Windows Vista หรือ Windows 7
   1. คลิกMicrosoft IntelliPoint
   2. คลิกการถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
    หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
   3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาโปรแกรมออก
  • Windows XP
   1. คลิกMicrosoft IntelliPoint
   2. คลิก'เพิ่ม/เอาออก'
   3. คลิกเสร็จสิ้น
   4. คลิกตกลง
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ IntelliPoint รุ่นล่าสุด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดต่อฝ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ของ Microsoft

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ของ Microsoft ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้:
 • สหรัฐอเมริกา: (800) 360-7561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 19:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • แคนาดา: (800) 933-4750 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 19:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • ลูกค้า TTY: (800) 718-1599 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ถึง 19:00 น.เวลาแปซิฟิก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนหรือปรับรุ่นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และคู่มือของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326246 วิธีการเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ใหม่ สั่งซื้อ Service Pack และโปรแกรมปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนคู่มือผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321122 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มีนาคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft IntelliPoint 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 7.0
 • Microsoft IntelliPoint 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
Keywords: 
kbenv kbhardware kbprb kbmt KB321122 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321122

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com