คำอธิบายของยูทิลิตี DNSLint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 321045
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

DNSLint คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Microsoft Windows ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ วินิจฉัยปัญหาความละเอียดของชื่อ DNS ทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

DNSLint มีฟังก์ชันที่สามที่ตรวจสอบระบบชื่อโดเมน (DNS) จะบันทึก และสร้างรายงานเป็น HTML ฟังก์ชันสามคือ:
 • dnslint /d: นี้ diagnoses สาเหตุอาจเกิดขึ้นของ "การมอบหมาย lame" และอื่น ๆ ปัญหา DNS ที่เกี่ยวข้อง
 • dnslint /ql: นี้ตรวจสอบชุดของระเบียน DNS โดยใช้ DNS แบบหลายผู้ใช้กำหนดเอง เซิร์ฟเวอร์
 • dnslint /ad: นี้ตรวจสอบระเบียน DNS ที่ใช้สำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ การจำลองแบบ
DNSLint คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง ไวยากรณ์คือ:
dnslint /d domain_name | /ad [LDAP_IP_address] | /ql input_file
[smtp, imap pop ] [/c] [/ no_open] [/r report_name]
[/t] [/ test_tcp] [/s DNS_IP_address] [/v] [/y]
คุณต้องระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง/d, /adหรือ/qlเมื่อคุณเรียกใช้ DNSLint สวิตช์อื่น ๆ ก็

คุณ ใช้สวิตช์/dเพื่อทดสอบชื่อโดเมนที่ร้องขอ สวิตช์นี้จะมีประโยชน์เมื่อ คุณสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมอบหมาย lame
 • คุณต้องระบุชื่อโดเมนเมื่อต้องทดสอบ
 • คุณไม่สามารถใช้สวิตช์/dกับสวิตช์/ad
คุณสามารถใช้สวิตช์/adเพื่อขอทดสอบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • สวิตช์/adสามารถแก้ไขระเบียน DNS ที่ใช้สำหรับการโฆษณาฟอเรสต์ การจำลองแบบ
 • โดยค่าเริ่มต้น มีใช้บริการ LDAP ของระบบภายในเครื่อง
 • คุณสามารถระบุอยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ LDAP ระยะไกล (ถ้ามี)
 • มีการยอมรับเท่านั้นถูกต้อง IP แอดเดรส ไม่มีชื่อ ยอมรับ

  โดยปกติ จะมีโดเมนของ Active Directory ตัวควบคุม
 • คุณต้องใช้สวิตช์/adกับตัว/s , /sโดยที่ระบุที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีสิทธิ์ สำหรับโซนการบันทึกดังกล่าวในรากฟอเรสต์ AD
 • คุณไม่สามารถใช้สวิตช์/adกับ/dหรือ/c
คุณสามารถใช้สวิตช์/qlเพื่อร้องขอการทดสอบแบบสอบถาม DNS จากรายการ
 • สวิตช์/qlส่งแบบสอบถาม DNS ที่ระบุไว้ในการป้อนข้อความ แฟ้ม
 • คุณต้องระบุพาธและชื่อของค่าที่ป้อนเข้า แฟ้ม
 • สวิตช์/qlสนับสนุนเร็กคอร์ด A ใช้ PTR, CNAME, SRV และ MX การสอบถาม
 • คุณสามารถสร้างแฟ้มการป้อนข้อมูลตัวอย่าง ด้วยการทำงานต่อไปนี้:
  dnslint /ql autocreate
 • คุณไม่สามารถใช้สวิตช์/qlกับ/d, /adหรือ/c
หมายเหตุ:
 • คุณไม่สามารถใช้/d, /adและ/qlเข้าด้วยกัน
 • คุณไม่สามารถใช้/cร่วมกับ/adหรือ/ql
 • เมื่อคุณใช้/adคุณต้องระบุ/sด้วย

สวิตช์หรือไม่ก็ได้


ใช้/cเพื่อร้องขอการทดสอบการเชื่อมต่อบนเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 • ทดสอบสวิตช์/cพอร์ต SMTP, POP และ IMAP บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล พบ
 • โดยค่าเริ่มต้น ทั้งสาม (SMTP, POP และ IMAP พอร์ต) คือ ลบทิ้ง คุณสามารถระบุหนึ่งหรือผสมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คั่นคำด้วยจุลภาค รายการ: /c pop, imap, smtp
เมื่อต้องป้องกันไม่ให้รายงานเปิดโดยอัตโนมัติ ใช้/no_open สวิตช์/no_openเป็นประโยชน์ในสคริปต์

ใช้สวิตช์/rเพื่อระบุชื่อของแฟ้มรายงานที่สร้างขึ้น
 • ส่วนขยายชื่อแฟ้ม.htm ถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ ชื่อของรายงาน
 • รายงานจะถูกสร้างในรูปแบบ HTML ชื่อเริ่มต้นคือ Dnslint.htm
 • ตำแหน่งเริ่มต้นคือ ไดเรกทอรีปัจจุบัน
ใช้สวิตช์/sเพื่อเลี่ยงผ่านการค้นหา InterNIC whois
 • คุณสามารถระบุที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ DNS แทนที่จะสอบถาม InterNIC สำหรับหนึ่ง
 • สวิตช์/sเริ่มต้นการตรวจสอบระเบียน DNS โดยใช้การ IP ที่ให้มา ที่อยู่
 • มีการยอมรับเท่านั้นถูกต้อง IP แอดเดรส ไม่มีชื่อ ยอมรับ
 • ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อโดเมนที่ไม่ได้ ได้รับการสนับสนุน โดย InterNIC
 • เมื่อคุณใช้/adคุณต้องใช้/sเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีสิทธิ์สำหรับการบันทึกดังกล่าว subdomain ในโดเมนรากของฟอเรสต์ AD
 • เมื่อคุณใช้/adคุณสามารถเรียกใช้โฮสต์ท้องถิ่น /sเพื่อตรวจสอบว่าสามารถแก้ปัญหาระบบภายในระเบียน จะพบในการทดสอบโฆษณา
ใช้/tเพื่อร้องขอผลลัพธ์ไปยังแฟ้มข้อความ
 • แฟ้มข้อความใช้ร่วมกันในชื่อเดียวกันกับรายงาน.htm แต่ มีนามสกุลเป็น.txt
 • แฟ้มข้อความสร้างขึ้นในไดเรกทอรีเดียวกันเป็นแฟ้ม.htm แฟ้มการรายงาน
ใช้/test_tcpเพื่อร้องขอที่พอร์ต TCP 53 ถูกลบทิ้ง
 • โดยค่าเริ่มต้น เป็นทดสอบเฉพาะพอร์ต UDP 53
 • ตัวเลือก/test_tcpตรวจสอบว่า มีการตอบสนอง TCP พอร์ต 53 เมื่อต้องการ การสอบถาม
 • ไม่สามารถใช้ตัวเลือก/test_tcpกับ/ql
ใช้/vเพื่อร้องขอเอาท์พุตอย่างละเอียดไปยังหน้าจอ

ใช้/yการเขียนทับแฟ้มรายงานที่มีอยู่โดยไม่ได้รับการพร้อมท์ ที่ สวิตช์ /y เป็นประโยชน์ในสคริปต์

พารามิเตอร์ที่จำเป็น


เมื่อต้องการเรียกใช้ DNSLint คุณต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้สาม พารามิเตอร์:
 1. ใช้/dสำหรับทดสอบชื่อโดเมน
 2. ใช้/adสำหรับการทดสอบการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 3. ใช้/qlสำหรับการทดสอบที่ระบุไว้ในรายการแบบสอบถาม
ใช้สวิตช์/d (โดเมนชื่อ test) เพื่อทดสอบชื่อโดเมน DNS เฉพาะ ใช้สวิตช์นี้เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหา "lame การมอบหมาย" และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DNS ปัญหา ชื่อโดเมนที่คุณต้องทดสอบสามารถเป็นชื่อที่มีการลงทะเบียนสำหรับการใช้งาน บนอินเทอร์เน็ตหรือชื่อที่ใช้ใน namespace แบบส่วนตัว เมื่อคุณทดสอบ ชื่อโดเมนในเครือข่ายส่วนตัว หรือชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้บนอินเทอร์เน็ต ที่จะต้องใช้มากกว่าสองระดับความลึก คุณต้องใช้ตัว/s

ใช้สวิตช์/ad (Active Directory test) เพื่อทดสอบระเบียน DNS ผู้รับผิดชอบสำหรับการจำลองแบบในฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ หลังจากสวิตช์/adให้ระบุอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่มีที่ใช้สำหรับ การทดสอบนี้ โดยปกติ จะมีตัวควบคุมโดเมนของ Active Directory ถ้า DNSLint กำลังทำงานบนตัวควบคุมโดเมน ที่อยู่ IP ไม่จำเป็นเนื่องจากการ ค่าเริ่มต้นสำหรับสวิตช์นี้คือ 127.0.0.1

ใช้สวิตช์/ql (แบบสอบถามรายการ test) เพื่อทดสอบระเบียน DNS ที่ระบุไว้ในแบบ แฟ้มการป้อนข้อมูลข้อความ ระบุพาธเต็มและชื่อของแฟ้มที่นำเข้าข้อความ หลังจากสลับกัน Dnslint /ql autocreateเพื่อสร้างตัวอย่างค่านำเข้าแฟ้มข้อความใน dnslint.txt ที่เรียกว่าทำงาน นี้ แฟ้มประกอบด้วยคำอธิบายในรูปแบบจำเป็น คุณสามารถใช้แฟ้มนี้เป็นแบบ แม่แบบอื่น ๆ ที่สร้างแฟ้มป้อนเข้าข้อมูล

สวิตช์ที่ไม่จำเป็นเพิ่มเติมสวิตช์/v (การสร้าง) "โหมดการสร้าง" เปิดใช้งาน ด้วยสวิตช์นี้บน DNSLint จะทำการแสดงผลขั้นตอนใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังหน้าจอ คุณ สามารถส่งผลลัพธ์นี้ไปยังแฟ้ม ตัวอย่างเช่นmsn.com /d /v ของ dnslint
โดยค่าเริ่มต้น ชื่อของรายงานที่สร้าง DNSLint คือ Dnslint.htm โดยระบุสวิตช์/r (รายงาน) คุณสามารถระบุชื่อและตำแหน่งของคำ แฟ้มการรายงานที่สร้าง DNSLint คุณสามารถกำหนดรายงานแฟ้มชื่อเดียวกัน เป็นชื่อโดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ถูกทดสอบ ชื่อแฟ้ม "" htm" นามสกุลจะถูกผนวกเข้ากับชื่อรายงานโดยอัตโนมัติได้เนื่องจากรายงานอยู่ใน รูปแบบ HTML

โดยค่าเริ่มต้น DNSLint พยายามเปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ได้ถูกสร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรมใดก็ตามจะเกี่ยวข้องกับแฟ้มของรายงาน แฟ้ม.htm รายงานแฟ้ม โดยปกติ Microsoft Internet Explorer จะ เกี่ยวข้องกับส่วนขยายแฟ้ม.htm ไม่มีวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงาน เมื่อต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ HTML โดยใช้ DNSLint

เมื่อต้องกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการซึ่งรายงานจะเขียนแฟ้ม ระบุพาธเต็มและชื่อของการ แฟ้มการรายงาน DNSLint สนับสนุนทั้งไดรฟ์ในเครื่องและแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) เส้นทาง ตัวอย่างเช่น การคำสั่งdnslint /d msn.com /r c:\reports\reskitสร้างรายงานที่เรียกว่า Reskit.htm ในโฟลเดอร์ C:\Reports ที่ คำสั่งdnslint /d mydom.local /r \\server1\reports\mydomสร้างรายงานบนระบบระยะไกลที่ชื่อว่า server1 ในการ รายงานที่ใช้ร่วมกัน ชื่อรายงานให้เป็น Mydom.htm


ถ้าคุณระบุสวิตช์/t (text) DNSLint สร้างรายงานข้อความและเป็น HTML รายงาน รายงานข้อความใช้ชื่อเดียวกันเป็นรายงานแฟ้ม.htm ที่ยกเว้นของ นามสกุลเป็น.txt แฟ้มถูกสร้างในโฟลเดอร์เดียวกับแฟ้ม.htm แฟ้ม ตัวอย่าง คำสั่งdnslint /d msn.com /r c:\reports\reskit /tสร้างรายงานที่สองในโฟลเดอร์ C:\Reports มีรายงานหนึ่ง เรียกว่า Reskit.htm และอื่น ๆ ถูกเรียกว่า Reskit.txt

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อ DNSLint ตรวจพบที่มีรายงานแฟ้มเดียวกันกับชื่อที่หนึ่งปุ่ม กำลังสร้างอยู่แล้วในโฟลเดอร์เป้าหมาย DNSLint พร้อมท์ให้คุณ เมื่อต้องการเขียนทับแฟ้ม ด้วยอ็อพชัน/y , DNSLint สามารถเขียนทับแฟ้มรายงานที่มีอยู่โดยไม่ต้องการ พร้อมท์คุณเพื่อขออนุญาต มีทั้งแฟ้ม.htm และแฟ้ม.txt หรือไม่ก็ได้ เขียนทับเมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้

คำสั่งdnslint /y /d msn.com /r c:\reports\reskit /tสร้างรายงานที่สองในโฟลเดอร์ C:\Reports มีรายงานหนึ่ง เรียกว่า Reskit.htm และอื่น ๆ ถูกเรียกว่า Reskit.txt แฟ้มการรายงานที่มีอยู่แล้ว เขียนทับโดยไม่พร้อมท์ให้คุณ

สวิตช์/no_openป้องกัน DNSLint การเปิดรายงานโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ถูกสร้างขึ้น ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณใช้ DNSLint ในสคริปต์ เมื่อคุณไม่ต้องการตรวจทานรายงานทันที หรือตรวจสอบการรายงาน จากระบบ DNSLint ที่ถูกเรียกใช้จาก ตัวอย่างเช่น การคำสั่งdnslint /y /d msn.com /no_openสร้างรายงานที่เรียกว่า Dnslint.htm ที่เขียนทับตัว รายงานที่มีอยู่ก่อน มีชื่อเดียวกัน ไม่มีการพร้อมท์ผู้ใช้ DNSLint ไม่เปิดโดยอัตโนมัติรายงานเมื่อเสร็จ

ใช้ตัวเลือก/test_tcp (ทดสอบ TCP พอร์ต 53) เพื่อร้องขอว่า TCP พอร์ต 53 ได้รับการทดสอบ เมื่อถูกใช้/d เซิร์ฟเวอร์ DNS จำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตวันนี้ไม่ยอมรับ DNS แบบสอบถามบน TCP พอร์ต 53 เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีที่เป็นไปได้ว่าพอร์ต โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะพอร์ต UDP 53 ถูกลบทิ้งเมื่อมีการเรียกใช้ DNSLint ระบุตัวเลือก /test_tcp จะได้รับ DNSLint การส่งแบบสอบถาม DNS เดียว โดย TCP และรายงานว่ามี ได้รับการตอบสนอง

คุณสามารถใช้ตัวเลือก/test_tcpกับ/dและ/ad อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือก/test_tcpด้วย/qlหรือการรวมกันของโฮสต์ท้องถิ่นของ /s /ad ด้วยฟังก์ชัน/qlพอร์ต TCP 53 สามารถทดสอบได้โดยตรงจากแฟ้มที่นำเข้า ฟังก์ชันการโฮสต์ท้องถิ่น /s /adทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำหนดค่าไว้ในเครื่องสามารถ แก้ไขระเบียน DNS ที่ใช้สำหรับการจำลองแบบของฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถทดสอบ การเชื่อมต่อพอร์ต 53 TCP โดยใช้ /ad /s ip_addr แทนที่ ip_addr เป็นเสมือน ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีสิทธิ์สำหรับโซนบันทึกดังกล่าวในราก โดเมน Active Directory

ตัวอย่างเช่น:
dnslint /d microsoft.com /v /test_tcp
สวิตช์/c (ทดสอบการเชื่อมต่อ) ร้องขอการทดสอบ DNSLint ที่รู้จักกันดี พอร์ตอีเมล์บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของที่พบในขณะที่การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมด สำหรับชื่อโดเมนที่ระบุ แบบธรรมดาจดหมายโอน Protocol (SMTP), ลงรายการบัญชี โพรโทคอล office เวอร์ชัน 3 (POP), และอินเทอร์เน็ตข้อความการเข้าถึงโพรโทคอล (IMAP รุ่นที่ 4) ได้รับการสนับสนุน โดยค่าเริ่มต้น เมื่อมีระบุสวิตช์/c , DNSLint พยายามเชื่อมต่อกับพอร์ตทั้งหมดที่สาม บนแต่ละเซิร์ฟเวอร์อีเมลของที่พบ นั่นคือ TCP พอร์ต 25 สำหรับ SMTP พอร์ต TCP 110 สำหรับ POP และ TCP พอร์ต 143 สำหรับ IMAP

DNSLint รายงานสถานะ ที่แต่ละพอร์ต: "รับฟัง" "ไม่ฟัง" หรือ "มีการตอบ สนอง ถ้า DNSLint ค้นหาพอร์ตเป็นการรับฟัง ก็จะส่งกลับค่าการตอบสนองจากนั้น ถ้ามีพอร์ตที่มีการส่งคืน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีพอร์ต SMTP กำลังฟัง นั้น โดยปกติแล้วส่งกลับค่าการตอบสนองที่สอดคล้องกับโพรโทคอล SMTP ข้อมูลจำเพาะ เช่นต่อไปนี้:

220 mailsrv.reskit.com บริการอี ESMTP ของ Microsoft รุ่น: 5.0.2195.3705 พร้อมที่มิ.ย. 13 2002 พฤษภาคม 17:08:36-0700

เมื่อมีรายงานเป็น "ไม่ฟัง" พอร์ตนี้ บ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่กำลังถูกสอบถามมีการตอบสนอง ด้วยแพคเก็ต TCP มีการตั้งค่าค่าสถานะการตั้งค่าใหม่ นี้บ่งชี้ว่า มีโปรแกรมหรือบริการไม่มี ฟังบนพอร์ต

มีรายงาน "มีการตอบสนอง" เมื่อเป้าหมาย เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ไม่ตอบสนองต่อความพยายามในการเชื่อมต่อ สมมติว่า เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่สามารถใช้งาน และการทำงาน นี้บ่งชี้ว่า พอร์ตที่ถูก กรอง บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง หรือที่ใดที่หนึ่ง ระหว่างไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ เซิร์ฟเวอร์ DNSLint และเป้าหมาย

คำสั่งdnslint /y /v /c /d msn.comสร้างรายงานที่เรียกว่า Dnslint.htm ที่เขียนทับตัว รายงานที่มีอยู่ก่อน มีชื่อเดียวกัน ไม่มีการพร้อมท์ผู้ใช้ เนื่องจากการ มีระบุตัวเลือก/cส่วนเพิ่มเติมจะถูกผนวกเข้าไปด้านล่าง ของรายงาน DNSLint มาตรฐาน:
ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
เซิร์ฟเวอร์อีเมล: smtp gw 4.msn.com
ที่อยู่ IP: 207.46.181.13

การตอบสนองของ SMTP:
220 cpimssmtpa18.msn.com Microsoft ESMTP MAIL บริการ รุ่น:
5.0.2195.4905 พร้อมที่ Tue, 14 2002 พฤษภาคม 09:26:06-0700

การตอบสนองสำหรับ POP: มีการตอบสนอง (อาจถูกกรอง)

การตอบสนองของ IMAP: มีการตอบสนอง (อาจถูกกรอง)
หมายเหตุ:

เซิร์ฟเวอร์ POP อย่าง น้อยหนึ่งไม่ตอบสนอง
หนึ่งสอง หรือ เซิร์ฟเวอร์ IMAP เพิ่มเติมไม่ตอบสนอง

เมื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลของเป้าหมายไม่ ไม่ตอบสนองความพยายามเชื่อมต่อกับพอร์ตของอีเมล DNSLint เหลวอย่างใดอย่างหนึ่ง สามครั้งการเชื่อมต่อ นี่คือลักษณะการทำงานมาตรฐานสำหรับไคลเอนต์ TCP เนื่องจาก 3 แยกต่างหาก TCP เชื่อมต่อครั้งหมดเวลาก่อนที่จะรอ DNSLint DNSLint ที่บ่งชี้ว่า ไม่ "ไม่มีการตอบสนอง" กระบวนการนี้สามารถทำให้ช้าลงใน ความสมบูรณ์ของรายงาน เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน DNSLint คุณสามารถระบุที่ อีเมลที่พอร์ตหรือพอร์ตต่าง ๆ ที่คุณต้องการตรวจสอบแทนที่จะตรวจสอบทั้งสามอย่างทั้งหมด เวลา

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อมีระบุตัวเลือก/cสาม TCP พอร์ตทั้งหมด (25, 110, 143) ได้ การตรวจสอบ แต่คุณสามารถระบุพอร์ตใดเพื่อตรวจสอบหลังจากตัวเลือก/c ระบุรายการที่มีการคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหลังจากตัวเลือก/c พอร์ตที่ถูกต้องเท่านั้นที่ระบุ: imap pop, smtp, การรวมกันของพอร์ตที่ 3 ต่อไปนี้ทำงาน ตัวอย่างเช่น การ คำสั่ง/c ตามของ dnslint /d smtpระบุว่า ควรจะเท่ากับ SMTP พอร์ต (TCP พอร์ต 25) การตรวจสอบ


ระบุคำสั่งdnslint /d ตาม /c pop, smtpเท่านั้นที่พอร์ต SMTP (TCP พอร์ต 25) และพอร์ต POP (TCP พอร์ต 110) ควรมีการตรวจสอบ

คำสั่งdnslint /d ตาม /c imap, popระบุเท่านั้นที่พอร์ต IMAP (TCP พอร์ต 143) และพอร์ต POP (TCP พอร์ต 110) ควรมีการตรวจสอบ


คุณสามารถใช้สวิตช์/s (เซิร์ฟเวอร์) ได้ ด้วยฟังก์ชัน/dและ/ad สวิตช์/sมีวัตถุประสงค์หลาย แต่ใช้ข้อมูล ชนิดเดียวเท่านั้น ถูกต้องอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS (ด้วยข้อยกเว้นหนึ่ง)

เมื่อคุณ ระบุ/dตัว/s bypasses ค้นหา InterNIC Whois ที่ทำ DNSLint โดยค่าเริ่มต้น ผล DNSLint สามารถรันการทดสอบ บนเครือข่ายส่วนตัว และบน ชื่อโดเมนที่อยู่ลึกกว่าระดับสองโดเมนบนอินเทอร์เน็ต DNSLint สามารถทดสอบชื่อโดเมนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย InterNIC ในการ เวลาที่บทความนี้กล่าว InterNIC ได้รับการสนับสนุนการค้นหา Whois สำหรับการ ต่อโดเมน: .biz, .com, .coop, .edu, .info, .int, .museum, .net และ ชื่อ

เมื่อคุณใช้/adสวิตช์/sถูกใช้เพื่อระบุอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่ สิทธิ์สำหรับ subdomain ที่ซึ่งระเบียน DNS ที่ใช้สำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ การจำลองแบบฟอเรสต์มีการลงทะเบียน โดยปกติ จะ subdomain ที่บันทึกดังกล่าว ภายใต้รากของฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้ารากของคำ ฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกเรียกว่า myad.reskit.com เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์ โดเมนนี้ยังอาจมีสิทธิ์สำหรับโซน _msdcs.myad.reskit.com ที่อยู่ที่ลงทะเบียนระเบียน DNS ที่ใช้ในการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ อีกวิธีหนึ่งคือ โซน _msdcs.myad.reskit.com อาจถูกมอบหมายไปที่แตกต่างกัน เซิร์ฟเวอร์ DNS อย่างไรก็ ตามที่ถูกออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ตัว/sถูกใช้เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีสิทธิ์สำหรับ ในโซน _msdcs.myad.reskit.com

ตัวเลือก/sต้องระบุที่อยู่ IP ถูกต้อง ข้อยกเว้นเฉพาะเมื่อต้องการ กฎนี้เป็นการรวมกันดังต่อไปนี้:
/ad dnslint /s การโฮสต์ท้องถิ่น
"โฮสต์ท้องถิ่น" ไม่ใช่ที่อยู่ IP ถูกต้อง เมื่อคุณ ระบุพารามิเตอร์นี้ ด้วยชุด/ad /s , DNSLint ทดสอบภายในของระบบ (ระบบที่มี เรียกใช้ DNSLint) สามารถแก้ไขระเบียน DNS ที่ใช้สำหรับการใช้งานอยู่ การจำลองแบบฟอเรสต์ไดเรกทอรี แบบสอบถาม DNS ซ้ำจะถูกส่งไปยังโลคัล ระบบของการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS เพื่อยืนยันว่า ระบบภายในเครื่องสามารถแก้ปัญหา ระเบียน DNS ที่ใช้สำหรับการจำลองแบบในฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถ มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนตัว ตัวควบคุมโดเมนเฉพาะ

โดยทั่วไป ไม่ทุกท้อง เซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกกำหนดค่าของระบบจะมีการสอบถามในระหว่างกระบวนการนี้ ค่าเริ่มต้น DNS ลักษณะการทำงาน resolver ไคลเอ็นต์ไม่ นั้นถ้าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่ด้านบนของตัว รายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS ของระบบภายในเครื่องไม่ตอบสนอง เซิร์ฟเวอร์ถัดไปในรายการที่อยู่ ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
261968คำอธิบายของคุณลักษณะการจัดการรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ในไคลเอนต์ resolver ชื่อโดเมน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 321045 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 6.0
Keywords: 
kbdownload kbinfo kbmt KB321045 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:321045

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com