หมายเลขบทความ (Article ID): 320820 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล

สิ่งที่จะรวมในการสำรองข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณต้องการแบ็คอัปคอมพิวเตอร์ของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณแบ็คอัปข้อมูลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลสถานะระบบ ข้อมูลสถานะของระบบประกอบด้วยรีจิสทรี ฐานข้อมูลการลงทะเบียนคลาส COM + แฟ้มภายใต้การป้องกันแฟ้มของ Windows และแฟ้มสำหรับเริ่มระบบ คุณสามารถแบ็คอัปได้เฉพาะข้อมูลสถานะของระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่สามารถสำรองข้อมูลสถานะระบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

สิ่งที่ไม่ถูกสนับสนุน

ถ้าคุณใช้ยูทิลิตี Backup ใน Windows XP Home Edition อัตโนมัติระบบกู้คืน (ASR) ไม่ใช่คุณลักษณะที่สนับสนุน คุณสามารถใช้เวอร์ชันปัจจุบันของ Windows XP Home Edition เพื่อเริ่มกระบวนการกำหนดค่าสำหรับ ASR แต่คุณไม่สามารถดำเนินให้เสร็จสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหากคุณพยายามใช้คุณลักษณะการ ASR ด้วย Windows XP Home Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302700แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวช่วยสร้างการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ

ข้อควรพิจารณาระดับเสียง

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรอง และคืนค่าข้อมูลที่อยู่ในวอลุ่ม FAT16, FAT32 หรือ NTFS อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณแบ็คอัปข้อมูลจากวอลุ่ม NTFS ที่ใช้ใน Windows XP เราขอแนะนำให้ คุณคืนค่าข้อมูลวอลุ่ม NTFS ที่ใช้ใน Windows XP ถ้าเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลและคุณลักษณะบางอย่างของแฟ้มและโฟลเดอร์

ไฟล์ระบบบางไฟล์อาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะทั้งหมดของระบบแฟ้มอื่น ๆ ตัวอย่าง ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะสูญหายไปหากคุณแบ็คอัปข้อมูลจากวอลุ่ม NTFS ที่ใช้ใน Windows XP แล้ว คืนค่าข้อมูลไปยังไดรฟ์ข้อมูล FAT หรือวอลุ่ม NTFS ที่ใช้ใน Windows NT 4.0:
 • การอนุญาต
 • Encrypting File System (EFS) ในการตั้งค่า
 • ข้อมูลโควต้าดิสก์
 • ข้อมูลการเมาท์ดิสก์
 • ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลระยะไกล
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้อรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลที่ให้มา ด้วยการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows XP แต่ไม่ มีการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows XP Home Edition อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลนี้จะรวมอยู่ในโฟลเดอร์ Valueadd ของ Windows XP Home Edition รอม ดังนั้น เมื่อต้องการใช้ยูทิลิตี Backup ใน Windows XP Home Edition คุณต้องติดตั้งดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลสำหรับ Windows XP Home Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302894วิธีการใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows XP Home Edition

วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์ต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลจากซีดีรอม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างสำเนาสำรองของแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณ

เพื่อที่จะสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ คุณต้องเข้าสู่บนคอมพิวเตอร์ใน ฐานะผู้ดูแล หรือผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ดูแล
http://support.microsoft.com/gp/admin
หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้ Backup Utility คุณยังสามารถสร้างการสำรองข้อมูล โดยใช้การสำรองข้อมูลและคืนค่าตัวช่วยสร้าง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้
 1. เริ่มโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูล และเลือกแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแบ็คอัป
  1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือสำหรับระบบแล้ว คลิก การสำรองข้อมูล.
  2. คลิก โหมดขั้นสูง.

   หมายเหตุ ถ้าการสำรองข้อมูลและตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มต้น โปรแกรมอรรถประโยชน์การทำงานในโหมดตัวช่วยสร้าง คุณสามารถคลิกเพื่อยกเลิกการ จะเริ่มการทำงานในโหมดตัวช่วยสร้าง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น เริ่มต้นโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลใหม่ ถ้าคุณดำเนินต่อการใช้การสำรองข้อมูลและคืนค่าตัวช่วยสร้าง ขั้นตอนต่อไปของคุณจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากที่มีอยู่ในกระบวนการนี้
  3. คลิก การสำรองข้อมูล แท็บ
  4. ในการ งาน เมนู คลิก ใหม่.
  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ที่คุณต้องการแบ็คอัป ถ้าคุณต้องการเลือกเฉพาะบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ขยายไดรฟ์ที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์เหล่านี้อยู่ จากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแบ็คอัป
 2. เลือก สถานะของระบบ กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้ คอมพิวเตอร์ของฉัน ในบานหน้าต่างนำทาง
 3. ถ้าการ ปลายทางการสำรองข้อมูล รายการที่พร้อมใช้งานอยู่ คลิปลายทางการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  บันทึกย่อ
  • ถ้าคุณเลือก แฟ้ม ในขั้นตอนนี้ ให้พิมพ์เส้นทางและชื่อเต็มที่คุณต้องการสำรองข้อมูลในการ สื่อสำรองข้อมูล กล่อง หรือในการ ชื่อแฟ้ม กล่อง
  • คุณสามารถระบุการแชร์เครือข่ายเป็นปลายทางสำหรับแฟ้มสำรอง โดยทั่วไป แฟ้มสำรองข้อมูลมีนามสกุล.bkf แฟ้ม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้นามสกุลของชื่อแฟ้มใด ๆ ที่คุณต้องการ
 4. คลิก การสำรองข้อมูลเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดตัว ข้อมูลงานสำรองข้อมูล กล่องโต้ตอบ
 5. ภายใต้ ถ้าสื่อการสำรองข้อมูลที่ประกอบด้วยอยู่แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการผนวกแฟ้มสำรองข้อมูลนี้ไปยังแฟ้มสำรองข้อมูลก่อนหน้านี้ คลิก ผนวกการสำรองข้อมูลนี้ไปยังสื่อ.
  • ถ้าคุณต้องการเขียนทับแฟ้มสำรองข้อมูลก่อนหน้านี้กับไฟล์ คลิก แทนข้อมูลบนสื่อ ด้วยการสำรองข้อมูลนี้.
 6. คลิก ขั้นสูง.
 7. เลือก ตรวจสอบข้อมูลหลังการสำรองข้อมูล เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 8. ในการ ชนิดการสำรองข้อมูล กล่อง คลิก ชนิด การสำรองข้อมูลที่คุณต้องการสร้าง สำหรับคำอธิบายของชนิดการสำรองข้อมูล คลิก ชนิดการสำรองข้อมูลและคำอธิบายปรากฏภายใต้ คำอธิบาย. คุณสามารถเลือกชนิดการสำรองข้อมูลต่อไปนี้:
  • ปกติ
  • คัดลอก
  • แบบเพิ่มเติม
  • Differential
  • แต่ละวัน
 9. คลิก ตกลงแล้ว คลิก การสำรองข้อมูลเริ่มต้น.
 10. เมื่อทำการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก ปิด.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Backup เพื่อเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
309340วิธีการใช้ Backup เพื่อป้องกันข้อมูล และเรียกคืนแฟ้มและโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows XP และ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลสำหรับ Windows XP Home Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302894วิธีการติดตั้งอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลจากซีดีรอมใน Windows XP Home Edition
ถ้าคุณใช้ยูทิลิตี Backup ใน Windows XP Home Edition อัตโนมัติระบบกู้คืน (ASR) ไม่ใช่คุณลักษณะที่สนับสนุน คุณสามารถใช้เวอร์ชันปัจจุบันของ Windows XP Home Edition เพื่อเริ่มกระบวนการกำหนดค่าสำหรับ ASR อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถดำเนินการกระบวนการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหากคุณพยายามใช้คุณลักษณะการ ASR ด้วย Windows XP Home Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302700แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวช่วยสร้างการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320820 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbfilesystems kbhowto kbinfo kbmt KB320820 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320820

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com