Artikel-id: 320820 - Visa produkter som artikeln gäller.
Saker du bör veta innan du använder verktyget Säkerhetskopiering

Vad som ska ingå i säkerhetskopieringen

Om du vill säkerhetskopiera din dator rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data på datorn, inklusive systemtillståndsdata. Systemtillståndsdata inkluderar registret, COM +-klassregistreringsdatabasen, filer under Windows Filskydd och startfiler. Du kan bara Säkerhetskopiera systemtillståndsdata på en lokal dator. Du kan inte säkerhetskopiera systemtillståndsdata på en fjärrdator.

Vad stöds inte

Om du använder Säkerhetskopiering i Windows XP Home Edition är inte automatisk systemåterställning (ASR) stöds. Du kan använda den aktuella versionen av Windows XP Home Edition för att starta konfigurationsprocessen för automatisk Systemåterställning, men du kan inte slutföra processen.Mer information om fel som uppstår vid försök att använda automatisk systemåterställning med Windows XP Home Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
302700Ett felmeddelande visas när du försöker använda guiden Automatisk systemåterställning

Volym överväganden

Du kan använda Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa data på FAT16, FAT32 eller NTFS-volymer. Om du säkerhetskopierar data från en NTFS-volym som används i Windows XP rekommenderar vi dock att du återställer data till en NTFS-volym som används i Windows XP. Om du inte kan du förlora data och vissa fil- och mappfunktioner försvinna.

Vissa filsystem stöder inte alla funktioner i andra filsystem. Följande funktioner går förlorade om du säkerhetskopierar data från en NTFS-volym som används i Windows XP och återställa data till en FAT-volym eller en NTFS-volym som används i Windows NT 4.0:
 • Behörigheter
 • Inställningar för Krypterande filsystem (EFS)
 • Information om diskkvoter
 • Information om monterade enheter
 • Information om Fjärrlagring
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs hur du använder verktyget Säkerhetskopiering som ingår med en standardinstallation av Windows XP, men inte med en standardinstallation av Windows XP Home Edition. Säkerhetskopiering ingår emellertid i mappen Valueadd på CD-ROM-skivan med Windows XP Home Edition. Därför, om du vill använda Säkerhetskopiering i Windows XP Home Edition måste du först installera den.Mer information om hur du installerar verktyget Säkerhetskopiering för Windows XP Home Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
302894Så här använder du säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera filer och mappar i Windows XP Home Edition

Säkerhetskopiera filer och mappar med hjälp av verktyget Säkerhetskopiering

Följ dessa steg för att skapa en säkerhetskopia av dina filer och mappar efter installation av verktyget Säkerhetskopiering från CD-ROM-skivan.

För att säkerhetskopiera filer och mappar måste du vara inloggad på datorn som administratör eller med en användare som tillhör gruppen Administratörer.
http://support.microsoft.com/gp/Admin
Obs! Följande steg förklarar hur du skapar en säkerhetskopia manuellt med hjälp av verktyget Säkerhetskopiering. Du kan också skapa en säkerhetskopia med hjälp av guiden Säkerhetskopiera och återställa. Stegen kommer dock vara lite annorlunda än de som anges i följande avsnitt.
 1. Starta Säkerhetskopiering och markera de filer och mappar som du vill säkerhetskopiera.
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg, och klicka sedan på Säkerhetskopiering.
  2. Klicka på Avancerat läge.

   Obs! Om säkerhetskopiering och guiden Återställning startas körs verktyget i Guideläge. Du kan avmarkera den Starta alltid i Guideläge kryssrutan och sedan starta om verktyget Säkerhetskopiering. Om du fortsätter att använda den guiden Säkerhetskopiera och återställa kan dina steg variera från det som anges i den här proceduren.
  3. Klicka på den Säkerhetskopiering fliken.
  4. På den Jobb -menyn klickar du på Ny.
  5. Markera kryssrutorna för de enheter som du vill säkerhetskopiera. Om du vill välja specifika filer eller mappar expanderar du den enhet där dessa filer eller mappar finns. Markera kryssrutorna vid filerna eller mapparna du vill säkerhetskopiera.
 2. Markera den Systemtillståndet kryssrutan finns under Min dator i navigeringsfönstret.
 3. Om den Målet för säkerhetskopian listan är tillgänglig, klickar du på målet för säkerhetskopian som du vill använda.

  Obs!
  • Om du har valt Fil i det här steget anger du den fullständiga sökvägen och filnamnet som du vill säkerhetskopiera data i den Media för säkerhetskopiering rutan eller i den filnamn i rutan.
  • Du kan ange en nätverksresurs som mål för säkerhetskopian. Säkerhetskopior har vanligtvis filnamnstillägget .bkf. Du kan dock använda sådana filtillägg som du vill.
 4. Klicka på Starta Säkerhetskopiering Öppna den Information om säkerhetskopieringsjobb .
 5. Under Om mediet redan innehåller säkerhetskopior, gör du något av följande:
  • Om du vill lägga till denna säkerhetskopieringsfil till tidigare säkerhetskopieringsfiler klickar du på Lägg till denna säkerhetskopia på mediet.
  • Om du vill skriva över tidigare säkerhetskopierade filer med den här säkerhetskopian klickar du på Ersätt data på mediet med den här säkerhetskopian.
 6. Klicka på Avancerad.
 7. Markera den Verifiera data efter säkerhetskopiering kryssrutan.
 8. I den Typ av säkerhetskopiering Klicka på den typ för den säkerhetskopia som du vill skapa. Klicka på en beskrivning av typ av säkerhetskopiering, visas en typ av säkerhetskopiering och beskrivningen under Beskrivning. Du kan välja något av följande:
  • Normal
  • Kopia
  • Stegvis
  • Differential
  • Daglig
 9. Klicka på OK, och klicka sedan på Starta Säkerhetskopiering.
 10. När säkerhetskopieringen är klar klickar du på Stäng.

Referenser

Mer information om hur du använder Säkerhetskopiering för att återställa filer och mappar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309340Använda Säkerhetskopiering för att skydda data och återställa filer och mappar på datorn i Windows XP och Windows Vista
Mer information om hur du installerar verktyget Säkerhetskopiering för Windows XP Home Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
302894Hur du installerar verktyget Säkerhetskopiering från CD-ROM-skivan i Windows XP Home Edition
Om du använder Säkerhetskopiering i Windows XP Home Edition är inte automatisk systemåterställning (ASR) stöds. Du kan använda den aktuella versionen av Windows XP Home Edition för att starta konfigurationsprocessen för automatisk Systemåterställning. Men kan inte du slutföras.Mer information om fel som uppstår vid försök att använda automatisk systemåterställning med Windows XP Home Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
302700Ett felmeddelande visas när du försöker använda guiden Automatisk systemåterställning

Egenskaper

Artikel-id: 320820 - Senaste granskning: den 25 maj 2013 - Revision: 3.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kbfilesystems kbhowto kbinfo kbmt KB320820 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 320820

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com