?Windows? gali ne?sikrauti ir gali b?ti parodytas klaidos prane?imas ?Tr?ksta NTLDR failo?, jeigu ?Windows? pilnai neatnaujinta arba ?akniniame aplanke yra per daug fail?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 320397 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Jei nukopijavote per daug fail? ? ?krovos kiekio, kuriame naudojama NTFS rinkmen? sistema, ?aknin? aplank?, kit? kart?, i? naujo paleid? kompiuter? galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Tr?ksta NTLDR rinkmenos
Nor?dami paleisti i? naujo, spustel?kite CTRL + ALT + DEL.
Pa?alinus nukopijuotus failus i? ?akninio aplanko, pagrindin?s fail? lentel?s (MFT) paskyrimo rodykl? iki pradinio dyd?io nesuma??ja.

Pastaba Jei naudojate ?Windows XP su 2-uoju pakeitim? paketu? (SP2) ar ?Microsoft Windows 2000? su 4-uoju pakeitim? paketu (SP4), problemos prie?astis kita. Apie pana?ias problemas skaitykite skyriuje ?Daugiau informacijos?.

PRIE?ASTIS

?i problema i?kyla, jeigu MFT ?akninis aplankas labai fragmentuotas. Jeigu MFT ?akniniame aplanke yra daugyb? rinkmen?, MFT gali tapti tokia fragmentuota, kad sukuriama papildoma paskyrimo rodykl?. Paskyrimo rodykl?se rinkmenos i?vardijamos pagal ab?c?l?, tod?l NTLDR rinkmena gali b?ti nustumta ? antr?j? paskyrimo rodykl?. Jei taip atsitiks, j?s gausite klaidos prane?im?, kuris yra apra?ytas dalyje ?Po?ymiai?.

Paprastai rinkmenos n?ra ra?omos ? ?aknin? aplank?. Taip gali atsitikti, jeigu programa reguliariai kuria ir ?alina laikin?sias rinkmenas ? ?aknin? aplank? arba ? ?? aplank? atsitiktinai nukopijuojama daug rinkmen?.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo skyri?, kad gautum?te ?Bcupdate2.exe? priemon?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? klient? palaikymo tarnyba, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
 2. Sukurkite ?krovos disk?, kad gal?tum?te paleisti kompiuter?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip sukurti ?krovos disk? ?Windows XP? sistemos kompiuteryje, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  305595 Kaip ?Windows XP? sistemoje sukurti NTFS arba FAT skaidinio ?krovos disk?
 3. Nor?dami i?skleisti ?Bcupdate2.exe? priemon? i? programin?s ?rangos naujinimo, komand? eilut?je paleiskite ?i? komand?:

  Expand drive_letter:\bcupdate2.ex_ drive_letter:\bcupdate2.exe
 4. Nor?dami atnaujinti NTFS ?krovos sektoriaus ?krovos kod? komand? eilut?je paleiskite ?i? komand?:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Pastaba Kiti palaikomi komand? eilut?s parametrai:
  /q ? tylusis re?imas (b8tina 5traukti /y)
  /y - nepatvirtinti
  /f - atliekamas naudojamo tomo naujinimas
  /t - tik patikrinamas ankstesnis ?krovos kodas
 5. Kai paraginama atnaujinti tom?, spustel?kite Y. S?kmingai paleidus ?i? priemon? bus parodytas toks prane?imas:
  ?krovos kodas s?kmingai atnaujintas.

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? ?io skyriaus prad?ioje, problema.
?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta ?Windows XP? 2-ajame pakeitim? pakete.
?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta ?Windows 2000? 4 pakeitim? pakete. Jei norite gauti i?samesn?s informacijos apie tai, kaip ?sigyti naujausius pakeitim? paketus, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?
260910 Kaip ?sigyti naujausi? Windows 2000 pakeitim? paket?
Pastaba: ?dieg? ?Windows XP? ar ?Windows 2000? pakeitim? paketus i?spr?site problemas esan?iame tome. Jei norite atskirai atnaujinti ?krovos kod?, turite paleisti priemon?. ?diegus pakeitim? paket? bus ra?omi tik nauj? tom? teisingi ?krovos kodai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiomis temomis, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
318728 Kaip pa?alinti klaidos prane?im? ?Tr?ksta NTLDR failo? ?Windows 2000? sistemoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
886215 Atnaujindami kompiuteryje veikian?i? ?Windows 98? sistem? iki ?Windows 2000 Professional? sistemos j?s galite gauti klaidos prane?im? ?Tr?ksta NTLDR failo. Nor?dami paleisti i? naujo paspauskite bet kur? klavi??? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
816793 Kaip pa?alinti klaidos prane?im? ?Tr?ksta NTLDR failo? ?Windows Server 2003? sistemoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
842009 ?Windows Server 2003? sistemoje bandant vykdyti automatin? sistemos atk?rim? rodomas klaidos prane?imas ?Tr?ksta NTLDR failo? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
883275 Pakeitus teises ?Windows Server 2003?, ?Windows XP? arba ?Windows 2000? sistemoje nepavyksta paleisti kompiuterio (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315261 Disk? tvarkymo ?rankiu pakeitus aktyv?j? skaidin? kompiuteris nepasileid?ia (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
812492 Rodomas klaidos prane?imas paleidus kompiuter? ne su sisteminiu disku (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
228004 Pakeitus aktyv?j? skaidin? j?s? sistema gali nebesikrauti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 320397 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 9.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000sp3fix KB320397

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com