Windows אינו מופעל ועלולה להופיע הודעת השגיאה "NTLDR is missing" ?(NTLDR חסר) אם Windows לא מעודכן וישנם קבצים רבים מדי בתיקיית הבסיס

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 320397 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

אם קבצים רבים מדי מועתקים לתיקיית הבסיס של אמצעי אחסון המשמש לאתחול המשתמש במערכת הקבצים NTFS, עלולה להופיע הודעת השגיאה שלהלן בפעם הבאה שתפעיל מחדש את המחשב:
הקובץ NTLDR חסר
הקש על CTRL+ALT+DEL כדי להפעיל מחדש את המחשב.
אם תסיר קבצים מתיקיית הבסיס, האינדקס של הקצאת טבלת הקבצים הראשית (MFT) לא יצטמצם לגודלו המקורי.

הערה אם אתה משתמש ב- Windows XP עם Service Pack 2 (SP2)? או ב- Microsoft Windows 2000 עם Service Pack 4 (SP4)?, בעיה זו אינה רלוונטית עבורך. עיין בסעיף "מידע נוסף" להצגת בעיות דומות.

סיבה

בעיה זו יכולה להופיע כאשר תיקיית הבסיס של טבלת הקבצים הראשית מפוצלת באורח חמור. אם תיקיית הבסיס של טבלת הקבצים הראשית מכילה קבצים רבים, הטבלה עלולה להיות מפוצלת במידה שתגרום ליצירת אינדקס הקצאה נוסף. מאחר שהקבצים ממופים בסדר אלפביתי באינדקסי ההקצאה, ייתכן כי קובץ ה-NTLDR יידחק לאינדקס ההקצאה השני. כאשר מצב זה מתרחש, תופיע הודעת השגיאה המתוארת בסעיף 'מאפייני הבעיה'.

בדרך כלל, הקבצים אינם נכתבים בתיקיית השורש. מצב זה עלול להתרחש אם תוכנית מסוימת יוצרת ומסירה בקביעות קבצים זמניים בתיקיית השורש, או אם הקבצים מועתקים בטעות לתיקיית השורש.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את השלבים הבאים:
 1. פנה אל שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לקבל את כלי השירות Bcupdate2.exe. לקבלת מידע נוסף על אופן הפנייה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he&ws=support#tab0
 2. צור דיסק אתחול להפעלת המחשב. לקבלת מידע נוסף על אופן יצירת דיסק אתחול עבור מחשב מבוסס Windows XP, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  305595 כיצד ליצור תקליטון אתחול עבור מחיצת NTFS או FAT במערכת Windows XP
 3. הפעל את הפקודה הבאה בשורת הפקודה כדי לחלץ את כלי השירות Bcupdate2.exe מעדכון התוכנה:

  Expand drive_letter:\bcupdate2.ex_ drive_letter:\bcupdate2.exe
 4. הפעל את הפקודה הבאה בשורת הפקודה כדי לעדכן את קוד האתחול של סקטור האתחול של NTFS:

  Bcupdate2.exe C: ?/F

  הערה פרמטרים אחרים בשורת הפקודה נתמכים:
  ?/q - מצב שקט (יש לכלול את הפרמטר ?/y)
  ?/y - אל תאשר
  ?/f - כפה עדכון בעת שימוש באמצעי אחסון
  ?/t - בדוק רק קוד אתחול ישן
 5. לחץ על Y כאשר תתבקש לעדכן את אמצעי האחסון. ההודעה הבאה מופיעה לאחר הפעלה מוצלחת של כלי שירות זה:
  קוד האתחול עודכן בהצלחה.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה.
בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Windows XP Service Pack 2.
בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Windows 2000 Service Pack 4. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לקבל את ערכות ה- Service Pack העדכניות ביותר, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה- Service Pack העדכנית ביותר עבור Windows XP
260910 כיצד ניתן להשיג את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה אם אתה מתקין את ה-service pack של Windows XP או של Windows 2000, הדבר לא יפתור בעיות בכרך קיים. עליך להפעיל את כלי השירות כדי לעדכן את קוד האתחול בנפרד. ערכת ה- Service Pack תכתוב את קוד האתחול הנכון רק עבור אמצעי אחסון חדשים.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על נושאים קשורים, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
318728 כיצד לפתור את בעיית הודעת השגיאה "NTLDR Is Missing" (הקובץ NTLDR חסר) במערכת Windows 2000
886215 הודעת השגיאה "NTLDR is missing press any key to restart" ?(NTLDR חסר, הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל מחדש" בעת שדרוג מחשב מבוסס Windows 98 למערכת Windows 2000 Professional (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
816793 כיצד לפתור את בעיית הודעת השגיאה "NTLDR Is Missing" (הקובץ NTLDR חסר) במערכת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
842009 שגיאה מסוג "NTLDR is missing" ?(NTLDR חסר) בעת ניסיון להפעיל שחזור אוטומטי של המערכת ב- Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883275 אינך מצליח להפעיל את המחשב לאחר עריכת שינויים בהרשאות במערכת Windows Server 2003, Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
315261 המחשב אינו מופעל לאחר שאתה משנה את המחיצה הפעילה באמצעות הכלי 'ניהול דיסקים' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
812492 הודעת שגיאה בעת הפעלת המחשב עם דיסק שאינו דיסק מערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
228004 שינוי המחיצה הפעילה עלול למנוע אפשרות לאתחול המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 320397 - Last Review: יום רביעי 08 ינואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
מילות מפתח 
kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB320397

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com