วิธีการสร้างฟังก์ชันเปรียบเทียบแฟ้มใน Visual c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320348 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปรียบเทียบแฟ้มที่สองเพื่อดูว่า เนื้อหาแบบเดียวกัน การเปรียบเทียบนี้ที่ปรากฏในเนื้อหาของแฟ้มสอง ไม่ในชื่อไฟล์ สถานที่เก็บ วัน เวลา หรือแอตทริบิวต์อื่น ๆ

ฟังก์ชันนี้จะคล้ายกับยูทิลิตี Fc.exe ที่โปรแกรม-DOS ตามที่มีอยู่ ด้วยรุ่นต่าง ๆ ของ Microsoft Windows และ Microsoft MS-DOS และ มีบางเครื่องมือการพัฒนา

ตัวอย่างรหัสที่อธิบายไว้ในบทความนี้ทำการเปรียบเทียบไบต์โดยไบต์จนกว่าจะพบที่ไม่ตรงกัน หรือจะมาถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้ม รหัสทำเช็คสองอย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเปรียบเทียบ:
 • ถ้าทั้งสองแฟ้มจุดข้อมูลอ้างอิงไปยังแฟ้มเดียวกัน แฟ้มที่สองต้องเท่ากัน
 • ถ้าขนาดของแฟ้มที่สองไม่เหมือนกัน แฟ้มที่สองจะไม่เหมือนกัน

เมื่อต้องการสร้างตัวอย่างนี้

 1. สร้างโครงการ Visual c# Windows Application ใหม่ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Form1 จะถูกสร้างขึ้น
 2. เพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความที่สองให้กับฟอร์ม
 3. เพิ่มปุ่มคำสั่งไปยังแบบฟอร์ม
 4. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัส.
 5. เพิ่มต่อไปนี้การใช้คำสั่งไปform1คลาส:
  using System.IO;
  					
 6. เพิ่มวิธีการต่อไปนี้ไปform1คลาส:
  // This method accepts two strings the represent two files to 
  // compare. A return value of 0 indicates that the contents of the files
  // are the same. A return value of any other value indicates that the 
  // files are not the same.
  private bool FileCompare(string file1, string file2)
  {
     int file1byte;
     int file2byte;
     FileStream fs1;
     FileStream fs2;
  
     // Determine if the same file was referenced two times.
     if (file1 == file2)
     {
       // Return true to indicate that the files are the same.
       return true;
     }
          
     // Open the two files.
     fs1 = new FileStream(file1, FileMode.Open);
     fs2 = new FileStream(file2, FileMode.Open);
       
     // Check the file sizes. If they are not the same, the files 
      // are not the same.
     if (fs1.Length != fs2.Length)
     {
       // Close the file
       fs1.Close();
       fs2.Close();
  
       // Return false to indicate files are different
       return false;
     }
  
     // Read and compare a byte from each file until either a
     // non-matching set of bytes is found or until the end of
     // file1 is reached.
     do 
     {
       // Read one byte from each file.
       file1byte = fs1.ReadByte();
       file2byte = fs2.ReadByte();
     }
     while ((file1byte == file2byte) && (file1byte != -1));
     
     // Close the files.
     fs1.Close();
     fs2.Close();
  
     // Return the success of the comparison. "file1byte" is 
     // equal to "file2byte" at this point only if the files are 
      // the same.
     return ((file1byte - file2byte) == 0);
  }
  					
 7. วางรหัสต่อไปนี้ในการคลิกเหตุการณ์ของปุ่มคำสั่ง:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
    // Compare the two files that referenced in the textbox controls.
    if (FileCompare(this.textBox1.Text, this.textBox2.Text))
     {
       MessageBox.Show("Files are equal.");
     }
    else
     {
       MessageBox.Show("Files are not equal.");
     } 
  } 
  					
 8. บันทึก และเรียกใช้ตัวอย่าง
 9. เส้นทางเต็มรูปแบบแฟ้มที่สองใน textboxes การจัดหา และจากนั้น คลิกปุ่มคำสั่ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
System.IO Namespace
(.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.io (vs.71))
แฟ้มการเข้าถึงผ่านคลา FileStream
(.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa903246 (VS.71))

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320348 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbio kbmt KB320348 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320348

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com