"เสมอถามก่อนหน้านี้ชนิดของแฟ้มที่เปิด" หายไปสำหรับแฟ้ม.tif การตั้งค่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320289 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพรูปติดแท็กรูปแบบแฟ้ม (TIF, TIFF) ใน Internet Explorer คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เปิดแฟ้มโดยตรง หรือบันทึกแฟ้ม หมายเหตุว่า นี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณคลิกการยกเลิกเลือกก่อนหน้านี้ถามก่อนที่จะเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะระบุผู้ใช้ก่อนหน้านี้ คลิกยกเลิกเลือกนั้นถามก่อนที่จะเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย

สาเหตุ

ในรีจิสทรี ทั้งสองอย่างTIFImage.Document(เริ่มต้น ProgID สำหรับส่วนขยายแฟ้ม.tif และ.tiff) และImaging.Documentชี้ไปที่ CLSID ที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม CLSID นี้เท่านั้นถึงกลับ ProgID ที่หนึ่ง (ซึ่งเป็นImaging.Document).

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ Registry Editor เพื่อดูคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\.tif
คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี(Default)แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
Imaging.Document
ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อดูคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CLASSES_ROOT\.tiff
คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี(Default)แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
Imaging.Document
ออกจากโปรแกรม Registry Editor

สิ่งสำคัญ:ถ้าคุณใช้ตัวแสดงรูปภาพที่สนับสนุนแฟ้มที่ติดแท็กรูปแฟ้มรูปแบบ (TIFF) (ตัวอย่างเช่น Microsoft Imaging ใน Windows 2000), แล้ว ใด ๆ ของค่ารีจิสทรีที่ระบุไว้ใน ส่วน "การทำให้เกิด" อาจมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุ อาจ reoccur ปัญหานี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320289 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbui kbmt KB320289 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320289

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com