POSTUP: Premenovanie viacerých súborov v systéme Windows XP pomocou programu Prieskumník

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 320167 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok obsahuje podrobný postup, ako pomocou programu Prieskumník premenovať viaceré súbory v systéme Windows XP.

Postup pri premenovaní viacerých súborov pomocou programu Prieskumník

  1. Spustite program Prieskumník. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Prieskumník.
  2. V priečinku vyberte viaceré súbory. Postupujte tak, že počas klikania na súbory stlačíte a podržíte stlačený kláves CTRL.
  3. Po vybratí súborov stlačte kláves F2.
  4. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.
POZNÁMKA: Po dokončení predchádzajúcich krokov sa s výnimkou jedného súboru zruší zvýraznenie súborov. Môže sa preto zdať, že meníte názov iba jedného súboru. Po stlačení klávesu ENTER sa však premenujú všetky súbory. Po premenovaní viacerých súborov majú premenované súbory rovnaký názov s číslom v zátvorkách pripojeným k názvu, čím je nový názov súboru jedinečný. Ak ako nový názov zadáte napríklad ROZPOČET, prvý súbor bude mať názov ROZPOČET. Všetky ostatné vybraté súbory budú mať názov ROZPOČET(x), kde x je jedinečné číslo, pričom sa začína od (1).

Poznámky

Ak sa pri premenovaní viacerých súborov pomýlite, môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL+Z alebo kliknúť na položku Späť: Premenovať v ponuke Úpravy. Môžete tak vrátiť práve dokončené premenovanie súboru a proces môžete podľa potreby zopakovať.

Funkcia premenovania v programe Prieskumník sa nespráva rovnako ako príkaz REN, ktorý možno použiť v príkazovom riadku. Ak máte napríklad súbory smitha.doc, smithb.doc a smithc.doc, môžete použiť príkaz ren smith*.doc smythe*.doc. Všetky názvy súborov automaticky zobrazia nový spôsob písania a premenujú sa na smythea.doc, smytheb.doc a smythec.doc.

Ak použijete funkciu premenovania v programe Prieskumník v systéme Windows XP, po vybratí troch súborov „smith“ a premenovaní súboru smitha.doc na smythea.doc sa všetky ostatné vybraté súbory premenujú na smythea(x).doc. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej štruktúre súborov (použitie písmen a, b, c, atď.), musíte každý súbor premenovať samostatne.

Vlastnosti

ID článku: 320167 - Posledná kontrola: 24. januára 2008 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB320167

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com