วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เหมาะสม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319942 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้ และข้อควรพิจารณาสำหรับการใช้:
 • รูปแบบของความสัมพันธ์
 • น้ำหนักเบาและการเก็บพัก
 • ต่างเวลา Max IO
 • เธรดตัวทำงานสูงสุด
 • หน่วยความจำ
 • เพิ่มระดับความสำคัญ
 • ตั้งค่าขนาดของชุดการทำงาน
SQL Server สามารถได้รับประสิทธิภาพการทำงานด้วยระดับสูงมาก ปรับค่อนข้างเล็กน้อยตั้งค่าคอนฟิกแต่ง คุณสามารถขอรับระดับสูง ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใช้แอพลิเคชันที่ดีและการออกแบบฐานข้อมูล และไม่ใช่ โดยครอบคลุม ตั้งค่าคอนฟิกปรับแต่ง ดูส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ของ SQL Server

เมื่อคุณแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ระดับของการพัฒนา นั่นคือพร้อมใช้งานจากการตั้งค่าคอนฟิกปรับแต่งคือ modest โดยทั่วไปยกเว้นว่าคุณทำได้ ปัจจุบันยังไม่มีระบบการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ใน SQL Server เวอร์ชั่น 7.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า SQL Server ใช้การปรับแต่งการตั้งค่าคอนฟิกโดยอัตโนมัติ และเป็นอย่างมาก ไม่ค่อยพบว่า การตั้งค่าคอนฟิก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นสูงการตั้งค่า) จำเป็นใด ๆ ทรานซิสชั่นท์ โดยทั่วไป ไม่ได้ตั้งค่าคอนฟิก SQL Server การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง เหตุผลที่เข้าครอบงำและไม่ได้โดยไม่ ต้องระวัง methodical ทดสอบเพื่อตรวจสอบ จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก คุณต้องสร้างข้อมูลพื้นฐานก่อน ตั้งค่าคอนฟิกเปลี่ยนเพื่อให้คุณสามารถวัดสวัสดิการหลังจากการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณไม่มี SQL Server ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตั้งค่าบางอย่าง อาจ de-stabilize เซิร์ฟเวอร์ หรืออาจทำให้ SQL Server ดำเนินงานผิดพลาด บ่งชี้ว่า จำนวนปีของประสบการณ์ในการสนับสนุนกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นอาจมีผลลัพธ์ที่ช่วงจากเป็นกลาง เมื่อต้องการลบเป็นอย่างยิ่ง

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงโครงแบบ คุณต้องดำเนินการทดสอบทั้งก่อน และ หลังการเปลี่ยนแปลงในการประเมินระดับของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ methodical rigorous

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การสนับสนุนที่แท้จริง รุ่นของ SQL Server 7.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสามารถบรรลุระดับสูงมากของประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องใด ๆ ปรับแต่งการตั้งค่าคอนฟิกด้วยตนเอง

ใน SQL Server เวอร์ชั่น 7.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า ไม่ได้ การตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อผู้ใช้ล็อกและเปิดวัตถุเนื่องจาก โดยค่าเริ่มต้น SQL Server แบบไดนามิกปรับเหล่านี้ การตั้งค่า

รูปแบบของความสัมพันธ์

การตั้งค่ารูปแบบของความสัมพันธ์หมายถึงวิธีอย่างแน่นหนาที่เธรดถูกผูกไว้กับเฉพาะ CPU โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ใช้ "นุ่มนวล" ความสัมพันธ์ ซึ่งพยายามที่ re-schedule เธรดบนซีพียูซึ่งการล่าสุด ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่เป็นไปได้ เธรดอาจรันบนที่แตกต่างกัน CPU

ช่วยในการฝึกปฏิบัติจริง ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบของความสัมพันธ์จากค่าเริ่มต้น เท่านั้นไม่ค่อยให้ประสิทธิภาพการทำงาน และ บ่อยครั้งจะลดประสิทธิภาพการทำงาน

รูปแบบของความสัมพันธ์จำกัด SQL Server เมื่อต้องการชุดย่อยของ Cpu ที่พร้อมใช้งานและ permits บริการการแข่งขันอื่น ๆ ดีกว่าการเข้าถึง CPU ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นนี้ เนื่องจาก SQL Server ทำงานในระดับความสำคัญปกติ ใน Windows NT หรือ Windows 2000 ตัวจัดกำหนดการของเธรดระดับความสำคัญของเธรดของเธรดที่แข่งขันทั้งหมดปรับปรุงแบบไดนามิก เมื่อต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขามีโอกาสที่ยุติธรรม Cpu ที่พร้อมใช้งานเลย

ไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขที่ผิดปกติมาก ถ้าคุณทำ เลือกที่จะปรับรูปแบบความสัมพันธ์ ดำเนินการ rigorous methodical ทดสอบก่อน และ หลังจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อตรวจสอบความต้องการและระดับของการพัฒนา

น้ำหนักเบาและการเก็บพัก

โดยค่าเริ่มต้น SQL Server ใช้เธรดหนึ่งสำหรับแต่ละ SPID หรือผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ขั้นตอน การทำงานเธรดเหล่านี้ในการกำหนดค่าการเก็บหมายเลขของ pooled เธรดที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกขั้นสูง "การเก็บพักและเบา" (ซึ่งมีบางครั้งเรียกว่า "โหมด Fiber") ใช้ Windows NT "fiber" การสนับสนุนในการพิจารณาจัดการหลายบริบทของการดำเนินการกับเธรดเดียว

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการผลิตที่แท้จริง คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเบอร์แล้ว โหมดยกเว้นในกรณีที่ยาก Lightweight ร่วมกันได้เท่านั้นแม้ว่าอาจมีประโยชน์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด คุณต้องระบุว่า เป็นประโยชน์จริงที่ผ่านการทดสอบควบคุมระวัง
 • เซิร์ฟเวอร์ประมวลขนาดใหญ่ถูกใช้งานอยู่
 • เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดกำลังทำงานอยู่ที่ หรือ ใกล้มากที่สุด กำลังการผลิต
 • เกิดขึ้น (มากกว่า 20000 ต่อจำนวนมากสลับบริบท วินาที)
เมื่อต้องค้นหาการสลับบริบท ใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน เลือก เธรดตัวนับ เลือกวัตถุบริบทสวิตช์/วินาที "แล้ว เลือกการจับภาพการอินสแตนซ์ของ SQL Server ทั้งหมด จดหมาย SQL ใน SQL Server 2000 หรือ ใน SQL Server 2005 ไม่สนับสนุนถ้าคุณเรียกใช้การ เซิร์ฟเวอร์ในโหมด Fiber จดหมาย SQL ไม่ได้รับการสนับสนุนในบิต 64 2000 ของ SQL Server สำหรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดู "ต่างระหว่างรุ่น 64 บิต และ 32 บิต" หัวข้อใน SQL Server 2000 (64 บิต) Books Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308604PRB: SQLMail ไม่สนับสนุนเมื่อคุณเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ในโหมด fiber
303120 การแก้ไข: พลาด ConnectionWrite เมื่อคุณใช้ร่วมกันและเบา

ต่างเวลา Max IO

SQL Server 7.0: การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกต่างเวลาสูงสุด IOจะพร้อมใช้งานใน SQL Server 7.0 อาจเป็น เหมาะสมเมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้ถ้าคุณมีระบบ RAID อย่างรวดเร็วและวิธีการ วัดสวัสดิการ เปลี่ยนการตั้งค่านี้ถ้าคุณไม่มีข้อมูลพื้นฐานด้วย ซึ่งสามารถประเมินผล ตรวจสอบกิจกรรมของดิสก์ และค้นหาดิสก์ใด ๆ จัดคิว ปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหนังสือเซิร์ฟเวอร์ SQL ต่อไปนี้ หัวข้อแบบออนไลน์:
 • "สูงสุดต่างเวลาอ็อพชัน IO"
 • "การตรวจสอบกิจกรรมของดิสก์"
 • "การระบุปัญหาคอขวด"
SQL Server 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า: ใน SQL Server 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกต่างเวลาสูงสุด IOได้ SQL Server 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าโดยอัตโนมัติปรับนี้ การตั้งค่า

เธรดตัวทำงานสูงสุด

โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของเธรดตัวทำงานสูงสุดคือ 255 ใน SQL Server 2000 ดังนั้น จนถึงผู้ปฏิบัติงาน 255 เธรดอาจเป็น สร้างขึ้น ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของ 255 ในกรณีส่วนใหญ่ นี่ไม่ได้หมายความ ว่า เท่านั้นคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อผู้ใช้ 255 ระบบสามารถมีหลักพันของการเชื่อมต่อผู้ใช้ (ซึ่งเป็น พิจารณา multiplexed ลงไปยังเธรดตัวทำงาน 255) โดยทั่วไป ผู้ใช้สามารถทำ โดยทั่วไปไม่ด้วยความล่าช้าใด ๆ ในกรณีเช่นนี้ สามารถรันการสอบถามที่ 255 เท่านั้น เวลาเดียวกันนี้ แต่นี้คือ multiplexed ลงไปยังหมายเลขของ Cpu ที่พร้อมใช้งาน ดังนั้น ลักษณะเกิดขึ้นพร้อมกันจะมองเห็นเท่านั้น ไม่ว่าจำนวนของการกำหนดค่า เธรดตัวทำงาน

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าของเธรดตัวทำงานสูงสุดคือ 0 ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008

ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนประกอบของเธรดตัวทำงานกับค่าที่มีค่ามากกว่าค่าเริ่มต้น จำนวนเป็น counterproductive เกือบตลอดเวลา และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการวางแผนและทรัพยากร เพิ่มการตั้งค่านี้ภายใต้สถานการณ์ที่ผิดปกติมากเท่านั้น และ เมื่อการทดสอบ methodical rigorous แสดงว่า เป็นประโยชน์ต่อดำเนินการดังกล่าว

หน่วยความจำ


ดูหัวข้อ "ปรับให้เหมาะสมเซิร์ฟเวอร์ SQL Server Books Online ประสิทธิภาพการทำงานใช้หน่วยความจำตั้งค่าคอนฟิกตัว"สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดค่าหน่วยความจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SQL คลัสเตอร์ให้ดู "การใช้งานข้อควรพิจารณา" ในใน SQL Server Books Online หัวข้อ "การสร้างคลัสเตอร์ล้มเหลว"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
274750วิธีการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำสำหรับมากกว่า 2 กิกะไบต์ใน SQL Server
224818 การปรับแต่งหน่วยความจำอย่างง่าย ๆ คือจำเป็นถ้ามีการติดตั้ง SQL Server 7.0 และ Exchange 5.5 Service Pack 2 บน 4.5 เซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็กของ BackOffice
316749 PRB: อาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับหน่วยความจำที่เสมือนกับฐานข้อมูลจำนวนมาก

เพิ่มระดับความสำคัญ

โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการเพิ่มระดับความสำคัญให้เป็น 0 ซึ่งทำให้ SQL Server จะรันเมื่อระดับความสำคัญปกติ ไม่ว่าคุณเรียกใช้ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ uniprocessor หรือ บนเป็นแบบ คอมพิวเตอร์ (SMP) มัลติโปรเซสเซอร์ ถ้าคุณตั้งค่าการเพิ่มระดับความสำคัญเป็น 1 กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เรียกใช้ในระดับความสำคัญสูง นี้ ทำการตั้งค่าไม่ให้กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เรียกใช้ในการปฏิบัติงานสูงสุด ระดับความสำคัญของระบบ

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการสนับสนุนที่แท้จริง คุณไม่จำเป็น เมื่อต้องใช้เพิ่มระดับความสำคัญสำหรับประสิทธิภาพที่ดี ถ้าคุณใช้เพิ่มระดับความสำคัญดังกล่าวอาจรบกวนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานภายใต้บางอย่างราบรื่น เงื่อนไขและคุณไม่ควรใช้ได้ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ที่ผิดปกติมากขึ้น ตัวอย่าง บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อาจใช้เพิ่มระดับความสำคัญเมื่อพวกเขาทำการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญ ไม่ต้องใช้การเพิ่มระดับความสำคัญสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 7.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ตั้งค่าขนาดของชุดการทำงาน

อย่าเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทำงานการกำหนดขนาดจากการตั้งค่าเริ่มต้น ด้วยค่าเริ่มต้นของ 0, Windows NT หรือตัวจัดการหน่วยความจำเสมือน Windows 2000 สามารถกำหนดขนาดของชุดทำงาน SQL Server เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server เซ็ตอัพแนะนำให้ Windows โดยอัตโนมัติ NT หรือ Windows 2000 เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของเครือข่าย ที่ ตัวจัดการหน่วยความจำเสมือนของ Windows NT หรือ Windows 2000 จะดังนั้นอย่าน้อยมาก การทำงานการตัดทอนชุด ซึ่งรบกวนชุดการทำงานของ minimally เท่านั้น อินสแตนซ์ของ SQL Server

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ไม่ไม่โดยทั่วไป ให้ประโยชน์ประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ ขึ้นอยู่กับกรณีการสนับสนุนที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงของ โดยทั่วไปการตั้งค่านี้ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมที่ดีกว่านี้

ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงานการกำหนดขนาดอาจเป็นสาเหตุของข้อความข้อผิดพลาด SQL Server 844 หรือ 845 ดูส่วน "อ้างอิง" ในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั่วไป ทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 844 และ 845

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310834PRB: ทั่วไปเป็นสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด 844 หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด 845 (บัฟเฟอร์ latch หมดเวลาผิด)
298475 วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของแอพลิเคชัน
243589 วิธีการแก้ไขปัญหาแบบสอบถามที่รันช้าลง ใน SQL Server 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
243588 วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามในโหมด ad hoc
224587 วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของแอพลิเคชันกับ SQL Server
166967 การตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 6.5 เหมาะสม
254321 สิ่งที่ต้องปฏิบัติของ sql SERVER คลัสเตอร์ ควร และคำเตือนพื้นฐาน
297864 ข้อควรพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการปรับรุ่นจาก SQL Server 6.5

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319942 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsqlsetup kbhowtomaster kbmt KB319942 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319942

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com