คำอธิบายของที่ตั้งที่จุดและข้อจำกัดของการพิมพ์ค่านโยบายใน Windows Server 2003 และ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319939 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้าคุณใช้ Windows XP คุณสามารถใช้จุดการ และพิมพ์ฟังก์ชันการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันจุดและพิมพ์การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน โปรแกรมควบคุมสำหรับพิมพ์สำหรับที่ใช้ร่วมกัน เครื่องพิมพ์ถูกดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การตั้งค่านโยบายของจุดและข้อจำกัดของการพิมพ์

หมายเหตุ:เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นอันตรายเพื่อฝังไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ลงในโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณได้รับไดรเวอร์เสียหายจากเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีความเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows Server 2003 และ Windows XP Service Pack 1 (SP1) รวมถึงการตั้งค่านโยบายของจุดและข้อจำกัดของการพิมพ์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแล คุณสามารถใช้นโยบายนี้การตั้งค่าการควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อสำหรับการพิมพ์ การตั้งค่านโยบายนี้ไม่มีผลต่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล นอกจากนี้ การตั้งค่านโยบายนี้ไม่มีผลต่อผู้ใช้ที่ใช้จุดการ และพิมพ์ฟังก์ชันการทำงานกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่โฮสต์ โดยคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) (แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมควบคุม) ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลเมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อ

นโยบายจุดและข้อจำกัดของการพิมพ์จะอยู่ในสถานที่เก็บตัวในแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มต่อไปนี้:
Panel\Printers Templates\Control Configuration\Administrative ผู้ใช้
คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าจุดและพิมพ์ข้อจำกัดของ Group Policy ในวิธีต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณตั้งค่าการตั้งค่านโยบายที่เปิดใช้งานและคุณเลือกนั้นผู้ใช้สามารถเพียงจุดและการพิมพ์ไปยังเครื่องที่อยู่ในฟอเรสต์ของตนเองกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันจุดและพิมพ์เพื่อเลือกเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในฟอเรสต์เดียวกันเป็นผู้ใช้

  หมายเหตุ:ความสัมพันธ์ที่เชื่อถือฟอเรสต์หว่างไม่ได้รับการสนับสนุน โดยการตั้งค่านโยบายนี้ นี่คือเพื่อให้การตั้งค่านโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows NT 4.0 และสภาพแวดล้อมที่ใหม่กว่า
 • ถ้าคุณตั้งค่าการตั้งค่านโยบายที่เปิดใช้งานและคุณเลือกนั้นผู้ใช้สามารถเพียงจุดและการพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันจุดและพิมพ์เพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้เท่านั้น เมื่อคุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์กับรายการนี้ คุณต้องใช้ชื่อโดเมน (FQDNs) และใช้ semi-colon () เพื่อแยกการ FQDNs นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใส่ช่องว่างใด ๆ ระหว่าง FQDNs หมายและ(อัฒภาค;). ตัวอย่าง::
  server1.domain1.microsoft.com; server2.domain1.microsoft.com
  เมื่อต้องการค้นหา FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ คลิกการชื่อคอมพิวเตอร์แท็บในคุณสมบัติของระบบ
 • ถ้าคุณตั้งค่านโยบายที่เปิดใช้งานคุณเลือกทั้งสองแบบผู้ใช้สามารถเพียงจุดและการพิมพ์ไปยังเครื่องที่อยู่ในฟอเรสต์ของตนเองกล่องกาเครื่องหมายและผู้ใช้สามารถเพียงจุดและการพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้กล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันจุดและพิมพ์เพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ในฟอเรสต์ของพวกเขาและเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่ คุณสามารถใช้การกำหนดค่านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันจุดและพิมพ์เพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ในฟอเรสต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุที่อยู่นอกฟอเรสต์ของตนเอง
 • ถ้าคุณตั้งค่านโยบายที่ปิดใช้งานผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชันจุดและพิมพ์เพื่อเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องพิมพ์ร่วมกัน
 • โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่านโยบายนี้ไม่กำหนดค่า ถ้าคุณไม่กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดจุด และพิมพ์โปรแกรมควบคุมจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในฟอเรสต์ของ Active Directory ได้ ผลลัพธ์ของการกำหนดค่าการตั้งค่าไม่เป็นเหมือนการเปิดใช้งานนโยบาย และการตั้งค่าการผู้ใช้สามารถเพียงจุดและการพิมพ์ไปยังเครื่องที่อยู่ในฟอเรสต์ของตนเอง.
 • นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่านโยบายภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  NT\Printers\PointAndPrint HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows


  ค่า: InForest
  ชนิด: REG_DWORD
  ข้อมูล: 0 หรือ 1
  การตั้งค่าเป็น 0 ปิดใช้งานรายการนี้ การตั้งค่า 1 จำกัดการเข้าถึงเครื่องพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ในฟอเรสต์

  ค่า: ถูกจำกัด
  ชนิด: REG_DWORD
  ข้อมูล: 0 หรือ 1
  การตั้งค่าเป็น 0 ปิดใช้งานรายการนี้ การตั้งค่า 1 จำกัดเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

  ค่า: TrustedServers
  ชนิด: REG_DWORD
  ข้อมูล: 0 หรือ 1
  การตั้งค่าเป็น 0 ปิดใช้งานรายการนี้ การตั้งค่า 1 ช่วยให้เครื่องพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์ในรายการเซิร์ฟเวอร์

  ค่า: ServerList
  ชนิด: สายอักขระ
  ข้อมูล:รายการเซิร์ฟเวอร์ที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาคที่เชื่อถือได้
ถ้าคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันที่รันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้การตั้งค่านโยบายนี้ไม่อนุญาตให้คุณสามารถเข้าถึง Windows พยายามค้นหา และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมและแฟ้ม Driver.cab บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม คุณได้รับข้อความแสดงข้อต่อไปนี้เกิดข้อผิดพลาดความ ซึ่งบ่งชี้ว่า การตั้งค่านโยบายกำลังป้องกันไม่ให้ดำเนินการนี้:
นโยบายมีผลในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งป้องกันไม่ให้คุณเชื่อมต่อไปนี้คิวการพิมพ์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
หมายเหตุ:This message also occurs when you use OEM print drivers if the reverse lookup zone for the print server is not working correctly, and if the client cannot resolve the IP address of the print server to the fully qualified domain name (FQDN). ถ้าการNSLOOKUP<ip_address_of_printserver></ip_address_of_printserver>command does not resolve a server name, the client cannot resolve the IP address of the print server to the FQDN.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
323445How to create a new zone on a DNS Server in Windows Server 2003
Similarly, if you are using a computer that is not a member of a domain, the computer is not subject to any of the configurations of this policy setting. You receive the following informational message:
You are about to connect to a printer on -SERVERNAME-, which will automatically install a print driver on your machine. Printer drivers may contain viruses or scripts that can be harmful to your computer. It is important to be certain that the computer sharing this printer is trustworthy. Would you like to continue?
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
314073How to troubleshoot network printing problems in Windows XP
If you are a mobile user and you travel with your laptop computer, Microsoft recommends that you either set this policy toที่ปิดใช้งานor that you ask your administrator to give you administrative rights on your computer so that you can connect to shared printers while you are traveling.

The following policy settings are related to the Point and Print Restrictions policy setting:
 • Policy setting: Add Workstations to Domain
  Location: Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment
 • Policy setting: Prevent Users from Installing Printer Drivers
  Location: Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319939 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbprint kbmt KB319939 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319939

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com