Poruka o gre?ci ?Nije mogu?e prikazati spisak adresa? kada koristite kontakte da biste uneli adresu u novu poruku u programu Outlook

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 319901 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ako poku?ate da unesete adresu u novu poruku iz kontakata, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Nije mogu?e prikazati spisak adresa. Fascikla ?Kontakti? povezana sa ovim spiskom adresa nije mogla da se otvori, preme?tena je ili izbrisana ili nemate dozvole. Za informacije o tome kako se ova fascikla uklanja iz Outlook adresara pogledajte pomo? za Microsoft Outlook.

UZROK

Do ovog pona?anja mo?e do?i ako je Microsoft Outlook adresar o?te?en.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, uklonite i ponovo instalirajte Outlook adresar. Da biste to uradili:
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi e-po?te.
 3. Izaberite stavku Prika?i ili promeni postoje?e direktorijume ili adresare, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Outlook adresar, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
 5. Kada se od vas zatra?i da potvrdite uklanjanje, kliknite na dugme Da.
 6. Kliknite na dugme Dodaj.
 7. Izaberite stavku Dodatni adresari, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite stavku Outlook adresar, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Kliknite na dugme U redu kad dobijete poruku da je potrebno da ponovo pokrenete Outlook.
 10. Kliknite na dugme Zavr?i.
 11. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste zatvorili Outlook.
 12. Ponovo pokrenite Outlook.
 13. Na listi fascikli kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu koju ?elite da koristite sa adresarom (na primer, kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Kontakti), a zatim izaberite stavku Svojstva.
 14. Izaberite karticu Outlook adresar.
 15. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i ovu fasciklu kao adresar e-po?te (ako nije ve? potvr?en), a zatim kliknite na dugme U redu.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o re?avanju problema sa adresarom u programu Outlook kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
287563 Kontakt informacije se ne prikazuju u adresaru (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o korisni?kim profilima i informacionim uslugama u programu Outlook kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289467 Korisni?ki profili i informacione usluge (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 319901 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 2.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbaddressbook kbcontacts KB319901

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com