วิธีการสร้างรายการสารบัญโดยไม่มีหมายเลขหน้าใน Microsoft Office Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319821 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างรายการสารบัญที่ประกอบด้วยหมายเลขหน้าไม่มี โดยไม่มีผลกระทบกับการกำหนดหมายเลขของส่วนที่เหลือของคุณรายการสารบัญ

บทความนี้อนุมานว่า คุณเข้าใจวิธีการสร้างสารบัญใน Microsoft Wordสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสารบัญ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
212346WD: วิธีการที่สร้างตารางของเนื้อหาและดัชนีที่ มีโค้ดเขตข้อมูลใน Word 2000 และ Word 2002
บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มรายการเนื้อหาที่ประกอบด้วยค่าจำนวนไม่มีเพ ต้องเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้ คุณอาจต้องใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปรากฏขึ้นด้วยหมายเลขหน้าเดียวกันหลายตารางรายการสารบัญ
  Baseball............................................................1
   Origins and Early History
   Development of Baseball Leagues
   Professional Baseball Government
  Current Major and Minor Leagues.....................................2
   American League..................................................2
   National League..................................................3
				
หมายเหตุ:: โดยค่าเริ่มต้นใน Microsoft Word คุณเก็บ CTRL และคลิก ตารางของเนื้อหารายการการย้ายไปที่หน้าในเอกสาร การกระทำนี้เป็นการทำงานเหมือน คำนึงถึงว่าหรือไม่รายการ TOC มีหมายเลขหน้า
วิธีการสร้างรายการในสารบัญ โดยไม่มีหมายเลขหน้า

 1. สร้างสารบัญและเอกสาร Word ของคุณด้วยวิธีที่คุณมักจะทำ
 2. ย้ายจุดแทรกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญโดยไม่มีหมายเลขหน้า และจากนั้น เลือกข้อความ
 3. ใน Word 2003 และ 2002 คลิกCopyในการแก้ไขเมนู ใน Word 2007 คลิกCopyในการโฮมเพจกลุ่ม
 4. ย้ายจุดแทรกที่ตอนท้ายของข้อความที่คุณเลือก และคัดลอกในขั้นตอนที่ 2 และ 3
 5. ใน Word 2003 และ 2002 คลิกเขตข้อมูล:ในการแทรกเมนู ใน Word 2007 คลิกชิ้นส่วนที่รวดเร็วในการแทรกจัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกเขตข้อมูล:.
 6. ในการเขตข้อมูล:กล่องโต้ตอบ เลือกtcในการชื่อเขตข้อมูลกล่อง
 7. ย้ายจุดแทรกในนั้นรายการข้อความกล่อง ภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล.
 8. เมื่อต้องการแทรกข้อความของคุณถูกคัดลอกไปข้อความรายการกล่อง กด SHIFT + INSERT หรือกด CTRL + V
 9. ภายใต้ตัวเลือกเขตข้อมูลทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. เลือกการระดับเค้าร่างกล่องกาเครื่องหมาย
  2. ในการระดับเค้าร่างข้อความกล่อง พิมพ์ระดับการย่อหน้าที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความในตารางของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่จะปรากฏเป็นข้อความสองระดับ พิมพ์2.

   หมายเหตุ:: ถ้าคุณปล่อยให้ระดับเค้าร่างกล่องข้อความเปล่า ข้อความปรากฏจัดชิดซ้ายในตารางของเนื้อหาของคุณ
  3. เลือกการไม่ใส่หมายเลขหน้ากล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเขตข้อมูล:กล่องโต้ตอบ
 10. เลือกตารางของคุณที่มีอยู่ของเนื้อหา
 11. ใน Word 2003 และ Word 2002 ชี้ไปที่การอ้างอิงในการแทรกเมนู แล้วคลิกดัชนีและตาราง. ใน Word 2007 คลิกสารบัญในกลุ่มการอ้างอิง แล้วคลิกแทรกสารบัญ.
 12. ในการสารบัญแท็บ คลิกตัวเลือก.
 13. ในการตารางของตัวเลือกของสารบัญกล่องโต้ตอบกล่อง การเลือกนั้นเขตข้อมูลรายการของตารางกล่องกาเครื่องหมาย
 14. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตารางของตัวเลือกของสารบัญกล่องโต้ตอบกล่อง
 15. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการดัชนีและตารางกล่องโต้ตอบกล่อง
 16. เมื่อต้องการแทนของคุณที่มีอยู่สารบัญ คลิกตกลงในข้อความต่อไปนี้:
  คุณต้องการแทนจะเลือกสารบัญ

วิธีการที่ทำการเปลี่ยนแปลงไปรายการสารบัญโดยไม่มีหมายเลขหน้า

 • ถ้าคุณใช้ Word 2003 และ 2002
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
  2. ในการมุมมองแท็บ การเลือกนั้นทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบ.
  3. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกกล่องโต้ตอบ
  4. คุณเห็นเขตข้อมูล TC ต้องเหมือนกับข้อความอย่างต่อไปนี้ อยู่ติดกับข้อความที่ปรากฏในตารางของเนื้อหาที่ไม่มีหมายเลขหน้า ในขณะนี้:
   origins และประวัติก่อนหน้า{TC \n ช่วย \l 2 "Origins และประวัติก่อนหน้า" ให้}
  5. เลือกฟิลด์ TC รวมทั้งเปิด{วงเล็บและการปิดบัญชี}วงเล็บ
  6. ในการแทรกเมนู คลิกเขตข้อมูล:.
  7. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้นี้เขตข้อมูล:กล่องโต้ตอบสำหรับตารางของเนื้อหารายการที่ประกอบด้วยการดูหมายเลข ไม่มีเพ 5 ถึง 9 ของการตามขั้นตอนนี้วิธีการสร้างรายการในสารบัญ โดยไม่มีหมายเลขหน้าส่วนของบทความนี้
  8. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือก.
  9. ยกเลิกการเลือกนั้นทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย ภายใต้เครื่องหมายการจัดรูปแบบ.
  10. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกกล่องโต้ตอบ
  11. เลือกตารางของคุณที่มีอยู่ของเนื้อหา
  12. กด F9 เพื่อปรับปรุงของรายการสารบัญ
  13. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ เลือกการปรับปรุงตารางทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
   word กำลังปรับปรุงสารบัญ เลือกหนึ่งอ็อพชันต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณใช้ Word 2007
  1. คลิกปุ่ม Office Microsoft และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ word.
  2. ในการจอแสดงผลแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:อยู่ติดกับข้อความที่ปรากฏในสารบัญ คุณเดี๋ยวนี้ดูเขตข้อมูล TC โดยไม่มีหมายเลขหน้า ฟิลด์ TC จะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:
   origins และประวัติก่อนหน้า{TC \n ช่วย \l 2 "Origins และประวัติก่อนหน้า" ให้}
  3. เลือกฟิลด์ TC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีวงเล็บเหลี่ยมเปิดและวงเล็บเหลี่ยมปิด
  4. ในการแทรกจัดกลุ่ม คลิกชิ้นส่วนที่รวดเร็วแล้ว คลิกเขตข้อมูล:.

   หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้นี้เขตข้อมูล:กล่องโต้ตอบสำหรับตารางของเนื้อหารายการที่ประกอบด้วยการดูหมายเลข ไม่มีเพ 5 ถึง 9 ของการตามขั้นตอนนี้วิธีการสร้างรายการในสารบัญ โดยไม่มีหมายเลขหน้าส่วนของบทความนี้
  5. คลิกปุ่ม Office Microsoft และจากนั้น คลิกตัวเลือกของ word.
  6. ในการจอแสดงผลแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
  7. เลือกตารางที่มีอยู่ของเนื้อหา
  8. กด F9 เพื่อปรับปรุงสารบัญ
  9. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ เลือกการปรับปรุงตารางทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
   word กำลังปรับปรุงสารบัญ เลือกหนึ่งอ็อพชันต่อไปนี้:

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสารบัญโดยไม่ต้องเปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
285050วิธีการใช้ระดับเค้าร่างเพื่อสร้างสารบัญ (TOC) ใน Word 2003 และ ใน Word 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ลักษณะการทำงานในการเน้นข้อความนำหน้าเพื่อสร้างตารางของเนื้อหา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
285059วิธีการสร้างสารบัญ โดยการทำเครื่องหมายข้อความ ใน Word 2003 และ ใน Word 2002

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319821 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB319821 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319821

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com