Ako vytvoriť položky obsahu bez číslo strany v programe Word

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 319821 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Ak ste zákazník Small Business, nájsť dodatočné riešenia problémov a vzdelávacích zdrojov na Podpora pre malé podniky stránky.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento podrobný článok popisuje, ako vytvoriť obsah (TOC) položky, ktoré obsahujú číslo strany nie bez ovplyvnenia číslovanie pre zvyšok obsahu.

Tento článok predpokladá, že beriete ako vytvoriť obsah v programe Microsoft Word. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť obsah, prejdite na jednu z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť obsah po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
285059 Ako vytvoriť obsah prostredníctvom označovania textu v programe Word
212346 Ako vytvoriť tabuľku obsah a register s kódmi polí v programe Word
V tomto príklade zobrazuje položky obsahu, ktoré obsahujú žiadne čísla strán. Túto metódu môžete použiť chcete zabrániť zobrazovaniu s rovnakým číslom strany položky obsahu.
  Baseball............................................................1
   Origins and Early History
   Development of Baseball Leagues
   Professional Baseball Government
  Current Major and Minor Leagues.....................................2
   American League..................................................2
   National League..................................................3
				
Poznámka V programe Word, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na tlačidlo tabuľky položka obsahu presunúť na danú stranu v dokumente. Táto práca pre číslované a neočíslované položky obsahu.

Ako vytvoriť položku obsahu bez čísla strany

Slovo do roku 2010 a program Word 2007

 1. V dokumente vytvoriť obsah. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť obsah nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  285059 Ako vytvoriť obsah prostredníctvom označovania textu v programe Word
 2. Umiestnite kurzor na začiatku textu, ktorý chcete zobraziť v tabuľke obsah bez číslo strany a potom vyberte text.
 3. Kliknite na tlačidlo KopírovaťDomov skupina.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707393
 4. Umiestnite kurzor na koniec textu, ktorý vyberať a kopírovať v krokoch 2 a 3.
 5. Na Vložiť kliknite na položku Záložka Rýchle časti v Textu skupina a potom kliknite na položku pole.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707394


  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707395
 6. V dialógovom okne pole vyberte TC v Názvy polí pole.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707396
 7. Umiestnite kurzor Textov?í polo??ka rámček pod Vlastnosti poľa.
 8. Ak chcete vložiť skopírovanému textu do Textov?í polo??ka poľa, stlačte SHIFT + INSERT alebo stlačte klávesy CTRL + V.
 9. Podľa Možnosti poľa, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Vyberte Úrovne prehľadu začiarkavacie políčko.
  2. V Úrovne prehľadu textu zadajte požadovanú pre text v tabuľke obsah úroveň odsadenia. Napríklad, ak chcete text, ktorý sa zobrazí ako druhý stupeň-text, zadajte 2.

   Poznámka Ak necháte Úrovne prehľadu textové pole prázdne, zobrazí text zarovnaný doľava v tabuľke obsah.
  3. Vyberte Potlačí číslo strany začiarkavacie políčko.
  4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno pole .
 10. Vyberte existujúcu tabuľku obsahu.
 11. Kliknite na tlačidlo Obsah na Odkazy kartu a potom kliknite na tlačidlo Vložiť obsah.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707397
 12. Na karte Obsah kliknite na tlačidlo Možnosti.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707398
 13. V Tabuľka obsah – možnosti dialógové okno, vyberte Položky z polí začiarkavacie políčko.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707399
 14. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte Tabuľka obsah – možnosti dialógové okno.
 15. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte Register a zoznamy dialógové okno.
 16. Chcete nahradiť existujúce tabuľky obsahu, kliknite na tlačidlo OK , zobrazí sa nasledovné hlásenie:
  Chcete nahradiť označený obsah?

Program Word 2003 a Word 2002

 1. V dokumente vytvoriť obsah. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť obsah nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  212346 Ako vytvoriť tabuľku obsah a register s kódmi polí v programe Word
 2. Umiestnite kurzor na začiatku textu, ktorý chcete zobraziť v tabuľke obsah bez číslo strany a potom vyberte text.
 3. V ponuke úpravy kliknite na príkaz Kopírovať .
 4. Umiestnite kurzor na koniec textu, ktorý vyberať a kopírovať v krokoch 2 a 3.
 5. V ponuke Vložiť kliknite na položku pole .
 6. V dialógovom okne pole vyberte TC v Názvy polí pole.
 7. Umiestnite kurzor Textov?í polo??ka rámček pod Vlastnosti poľa.
 8. Ak chcete vložiť skopírovanému textu do Textov?í polo??ka poľa, stlačte SHIFT + INSERT alebo stlačte klávesy CTRL + V.
 9. Podľa Možnosti poľa, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Vyberte Úrovne prehľadu začiarkavacie políčko.
  2. V Úrovne prehľadu textu zadajte požadovanú pre text v tabuľke obsah úroveň odsadenia. Napríklad, ak chcete text, ktorý sa zobrazí ako druhý stupeň-text, zadajte 2.

   Poznámka Ak necháte Úrovne prehľadu textové pole prázdne, zobrazí text zarovnaný doľava v tabuľke obsah.
  3. Vyberte Potlačí číslo strany začiarkavacie políčko.
  4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno pole .
 10. Vyberte existujúcu tabuľku obsahu.
 11. n v ponuke Vložiť ukážte na položku odkaza potom kliknite na položku register a zoznamy.
 12. Na karte Obsah kliknite na tlačidlo Možnosti.
 13. V Tabuľka obsah – možnosti dialógové okno, vyberte Položky z polí začiarkavacie políčko.
 14. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte Tabuľka obsah – možnosti dialógové okno.
 15. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte Register a zoznamy dialógové okno.
 16. Chcete nahradiť existujúce tabuľky obsahu, kliknite na tlačidlo OK , zobrazí sa nasledovné hlásenie:
  Chcete nahradiť označený obsah?

Ako zmeniť na položku obsahu, ktorý nemá číslo strany

Slovo do roku 2010 a program Word 2007

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Možnosti programu Word.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707401
 2. Na Zobrazenie Záložka, vyberte Zobraziť všetky formátovacie značky Začiarknite políčko a potom kliknite na tlačidlo ok.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707402


  Poznámka Vedľa textu, ktorý sa zobrazí v tabuľke obsah, môžete teraz vidieť pole TC bez čísla strany. Pole TC sa podobá v nasledujúcom príklade:

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707412
 3. Vyberte pole TC. Presvedčte sa, či ste zahrnuli ľavá hranatá zátvorka a pravá zátvorka.
 4. Na Vložiť kliknite na položku Záložka Rýchle časti, a potom kliknite na položku pole.

  Poznámka Ďalšie informácie o používaní dialógového okna pole tabuľky obsahu položku, ktorá obsahuje žiadny stránku číslo, pozri kroky 5 až 9 Ako vytvoriť položku obsahu bez čísla strany sekcia.
 5. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Možnosti programu Word.
 6. Na Zobrazenie kartu jasné Zobraziť všetky formátovacie značky Začiarknite políčko a potom kliknite na tlačidlo ok.
 7. Vyberte existujúcu tabuľku obsahu.
 8. Stlačením klávesu F9 aktualizujte obsahu.
 9. Ak sa zobrazí nasledovné hlásenie, vyberte Aktualizovať celú tabuľku, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Prebieha aktualizácia tabuľky obsahu. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Program Word 2003 a Word 2002

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.
 2. Na karte Zobraziť začiarknite políčko všetky pod Formátovacie značky.
 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti .
 4. Teraz by ste vidieť pole TC podobné ako v nasledovnom príklade vedľa textu, ktorý sa zobrazí v obsahu bez odkazujúcu na číslo:

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2707413
 5. Vyberte pole TC vrátane zátvorkou { a zátvorkou } .
 6. V ponuke Vložiť kliknite na položku Pole.

  Poznámka Ďalšie informácie o používaní dialógového okna pole tabuľky obsahu položku, ktorá obsahuje žiadny stránku číslo, pozri kroky 5 až 9 Ako vytvoriť položku obsahu bez čísla strany oddiel
 7. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Možnosti.
 8. Zrušte začiarknutie políčka všetky podFormátovacie značky.
 9. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti .
 10. Vyberte existujúcu tabuľku obsahu.
 11. Stlačením klávesu F9 aktualizujte obsahu.
 12. Ak sa zobrazí nasledovné hlásenie, vyberte Aktualizovať celú tabuľku, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Prebieha aktualizácia tabuľky obsahu. Vyberte jednu z nasledovných možností:

ODKAZY

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť obsah bez zmeny formátovania vaše textu, kliknite na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
285050Ako chcete vytvoriť obsah (TOC) v programe Word 2003 a v programe Word 2002 pomocou úrovne prehľadu
Ďalšie informácie o používaní Prívodné dôraz funkciu na vytváranie obsahu, po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
285059Ako vytvoriť obsah prostredníctvom označovania textu v programe Word 2003 a v programe Word 2002

Vlastnosti

ID článku: 319821 - Posledná kontrola: 20. júna 2012 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster kbsmbportal kbmt KB319821 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 319821

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com