Az ügyféloldali DNS-gyorsítótárazás letiltása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 318803 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 245437(Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Figyelem! A beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A Windows rendszer tartalmaz egy ügyféloldali DNS-gyorsítótárazási szolgáltatást, amely hibásan azt a látszatot keltheti, hogy nem működik a DNS-kiszolgáló és a Windows rendszerű ügyfélszámítógép közötti ciklikus multiplexelés. Ha például a ping paranccsal végzi egy A típusú tartománynév keresését, előfordulhat, hogy az ügyfél a friss névfeloldás helyett a korábban már mentett IP-címet használja. Ez a viselkedés a Windows 2000 rendszernél régebbi Microsoft-rendszereket nem érinti, mivel azok nem tartalmaznak ügyféloldali DNS-gyorsítótárazási szolgáltatást. Jelen cikk a DNS-gyorsítótárazás letiltásához nyújt útmutatást.

Megjegyzés: Ez a cikk a DNS szolgáltatást ügyféloldali vonatkozásában tárgyalja, ezért a cikkben található utasításokat ne alkalmazza DNS-kiszolgálókon.

További információ

A DNS-gyorsítótárazás leállításához futtassa az alábbi parancsok egyikét:
 • net stop dnscache

  – vagy –
 • sc kiszolgálónév stop dnscache
Ha véglegesen le kívánja tiltani a Windows rendszerbeli DNS-gyorsítótárazást, állítsa a DNS-ügyfél szolgáltatás indítási típusát „Letiltva” értékre a Szolgáltatások felügyeleti eszközzel vagy a szolgáltatásvezérlő segédprogrammal. Előfordulhat, hogy a Windows DNS-ügyfél szolgáltatása „Dnscache” néven is megtalálható.

Megjegyzés: A DNS-gyorsítótárazás letiltásával csökken az ügyfélszámítógép összteljesítménye, illetve a megnövekedett számú DNS-lekérdezés miatt a hálózati adatforgalom is növekszik.

A DNS-ügyfél szolgáltatás feladata, hogy a korábban feloldott nevek memóriába való mentésével optimalizálja a DNS-névfeloldás teljesítményét. Ha a DNS-ügyfél szolgáltatást kikapcsolja, a számítógép továbbra is képes lesz feloldani a DNS-neveket, de ehhez minden esetben a hálózati DNS-kiszolgálóhoz kell fordulnia.

Amikor a Windows névfeloldójához pozitív vagy negatív válasz érkezik egy kérelemre, a névfeloldó a gyorsítótárhoz adja ezt a negatív vagy pozitív választ, mellyel végeredményben létrehoz egy DNS-forrásrekordot. A névfeloldó a DNS-kiszolgálóhoz való kapcsolódás előtt minden esetben ellenőrzi a gyorsítótárat. Ha található a gyorsítótárban vonatkozó DNS-forrásrekord, a névfeloldó a kiszolgáló lekérdezése helyett a gyorsítótárazott rekordot használja. Ez a szolgáltatás felgyorsítja a névfeloldást, és csökkenti a hálózati adatforgalom DNS-kérelmekre fordított hányadát.

Az Ipconfig segédprogrammal megtekintheti és ürítheti a DNS-feloldó gyorsítótárát. A DNS-feloldó gyorsítótárának listázásához írja be az ipconfig /displaydns parancsot a parancssorba. Az Ipconfig ekkor megjeleníti a gyorsítótár tartalmát, mely a Hosts fájlból előzetesen betöltött DNS-forrásrekordokat és a rendszer által nemrégiben feloldott neveket egyaránt tartalmazza. Bizonyos idő elteltével a névfeloldó figyelmen kívül hagyja a gyorsítótárban található rekordot. Ezt az elévülési időtartamot vagy élettartamot a DNS-forrásrekordhoz társított „Time to Live” (TTL) érték tartalmazza. Igény esetén manuálisan is kiürítheti a gyorsítótárat. A gyorsítótár kiürítése után a számítógépnek a korábban már feloldott nevek esetén is ismét a DNS-kiszolgálóhoz kell fordulnia. A DNS-feloldó gyorsítótárának kiürítéséhez írja az ipconfig /flushdns parancsot a parancssorba.

A DNS-rekordok elévülési idejének kezelése a beállításjegyzékkel

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Azt, hogy a rendszer mennyi ideig tárolja a gyorsítótárban a pozitív vagy negatív válaszokat, a következő beállításkulcsban megadott bejegyzések értéke határozza meg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters
A pozitív válaszok elévülési ideje (TTL) az alábbi értékek közül a kisebbik:
 • A névfeloldóhoz beérkezett válaszban megjelölt időhossz (másodpercben).
 • A
  MaxCacheTtl
  rendszerbeállítás értéke.

Megjegyzések
 • A pozitív válaszok alapértelmezett elévülési ideje 86 400 másodperc (1 nap).
 • A negatív válaszok elévülési idejét a
  MaxNegativeCacheTtl
  rendszerbeállítás értéke határozza meg.
 • A negatív válaszok alapértelmezett elévülési ideje 900 másodperc (15 perc).
Ha a negatív válaszokat nem szeretné gyorsítótárazni, állítsa a
MaxNegativeCacheTtl
kulcs értékét 0-ra.

A gyorsítótárazási idő ügyfélszámítógépen való beállításához:
 1. Indítsa el a beállításszerkesztőt (Regedit.exe).
 2. Keresse meg, és a jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, kattintson a Duplaszó parancsra, majd adja meg a következő értékeket:
  Név:
  MaxCacheTtl

  Típus: REG_DWORD
  Érték (alapértelmezett): 86 400 másodperc
  Érték: Ha az ügyfélszámítógép DNS-gyorsítótárának elévülési idejét 1 másodpercre állítja, azzal gyakorlatilag ugyanazt a hatást érheti el, mintha le lenne tiltva az ügyféloldali DNS-gyorsítótárazás.

  Név:
  MaxNegativeCacheTtl

  Típus: REG_DWORD
  Érték (alapértelmezett): 900 másodperc
  Érték: Ha nem kívánja gyorsítótárazni a negatív válaszokat, az értéket állítsa 0-ra.
 4. Írja be a megfelelő értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.

Alhálózatok priorizálása

A Windows XP DNS-feloldója alhálózati priorizálást alkalmaz. Ha a névfeloldó több IP-címet (A típusú forrásrekordot) kap egy DNS-kiszolgálótól, és a rekordok között akad a helyi hálózathoz tartozó IP-címet tartalmazó is, akkor a névfeloldó ezt a rekordot helyezi előre. Ez a viselkedés csökkenti az alhálózati terheltséget, mivel arra kényszeríti a számítógépeket, hogy a hozzájuk közelebb eső hálózati erőforráshoz csatlakozzanak.

Az alhálózati priorizálás ugyan pozitív hatással bír, bizonyos esetekben mégis szükséges lehet megőrizni a névfeloldás 1794-es RFC-dokumentumban ismertetett működését. Ilyen esetben az alhálózati priorizálás kikapcsolásához hozzon létre egy
PrioritizeRecordData
nevű, REG_DWORD típusú, 0 értékkel ellátott bejegyzést a beállításjegyzék következő helyén:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
297510 A DNS-rekordok elévülési idejének módosítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
286834 A DNS-ügyfél szolgáltatás nem tér vissza a lista első kiszolgálójának használatára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A témáról bővebben a Windows 2000 rendszer DNS-kezeléséről szóló dokumentumban tájékozódhat, amely a Microsoft alábbi webhelyén tekinthető meg: A Microsoft Windows XP Professional rendszerrel kapcsolatban bővebb információval a Resource Kit csomaghoz mellékelt dokumentáció DNS-gyorsítótárazással, hálózati priorizálással és biztonsággal foglalkozó fejezete szolgál.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 318803 - Utolsó ellenőrzés: 2008. január 10. - Verziószám: 2.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbhowto kbinfo kbnetwork KB318803
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com