วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "NTLDR ไม่มี" ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318728 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ Windows 2000 สิ้นสุดสนับสนุนโซลูชัน Center เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบายวัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ Windows 2000 สิ้นสุดสนับสนุนโซลูชัน Center เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบายวัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "NTLDR หายไป" ที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Microsoft Windows 2000

วิธีการแก้ปัญหาแบบ "NTLDR Is Missing" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อคุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้ม NTLDR หายไป
กดแป้นใด ๆ เพื่อเริ่มการทำงาน
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากพื้นฐานของอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะล้าสมัย ขึ้นถ้าหนึ่ง หรือหลาย แฟ้มสำหรับการเริ่มระบบ Windows ต่อไปนี้หายไป หรือเสียหาย:
แฟ้ม Ntldr
Ntdetect.com
แฟ้ม Boot.ini
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นปัจจุบัน และจากนั้น ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ การซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows 2000

สิ่งสำคัญ: Microsoft ขอแนะนำว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ นี่คือการป้องกันการสูญเสียข้อมูลดีที่สุด และต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกู้คืนความเสียหายใด ๆ

ตรวจสอบว่า BIOS บนคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ BIOS บนคอมพิวเตอร์ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งการปรับปรุง BIOS ล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกและวิธีการตรวจสอบการตั้งค่า BIOS ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ ดูเอกสารคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิต BIOS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
243909 รายการของผู้ผลิต BIOS เว็บไซต์ 1 ส่วน
243971 รายการของผู้ผลิต BIOS เว็บไซต์ส่วนที่ 2

เมื่อต้องการซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ Windows ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: ใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นระบบเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์

 1. สร้างดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows 2000 ที่ประกอบด้วย followingfiles:
  แฟ้ม Ntldr
  Ntdetect.com
  แฟ้ม Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  301680 วิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูตสำหรับพาร์ติชันแบบ NTFS หรือ FAT ใน Windows
  101668 วิธีการใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นระบบ Windows เพื่อป้องกันความล้มเหลวในการเริ่มต้นระบบ
 2. ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini ให้ชี้ ไป diskcontroller ฮาร์ถูกต้อง การไดรฟ์ข้อมูลถูกต้องสำหรับการติดตั้ง Windows ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  311578 วิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ใน Windows 2000
 3. ใส่ดิสก์สำหรับเริ่มต้นระบบลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. คัดลอกแฟ้ม Ntldr, Ntdetect.com ไฟล์ และ theBoot.ini แฟ้มจากดิสก์สำหรับเริ่มระบบไปยังพาร์ทิชันระบบในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

วิธีที่ 2: ใช้คอนโซลการกู้คืน

 1. ใช้ดิสก์การติดตั้ง Windows 2000 เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้ซีดีรอม Windows 2000 เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ที่หน้าจอยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่ากด R การติดตั้ง Windows 2000 torepair
 3. กด C เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows 2000 โดย usingthe Recovery Console
 4. พิมพ์หมายเลขที่สอดคล้องกับ Windowsinstallation ที่คุณต้องการซ่อมแซม และจากนั้น กด ENTER ตัวอย่างเช่น พิมพ์1แล้ว กด ENTER สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  229716 คำอธิบายของคอนโซลการกู้คืนของ Windows
 5. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแล และจากนั้น pressENTER
 6. ชนิด แผนผังแล้ว กด ENTER Notethe อักษรชื่อไดรฟ์ที่กำหนดให้กับไดรฟ์ซีดีรอมที่ประกอบด้วยซีดีรอม Windows2000
 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากคุณ typeeach หนึ่งตำแหน่ง ไดรฟ์ คืออักษรชื่อไดรฟ์ ที่ youtyped ในขั้นตอนที่ 4 ของ "วิธีการ 2:ใช้ตัว Recovery Console ของบทความนี้:
  คัดลอก ไดรฟ์: \i386\ntldr c:\

  คัดลอก ไดรฟ์: \i386\ntdetect.com c:\
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์เพื่อเขียนทับแฟ้ม พิมพ์yแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ: ในคำสั่งเหล่านี้ จะมีช่องว่าง ระหว่างntldrและc:\และ ระหว่างntdetect.comและc:\
 8. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  ชนิดของ c:\Boot.ini
  รายการคล้ายกับรายการต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  						
  ถ้าคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ แฟ้ม Boot.ini อาจ bemissing หรือเสียหาย:
  ระบบไม่พบแฟ้มหรือไดเรกทอรีที่ระบุ
 9. หากแฟ้ม Boot.ini สูญหาย หรือเสียหาย สร้างแบบ newone เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad หรือ Edit.com เพื่อสร้างแฟ้มตัวโหลดการบูตที่คล้ายคลึงกับแฟ้มตัวโหลดการบูตต่อไปนี้:
   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
   
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
   						
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลข followingarticle เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   102873 แฟ้ม Boot.ini และส่วนโค้งเส้นทางแผนการตั้งชื่อและการใช้งาน
   301680 วิธีการสร้างดิสก์สำหรับบูตสำหรับพาร์ติชันแบบ NTFS หรือ FAT ใน Windows
  2. บันทึกแฟ้มลงในฟลอปปีดิสก์เป็น แฟ้ม Boot.ini.

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แผ่นจดบันทึกเพื่อสร้างแฟ้ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า นามสกุล.txt ไม่ได้ถูกผนวกเข้ากับชื่อแฟ้ม Boot.ini
  3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งของ Recovery Console เพื่อคัดลอกแฟ้ม Boot.ini จากฟลอปปีดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์:
   คัดลอก a:\Boot.ini c:\
 10. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด ENTER Thecomputer เริ่มต้นใหม่

วิธีที่ 3: ใช้ซีดีรอม Windows 2000

 1. ใส่ซีดีรอม Windows 2000 ในไดรฟ์ ROMdrive ซีดีหรือดีวีดีรอมของคอมพิวเตอร์ และเริ่มการติดตั้ง Windows 2000
 2. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่การตั้งค่ากดR
 3. บนหน้าตัวเลือกซ่อมของ Windows 2000กดR
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกการซ่อมแซม กด M
 5. กดลูกศรขึ้น กดลูกศรขึ้นอีก เพื่อเลือกแฟ้มระบบ Windows 2000 ตรวจสอบแล้ว กด ENTER toclear สิ่งที่เลือก
 6. กดลูกศรลงเพื่อเลือกดำเนินการต่อ (งาน performselected), และจากนั้น กด ENTER ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
  คุณต้องใช้ดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉินสำหรับ Windows 2000
  การติดตั้งที่คุณต้องการซ่อมแซม
 7. ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้าคุณมีแผ่นดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. กด ENTER
   2. ใส่แผ่นดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉินลงในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ และจากนั้น กด ENTER
   3. ทำตามคำแนะนำในการซ่อมแซมการติดตั้ง และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
   - หรือ -
  • ถ้าคุณไม่มีแผ่นดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. กดประเภททั่วไป คุณได้รับข้อความคล้ายกับต่อไปนี้:
    โปรแกรมติดตั้งพบ Windows 2000 ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
    ไดรฟ์: \WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. กด ENTER

    ตั้งค่าการตรวจสอบดิสก์ และกระบวนการซ่อมที่เสร็จสิ้นแล้ว
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการซ่อมแซมฉุกเฉิน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  231777 วิธีการสร้างดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉินใน Windows 2000


หากโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของ Windows 2000

ถ้าคุณไม่มีดิสก์การซ่อมแซม Windows 2000 ฉุกเฉิน และโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถหาตำแหน่งการติดตั้ง Windows 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการติดตั้ง Windows 2000
 2. บนเพจการตั้งค่าจะติดตั้ง Windows 2000 onpartitionเลือกออกจากการระบบแฟ้มปัจจุบัน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง), และจากนั้น กด ENTER
 3. กด ESC เพื่อติดตั้ง Windows 2000 แบบ newfolder
 4. ในกล่องเลือกโฟลเดอร์ shouldbe แฟ้มคัดลอกพิมพ์ \tempwinและ pressENTER แล้ว

  โปรแกรมติดตั้งติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows 2000
 5. เข้าสู่ระบบไปยังสำเนาใหม่ของ Windows 2000
 6. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 7. ในกล่อง เปิด พิมพ์ คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 8. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ไดรฟ์:ตำแหน่งไดรฟ์ เป็นไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ และ thenpress ENTER ตัวอย่างเช่น พิมพ์ c:และ pressENTER แล้ว
 9. ชนิด attrib -h - r -s Boot.ini, andthen กด ENTER
 10. ชนิด แก้ไขแฟ้ม Boot.iniและ pressENTER แล้ว

  Edit.com เปิดแฟ้ม Boot.ini ที่คล้ายคลึงกับแฟ้ม thefollowing:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  
  					
 11. แทนอินสแตนซ์ทั้งหมดของTEMPWINกับWINNT แฟ้ม Boot.ini ที่ปรากฏจะคล้ายกับแฟ้มต่อไปนี้:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  
  					
 12. กด ALT + F แล้วกด s ให้ และ
 13. กด ALT + F จากนั้น กด X
 14. ชนิด attrib + h + r + s Boot.ini, andthen กด ENTER
 15. ชนิด จบการทำงาน จบการทำงานแบบ commandprompt
 16. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 17. ที่หน้าจอโปรดเลือกระบบปฏิบัติการ tostartใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกMicrosoft Windows 2000และจากนั้น กด ENTER
 18. เริ่ม Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ andthen ลบออก:
  Tempwin
  Users.Tempwin ทั้งหมด

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR หายไป" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
255220 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NTLDR is missing" เมื่อคุณปรับรุ่น หรือติดตั้ง Windows 2000 บน Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition
228004 การเปลี่ยนพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่สามารถทำให้ระบบของคุณได้
883275 คุณไม่สามารถเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนสิทธิ์ ใน Windows Server 2003, Windows XP หรือ ใน Windows 2000

ทำการติดตั้ง Windows 2000 แบบขนาน

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขลักษณะการทำงานที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ โดยใช้หนึ่งในวิธีการอธิบายไว้ในบทความนี้ หรือดูบทความในฐานความรู้นี้ ทรัพยากรเพิ่มเติม ส่วนของบทความนี้ ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 และจากนั้น ใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนจากการติดตั้ง Windows ต้นฉบับของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266465 วิธีการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315396 วิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอย่างรวดเร็วด้วยตนเองและการซ่อมแซมตัวเลือกใน Windows 2000 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238359 ความแตกต่างระหว่างการซ่อมแซมด้วยตนเอง และรวดเร็วใน Windows
301645 วิธีการใช้คอนโซลการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการเริ่มต้นใน Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318728 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhowtomaster kbmt KB318728 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318728

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com