ID článku: 318380 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.

Prečo sa na webovej lokalite zobrazujú tieto chybové hlásenia?

Keď prehľadávate internet a vyskytne sa problém s navštívenou webovou lokalitou, môžu sa zobrazovať chybové hlásenia. Problém môže byť dočasný, takže webovú lokalitu sa môžete pokúsiť použiť neskôr. Ak problém pretrváva, môžete kontaktovať správcov danej webovej lokality a požiadať ich o opravu problému.

Cieľom tohto článku je pomôcť správcom webových lokalít pochopiť význam týchto chybových hlásení a získať informácie o postupoch pri riešení problémov. 

Používatelia v domácnosti: Tento článok je určený pre pracovníkov oddelenia technickej podpory a odborníkov z oblasti IT. Ak hľadáte ďalšie informácie o chybových hláseniach zobrazovaných na webových lokalitách, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu venovanú systému Windows:

Pomoc s chybovými hláseniami webových lokalít (HTTP chyby)
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Súhrn

Keď sa používatelia webovej lokality pokúšajú získať prístup k obsahu na serveri so službou Information Services (IIS) 5.0 alebo 6.0, ktorá používa protokol HTTP alebo FTP (File Transfer Protocol), služba IIS vracia číselný kód, ktorý označuje, či bol pokus úspešný. Tento kód stavu sa zaznamenáva v denníku služby IIS a môže sa zobrazovať aj vo webovom prehľadávači alebo v klientovi FTP. Kód stavu môže tiež uvádzať presnú príčinu, prečo bola požiadavka neúspešná.

Správcovia služby IIS môžu prispôsobiť chybové hlásenia, ktoré sa zobrazujú používateľom v ich webovom prehľadávači, ak bola požiadavka neúspešná. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných chybových hlásení protokolu HTTP v službe IIS získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
814869 Vlastné chybové hlásenia v službe IIS 6.0 (Tento obsah môže byť v angličtine)
302570 Konfigurácia vlastných chybových hlásení pre webovú lokalitu v službe IIS

Ďalšie informácie

Umiestnenia súborov denníkov

V predvolenom nastavení služba IIS ukladá svoje súbory denníkov do nasledujúceho umiestnenia:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Tento adresár obsahuje samostatné adresáre pre každú lokalitu WWW (World Wide Web) a FTP. V predvolenom nastavení sa denníky v adresároch vytvárajú každý deň a v názve obsahujú dátum (napríklad exRRMMDD.log). Ďalšie informácie o nastavení zapisovania do denníkov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
313437 Povolenie zapisovania do denníkov v službe Internet Information Services (IIS) (Tento obsah môže byť v angličtine)

HTTP

1xx – informačné

Tieto kódy stavu označujú dočasnú odpoveď. Pred prijatím štandardnej odpovede by klient mal byť pripravený na prijatie jednej alebo viacerých odpovedí 1xx.
 • 100 – Pokračovanie.
 • 101 – Prepínanie protokolov.
2xx – úspech

Táto trieda kódov stavu označuje, že server úspešne prijal požiadavku klienta.
 • 200 – OK. Požiadavka klienta bola úspešná.
 • 201 – Vytvorené.
 • 202 – Prijaté.
 • 203 – Neautoritatívne informácie.
 • 204 – Žiadny obsah.
 • 205 – Obnovenie obsahu.
 • 206 – Čiastočný obsah.
 • 207 – Viaceré stavy (WebDAV).
3xx – presmerovanie

Prehľadávač klienta musí vykonať ďalšiu akciu na splnenie požiadavky. Prehľadávač môže napríklad odoslať požiadavku na inú stránku na serveri alebo zopakovať požiadavku použitím servera proxy.
 • 301 – Natrvalo premiestnené.
 • 302 – Objekt bol premiestnený.
 • 304 – Neupravené.
 • 307 – Dočasné presmerovanie.
4xx – chyba klienta

Vyskytla sa chyba, ktorá je pravdepodobne spôsobená klientom. Klient môže napríklad požadovať neexistujúcu stránku alebo neposkytol platné overovacie informácie.
 • 400 – Nesprávna požiadavka.
 • 401 – Prístup bol odmietnutý. Služba IIS definuje viacero rôznych chýb 401, ktoré označujú konkrétnejšiu príčinu chyby. Tieto konkrétne kódy chýb sa zobrazujú v prehľadávači, no neukladajú sa do denníka služby IIS:
  • 401.1 – Prihlásenie zlyhalo.
  • 401.2 – Prihlásenie zlyhalo v dôsledku konfigurácie servera.
  • 401.3 – Nepovolené v dôsledku zoznamu ACL prostriedku.
  • 401.4 – Autorizácia zlyhala v dôsledku filtra.
  • 401.5 – Autorizácia zlyhala v dôsledku aplikácie ISAPI/CGI.
  • 401.7 – Prístup bol odmietnutý politikou oprávnení adries URL na webovom serveri. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
 • 403 – Zakázané. Služba IIS definuje viacero rôznych chýb 403, ktoré označujú konkrétnejšiu príčinu chyby:
  • 403.1 – Prístup na vykonanie je zakázaný.
  • 403.2 – Prístup na čítanie je zakázaný.
  • 403.3 – Prístup na zápis je zakázaný.
  • 403.4 – Vyžaduje sa zabezpečenie SSL.
  • 403.5 – Vyžaduje sa zabezpečenie SSL 128.
  • 403.6 – Adresa IP bola odmietnutá.
  • 403.7 – Vyžaduje sa certifikát klienta.
  • 403.8 – Prístup k lokalite bol odmietnutý.
  • 403.9 – Príliš veľa používateľov.
  • 403.10 – Neplatná konfigurácia.
  • 403.11 – Zmena hesla.
  • 403.12 – Priraďovač odmietol prístup.
  • 403.13 – Certifikát klienta bol zrušený.
  • 403.14 – Výpis adresára bol odmietnutý.
  • 403.15 – Rozsah licencie na klientsky prístup bol prekročený.
  • 403.16 – Certifikát klienta je nedôveryhodný alebo neplatný.
  • 403.17 – Platnosť certifikátu klienta uplynula alebo certifikát ešte nie je platný.
  • 403.18 – Požadovanú adresu URL nemožno spustiť v aktuálnom fonde aplikácií. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
  • 403.19 – Skripty CGI klienta nemožno vykonať v tomto fonde aplikácií. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
  • 403.20 – Prihlásenie v systéme Passport zlyhalo. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
 • 404 – Nenájdené.
  • 404.0 – (žiadne) – Súbor alebo adresár sa nenašiel.
  • 404.1 – Webová lokalita nie je dostupná na požadovanom porte.
  • 404.2 – Politika obmedzenia rozšírení webovej služby zabraňuje tejto požiadavke.
  • 404.3 – Politika priradenia údajov MIME zabraňuje tejto požiadavke.
 • 405 – Príkaz protokolu HTTP použitý na prístup k tejto stránke nie je povolený (metóda nie je povolená).
 • 406 – Prehľadávač klienta neakceptuje typ MIME požadovanej stránky.
 • 407 – Vyžaduje sa overenie serverom proxy.
 • 412 – Predbežná podmienka je neplatná.
 • 413 – Entita požiadavky je príliš rozsiahla.
 • 414 – Identifikátor URI požiadavky je príliš dlhý.
 • 415 – Nepodporovaný typ média.
 • 416 – Požadovaný rozsah nemožno uspokojiť.
 • 417 – Vykonanie zlyhalo.
 • 423 – Chyba v dôsledku uzamknutia.
5xx – chyba servera

Server nemôže dokončiť požiadavku, pretože zaznamenal chybu.
 • 500 – Vnútorná chyba servera.
  • 500.12 – Aplikácia je zaneprázdnená, pretože sa reštartuje na webovom serveri.
  • 500.13 – Webový server je príliš zaneprázdnený.
  • 500.15 – Priame požiadavky na súbor Global.asa nie sú povolené.
  • 500.16 – Poverenia na overenie v konvencii UNC sú nesprávne. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
  • 500.18 – Ukladací priestor overovania adries URL nemožno otvoriť. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
  • 500.19 – Údaje pre tento súbor sú nesprávne nakonfigurované v metabáze.
  • 500.100 – Vnútorná chyba ASP.
 • 501 – Hodnoty hlavičky určujú konfiguráciu, ktorá nie je implementovaná.
 • 502 – Webový server prijal neplatnú odpoveď v čase, keď pracoval ako brána alebo server proxy.
  • 502.1 – Uplynutie časového limitu aplikácie CGI.
  • 502.2 – Chyba v aplikácii CGI.
 • 503 – Služba je nedostupná. Tento kód chyby sa vzťahuje na službu IIS 6.0.
 • 504 – Uplynutie časového limitu brány.
 • 505 – Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.

Kódy stavu protokolu HTTP služby IIS a ich príčiny

 • 200 – Úspech. Tento kód stavu označuje, že služba IIS úspešne spracovala požiadavku.
 • 206 – Čiastočný obsah. Tento kód stavu označuje, že súbor bol čiastočne prevzatý. Môže sa povoliť obnovenie prerušených preberaní alebo rozdelenie preberaného súboru do viacerých súbežných prúdov údajov.
 • 207 – Viaceré stavy (WebDAV). Tento kód stavu predchádza správe XML, ktorá môže obsahovať viacero samostatných kódov odpovede v závislosti od počtu vykonaných vedľajších požiadaviek.
 • 301 – Natrvalo premiestnené. Táto a všetky ďalšie požiadavky by mali byť presmerované na daný identifikátor URI.
 • 302 – Nájdené. Tento kód stavu sa často zobrazuje ako kód „Objekt bol premiestnený“ v prípade overovania založeného na formulároch. Požadovaný prostriedok je dočasne umiestnený pod iným identifikátorom URI. Keďže presmerovanie možno príležitostne upraviť, klient by mal pre ďalšie požiadavky ďalej používať identifikátor URI požiadavky. Táto odpoveď sa ukladá do vyrovnávacej pamäte len v prípade, ak to uvádza pole hlavičky Cache-Control alebo Expires.
 • 304 – Neupravené. Klient požaduje dokument, ktorý sa už nachádza vo vyrovnávacej pamäti a ktorý od uloženia do vyrovnávacej pamäte nebol upravený. Klient nebude preberať dokument zo servera, ale použije jeho kópiu uloženú vo vyrovnávacej pamäti.
 • 401.1 a 401.2 – Prihlásenie zlyhalo. Pokus o prihlásenie bol neúspešný, pretože meno používateľa alebo heslo je neplatné alebo sa vyskytol problém s konfiguráciou systému.
 • 401.3 – Nepovolené v dôsledku zoznamu ACL prostriedku. Tento kód stavu označuje problém s povoleniami systému súborov NTFS. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj v prípade, ak máte správne povolenia pre súbor, ku ktorému sa pokúšate získať prístup. Táto chyba sa môže zobraziť napríklad v prípade, ak konto IUSR nemá prístup k adresáru C:\Winnt\System32\Inetsrv. Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
  271071 Nastavenie požadovaných povolení a práv používateľov systému súborov NTFS pre webový server služby IIS 5.0
  812614 Predvolené povolenia a práva používateľov pre službu IIS 6.0 (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 403 – Zakázané. Tento všeobecný kód stavu 403 sa môže vrátiť, ak webová lokalita nemá nastavený žiadny predvolený dokument a nie je nastavená tak, aby povoľovala prehľadávanie adresárov. Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  320051 Nakonfigurovanie predvoleného dokumentu v službe Internet Information Services
 • 403.1 – Prístup na vykonanie je zakázaný. Toto chybové hlásenie má dve najčastejšie príčiny:
  • Nemáte dostatočné povolenia na vykonanie. Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť napríklad v prípade, ak sa pokúsite získať prístup k stránke ASP v adresári, ktorého povolenia sú nastavené na možnosť None (Žiadne), alebo ak sa pokúsite spustiť skript CGI v adresári s povoleniami Scripts Only (Iba skripty). Ak chcete upraviť povolenia na vykonanie, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný adresár v konzole Microsoft Management Console (MMC), kliknite na položku Properties (Vlastnosti), kliknite na kartu Directory (Adresár) a uistite sa, že nastavenie položky Execute Permissions (Povolenia na vykonanie) zodpovedá obsahu, ku ktorému sa pokúšate získať prístup.
  • Priradenie skriptu pre typ súboru, ktorý sa pokúšate spustiť, nie je nastavené na rozpoznanie používaného príkazu (napríklad príkazu GET alebo POST). Ak to chcete overiť, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný adresár v konzole Microsoft Management Console, kliknite na položku Properties (Vlastnosti), kliknite na kartu Directory (Adresár), kliknite na položku Configuration (Konfigurácia) a overte, či je priradenie skriptu pre príslušný typ súboru nastavené tak, aby povoľovalo používaný príkaz.
 • 403.2 – Prístup na čítanie je zakázaný. Overte, či ste službu IIS nastavili tak, aby k danému adresáru povoľovala prístup na čítanie. Ak používate predvolený dokument, overte tiež, či daný dokument existuje. Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  247677 Chybové hlásenie: 403.2 – Zakázané: Prístup na čítanie je zakázaný (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 403.3 – Prístup na zápis je zakázaný. Overte, či sú povolenia služby IIS a povolenia systému súborov NTFS nastavené tak, aby k danému adresáru povoľovali prístup na zápis.Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  248072 Chybové hlásenie: 403.3 – Zakázané: Prístup na zápis je zakázaný (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 403.4 – Vyžaduje sa zabezpečenie SSL. Vypnite možnosť Require secure channel (Požadovať zabezpečený kanál) alebo na prístup k stránke použite protokol HTTPS namiesto protokolu HTTP.
 • 403.5 – Vyžaduje sa zabezpečenie SSL 128. Vypnite možnosť Require 128-bit encryption (Požadovať 128-bitové šifrovanie) alebo na zobrazenie stránky použite prehľadávač, ktorý podporuje 128-bitové šifrovanie.
 • 403.6 – Adresa IP bola odmietnutá. Server je nakonfigurovaný tak, aby odmietal prístup z vašej aktuálnej adresy IP. Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  248043 Chybové hlásenie: 403.6 – Zakázané: Adresa IP bola odmietnutá
 • 403.7 – Vyžaduje sa certifikát klienta. Server je nakonfigurovaný tak, aby na overenie klienta vyžadoval certifikát, no v počítači nie je nainštalovaný platný certifikát klienta.
  186812 PRB: Chybové hlásenie: 403.7 – Zakázané: Vyžaduje sa certifikát klienta
 • 403.8 – Prístup k lokalite bol odmietnutý. Pre doménu, pomocou ktorej získavate prístup k serveru, je nastavené obmedzenie názvov domén.Ďalšie informácie o riešení tohto problému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  248032 Chybové hlásenie: 403.8 – Zakázané: Prístup k lokalite bol odmietnutý (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 403.9 – Príliš veľa používateľov. Počet používateľov pripojených k serveru prekračuje nastavený limit pripojení. Ďalšie informácie o zmene tohto limitu získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  248074 Chybové hlásenie: 403.9 – Prístup je zakázaný: Je pripojených príliš veľa používateľov (Tento obsah môže byť v angličtine)
  POZNÁMKA: V systémoch Microsoft Windows 2000 Professional a Windows XP Professional sa pre službu IIS automaticky uplatňuje limit 10 pripojení. Tento limit nie je možné zmeniť.
 • 403.12 – Priraďovač odmietol prístup. Stránka, ku ktorej sa pokúšate získať prístup, vyžaduje certifikát klienta. Identifikátoru používateľa, ktorý je priradený k certifikátu klienta, však bol odmietnutý prístup k súboru. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  248075 Chyba: HTTP 403.12 – Prístup je zakázaný: Priraďovač odmietol prístup (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 404 – Nenájdené. Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak bol súbor, ku ktorému sa pokúšate získať prístup, premiestnený alebo odstránený. Môže sa vyskytnúť aj v prípade, ak sa po nainštalovaní nástroja URLScan pokúsite získať prístup k súboru, ktorý má zakázanú príponu názvu súboru. Po nainštalovaní nástroja URLScan budú súbory denníkov služby w3svc obsahovať reťazec Rejected by URLScan (Odmietnuté nástrojom URLScan). V takom prípade bude záznam súboru denníka obsahovať reťazec Rejected by URLScan (Odmietnuté nástrojom URLScan) pre danú požiadavku. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  248033 Ako môžu správcovia systémov odstrániť chybové hlásenie „HTTP 404 – Súbor sa nenašiel“ na serveri so službou IIS
  • 404.1 – Webová lokalita nie je dostupná na požadovanom porte. Táto chyba označuje, že webová lokalita, ku ktorej sa pokúšate získať prístup, má adresu IP, ktorá neakceptuje požiadavky na porte, na ktorom bola prijatá daná požiadavka. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
   248034 Chyba služby IIS: 404.1 – Webová lokalita sa nenašla (Tento obsah môže byť v angličtine)
  • 404.2 – Politika obmedzenia zabraňuje tejto požiadavke. V službe IIS 6.0 táto chyba označuje, že daná požiadavka bola zakázaná v zozname rozšírení webovej služby. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
   328419 Pridanie a odstránenie súborov rozšírení webovej služby v službe IIS 6 (Tento obsah môže byť v angličtine)
   328505 Zobrazenie zoznamu rozšírení webovej služby a súborov rozšírení v službe IIS 6.0 (Tento obsah môže byť v angličtine)
   328360 Povolenie a zakázanie rozšírení ISAPI a aplikácií CGI v službe IIS 6.0 (Tento obsah môže byť v angličtine)
  • 404.3 – Politika priradenia údajov MIME zabraňuje tejto požiadavke. Tento problém sa vyskytuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
   1. Priradenie popisovača pre požadovanú príponu názvu súboru nie je nakonfigurované.
   2. Pre webovú lokalitu alebo aplikáciu nie je nakonfigurovaný príslušný typ MIME.
 • 405 – Metóda nie je povolená. Táto chyba sa môže vyskytnúť, keď klient odošle požiadavku HTTP na server so službou IIS a daná požiadavka obsahuje príkaz HTTP, ktorý server nepozná. Ak chcete vyriešiť tento problém, uistite sa, že požiadavka klienta používa príkaz HTTP, ktorý vyhovuje štandardu RFC protokolu HTTP. Informácie o štandarde RFC protokolu HTTP nájdete v časti Odkazy.
 • 500 – Vnútorná chyba servera. Toto chybové hlásenie sa zobrazuje v prípade mnohých chýb na strane servera. Denníky zobrazovača udalostí môžu obsahovať ďalšie informácie o príčine tejto chyby. Ak chcete získať podrobný popis chyby, môžete vypnúť popisné chybové hlásenia protokolu HTTP. Ďalšie informácie o vypnutí popisných chybových hlásení protokolu HTTP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  294807 POSTUP: Vypnutie funkcie „Zobrazovať detailné chybové hlásenia protokolu HTTP“ v programe Internet Explorer 5 na strane servera
 • 500.12 – Reštartovanie aplikácie. Tento kód stavu označuje, že ste sa pokúsili načítať stránku ASP v čase, keď služba IIS reštartovala aplikáciu. Po obnovení stránky by sa toto hlásenie malo prestať zobrazovať. Ak stránku obnovíte a hlásenie sa zobrazí znova, problém môže byť spôsobený antivírusovým softvérom, ktorý kontroluje súbor Global.asa. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  248013 Chybové hlásenie: Chyba HTTP 500-12 – Reštartovanie aplikácie (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 500-100.ASP – Chyba ASP. Toto chybové hlásenie sa zobrazuje, keď sa pokúsite načítať stránku ASP, ktorej kód obsahuje chybu. Ak chcete získať konkrétnejšie informácie o danej chybe, vypnite popisné chybové hlásenia protokolu HTTP. V predvolenom nastavení je táto chyba povolená iba na predvolenej webovej lokalite. Ďalšie informácie o zobrazení tejto chyby na nepredvolených webových lokalitách získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  261200 Namiesto chybového hlásenia ASP zo súboru 500-100.asp sa zobrazuje chybové hlásenie HTTP 500 (Tento obsah môže byť v angličtine)
 • 502 – Nesprávna brána. Toto chybové hlásenie sa zobrazuje, keď sa pokúsite spustiť skript CGI, ktorý nevracia platnú množinu hlavičiek protokolu HTTP. Ak chcete vyriešiť tento problém, musíte spustiť ladenie aplikácie CGI a určiť, prečo službe IIS odovzdala neplatné informácie protokolu HTTP.
 • 503 – Služba je nedostupná. Od služby IIS 6 vytvára súčasť Http.sys režimu jadra stav HTTP 503. Ďalšie informácie o identifikovaní a riešení chýb HTTP 503 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  820729 Zapisovanie chýb do denníkov v rozhraní API protokolu HTTP
 • 500.19. Táto chyba sa zobrazuje, keď metabáza údajov XML obsahuje neplatné informácie o konfigurácii typu obsahu, ku ktorému sa pokúšate získať prístup. Ak chcete vyriešiť tento problém, odstráňte alebo opravte neplatnú konfiguráciu. Tento problém zvyčajne označuje problém v metabázovom kľúči ScriptMap.

FTP

1xx – pozitívna predbežná odpoveď

Tieto kódy stavu označujú, že akcia sa úspešne spustila, no klient pred pokračovaním s novým príkazom očakáva ďalšiu odpoveď.
 • 110 Odpoveď značky reštartovania.
 • 120 Služba bude pripravená o nnn minút.
 • 125 Pripojenie údajov je už otvorené; spúšťa sa prenos.
 • 150 Stav súboru je v poriadku; otvára sa pripojenie údajov.
2xx – pozitívna odpoveď dokončenia

Akcia sa úspešne dokončila. Klient môže vykonať nový príkaz.
 • 200 Príkaz je v poriadku.
 • 202 Príkaz nie je implementovaný; na tejto lokalite je nadbytočný.
 • 211 Odpoveď so stavom systému alebo systémovou pomocou.
 • 212 Stav adresára.
 • 213 Stav súboru.
 • 214 Správa pomoci.
 • 215 Typ systému NAME, kde reťazec NAME predstavuje oficiálny názov systému zo zoznamu v dokumente priradených čísel.
 • 220 Služba je pripravená na nového používateľa.
 • 221 Služba zatvára kontrolné pripojenie. V prípade potreby prebehne odhlásenie.
 • 225 Pripojenie údajov je otvorené; neprebieha žiadny prenos.
 • 226 Pripojenie údajov sa zatvára. Požadovaná akcia súboru bola úspešná (napríklad prenos súboru alebo prerušenie prenosu súboru).
 • 227 Prechod do pasívneho režimu (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 Používateľ je prihlásený, pokračujte.
 • 250 Požadovaná akcia súboru je v poriadku a dokončila sa.
 • 257 Vytvorila sa premenná PATHNAME.
3xx – pozitívna prostredná odpoveď

Príkaz bol úspešný, no server potrebuje od klienta ďalšie informácie, aby mohol dokončiť spracovanie požiadavky.
 • 331 Meno používateľa je v poriadku, vyžaduje sa heslo.
 • 332 Vyžaduje sa konto na prihlásenie.
 • 350 Čaká sa na ďalšie informácie o požadovanej akcii súboru.
4xx – prechodná negatívna odpoveď dokončenia

Príkaz bol neúspešný, no chyba je dočasná. Ak klient príkaz zopakuje, môže byť úspešný.
 • 421 Služba je nedostupná, kontrolné pripojenie sa zatvára. Táto odpoveď sa môže použiť pre každý príkaz, ak služba vie, že sa musí vypnúť.
 • 425 Pripojenie údajov sa nedá otvoriť.
 • 426 Pripojenie je zatvorené; prenos sa prerušil.
 • 450 Požadovaná akcia súboru sa nevykonala. Súbor nie je k dispozícii (môže byť napríklad zaneprázdnený).
 • 451 Požadovaná akcia sa prerušila: Lokálna chyba pri spracovaní.
 • 452 Požadovaná akcia sa nevykonala. Systém nemá dostatok ukladacieho priestoru.
5xx - trvalá negatívna odpoveď dokončenia

Príkaz bol neúspešný a chyba je trvalá. Ak klient príkaz zopakuje, zobrazí sa rovnaká chyba.
 • 500 Syntaktická chyba, príkaz sa nepodarilo rozpoznať. Táto chyba môže zahŕňať chyby, ako je napríklad príliš dlhý príkazový riadok.
 • 501 Syntaktická chyba v parametroch alebo argumentoch.
 • 502 Príkaz nie je implementovaný.
 • 503 Nesprávna postupnosť príkazov.
 • 504 Príkaz nie je implementovaný pre daný parameter.
 • 530 Používateľ nie je prihlásený.
 • 532 Vyžaduje sa konto na ukladanie súborov.
 • 550 Požadovaná akcia sa nevykonala. Súbor nie je k dispozícii (napríklad sa nenašiel alebo k nemu nemáte prístup).
 • 551 Požadovaná akcia sa prerušila: neznámy typ stránky.
 • 552 Požadovaná akcia súboru sa prerušila. Prekročenie vyhradeného ukladacieho priestoru (pre aktuálny adresár alebo množinu údajov).
 • 553 Požadovaná akcia sa nevykonala. Názov súboru nie je povolený.

Najčastejšie kódy stavu protokolu FTP a ich príčiny

 • 150 – Protokol FTP používa dva porty: port 21 na odosielanie príkazov a port 20 na odosielanie údajov. Kód stavu 150 označuje, že server sa chystá otvoriť nové pripojenie na porte 20, aby mohol odoslať údaje.
 • 226 – Príkaz otvára pripojenie údajov na porte 20, aby mohol vykonať akciu, ako je napríklad prenos súboru. Táto akcia sa úspešne dokončí a pripojenie údajov sa zatvorí.
 • 230 – Tento kód stavu sa zobrazuje, keď klient odošle správne heslo. Označuje, že používateľ sa úspešne prihlásil.
 • 331 – Tento kód stavu sa zobrazuje, keď klient odošle meno používateľa. Rovnaký kód stavu sa zobrazuje bez ohľadu na to, či je zadané meno používateľa platným kontom v systéme.
 • 426 – Príkaz otvoril pripojenie údajov na vykonanie akcie, no daná akcia sa zrušila a pripojenie údajov sa zatvorilo.
 • 530 – Tento kód stavu označuje, že používateľ sa nemôže prihlásiť, pretože kombinácia mena používateľa a hesla je neplatná. Ak sa prihlasujete pomocou používateľského konta, je možné, že ste urobili chybu v mene používateľa alebo v hesle alebo ste vybrali možnosť, ktorá povoľuje iba anonymný prístup. Ak sa prihlasujete pomocou anonymného konta, je možné, že ste službu IIS nakonfigurovali tak, aby zakazovala anonymný prístup.
 • 550 – Príkaz sa nevykonal, pretože zadaný súbor nie je k dispozícii. Tento kód stavu sa zobrazuje napríklad v prípade, ak sa pomocou príkazu GET pokúšate získať súbor, ktorý neexistuje, alebo ak sa pomocou príkazu PUT pokúšate uložiť súbor do adresára, ku ktorému nemáte prístup na zápis.
Poznámka: Všetkým správcom webových lokalít dôrazne odporúčame inovovať na verziu 7.0 služby Information Services (IIS) v systéme Windows Server 2008. Služba IIS 7.0 výrazne zvyšuje úroveň zabezpečenia webovej infraštruktúry. Ďalšie informácie o témach súvisiacich so zabezpečením služby IIS získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/dd450371(WS.10).aspx
Ďalšie informácie o službe IIS 7.0 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.iis.net/

Odkazy

Ďalšie informácie o definíciách kódov stavu protokolu HTTP získate na webovej lokalite konzorcia World Wide Web Consortium (W3C):

Definície kódov stavu
Ďalšie informácie o definíciách kódov stavu protokolu FTP získate v časti 4.2 (FTP Replies) na nasledujúcej webovej lokalite konzorcia W3C:

Funkcie prenosu súborovhttp://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
Ďalšie informácie o vytváraní vlastných chybových hlásení protokolu HTTP v službe IIS6 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
814869 Vlastné chybové hlásenia v službe IIS 6.0 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o vytváraní vlastných chybových hlásení protokolu HTTP v službe IIS5 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

302570 Konfigurácia vlastných chybových hlásení pre webovú lokalitu v službe IIS
Ďalšie informácie o vypnutí popisných chybových hlásení protokolu HTTP v programe Internet Explorer získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

294807 Vypnutie funkcie „Zobrazovať detailné chybové hlásenia protokolu HTTP“ v programoch Internet Explorer 5.x a 6.x na strane servera
Ďalšie informácie o kódoch stavu protokolu HTTP v službe IIS 7.0 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
943891 Kódy stavu protokolu HTTP v službe IIS 7.0
Ak vám články uvedené v tejto časti nepomôžu vyriešiť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak ako problémy popísané v tomto článku, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=sk
Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Hľadať: Technická podpora (KB).

Vlastnosti

ID článku: 318380 - Posledná kontrola: 30. septembra 2014 - Revízia: 8.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Kľúčové slová: 
kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com