Jei naudojant ?Windows Internet Explorer? kartojasi problema, nor?dami pa?alinti problem? galite bandyti sutaisyti arba i? naujo ?diegti program?. Nors tai gali skamb?ti bauginan?iai, ?iame straipsnyje si?lomi spar?iausi, sunkum? nesukeliantys b?dai ?iai u?duo?iai atlikti.

?Internet Explorer? taisymas

Galite i? naujo nustatyti programos parametrus ir taip sutaisyti ?Internet Explorer?. Kaip tai padaryti, ?r. Kaip i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus.

?Internet Explorer? diegimas i? naujo

?Internet Explorer? diegimas i? naujo sistemoje ?Windows 8.1? ir ?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sistemose ?Windows 8.1? ir ?Windows 8? programa ?Internet Explorer? yra ?Windows? funkcija, tod?l jos pa?alinti negalima. Bet galite j? i?jungti. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje ?Internet Explorer? i?jungimas? straipsnyje ?Internet Explorer? ?diegimas arba ?alinimas.

I?jungus ?Internet Explorer? ir tada paleidus kompiuter? i? naujo, ?Internet Explorer? bus pa?alinta i? kompiuterio.

Galite v?l ?jungti ?Internet Explorer? kaip Windows? funkcij? arba ?diegti j? i? naujo savo kompiuteryje.

Taip pat galite naudodami sistemos fail? tikrintuv? taisyti tr?kstamus arba sugadintus sistemos failus; patikrinti atitinkamus sistemos failus prie? diegdami ?Internet Explorer? i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

?Internet Explorer? diegimas i? naujo sistemoje ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
1 veiksmas. Atsisi?skite naudojam? ?Internet Explorer? versij?
Eikite ? vien? i? toliau nurodyt? ?Microsoft? interneto svetaini? ir raskite j?s? naudojam? ?Internet Explorer? versij?. (Pad?kite man nustatyti, kuri? ?Internet Explorer? versij? naudoju)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Atsisiuntimo puslapisTaikoma operacin? sistema
Atsisi?sti ?Internet Explorer 11?
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?
Atsisi?sti ?Internet Explorer 10?
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?
Atsisi?sti ?Internet Explorer 9?
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Vista?
 • ?Windows Server 2008?
Atsisi?sti ?Internet Explorer 8?
 • ?Windows Vista?
 • ?Windows Server 2008?
 • ?Windows XP?
 • ?Windows Server 2003?
Atsisi?sti ?Internet Explorer 7?
 • ?Windows XP?
 • ?Windows Server 2003?

2 veiksmas. Pa?alinkite naudojam? ?Internet Explorer? versij?
Spustel?j? toliau pateikt? sait? su?inokite, kaip pa?alinti ?Internet Explorer?:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
VersijaInformacijos saitas
?Internet Explorer 11?Kaip pa?alinti ?Internet Explorer 11? sistemoje ?Windows 7?
?Internet Explorer 10?Kaip pa?alinti ?Internet Explorer 10? sistemoje ?Windows 7?
?Internet Explorer 9?Kaip pa?alinti ?Internet Explorer 9?
?Internet Explorer 8?Kaip pa?alinti ?Internet Explorer 8?
?Internet Explorer 7?Kaip pa?alinti ?Internet Explorer 7?

3 veiksmas. ?diekite atsisi?st? ?Internet Explorer? versij?
Patarimas I? naujo ?dieg? ?Internet Explorer?, paleiskite ?Windows Update? ir pritaikykite visus esamus ?Internet Explorer? naujinimus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 318378
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.