ระบบไคลเอ็นต์ของ Windows XP ไม่สามารถเปิดกับโดเมน Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318266 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ไปยังโดเมนที่ใช้ Windows NT 4.0 ไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดเมน คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
windows ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโดเมนได้เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนลง หรือมิฉะนั้นไม่พร้อมใช้งาน หรือเนื่อง จากไม่พบบัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
รหัสเหตุการณ์ 5723 อาจถูกบันทึกบนตัวควบคุมโดเมนในโดเมนเมื่อไคลเอ็นต์พยายามเข้าสู่ระบบ:
การตั้งค่าเซสชันจากคอมพิวเตอร์computernameการรับรองความถูกต้องล้มเหลว ชื่อของบัญชีที่ถูกอ้างถึงในฐานข้อมูลความปลอดภัยนี้computername. เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
คุณยังอาจพบรายการต่อไปนี้ในตัวแสดงเหตุการณ์บนไคลเอนต์:
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NETLOGON
รหัสเหตุการณ์: 3227
คำอธิบาย::
การตั้งค่าเซสชันของตัวควบคุมโดเมนของ Windows NT หรือ Windows 2000\\ServerโดเมนDomainnameล้มเหลวเนื่องจาก\\Serverไม่สนับสนุนการเซ็นชื่อ หรือ sealing เซสชัน Netlogon ตัวควบคุมโดเมนในการปรับรุ่น หรือการตั้งค่ารายการรีจิสทรี RequireSignOrSeal บนเครื่องนี้ให้เป็น 0

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP พยายามเข้าสู่ระบบ หรือ seal แชนเนลที่ปลอดภัย windows XP Professional ทำนี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม Windows NT 4.0 ไม่ได้กำหนดค่าการทำเช่นนี้เป็นค่าเริ่มต้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. ถ้าคุณใช้มุมมอง'คลาสสิค'ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น.

    ถ้าคุณใช้มุมมองประเภทใน'แผงควบคุม' คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น.
  3. ภายใต้การตัวเลือก Policies\Security ท้องถิ่นโหน คลิกสองครั้งสมาชิกของโดเมน: เข้ารหัสลับ หรือข้อมูลแชนเนลที่ปลอดภัย (เสมอ) การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลนโยบายการเปิด
  4. คลิกที่ปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
183859ความสมบูรณ์ของการตรวจสอบบนแชนเนลที่ปลอดภัยกับตัวควบคุมโดเมน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318266 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB318266 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318266

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com