การสนับสนุนสำหรับรายงาน Crystal สำหรับ Visual Studio

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317789 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft สนับสนุนเฉพาะการตั้งค่าและการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ Crystal รายงานที่มีอยู่ ใน Microsoft Visual Studio .NET 2003 ใน Microsoft Visual Studio 2005 และ ใน Microsoft Visual Studio 2008 สนับสนุนอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้มาจากผู้ขายที่รายงาน Crystal โดย Microsoft ไม่ได้รับการพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน Crystal สำหรับ Visual Studio .NET ทั้งหมดถูกรวมในรุ่นต่อไปนี้:
 • Visual Studio .NET 2008
 • Visual Studio .NET 2005
 • Visual Studio .NET 2003
ในส่วนเหลือของบทความนี้ "Visual Studio" อ้างถึงในทุกรุ่นของ Visual Studio ที่แสดงไว้ที่นี่

ภายใน Visual Studio 2008, Crystal รายงานถูกเรียกว่า "Crystal รายงาน Basic สำหรับ Visual Studio 2008" และถูกรวมอยู่ในรุ่น Professional และมากกว่านั้น

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Microsoft ให้การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Crystal รายงานที่รวมอยู่ใน Visual Studio เนื่องจากรายงาน Crystal เป็นผลิตภัณฑ์ของ SAP สนับสนุนได้เฉพาะจาก SAP ให้ฟรีฟอรัม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

การประชุมสำหรับเครือข่ายชุมชนของ SAP
http://forums.sdn.sap.com/index.jspa?categoryID=1

ดาวน์โหลดรายงาน Crystal ที่เข้ากันได้กับ 2010 Studio แสดงผล

Microsoft Visual Studio 2010 มีรายงาน Crystal ในกลุ่มอีกต่อไป

ใน 2010 Studio ที่มองเห็น การสร้างโครงการรายงาน Crystal หรือเว็บไซต์ หรือ การนำเข้าโครงการที่มีอยู่หรือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้รุ่นก่อนหน้าของ Visual Studio หรือรายงาน Crystal คุณต้องติดตั้งรุ่นของรายงาน Crystal ที่เข้ากันได้กับ 2010 Studio ที่มองเห็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รายงาน Crystal ใน 2010 Studio ที่มองเห็น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ SAP Crystal รายงานต่อไปนี้:

http://www.sap.com/crystalreports/vs2010

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์

นักพัฒนาสามารถใช้รายงาน Crystal สำหรับ Visual Studio เมื่อต้องทำต่อไปนี้:
 • การออกแบบรายงานไม่จำกัดสำหรับการใช้งานในโปรแกรมประยุกต์ Visual Studio ด้วยตัวออกแบบรายงาน Crystal แบบรวม
 • รวมโปรแกรมรันไทม์ Crystal รายงานไปยังโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Windows ไคลเอนต์หนา
  • แอพลิเคชันไคลเอนต์หนากับโปรแกรมรันไทม์ฝังตัวสามารถเป็นได้อย่างอิสระ redistributed ทั้งภายใน และภาย นอกองค์กรที่นักพัฒนาของคุณเอง
 • รวมโปรแกรมรันไทม์ Crystal รายงานลงในโปรแกรมประยุกต์เว็บ
  • โปรแกรมประยุกต์เว็บ ด้วยโปรแกรมรันไทม์ฝังตัวสามารถเป็นได้อย่างอิสระ redistributed ภายในองค์กรที่นักพัฒนาของคุณเอง
   • การกระจายโปรแกรมประยุกต์เว็บภายนอกองค์กรของนักพัฒนาสำหรับใช้โดยบริษัทอื่น ๆ คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมธุรกิจวัตถุเว็บไซต์ต่อไปนี้:
    http://www.businessobjects.com/product/catalog/crystalreports_visualstudio/licensing.asp
   • เว็บฟาร์มไม่สามารถใช้ได้เมื่อต้องเพิ่มภาระของโปรแกรมรันไทม์
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317789 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team System Test Load Agent
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbhowto kbvs2005applies kbvs2005swept kb3rdparty kbinfo kbreportwriter kbmt KB317789 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317789

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com