วิธีการเพิ่มคำปฏิเสธข้อความ SMTP ขาออกในสคริปต์ Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317680 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic ของบทความนี้ ดู317327.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีการใช้ SMTP เก็บเหตุการณ์การขนส่งเพื่อเพิ่มคำปฏิเสธข้อความอีเมล SMTP ขาออก

สร้างการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการสร้างการรับของเหตุการณ์ วางรหัสต่อไปนี้ในแฟ้มใหม่ และทำบันทึกเป็น EventSinkScript.vbs
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)
  TextDisclaimer = vbCrLf & "DISCLAIMER:" & vbCrLf & "Sample Disclaimer added in a VBScript."
  HTMLDisclaimer = "<p></p><p>DISCLAIMER:<br>Sample Disclaimer added in a VBScript."

  If Msg.HTMLBody <> "" Then
   'Search for the "</body>" tag and insert our disclaimer before that tag.
   pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)
   szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)
   szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))
   Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII
  End If

  If Msg.TextBody <> "" Then
   Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf
  End If
  
  'Commit the content changes to the transport ADO Stream object.
  Msg.DataSource.Save ' Commit the changes into the transport Stream

  EventStatus = cdoRunNextSink
End Sub
</SCRIPT>

การลงทะเบียนการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการลงทะเบียนการรับของเหตุการณ์ ใช้ Smtpreg.vbs แฟ้ม ซึ่งมีการติดตั้งกับ SDK แลกเปลี่ยน จากพร้อมต์คำสั่ง เรียกดูโฟลเดอร์ SDK\SDK\Support\CDO\Scripts ...\Exchange และพิมพ์ต่อไปนี้ (ให้แน่ใจว่า เส้นทางไป EventSinkScript.vbs ไม่ถูกต้อง):
cscript smtpreg.vbs / เพิ่ม 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "จดหมาย from=*@your-domain-here.com"
onarrival /setprop 1 smtpreg.vbs cscript SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\EventSinkScript.vbs"
ถ้าคำสั่งสำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความสำเร็จที่สร้างขึ้น โดยใช้สคริปต์

เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียนเหตุการณ์นี้ พิมพ์ต่อไปนี้:
cscript smtpreg.vbs/เอา SMTPScriptingHost OnArrival 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทะเบียนเหตุการณ์ด้วย Smtpreg.vbs ดูหัวข้อ "การจัดการรวมเหตุการณ์" บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms526620 (EXCHG.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
324021วิธีการสร้างเก็บกล่องจดหมาย "catchall" สำหรับ Exchange Server

ทดสอบการรับเหตุการณ์

เมื่อต้องการทดสอบการรับของคุณ ส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ SMTP ที่รับภายนอกองค์กรของคุณ ผู้รับจะได้รับข้อความที่ถูกปรับเปลี่ยนกับคำปฏิเสธที่เพิ่มเข้าไปจุดสิ้นสุดของข้อความ

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ไคลเอนต์ MAPI เช่น Microsoft Outlook เพื่อส่งอีเมล์ และ หากกล่องจดหมาย Exchange อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นเก็บเหตุการณ์ที่ผูก ผู้รับอาจไม่ได้รับข้อความที่ถูกปรับเปลี่ยน นี่คือการได้เนื่องจากข้อความที่ส่ง โดยใช้ MAPI ไม่ในรูปแบบของ SMTP เมื่ออีเมทริกเกอร์เหตุการณ์การขนส่งของ SMTP ยังคง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยใช้รหัสเหตุการณ์จะไม่อยู่

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
273233คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อความแสดงข้อความ MAPI ที่ trapped ในเก็บเหตุการณ์ขนส่งของ SMTP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317680 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB317680 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317680

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com