หมายเลขบทความ (Article ID): 316992 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
รายการตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้มมัลติมีเดียที่รองรับโดย Windows Media Player รุ่นต่างๆ (วิธีการตรวจสอบรุ่น Windows Media Player)

หมายเหตุ อาจสนับสนุนรูปแบบแฟ้มเพิ่มเติม ถ้าคุณติดตั้ง Codecs ใหม่ใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Codecs: คำถามที่ถามบ่อย
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ส่วนขยายของแฟ้มWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player for Windows XPWindows Media Player 7
รูปแบบ Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
?
?
?
?
?
?
Windows Media Metafiles (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
?
?
?
?
?
?
Windows Media Metafiles (.wpl)
?
?
?
?
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
?
-
-
-
?
-
แพคเกจ Windows Media Download (.wmd)
?
?
?
?
?
?
Audio Visual Interleave (.avi)
?
?
?
?
?
?
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
?
?
?
?
?
?
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
?
?
?
?
?
?
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
?
?
?
?
?
?
Sun Microsystems และ NeXT (.au, .snd)
?
?
?
?
?
?
เสียงสำหรับ Windows (.wav)
?
?
?
?
?
?
แทร็กเสียง CD (.cda)
?
?
?
?
?
?
Indeo Video Technology (.ivf)
?
?
?
-
?
?
สกินของ Windows Media Player (.wmz, .wms)
?
?
?
?
?
?
แฟ้ม QuickTime Movie (.mov)
?
-
-
-
-
-
แฟ้มเสียง MP4 (.m4a)
?
-
-
-
-
-
แฟ้มวิดีโอ MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
?
-
-
-
-
-
แฟ้มเสียงของ Windows (.aac, .adt, .adts)
?
-
-
-
-
-
แฟ้มวิดีโอ MPEG-2 TS (.m2ts)
?
-
-
-
-
-

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแฟ้มที่รองรับ

รูปแบบ Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Advanced Systems Format (.asf)
รูปแบบแฟ้มของ Windows Media ที่แนะนำให้ใช้คือ Advanced Systems Format (ASF) ด้วย Windows Media Player หากมีตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมติดตั้งอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถเล่นเนื้อหาเสียง เนื้อหาวิดีโอ หรือทั้งสองอย่างได้ ซึ่งจะถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณมากมายหลายประเภทและจัดเก็บอยู่ในแฟ้ม .asf นอกจากนี้ คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลเนื้อหาเสียงและวิดีโอได้ด้วย Windows Media Services หรือคุณสามารถบรรจุเนื้อหานั้นได้ด้วย Windows Media Rights Manager

ASF เป็นรูปแบบแฟ้มแบบขยายได้ซึ่งจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดียที่ทำข้อมูลให้ตรงกันแล้ว รูปแบบนี้จะสนับสนุนการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายและโพรโทคอลมากมายหลายประเภท รูปแบบนี้ยังเหมาะสำหรับการเล่นในเครื่องอีกด้วย ASF จะสนับสนุนความสามารถของมัลติมีเดียขั้นสูง โดยรวมถึงประเภทสื่อแบบขยายได้ การดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ ชนิดสื่อแบบปรับขนาดได้ การจัดลำดับความสำคัญของกระแสข้อมูลตามที่ผู้สร้างระบุ การสนับสนุนหลายภาษา และความสามารถทางบรรณานุกรมที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย

โดยปกติแล้ว แฟ้ม ASF ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเสียงที่ถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio (WMA) จะใช้นามสกุลแฟ้มเป็น .wma ในทำนองเดียวกัน แฟ้ม ASF ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเสียง เนื้อหาวิดีโอ หรือทั้งสองอย่างที่ถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio (WMA) และ Windows Media Video (WMV) จะใช้นามสกุลแฟ้ม .wmv ในท้ายที่สุด เนื้อหาที่ถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณอื่นใดจะใช้นามสกุล.asf แบบทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASF โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/aa384481.aspx
Windows Media Audio (.wma)
แฟ้ม Windows Media Audio (.wma) เป็นแฟ้ม Advanced Systems Format (.asf) ซึ่งมีเสียงที่ถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio (WMA) การใช้นามสกุลแยกต่างหากช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมเล่นจำนวนมากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเชื่อมโยงผู้เล่นใดๆ กับนามสกุล .wma สำหรับการเล่นแหล่งข้อมูลเสียงเท่านั้น
Windows Media Video (.wmv, .wm)
แฟ้ม Windows Media Video (.wmv) เป็นแฟ้ม Advanced Systems Format (.asf) ที่มีเสียง วิดีโอ หรือทั้งเสียงและวิดีโอซึ่งบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio (WMA) และ Windows Media Video (WMV) การใช้นามสกุลแฟ้มที่แยกต่างหาก จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งเครื่องเล่นหลายเครื่องบนคอมพิวเตอร์ของตนเองและเชื่อมต่อเครื่องเล่นที่ต้องการกับแฟ้มนามสกุล .wma เพื่อเล่นต้นฉบับเสียงและวิดีโอ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Media Metafiles (.asx, .wax, .wvx, .wpl)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Advanced Stream Redirector (.asx)
รุ่นของ Windows Media Player ซึ่งสนับสนุนชนิดแฟ้มนี้: แฟ้ม ASX ก้าวหน้าไปมากกว่างานง่ายๆ ในการกำหนดรายการที่จะเล่นเพื่อให้ Windows Media Player มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอรายการสื่อที่เฉพาะเจาะจงของรายการที่จะเล่นนี้

Windows Media Metafile อาศัยไวยากรณ์ของ XML และสามารถเข้ารหัสได้ในรูปแบบ ANSI หรือ UNICODE (UTF-8) แฟ้มเหล่านี้ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายพร้อมด้วยแท็กและแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องของแฟ้มดังกล่าว องค์ประกอบแต่ละอย่างในเมตาไฟล์ของ Windows Media จะกำหนดการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงหรือการดำเนินการใน Windows Media Player

แฟ้ม ASX สามารถชี้ไปที่ชนิดแฟ้มสื่อใดๆ ที่ Windows Media Player ระบุและสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Media Metafiles โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/aa385262.aspx
Windows Media Audio Redirector (.wax)
แฟ้ม Windows Media Audio Redirector (.wax) เป็น Windows Media Metafiles ที่อ้างอิงแฟ้ม Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Video Redirector (.wvx)
แฟ้ม Windows Media Video Redirector (.wvx)เป็น Windows Media Metafiles ที่อ้างอิงแฟ้ม Windows Media Video (.wmv)
Windows Media Redirector (.wmx)
รุ่นของ Windows Media Player ที่สนับสนุนแฟ้มประเภทนี้: แฟ้ม Windows Media Redirector (.wmx) เป็น Windows Media Metafile ซึ่งอ้างอิงแฟ้ม Windows Media Audio (.wma), Windows Media Video (.wmv) หรือทั้งสองอย่าง
Windows Media Player Playlist (.wpl)
รุ่นของ Windows Media Player ซึ่งสนับสนุนประเภทแฟ้มนี้: Microsoft นำรูปแบบแฟ้มนี้มาใช้ใน Windows Media Player 9 Series รูปแบบ .wpl สามารถสร้างรายการที่จะเล่นแบบไดนามิกได้ ในขณะที่รูปแบบ .asx และ .m3u ไม่สามารถทำได้ ใน Windows Media Player 9 Series คุณลักษณะของรายการที่จะเล่นอัตโนมัติจะใช้รูปแบบ .wpl รูปแบบ .wpl เป็นรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นที่ใช้สำหรับรายการที่จะเล่นซึ่งคุณบันทึกไว้ใน Windows Media Player 9 Series
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ใน Microsoft Windows XP Media Center Edition นั้น Microsoft ได้นำรูปแบบแฟ้ม *.dvr-ms มาใช้ในการจัดเก็บเนื้อหารายการทีวีที่บันทึกไว้ ในทำนองเดียวกันกับแฟ้ม *.asf นั้น การปรับปรุงแฟ้ม *.dvr-ms จะอนุญาตให้ใช้งานฟังก์ชันหลักของ Personal Video Recorder (PVR) ได้ โดยรวมถึงการเลื่อนเวลา การหยุดชั่วคราวแบบสด และการบันทึกและการเล่นพร้อมกัน วิดีโอที่อยู่ในแฟ้ม *.dvr-ms จะถูกเข้ารหัสเป็นกระแสข้อมูลวิดีโอ MPEG-2 และเสียงที่อยู่ในแฟ้ม *.dvr-ms จะถูกเข้ารหัสเป็นกระแสข้อมูลเสียง MPEG-1 Layer II

หากต้องการเล่นแฟ้ม *.dvr-ms ที่ไม่ได้รับการป้องกันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows XP คุณจะต้องมีคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) หรือใหม่กว่านั้น
 • การปรับปรุงที่บันทึกเป็นเอกสารไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base จะได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
  810243 การสนับสนุนการเล่น DirectShow สำหรับแฟ้มที่บันทึกด้วย Windows XP Media Center Edition
 • ตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้กับ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม *.dvr-ms เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/ms778831.aspx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Media Download Package (.wmd) แพคเกจ Windows Media Download (WMD) จะรวมเส้นขอบสกิน ข้อมูลรายการที่จะเล่น และเนื้อหามัลติมีเดียของ Windows Media Player เข้าไว้ในแฟ้มที่ดาวน์โหลดได้แฟ้มเดียวซึ่งใช้นามสกุลแฟ้มเป็น .wmd แพคเกจ .wmd สามารถรวมถึงมิวสิควิดีโอของทั้งอัลบั้มซึ่งยังแสดงผลโฆษณาในรูปของการแสดงตราสินค้าแบบกราฟิกและการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ค้าปลีกเพลงออนไลน์อีกด้วย

หากต้องการดาวน์โหลดแพคเกจ .wmd จากเว็บไซต์ ให้คลิกการเชื่อมโยงไปยังแพคเกจนี้ เมื่อดาวน์โหลดแพคเกจนี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว Windows Media Player จะแยกแฟ้มที่ประกอบอยู่ในแพคเกจนี้ออกมาโดยอัตโนมัติ เพิ่มรายการที่จะเล่นลงในแพคเกจนี้ เพิ่มเนื้อหาลงในไลบรารีสื่อ แสดงเส้นขอบสกินในบานหน้าต่าง กำลังเล่นในขณะนี้ ของ Windows Media Player (ในโหมดเต็ม) และจากนั้นจะเล่นรายการแรกในรายการที่จะเล่นนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม .wmd โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/aa386465.aspx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Audio Visual Interleave (.avi)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Audio Video Interleave (AVI) เป็นกรณีพิเศษของ Resource Interchange File Format (RIFF) AVI กำหนดโดย Microsoft รูปแบบแฟ้ม .avi เป็นรูปแบบทั่วไปที่สุดสำหรับข้อมูลเสียงและวิดีโอในคอมพิวเตอร์

เนื้อหาเสียงหรือเนื้อหาวิดีโอซึ่งถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณมากมายหลายประเภทสามารถจัดเก็บไว้ในแฟ้ม .avi และเล่นใน Windows Media Player ได้หากมีการติดตั้งตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมลงในคอมพิวเตอร์ ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่ใช้บ่อยในแฟ้ม .avi จะรวมตัวแปลงสัญญาณต่อไปนี้:
 • ตัวแปลงสัญญาณ DivX

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ DivX ต่อไปนี้:
  http://www.divx.com
 • ตัวแปลงสัญญาณ Cinepak

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cinepak ต่อไปนี้:
  http://www.probo.com/cinepak.php
 • ตัวแปลงสัญญาณ Indeo

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Ligos ต่อไปนี้:
  http://www.ligos.com
 • ตัวแปลงสัญญาณ DV
 • ตัวแปลงสัญญาณ MJPEG
 • ตัวแปลงสัญญาณ RGB หรือ YUY2 ที่ไม่ถูกบีบอัด
ตัวแปลงสัญญาณเสียงที่ใช้บ่อยในแฟ้ม .avi จะรวมถึงตัวแปลงสัญญาณเสียงต่อไปนี้:
 • ตัวแปลงสัญญาณ MP3
 • การโมดูเลตแบบรหัสพัลส์ส่วนต่างที่ปรับเปลี่ยนได้ของ Microsoft (MS ADPCM)
 • ตัวแปลงสัญญาณการโมดูเลตแบบรหัสพัลส์ (PCM) ที่ไม่ถูกบีบอัด
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Moving Picture Experts Group เป็นผู้พัฒนามาตรฐาน Moving Picture Experts Group (MPEG) มาตรฐานเหล่านี้เป็นชุดของมาตรฐานที่มีพัฒนาเพิ่มขึ้นสำหรับการบีบอัดวิดีโอและเสียง
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
มาตรฐานนี้อนุญาตให้มีการเข้ารหัสวิดีโอแบบโปรเกรสซีฟที่อัตราการส่งสัญญาณประมาณ 1.5 ล้านบิตต่อวินาที (bps) รูปแบบแฟ้มนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับสื่อวิดีโอซีดีและซีดีไอ การใช้งานแบบทั่วไปที่สุดของมาตรฐาน MPEG-1 จะให้ความละเอียดของวิดีโอเท่ากับ 352x240 ที่ 30 เฟรมต่อวินาที (fps) เมื่อคุณใช้มาตรฐานนี้ คุณจะได้รับวิดีโอที่มีคุณภาพต่ำกว่าวิดีโอ VCR แบบทั่วไปเล็กน้อย

โดยทั่วไปแล้วแฟ้มที่ใช้นามสกุล .m1v จะเป็นกระแสข้อมูลเบื้องต้น MPEG-1 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลวิดีโอเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วแฟ้มที่ใช้นามสกุล .mpg หรือ .mpeg จะเป็นกระแสข้อมูลระบบ MPEG-1 ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอที่เข้ารหัสด้วย MPEG-1 และเสียงที่เข้ารหัสด้วย MPEG-1 Layer II (MP2)

อย่างไรก็ตาม กระแสข้อมูลระบบ MPEG-1 จะไม่ใช้นามสกุลแฟ้ม .mpg และ .mpeg โดยผูกขาด บ่อยครั้งที่กระแสข้อมูลโปรแกรม MPEG-2 ยังใช้นามสกุลแฟ้ม .mpg และ .mpeg อีกด้วย แต่กระแสข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยวิดีโอที่เข้ารหัสด้วย MPEG-2 เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จัดให้มีเฉพาะตัวถอดรหัสวิดีโอ MPEG-1 เท่านั้น Windows Media Player จะไม่สามารถเล่นกระแสข้อมูลโปรแกรม MPEG-2 ได้หากไม่มีตัวถอดรหัสวิดีโอ MPEG-2 เพิ่มเติม (ซึ่งยังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าแพคตัวถอดรหัสดีวีดี) ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อแพ็คตัวถอดรหัสดีวีดี โปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/windows-media-player-plug-ins
MPEG Audio Layer III (.mp3)
มาตรฐานนี้พัฒนามาจากงาน MPEG ในช่วงแรก มาตรฐานนี้เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดเสียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะ MPEG-1 และ MPEG-2 สถาบัน Fraunhofer ได้พัฒนา MP3 ขึ้นในเยอรมนีในปีค.ศ.1991 MP3 ใช้การเข้ารหัสเสียงแบบ Perceptual เพื่อบีบอัดเสียงคุณภาพระดับซีดีด้วยคุณภาพที่เกือบเหมือนเดิม
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II คือมาตรฐานการเข้ารหัสเสียงที่ได้รับการพัฒนาในช่วงแรกให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะ MPEG-1 และภายหลังได้ปรับปรุงสำหรับข้อมูลจำเพาะ MPEG-2
M3U (.m3u)
แฟ้ม .m3u เป็นรายการเมตาไฟล์ที่จะเล่นซึ่งอ้างอิงแฟ้ม .mp3 และให้ข้อมูลเมตาเพิ่มเติมสำหรับรายการในรายการที่จะเล่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) เป็นโพรโทคอลมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดนตรีระหว่างเครื่องดนตรี ตัวสังเคราะห์เสียง และคอมพิวเตอร์ มาตรฐานนี้กำหนดรหัสสำหรับเหตุการณ์ทางดนตรีซึ่งรวมถึงการเริ่มต้นโน้ต ระยะห่าง ความยาว ระดับเสียง และแอตทริบิวต์ทางดนตรีของโน้ตนั้น เช่น ผลการสั่นจากเสียงดนตรี นอกจากนี้ยังกำหนดรหัสสำหรับการปรับเปลี่ยนปุ่ม แป้นหมุน และคันเหยียบต่างๆ ที่ใช้กับซินธิไซเซอร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Apple Computer พัฒนารูปแบบแฟ้มเสียง Audio Interchange File Format (AIFF) คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้จัดเก็บเสียงตัวอย่างคุณภาพสูงและข้อมูลเครื่องดนตรี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Sun Microsystems และ NeXT (.au, .snd)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้ม Unix Audio (.au) เป็นแฟ้มเสียงที่ UNIX สร้างขึ้น

แฟ้มเสียง (.snd) คือ รูปแบบแฟ้มเสียงที่สามารถใช้แทนกันได้ซึ่งมีการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Sun, NeXt และ Silicon Graphics โดยปกติ แฟ้มประกอบด้วยข้อมูลดิบของเสียงตามด้วยตัวระบุข้อความ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Audio for Windows (.wav)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Windows ใช้รูปแบบแฟ้ม Wave Form Audio (WAV) เพื่อจัดเก็บเสียงเป็นรูปคลื่น ระยะเวลาหนึ่งนาทีของเสียงที่เข้ารหัสด้วยการโมดูเลตแบบรหัสพัลส์ (PCM) สามารถใช้เนื้อที่จัดเก็บได้ตั้งแต่อย่างน้อยเพียง 644 กิโลไบต์ (KB) จนถึงอย่างมากถึง 27 เมกะไบต์ (MB) ขนาดของพื้นที่จัดเก็บจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง ประเภทของเสียง (โมโนหรือสเตอริโอ) และจำนวนของบิตที่ใช้สำหรับตัวอย่างนั้น

ในทำนองเดียวกันกับรูปแบบ AVI และ ASF นั่นคือ WAV เป็นคอนเทนเนอร์แฟ้มเท่านั้น เนื้อหาเสียงซึ่งถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณมากมายหลายประเภทและจัดเก็บไว้ในแฟ้ม .wav จะสามารถเล่นได้ใน Windows Media Player หากมีการติดตั้งตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์แล้ว โคเด็คเสียงส่วนใหญ่มักจะถูกใช้งานในรูปแบบของแฟ้ม .wav ซึ่งรวมถึง Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) และ Pulse Code Modulation (PCM) ที่ไม่บีบอัด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

CD Audio Track (.cda)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แทร็ก CD Audio (.cda) เป็นแฟ้มเสียงที่จัดเก็บอยู่ในสื่อซีดี คุณสามารถเล่นแฟ้ม .cda ได้จากซีดีรอมเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่สามารถรวมแฟ้มตัวอย่างเข้าไปในบทความนี้เพื่อให้คุณใช้เล่นได้ หากต้องการทดสอบแฟ้ม .cda ให้ลองเล่นแฟ้ม .cda อื่นจากซีดีรอมของคุณหรือลองเล่นแฟ้ม .cda จากซีดีรอมอื่น แฟ้ม .cda เป็นตัวแทนแทร็กเพลงในซีดี และไม่มีข้อมูลการโมดูเลตแบบรหัสพัลส์ (PCM) อยู่จริง คุณไม่สามารถเล่นแฟ้มนี้ได้หากคุณคัดลอกแฟ้ม .cda จากซีดีรอมลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Indeo Video Technology (.ivf)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Indeo Video File (IVF) เป็นแฟ้มวิดีโอซึ่งถูกเข้ารหัสโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณ Indeo จาก Ligos Corporation มาตรฐาน Indeo อาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หากต้องการให้แน่ใจว่าคุณเล่นแฟ้มซึ่งถูกเข้ารหัสด้วยตัวแปลงสัญญาณนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีแพคเกจ Indeo ที่เป็นปัจจุบันที่สุด หากต้องการตรวจสอบว่าคุณมีแพคเกจ Indeo ล่าสุด ให้ติดต่อ Ligos Corporation ในการปฏิบัติเช่นนั้น ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Ligos ต่อไปนี้:
http://www.ligos.com
หากต้องการเล่นแฟ้ม .ivf ให้ดาวน์โหลดแฟ้มนี้ลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อนที่คุณจะเล่นแฟ้มดังกล่าว ในการปฏิบัติเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่การเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม .ivf แล้วคลิกที่ บันทึกเป้าหมายเป็น
 2. ระบุตำแหน่งที่ตั้งในฮาร์ดดิสก์ของคุณซึ่งเป็นที่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มนั้น
 3. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเล่นแฟ้มนั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
281919 ข้อความ "ข้อผิดพลาดที่ระบุไม่ได้" เมื่อเล่นแฟ้ม Indeo Video Format (IVF)

Windows Media Player Skins (.wmz, .wms)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มข้อกำหนดสกินของ Windows Media Player (.wms) เป็นเอกสารข้อความ XML ซึ่งกำหนดองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในสกิน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าว และฟังก์ชันขององค์ประกอบดังกล่าว ผู้สร้างสคริปต์จะสร้างแฟ้มข้อกำหนดสกิน (.wms) และแฟ้ม JScript (.js) ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมองค์ประกอบศิลป์และเพิ่มฟังก์ชันลงในสกินดังกล่าว

แฟ้ม .wmz เป็นแฟ้มเก็บถาวรแบบ Zip ที่บีบอัดแล้วซึ่งประกอบด้วยแฟ้มข้อกำหนดสกินของ Windows Media Player และแฟ้ม Jscript ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแฟ้มกราฟิกที่สนับสนุนของแฟ้มดังกล่าว

QuickTime Movie file(.mov)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Apple Computer ได้พัฒนารูปแบบแฟ้ม QuickTime เพื่อสร้าง แก้ไข ประกาศ และดูแฟ้มมัลติมีเดีย รูปแบบ QuickTime สามารถประกอบด้วยวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก 3D และเนื้อหาเสมือนจริง (VR) เฉพาะแฟ้ม QuickTime รุ่น 2.0 หรือรุ่นก่อนหน้าเท่านั้นที่ไม่สามารถเล่นใน Windows Media Player ได้ QuickTime รุ่นใหม่กว่านี้จำเป็นต้องใช้ QuickTime Player ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Apple:
http://www.apple.com/th/quicktime/
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แฟ้มเสียง MP4 (.m4a)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
.m4a (เสียงเท่านั้น) ถูกบีบอัดโดยใช้การเข้ารหัส AAC (มีการสูญเสีย) แต่ยังสามารถอยู่ในรูปแบบ Apple Lossless ได้ด้วย

MP4 Video file (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
MPEG-4 เป็นข้อมูลจำเพาะขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ซึ่งครอบคลุมหลายแง่มุมเกี่ยวกับการนำเสนอมัลติมีเดียโดยรวมถึงการบีบอัด การเขียน และการนำส่งด้วย แม้ว่าข้อกำหนดการบีบอัดวิดีโอและคอนเทนเนอร์แฟ้มจะเป็นสองเอนทิตีที่แยกจากกันและไม่ขึ้นต่อกันของข้อมูลจำเพาะ MPEG-4 แต่ผู้ใช้จำนวนมากก็เข้าใจผิดว่าเอนทิตีทั้งสองนี้เป็นแบบแลกเปลี่ยนได้ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลจำเพาะ MPEG-4 เท่านั้นและยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนี้

รูปแบบแฟ้ม MPEG-4 ตามที่ข้อมูลจำเพาะ MPEG-4 กำหนดจะประกอบด้วยเนื้อหาวิดีโอที่เข้ารหัสด้วย MPEG-4 และเนื้อหาเสียงที่เข้ารหัสด้วยการเข้ารหัสเสียงขั้นสูง (AAC) โดยทั่วไปแล้วรูปแบบนี้จะใช้นามสกุลแฟ้ม .mp4 Windows Media Player จะไม่สนับสนุนการเล่นรูปแบบแฟ้ม .mp4 คุณสามารถเล่นแฟ้มสื่อ .mp4 ใน Windows Media Player ได้เมื่อคุณติดตั้งแพคตัวถอดรหัส MPEG-4 ที่เข้ากันได้กับ DirectShow แพคตัวถอดรหัส MPEG-4 ที่เข้ากันได้กับ DirectShow จะรวมถึง Ligos LSX-MPEG Player และ EnvivioTV

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ligos LSX-MPEG Player โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Ligos ต่อไปนี้:
http://www.ligos.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EnvivioTV โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Envivio ต่อไปนี้:
http://www.envivio.com/products/
Microsoft ได้เลือกที่จะนำส่วนการบีบอัดวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 มาใช้ ในปัจจุบันนี้ Microsoft ได้ผลิตตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่ใช้ MPEG 4 ต่อไปนี้:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
เนื้อหาวิดีโอ MPEG-4 สามารถเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์แฟ้ม .asf ได้โดยใช้ Windows Media Tool และ Windows Media Encoder จากนั้นคุณจะสามารถเล่นแฟ้มเหล่านี้ได้ใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft และการสนับสนุน MPEG-4 โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows7/Codecs-frequently-asked-questions
รูปแบบแฟ้ม.m4v เป็นรูปแบบแฟ้มวิดีโอที่พัฒนาโดย Apple และใกล้เคียงกับรูปแบบ MP4 มาก ความแตกต่างอยู่ที่ตัวเลือกการป้องกันการคัดลอก DRM ของ Apple และการจัดการเสียง AC3 (Dolby Digital) ซึ่งไม่ได้เป็นมาตรฐานสำหรับคอนเทนเนอร์ MP4

แฟ้ม .mp4v เป็นแฟ้มวิดีโอ MPEG-4

.3gp (รูปแบบแฟ้ม 3GPP) เป็นรูปแบบคอนเทนเนอร์ของมัลติมีเดียที่กำหนดโดย Third Generation Partnership Project (3GPP) สำหรับบริการมัลติมีเดีย 3G UMTS ซึ่งนำมาใช้บนโทรศัพท์มือถือ 3G และยังสามารถเล่นบนโทรศัพท์ 2G และ 4G บางรุ่นได้ด้วย

.3g2 (รูปแบบแฟ้ม 3GPP2) เป็นรูปแบบคอนเทนเนอร์ของมัลติมีเดียที่กำหนดโดย 3GPP2 สำหรับบริการมัลติมีเดีย 3G CDMA2000 ซึ่งจะคล้ายกับรูปแบบแฟ้ม 3GP แต่มีนามสกุลและข้อจำกัดบางอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับ 3GP

ประเภทแฟ้ม .3gp2 แต่เดิมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ '3GPP2'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แฟ้มเสียงของ Windows (.aac, .adt, .adts)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Advanced Audio Coding (.aac) เป็นการบีบอัดแบบมีการสูญเสียมาตรฐานและรูปแบบการเข้ารหัสสำหรับระบบเสียงดิจิตอล โดยทั่วไปแล้ว AAC ออกแบบมาหลังจาก MP3 ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า MP3 ที่อัตราบิตที่ใกล้เคียงกัน

Audio Data Transport Stream (.adts) จะถูกใช้ถ้าข้อมูลที่จะสตรีมภายในสตรีมการส่ง MPEG-2 ซึ่งประกอบด้วยชุดของเฟรม แต่ละเฟรมมีส่วนหัว ตามด้วยข้อมูลเสียง AAC
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แฟ้มวิดีโอ MPEG-2 TS (.m2ts)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
.m2ts เป็นนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ใช้สำหรับรูปแบบแฟ้มคอนเทนเนอร์ Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS) ใช้สำหรับการมัลติเพล็กซ์เสียง วิดีโอ และสตรีมอื่นๆ ซึ่งอาศัยพื้นฐานจากรูปแบบแฟ้มคอนเทนเนอร์ MPEG-2 รูปแบบคอนเทนเนอร์นี้เป็นที่นิยมใช้สำหรับวิดีโอความละเอียดสูงบนดิสก์ Blu-ray และ AVCHD
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

การจำกัดความรับผิดต่อข้อมูลของบุคคลที่สาม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316992 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มีนาคม 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Windows Media Player 12
 • Microsoft Windows Media Player 11
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
Keywords: 
kbinfo kbcip KB316992

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com