คุณภาพ XP windows ของการปรับปรุง Service (QoS) และลักษณะการทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316666 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เชื่อมต่อเครือข่ายคุณภาพของบริการ (QoS) หมายถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่การจัดลำดับความสำคัญของปริมาณการใช้งานหรือโปรแกรมที่ดำเนินงานผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแทนการจริงใน "best ไม่ต้องเปลืองแรง" การเชื่อมต่อเฉพาะ หนึ่งชนิด ต่าง ๆ QoS กลไกมีอยู่แล้วภายใน Microsoft Windows 2000 และ Windows XP บทความนี้อธิบายการปรับปรุงใน QoS ที่พร้อมใช้งานใน Windows XP นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการอ้างอิงไปยังคุณลักษณะ QoS ที่ถูกนำมาใช้เป็นอันดับแรกใน Windows 2000 ในบทความนี้

qos สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน

เมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่ายหนึ่งไปยังเครือข่ายอื่นโดยผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้า หรือการเชื่อมต่อ เช่นการเรียกผ่านสายโทรศัพท์บรรทัด สถานการณ์ที่สามารถมีได้ที่จะเพิ่มความล่าช้าของปริมาณการใช้งานที่ถูกทำ traversing เกิดการเรียกใช้การเชื่อมโยงที่ล่าช้า หน่วงเวลานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ตรงกันความเร็วระหว่างสถานีสิ้นสุดในการสื่อสารที่ทราบเกี่ยวกับ และการเชื่อมโยงที่ล่าช้า การเชื่อมโยงที่ล่าช้าทำให้เป็น bottleneck ในเส้นทางของเครือข่าย ซึ่งใช้เฉพาะกับสื่อสารที่เป็นการเชื่อมต่อเมื่อคุณใช้ TCP

ถ้าไคลเอ็นต์ที่รับรันอยู่อย่างรวดเร็วค่อนข้างเครือ เช่นเมกะไบต์ที่ 100 สำหรับแต่ละเครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่สอง การหลังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบริการ และเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้รับนี้สื่อสารกับอยู่หลังการเข้าถึงระยะไกลบนเครือข่ายรวดเร็ว ไม่ตรงกันที่มีอยู่แล้ว ในสถานการณ์สมมตินี้ การรับของได้รับหน้าต่างถูกตั้งค่าขนาดใหญ่ที่ใช้ความเร็วของการเชื่อมโยงที่มีการเชื่อมต่ออยู่กับผู้รับ ผู้ส่งเริ่มต้นออก โดยการส่งที่อัตราช้า แต่หากแพคเก็ตไม่สูญหาย ผู้ส่งที่ส่งใกล้หน้าต่างเต็มขนาดของแพคเก็ตกระทั่ง

สถานการณ์นี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อ TCP อื่น ๆ ที่ดำเนินกับเครือข่ายเดียวกัน แพคเก็ต sit ในคิวที่อาจมีขนาดใหญ่ และรอให้มีส่งผ่านเครือข่ายที่ช้า ถ้ามีการสูญเสียแพคเก็ตที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่มีการถูก retransmitted และนี้ยัง congests เชื่อมโยง

การแก้ไขปัญหานี้จะมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Connection Sharing บนขอบของเครือข่ายโดยอัตโนมัติ กำหนด receive หน้าต่างขนาดเล็กลงที่เหมาะสมกับการเชื่อมโยงที่ล่าช้า การตั้งค่านี้แทนข้อมูลจำเพาะของผู้รับ การตั้งค่านี้จะไม่มีผลมากกับปริมาณการใช้งาน เนื่องจากขนาดของหน้าต่างจะกำหนดว่าผู้รับที่ถูกเชื่อมต่อโดยตรงกับการเชื่อมโยงที่ล่าช้า ตัวจัดกำหนดการ Packet QoS คอมโพเนนต์ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันทำให้การปรับปรุงนี้หน้าต่าง

qos สำหรับโมเด็มและการเข้าถึงระยะไกล

เป็นของ 2002 มกราคม คนจำนวนมากยังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้า เช่นการเชื่อมต่อกับความเร็ว 56 การกิโลบิตต่อวินาที มีข้อจำกัดบนความเร็วของการเชื่อมโยง แม้แต่ผู้ใช้หลายคนจะเรียกใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกันที่เข้าถึงเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจพร้อมใช้ดาวน์โหลด อีเมล สนทนา และแม้แต่วิดีโอ หรือเสียงส่งกระแสข้อมูล ส่วนใหญ่เหล่านี้โปรแกรมใช้ TCP เป็นโพรโทคอลพื้นฐานสำหรับการโอนย้าย และแต่ละโปรแกรมใช้การเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อของคุณเอง

โปรแกรมจะใช้การเชื่อมโยงแรกจะมีการใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลจนกว่าการเชื่อมต่ออยู่ในสถานะ steady รัฐ steady ทำให้หน้าต่าง TCP เต็มรูปแบบของข้อมูลในการส่งต่อ เมื่อโปรแกรมถัดไปเริ่มต้นการโอนย้ายข้อมูล จะมีการเชื่อมต่อที่โปรแกรมใช้กับอัลกอริธึมการเริ่มต้นล่าช้าที่จำกัดจำนวนข้อมูล unacknowledged ที่สามารถส่งต่อ เนื่องจากการจำนวนข้อมูลที่จะถูกส่ง โดยโปรแกรมที่สร้างไว้แล้วเรียบร้อยแล้ว สองโปรแกรมจะใช้เวลานานกว่าถึงรัฐ steady และโอนย้ายจะทำงานช้ามากสำหรับขนาดของข้อมูลที่คล้ายกัน

Windows XP เวียนมีจำนวนไม่เพียงพอ (DRR) ที่ใช้ชุดรูปแบบ fairness เมื่อระบบปฏิบัติการใช้การเชื่อมโยงที่ล่าช้า ชุดรูปแบบนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Windows 2000 โดยค่าเริ่มต้น ชุดรูปแบบที่เปิดอยู่ใน Windows XP เมื่อตรวจพบการเชื่อมโยงที่ล่าช้า ชุดรูปแบบนี้จัดสรรสดข้อมูลหลาย และกำหนดกระแสข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์ใหม่เพื่อสดเหล่านี้ ลำดับเหล่านี้จะให้บริการในลักษณะ robin ปัดโดยอัตโนมัติ การกำหนดค่านี้แสดงการตอบสนองและประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายที่ดีกว่า และไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง

clarification เกี่ยวกับการใช้ของ QoS ในเครื่องคอมพิวเตอร์สิ้นสุดที่ใช้ Windows XP

ใน Windows 2000 โปรแกรมสามารถใช้ประโยชน์จาก QoS ผ่าน APIs QoS ใน Windows XP เปอร์เซ็นต์ hundred หนึ่งของแบนด์วิดท์ของเครือข่ายไม่พร้อมใช้งานร่วม ด้วยโปรแกรมทั้งหมดยกเว้นว่าโปรแกรมที่ร้องขอแบนด์วิดท์ของระดับความสำคัญเป็นพิเศษ แบนด์วิธ "สำรอง" นี้จะยังคงมีอยู่ไปยังโปรแกรมอื่นนอกจากโปรแกรมที่กำลังร้องขอกำลังส่งข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมสามารถสงวนจนถึงแบนด์วิดท์ที่รวม 20 เปอร์เซ็นต์ของความเร็วการเชื่อมโยงอยู่ภายใต้บนอินเทอร์เฟซสำหรับแต่ละบนคอมพิวเตอร์ที่จุดสิ้นสุด ถ้าโปรแกรมที่จองแบนด์วิดท์ไม่ถูกส่งข้อมูลเพียงพอสำหรับการใช้ ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานของแบนด์วิดท์ที่สงวนไว้จะพร้อมใช้งานสำหรับลำดับข้อมูลอื่น ๆ ในโฮสต์ที่เหมือนกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดกำหนดการ Packet QoS ดูวิธีใช้ของ Windows XP ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2000 QoS จะพร้อมใช้งานในไลบรารีด้านเทคนิคใน Windows 2000

สนับสนุนการแก้ไข claims บางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Windows XP QoS

ไม่ได้ถูก claims ในบทความด้านเทคนิคที่เผยแพร่และการลงรายการบัญชีกลุ่มข่าวสารต่าง ๆ ที่ Windows XP เสมอจอง 20 เปอร์เซ็นต์ของแบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานสำหรับ QoS claims เหล่านี้ไม่ถูกต้อง ข้อมูลในส่วน "Clarification เกี่ยวกับ QoS ในเครื่องคอมพิวเตอร์สิ้นสุดที่ใช้ Windows XP" อธิบายถึงลักษณะการทำงานของระบบ Windows XP ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316666 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB316666 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316666

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com