วิธีการใช้ Explorer Server ใน Visual Studio .NET และ Visual Studio 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316649 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ Server Explorer ใน Microsoft Visual Studio .NET หรือ Microsoft Visual Studio 2005

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft Visual c# 2005 หรือ Microsoft Visual c# .NET

visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005 Server Explorer

Explorer เซิร์ฟเวอร์คือ เครื่องมือคำใหม่พัฒนา ใน Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005 ที่ใช้ร่วมกันระหว่างโครงการและการพัฒนาภาษา ด้วย Server Explorer คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งแสดง และการเข้าถึงทรัพยากรของพวกเขา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ดู และการเข้าถึงทรัพยากรดังต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เซิร์ฟเวอร์
 • Crystal Reports
 • แฟ้มบันทึกเหตุการณ์
 • Queues ข้อความ
 • เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ
 • บริการของ windows

เปิด และดู Server Explorer

 1. เริ่ม Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. ใช้ Visual Basic .NET, Visual Basic 2005, Visual 2005 c# หรือ.NET c# Visual เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ใหม่
 3. ในการมุมมองเมนู คลิก Explorer เซิร์ฟเวอร์ ใน Visual Studio 2005 คลิกWindows อื่น ๆแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์ Explorer. หน้าต่าง Explorer เซิร์ฟเวอร์แสดงทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ในมุมมอง แบบแผนภูมิซึ่งรวมถึงโหนที่ระดับสูงสุดต่อไปนี้:
  • การเชื่อมต่อข้อมูล
  • เซิร์ฟเวอร์
 4. คลิกเพื่อขยายการเชื่อมต่อข้อมูลโหน

  โหนดนี้แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการใช้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server ที่รันใน Microsoft Windows หรือคุณสามารถสร้างฐานข้อมูล Oracle ที่เรียกใช้บน UNIX การเชื่อมต่อข้อมูลอาจไม่ปรากฏในโหนดนี้ยัง ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. คลิกเพื่อขยายระดับบนสุดเซิร์ฟเวอร์โหน

  โหนดนี้แสดงรายการเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการใช้ แต่ละโหนเซิร์ฟเวอร์แสดงรายการฐานข้อมูลและทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถใช้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ในหน้าต่าง Server Explorer คลิกขวาข้อมูลการเชื่อมต่อโหน แล้วคลิกเพิ่มการเชื่อมต่อ.
 2. ในการคุณสมบัติของลิงค์ข้อมูลกล่องโต้ตอบ ชนิด หรือเลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์ในกล่องคำสั่งผสม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง SQL Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ภายใน.

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005,เพิ่มการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบกล่องปรากฏขึ้น
 3. พิมพ์ข้อมูลล็อกออนของตามความจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
 4. เลือกฐานข้อมูลการใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการเชื่อมต่อกับ SQL Server คุณคลิกnorthwind.
 5. คลิกทดสอบการเชื่อมต่อเมื่อต้องการตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากการสักครู่ ข้อความต่อไปนี้ปรากฏ:
  ทดสอบการเชื่อมต่อที่สำเร็จ
  ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดในระหว่างการทดสอบนี้ การตรวจสอบการตั้งค่า และทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็น
 6. คลิกตกลง.

  แจ้งให้ทราบที่เชื่อมต่อข้อมูลใหม่ปรากฏเป็นโหนดย่อยด้านล่าง นี้ข้อมูลการเชื่อมต่อโหน
 7. คลิกเพื่อขยายโหนดการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  ขอให้สังเกตว่า เซิร์ฟเวอร์ Explorer แสดงตาราง มุมมอง และกระบวนการจัดเก็บที่มีอยู่คุณจากเซิร์ฟเวอร์นี้

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์

 1. ในหน้าต่าง Server Explorer คลิกขวาเซิร์ฟเวอร์โหน แล้วคลิกเพิ่มเซิร์ฟเวอร์.
 2. ในการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณภายในกล่องโต้ตอบ หรือพิมพ์ที่อยู่ IP ที่แตกต่างจากที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคุณ
 3. ถ้าคุณใช้ชื่อผู้ใช้อื่นเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คลิกเชื่อมต่อโดยใช้ชื่อผู้ใช้อื่นจากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 4. คลิกตกลง.

  ขอให้สังเกตว่า โหนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ปรากฏด้านล่างระดับบนสุดเซิร์ฟเวอร์โหน
 5. คลิกเพื่อขยายโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  เซิร์ฟเวอร์ Explorer แสดงทรัพยากรที่มีอยู่ คุณเช่น บริการ Crystal แฟ้มบันทึกของเหตุการณ์ Queues ข้อความ เคาน์เตอร์ วัดประสิทธิภาพ บริการ และ เซิร์ฟเวอร์ SQL คุณได้รับข้อมูลเดียวกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณคลิกเพื่อขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ในระบบของคุณ

ลากการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ Explorer ให้ฟอร์มของคุณ

คุณสามารถใช้วิธีการลาก แล้วปล่อยเพื่อคัดลอกเกือบวัตถุใด ๆ จาก Server Explorer เป็น designers Visual Studio .NET สภาพแวดล้อมการพัฒนารวม (IDE) สร้างวัตถุ pre-configured ซึ่งคุณสามารถใช้ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการคัดลอกวัตถุนี้แสดงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนโปรแกรมการพัฒนา (RAD) ของโปรแกรมประยุกต์ที่เร็ว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลากการเชื่อมต่อข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม Visual Studio .NET สร้างวัตถุที่เชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นต้องให้รหัสคุณ

การใช้วิธีการลาก แล้วปล่อยเพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในหน้าต่าง Server Explorer เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณสร้าง และสลับไปยังผู้ออกแบบฟอร์ม ต่อไปนี้
 2. ลากการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Server Explorerform1. visual Studio .NET สร้างโดยอัตโนมัติเป็นSQLConnectionวัตถุด้วยConnectionStringกระบวนการdatabase.และแหล่งข้อมูลชุดคุณสมบัติอยู่แล้ว
คุณสามารถจะเรียกใช้รหัสของคุณ และใช้การSQLConnection.

หมายเหตุ:visual Studio 2005 ไม่สนับสนุนวิธีการลาก แล้วปล่อยนี้ในเซิร์ฟเวอร์ Explorer

ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อที่ทำงาน

หลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูล โหนใหม่ปรากฏภายใต้ระดับบนสุดการเชื่อมต่อข้อมูลโหน คุณควรสามารถเรียกดูผ่านตารางเซิร์ฟเวอร์ มุมมอง และวิธีการที่เก็บไว้

หลังจากที่คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ โหนใหม่ปรากฏภายใต้ระดับบนสุดเซิร์ฟเวอร์โหน คุณควรสามารถเรียกดูผ่านเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูทรัพยากรการ เช่นแฟ้มบันทึกของเหตุการณ์ Queues ข้อความ และเคาน์เตอร์ วัดประสิทธิภาพ

หลังจากที่คุณลาก และปล่อยให้การเชื่อมต่อข้อมูลลงใน Form1 คำSQLConnectionวัตถุที่ชื่อSQLConnection1(ใน Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005) หรือsqlConnection1(ใน Visual .NET c# หรือ ใน Visual 2005 c#) ปรากฏขึ้นในการคอมโพเนนต์รายการ

การแก้ไขปัญหา

บทความนี้ใช้การตั้งค่าที่จะใช้การกำหนดค่าระบบ คุณต้องใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อฐานข้อมูล ชื่อเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านที่เหมาะสมกับระบบของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316649 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB316649 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316649

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com