คุณได้รับข้อผิดพลาด "เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น" ใน Windows XP เมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x8DDD0002

เมื่อต้องการติดตั้งรายการจาก Windows Update คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนนี้
คุณได้รับข้อความนี้แม้ว่าแล้วคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์ Windows Update และ Microsoft Update ไซต์ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
 1. ไม่คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม localAdministrators
 2. คุณไม่มีสิทธิ์ในการ orfolders คีย์รีจิสทรีที่ระบุ
 3. ระบบปฏิบัติการไม่สามารถอ่านข้อมูลอยู่ในโฟลเดอร์ the%Systemroot%\System32\Catroot2

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ถ้าวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหา ใช้วิธีที่ 2
 • วิธีที่ 1

  ตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิดnusrmgr.cplแล้ว คลิกตกลงเพื่อเปิดหน้าต่างบัญชีผู้ใช้

  ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน anetwork ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในหน้าต่างบัญชีผู้ใช้คลิกเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณจากรายการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  2. บนแท็บการเป็นสมาชิกกลุ่มตรวจสอบว่า คุณอยู่ในกลุ่มผู้ดูแล

  ถ้าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเครือข่าย ในการบัญชีผู้ใช้หน้าต่าง คลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ และตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ปรากฏภายใต้ชื่อบัญชีของคุณ

  หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล ลองเยี่ยมชม theWindows เว็บไซต์ Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update อีกครั้ง ถ้า problemis ได้รับการแก้ไข ไม่แก้ปัญหาต่อไป
 • วิธีที่ 2

  ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เปิดหน้าต่างของInternet Explorerคลิกเครื่องมือแล้ว คลิ กInternet Options
  2. ในหน้าต่างInternet Optionsคลิกแท็บทั่วไปภายใต้แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวคลิกลบไฟล์และจากนั้น คลิกตกลง
  ลองแวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือ MicrosoftUpdate เว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ทำ continuetroubleshooting ไม่
 • วิธีที่ 3

  ตรวจสอบสิทธิ์ในรีจิสทรีคีย์ที่ใช้ โดยไคลเอ็นต์การปรับปรุง theWindows และไคลเอนต์ Microsoft Update
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
  2. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate
  3. บนเมนูแก้ไขสิทธิ์คลิก คลิกเพิ่มและจากนั้น พิมพ์ ทุกคน ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น
  4. คลิกตรวจสอบชื่อและจากนั้น คลิกตกลง
  5. เลือกทุกคนในรายชื่อผู้ใช้หรือกลุ่ม
  6. ภายใต้สิทธิ์สำหรับทุกคนคลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมดในคอลัมน์อนุญาตไว้

   โปรดสังเกตว่า กล่องกาเครื่องหมายอ่านในคอลัมน์อนุญาตได้ในขณะนี้ยังเลือก
  7. เลือกผู้ใช้แต่ละ กลับ ในรายชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้และตรวจสอบว่า ไม่มีกล่องกาเครื่องหมายไว้ในคอลัมน์ปฏิเสธ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใด ๆ ที่เลือกในคอลัมน์ปฏิเสธ
  8. คลิกขั้นสูงคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมดและจากนั้น คลิกตกลง
  9. คลิกYESหากคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน และจากนั้น คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ
  ลองแวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือ MicrosoftUpdate เว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ทำ continuetroubleshooting ไม่
 • วิธีที่ 4

  ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับคุณ บน bythe ที่ใช้โครงสร้างโฟลเดอร์ไคลเอนต์ Windows Update หรือ Microsoft Update ไคลเอ็นต์
  1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์explorerและคลิกตกลง
  2. คอมพิวเตอร์ของฉันขยาย ขยายไดรฟ์ระบบและจากนั้น ขยายหน้าต่างขึ้น
  3. คลิกขวาที่SoftwareDistributionและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  4. ในหน้าต่างคุณสมบัติ SoftwareDistributionคลิกแท็บความปลอดภัยและจากนั้น ตรวจสอบว่า ไม่ว่าคุณอยู่ในรายชื่อผู้ใช้หรือกลุ่ม
  5. ในรายชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้เลือกทุกคน ภายใต้สิทธิ์สำหรับทุกคนคลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมดในคอลัมน์อนุญาตไว้

   โปรดสังเกตว่า กล่องกาเครื่องหมายอ่านในคอลัมน์อนุญาตได้ในขณะนี้ยังเลือก
  ลองแวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือ MicrosoftUpdate เว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ทำ continuetroubleshooting ไม่
 • วิธีที่ 5

  เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์แบบ followingcommands ที่พร้อมรับคำสั่ง การกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
  หยุดสุทธิ cryptsvc
  ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2
  เริ่มต้นสุทธิ cryptsvc
  แล้ว ลองแวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือ MicrosoftUpdate เว็บไซต์อีกครั้ง ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ทำ continuetroubleshooting ไม่
 • วิธีที่ 6

  การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistributionเมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด
  2. ค้นหา และเปลี่ยนชื่อแล้ว นี้ ไดรฟ์: โฟลเดอร์ \Windows\SoftwareDistribution ไป SoftwareDistribution.old.

   หมายเหตุ ไดรฟ์ คือตัวยึดสำหรับไดรฟ์ระบบ
  3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบภายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ คุณก็ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แม้ว่าคุณใช้รันเป็นการเริ่มโปรแกรม Internet Explorer ภายใต้บัญชีผู้ดูแล ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการอื่น ๆ ของระบบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326686 คุณได้รับข้อผิดพลาดอย่าง น้อยหนึ่งเมื่อผู้ดูแลระบบปิดใช้งาน Windows Update หรือ Microsoft Update

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kberrmsg kbprb ocsso kbmt KB316524 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com