Az Internet Explorer nem tudja megnyitni az SSL-titkosítású webhelyeken lévő Office-dokumentumokat

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 316431 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

Amikor megpróbál megnyitni vagy letölteni egy védett webhelyen lévő Microsoft Office-dokumentumot (.doc, .xls, .ppt stb. fájlt) az Internet Explorer programban, az alábbiakhoz hasonló hibaüzenetek valamelyikét kaphatja annak ellenére, hogy a dokumentum elérhető és letölthető a kiszolgálóról:

1. hibaüzenet

Az Internet Explorer nem tudja letölteni a következőt: fájl. Hely: kiszolgáló.
Az Internet Explorer nem tudta megnyitni ezt az internethelyet. A kért hely nem érhető el vagy nem található. Próbálkozzon később.
2. hibaüzenet

A lap nem jeleníthető meg.
A keresett lap jelenleg nem érhető el. Lehet, hogy a webhelyen technikai problémák léptek fel, vagy módosítania kell a böngésző beállításait.
A kiszolgáló nem található, vagy DNS-hiba történt.
3. hibaüzenet

A(z) Office- alkalmazás neve nem tudja megnyitni a fájlt.
4. hibaüzenet

A Publisher nem találja a megadott fájlt.
A probléma akkor jelentkezik, ha a kiszolgáló SSL- (Secure Sockets Layer) titkosítást használ, és a válaszüzenethez hozzáfűzte az alábbi HTTP-fejlécek valamelyikét (vagy mindkettőt):
Pragma: no-cache
Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate
				

Oka

Ahhoz, hogy az Internet Explorer meg tudja nyitni a dokumentumokat az Office-programokban (vagy bármely, folyamaton kívüli ActiveX-dokumentumkiszolgálón), a programnak a helyi gyorsítótármappába kell mentenie a fájlt, a társított alkalmazást pedig az IPersistFile::Load metódussal utasítania kell a fájl betöltésére. Ha a fájl nem a helyi lemezen található, a művelet sikertelen lesz.

Amikor az Internet Explorer SSL-kapcsolaton keresztül kommunikál egy védett webhellyel, a program minden no-cache kérést érvénybe léptet. A fejléc(ek) jelenléte esetén az Internet Explorer nem helyezi a fájlt gyorsítótárba. Következésképpen az Office nem tudja megnyitni a fájlt.

A megoldás

Azoknak a webhelyeknek, amelyek engedélyezni akarják ezt a művelettípust, el kell távolítaniuk a no-cache fejléceket.

Állapot

Ez szándékosan van így.

További információ

Azoknál a fájloknál, amelyek magával az Internet Explorer programmal vannak társítva (.txt, .html, .gif, .jpg, .xml stb. fájlok), ez a probléma általában nem tapasztalható. A nem Office-alkalmazással társított fájlok esetén a probléma előfordulása az adott alkalmazástól függ.

Webhelyfejlesztők számára fontos megjegyezni, hogy egyes tűzfalprogramok és biztonsági programok automatikusan hozzáadhatják ezeket a fejléceket minden kifelé irányuló HTTP-válaszhoz. A saját fejlesztésű webhely még akkor is hozzáadhatja a fejléceket alapértelmezés szerint, ha nem lett beállítva a webkiszolgáló, az ISAPI- (Internet Server Application Programming Interface) kiterjesztés vagy az ASP- (Active Server Pages) parancsfájl arra, hogy visszaadja e fejléceket. A tűzfal vagy a biztonsági szoftver rendszergazdájánál érdeklődhet arról, hogy ez az eset áll-e fenn, és azt is tőle kérdezheti meg, hogy mekkora biztonsági kockázatot jelentene a vállalatnak, ha a beállítás kikapcsolásával engedélyezné e fájlok gyorsítótárazását.

A hiba ismételt előidézéséhez szükséges lépések

 1. Az IIS-kiszolgáló Wwwroot mappájában hozzon létre egy új ASP-fájlt. Adja a fájlnak a Testnocache.asp nevet, és másolja a fájlba az alábbi kódszöveget:
  <%
   Response.ContentType = "application/msword"
   Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"
  %>
  <HTML><BODY>A tesztfájl betöltve a Microsoft Word programba</BODY></HTML>
  					
 2. Állítsa be az IIS-kiszolgálót az SSL-titkosítás használatára.
 3. Egy Word programmal rendelkező ügyfélszámítógépen az alábbi HTTPS-címet használva nyissa meg az ASP-fájlt:
  https://[servername]/testnocache.asp
  Egyes rendszerek ekkor rákérdezhetnek arra, hogy megnyitja vagy menti-e a fájlt. A választott művelettől függetlenül (illetve ha meg sem jelenik a kérdés) ekkor egy hibaüzenet jelenik meg, és a fájl mentése vagy megnyitása nem sikerül.
 4. Törölje az AddHeader sort az ASP-fájlból, majd nyissa meg az URL-címet az ügyfélszámítógépen. Ekkor a dokumentum megnyílik a Word programban.

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
248107 Kiszolgálói tanúsítványok létrehozása a tanúsítványszolgáltatás webűrlapjainak használatával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 316431 - Utolsó ellenőrzés: 2007. április 6. - Verziószám: 7.4
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Kulcsszavak: 
kbprb KB316431
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com