V aplikaci Internet Explorer nelze otevřít dokumenty systému Office z webu zabezpečeného protokolem SSL

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 316431 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při pokusu o otevření nebo stažení dokumentu systému Microsoft Office (soubory DOC, XLS, PPT atd.) ze zabezpečeného webu pomocí aplikace Internet Explorer se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv, přestože je dokument dostupný a byl ze serveru stažen:

Chybová zpráva 1

V aplikaci Internet Explorer nelze stáhnout soubor ze serveru.
Aplikace Internet Explorer nemůže otevřít tento server v síti Internet. Požadovaný server není k dispozici nebo jej nelze najít. Akci zopakujte později.
Chybová zpráva 2

Stránku nelze zobrazit.
Požadovaná stránka není dočasně k dispozici. Webový server má pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče.
Nelze najít server nebo došlo k chybě serveru DNS
Chybová zpráva 3

V název aplikace systému Office nelze tento soubor otevřít.
Chybová zpráva 4

Zadaný soubor nelze nalézt.
K potížím dojde v případě, že server používá protokol SSL (Secure Sockets Layer) a přidal do odpovědi jedno nebo obě z následujících záhlaví protokolu HTTP:
Pragma: no-cache
Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate
				

Příčina

Aby bylo možné v aplikaci Internet Explorer otevřít dokumenty v systému Office (nebo v jiném serveru ActiveX vně procesu), je třeba v aplikaci Internet Explorer uložit daný soubor do složky místní mezipaměti a požádat přidruženou aplikaci o načtení souboru výzvou IPersistFile::Load. Pokud není soubor uložen na disku, tato operace se nezdaří.

Pokud aplikace Internet Explorer komunikuje se zabezpečeným webem pomocí protokolu SSL, aplikace Internet Explorer uplatňuje všechny požadavky no-cache. Pokud existují příslušná záhlaví, aplikace Internet Explorer neukládá soubor do mezipaměti. Následkem toho nelze daný soubor otevřít v systému Office.

Řešení

Z webů, které chtějí operace tohoto typu podporovat, by měla být odebrána záhlaví no-cache.

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Další informace

Soubory přiřazené k samotné aplikaci Internet Explorer (včetně souborů TXT, HTML, GIF, JPG, XML atd.) tyto potíže obvykle nemají. U souborů přiřazených k jiným aplikacím než aplikacím systému Office se tyto problémy mohou, ale nemusí objevit.

Vývojáři webu by měli mít na paměti, že některé brány firewall a programy zabezpečení mohou tato záhlaví přidat automaticky ke všem odchozím odpovědím protokolu HTTP. Přestože na odeslání těchto záhlaví není nakonfigurován webový server, rozšíření rozhraní ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) ani skript ASP, může je ve výchozím nastavení připojit server. Obraťte se na správce brány firewall nebo zabezpečení, ověřte aktuální stav a proberte s ním rizika zabezpečení pro organizaci, pokud se rozhodnete tuto možnost zakázat a umožnit tak ukládání příslušných souborů do mezipaměti.

Kroky pro reprodukci tohoto chování

 1. Ve složce Wwwroot serveru IIS vytvořte nový soubor ASP. Nazvěte tento soubor Testnocache.asp a poté do něj přidejte následující kód:
  <%
   Response.ContentType = "application/msword"
   Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"
  %>
  <HTML><BODY>Zkouška souboru otevřeného v aplikaci Microsoft Word</BODY></HTML>
  					
 2. Nakonfigurujte server IIS tak, aby použil protokol SSL.
 3. V klientském počítači, v němž je instalována aplikace Word, přejděte následujícím způsobem k souboru ASP pomocí protokolu HTTPS:
  https://[název_serveru]/testnocache.asp
  V některých počítačích může být zobrazena výzva k uložení souboru. Bez ohledu na vybranou možnost (nebo pokud není zobrazena výzva k uložení souboru) se zobrazí chybová zpráva a soubor nelze otevřít ani uložit.
 4. V souboru ASP odstraňte řádek AddHeader a poté v klientském počítači přejděte na adresu URL. Dokument je otevřen v aplikaci Word.

Odkazy

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
248107 Vytvoření certifikátů serveru pomocí webových formulářů Certifikační služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 316431 - Poslední aktualizace: 10. dubna 2007 - Revize: 7.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na těchto platformách
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Klíčová slova: 
kbprb KB316431

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com