ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "stop รหัสข้อผิดพลาด 0x0000007B (INACCESSABLE_BOOT_DEVICE)" เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316401 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หลังจากเปลี่ยนแผงวงจรหลักบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Stop ข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
STOP 0X0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าประกอบด้วยเมนบอร์ดใหม่ ตัวควบคุม IDE ฝังตัวที่มีปเซ็ตที่อื่นนอกเหนือจากต้นฉบับ แผงวงจรหลัก

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows XP

ถ้าตรวจพบคอนโทรลเลอร์ IDE ที่เก่าและคอนโทรลเลอร์ IDE ใหม่ ฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นขนาดเดียวกัน ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows XP

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315341วิธีการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) สำหรับ Windows XP
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ที่แบ่งพาร์ติชัน และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ และติดตั้ง Windows XP ใหม่

ถ้าตัวควบคุม IDE ใหม่ตรวจพบมีขนาดแตกต่างกันสำหรับฮาร์ดดิสก์ของคุณ ดิสก์ คุณต้องแบ่งพาร์ติชัน และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ และติดตั้งใหม่ Windows XP

สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313348วิธีการ: พาร์ติชันและรูปแบบ บนฮาร์ดดิสก์ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ การแก้ไขปัญหาการแสดงอื่น ๆ 0x7B ข้อผิดพลาดใน Windows XP คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
303786[SysprepMassStorage] ส่วนที่ขาดหายไปทำให้เกิดข้อผิดพลาด 0x7B stop บน Windows XP Sysprep รูป
314859 การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม OEM จำกัดจะพร้อมใช้งานกับ F6 ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows XP คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308041ทรัพยากรสำหรับการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง ปัญหาใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความ ใน Microsoft Knowledge Base:
310064วิธีการ: แก้ไขปัญหา Windows XP ในระหว่างการติดตั้งเมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Me

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316401 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbenv kbprb ocsso kbmt KB316401 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316401

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com