Thng bo l?i x?y ra khi b?n s? d?ng m?t my tnh Macintosh OS X d?a trn ? xem m?t Windows Server 2003 d?a trn my tnh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 316076 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng my tnh Macintosh ch?y OS X, n?u b?n b?m COMMAND + K, v sau g? ?a ch? giao th?c Internet (IP) c?a m?t my tnh ang ch?y Windows Server 2003 v?i d?ch v? c?a Microsoft cho Macintosh, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau:
Khng c d?ch v? t?p tin c s?n t?i URL"?a ch? IP"

Nguyn nhn

V?n ? ny c th? x?y ra khi b?n s? d?ng Apple m?t m? ha phng th?c xc th?c. Khi b?n s? d?ng phng php xc th?c ny, b?n khng th? nh?n th?y chia s? ?c ?t trn my tnh ang ch?y Windows Server 2003.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, s? d?ng vn b?n r? rng Apple phng th?c xc th?c. ? th?c hi?n:
  1. B?t ?u cng c? qu?n l? my tnh.
  2. Nh?p chu?t ph?i C?p chia s?, sau b?m C?u h?nh my ch? t?p tin cho Macintosh.
  3. Nh?p vo Vn b?n r? rng Apple.

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 316076 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Mi Hai 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB316076 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 316076

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com