„Hiba – 1608: A telepítő nem talált a választott meghajtón Microsoft Office 97, Office 2000 vagy Office XP terméket” hibaüzenet az Office 2003 telepítőjének futtatása során

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 315995 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

Ha a cikk elején felsorolt érintett termékek valamelyikének frissítési verzióját próbálja telepíteni, előfordulhat, hogy a következő hibaüzenetet kapja:
A megadott termékkulcshoz a Microsoft Office 97, 2000 vagy XP verziójára van szükség a frissítés érdekében. Ha nincs ilyen verziójú Microsoft Office programcsomag a számítógépre telepítve, akkor a következő lépésben a Microsoft Office csomagot CD-ROM-ról kell elérhetővé tennie. A frissítés folytatásához kattintson az OK gombra, vagy a Mégse gombbal szakítsa meg a telepítést.
Ha az üzenetben az OK gombra kattint, a következő hibaüzenet jelenik meg:
A telepítő nem talált érvényes telepítésre jogosító terméket a számítógépen. Válassza ki a meghajtót, amelyen a telepítésre jogosító termék található.
A terméket tartalmazó meghajtó betűjelének (például C:) megadása után az OK gombra kattintva a következő hibaüzenet jelenik meg:
Hiba – 1608. A telepítő nem talált a választott meghajtón Microsoft Office 97, Office 2000 vagy Office XP terméket. Kattintson az OK gombra a telepítés leállításához. Ha rendelkezik Microsoft Office csomagot tartalmazó CD-ROM-mal, futtassa újra a telepítőt.

További információt a súgó korábbi Office-verziók keresését ismertető részének a Setup.chm fájl elérési útja című témakörében talál.
Az üzenetben az OK gombra kattintva a következő hibaüzenet jelenik meg:
A telepítés egy hiba miatt megszakadt.

Oka

Ennek oka a következők egyike lehet:
 • A Microsoft Office 97 Small Business Edition telepítve van a számítógépre.
 • A Microsoft Office 2000 2. CD-je telepítve van a számítógépre, de a Microsoft Office 2000 1. CD-je nincs telepítve
 • A Microsoft Office 2000 Small Business nincs telepítve a számítógépre, és a telepítésre feljogosító termék adathordozójaként az Office 2000 Small Business 1. CD-jét helyezte a meghajtóba.
 • A telepítésre feljogosító termék csatlakoztatott hálózati meghajtón található, a Termékazonosítási ellenőrzés párbeszédpanel pedig csak a helyi meghajtókat sorolja fel.

A megoldás

A probléma megoldásához tegye a következőket:
 1. Futtassa az Office 2003 telepítőjét.
 2. A Felhasználói adatok párbeszédpanelen írja be a termékkulcsot a Termékkulcs mezőkbe, és kattintson az OK gombra.
 3. A Termékazonosítási ellenőrzés - CD-kulcs párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
 4. A Termékazonosítási ellenőrzés párbeszédpanelen a Meghajtó listában kattintson az Office 2003 CD-t tartalmazó CD- vagy DVD-meghajtóra.
 5. Távolítsa el az Office 2003 CD-t a CD-vagy DVD-meghajtóból, és helyezze be a megfelelőt az Office XP, Office 2000 vagy Office 97 1. CD-lemeze közül. Az Office 2000 Small Business Edition használata esetén az Office 2000 Small Business Edition 2. CD-lemezét helyezze be.
 6. Várjon mintegy 30 másodpercet, míg a CD-meghajtó felismeri a behelyezett lemezt.
 7. A Termékazonosítási ellenőrzés párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
 8. A Microsoft Office 2003 végfelhasználói licencszerződés (EULA) megjelenésekor távolítsa el az Office korábbi verzióját tartalmazó CD-t a meghajtóból, és helyezze be az Office 2003 CD-t.
 9. A szerződés elolvasása után jelölje be az Elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet, és kattintson a Tovább gombra.
 10. Az Office 2003 telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információ

A Microsoft Office 2003 kapható teljes és frissítési változatban is. A frissítési változat telepítéséhez a következők valamelyike szükséges:
 • A telepítésre feljogosító termék, például a Microsoft Office XP, Office 2000 vagy Office 97 számítógépre telepített példánya.

  – vagy –
 • A telepítésre feljogosító termék telepítési adathordozója.
Az Office 2003 telepítő a futtatáskor megkeresi az illető terméket a számítógépen. Ha nem talál megfelelő programot, hibaüzenet jelenik meg. Ha nem rendelkezik a telepítésre feljogosító termékkel, a forgalmazónál cserélje az Office 2003 frissítési terméket az Office 2003 teljes verziójára.

Az Office frissítésével kapcsolatban további tájékoztatást találhat a Microsoft következő webhelyén:
http://office.microsoft.com/hu-hu/downloads/default.aspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 315995 - Utolsó ellenőrzés: 2007. október 29. - Verziószám: 4.5
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
Kulcsszavak: 
kbbug kbfix kbproductlink KB315995
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com