Works 6.0, Works 7.0, Works 8.0 vagy Works 9.0 verziójú dokumentum megnyitása a Word alkalmazásban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 315757 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A cikk kezdő és középszintű számítógép-felhasználók számára íródott.

A lépések könnyebb követhetősége érdekében célszerű először kinyomtatni a jelen cikket.

A cikk részletesen bemutatja, hogy miként nyithatók meg a Microsoft Word programmal a Microsoft Works 6.0, a Microsoft Works 7.0, a Microsoft Works 8.0 vagy a Microsoft Works 9.0 alkalmazással készített Microsoft Works-dokumentumok. Két módszer leírását is tartalmazza: az egyik akkor használható, ha a számítógépen telepítve van a Microsoft Works alkalmazás, a másik pedig akkor, ha nincs telepítve.

További információ

Az első módszerrel dokumentumot hoz létre a Works programban, majd menti a dokumentumot .doc kiterjesztésű Word-dokumentumként. A második módszerrel a Works 6-9 fájlkonvertálóval nyitja meg a .wps kiterjesztésű Works-dokumentumot a Word programban.

Megjegyzés: A Works 6-9 fájlkonvertáló a Works 6.0, a Works 7.0, a Works 8.0 és a Works 9.0 alkalmazással használható.

1. módszer: Ha a Microsoft Works telepítve van

A Works-dokumentum Word-dokumentummá való konvertálását úgy végezheti el, hogy a Works alkalmazással Word-dokumentumként menti a dokumentumot. A mentett dokumentumot megnyithatja közvetlenül a Word programban.

A Works 6.0, Works 7.0, Works 8.0 vagy Works 9.0 formátumú dokumentum Word programbeli megnyitásához mentse a dokumentumot Word-dokumentumként. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Nyissa meg a Works programban a Word alkalmazással megnyitandó dokumentumot.
 2. Kattintson a File (Fájl) menü Save As (Mentés másként) parancsára.
 3. A Save As párbeszédpanelen hajtsa végre a következőket:
  1. A Save in (Mentés helye) mezőben adja meg, hogy hová szeretné menteni a dokumentum Word formátumú verzióját.
  2. A File name (Fájlnév) mezőben írja be (ha szükséges) a dokumentum Word-verziójához az új nevet.
  3. A Save as type (Fájltípus) listában válassza a Word 97-2000 & 6.0/95 - RTF (*.doc) elemet, és kattintson a Save (Mentés) gombra.

   Megjegyzés: A Works 8.0 alkalmazás használata esetén válassza a Word 97-2003 (*.doc) lehetőséget a Save as type listában, és kattintson a Save gombra.
  4. A dokumentum Word programbeli megnyitása előtt kattintson a File menü Close (Bezárás) parancsára.
 4. Indítsa el a Microsoft Word programot, és nyissa meg az imént létrehozott dokumentumot.

2. módszer: Ha a Microsoft Works nincs telepítve

Ha meg szeretne nyitni egy Works-dokumentumot (.wps fájlt), és nincs telepítve a Works alkalmazás, a Word programot is használhatja a megnyitáshoz. Ehhez először a Works 6-9 fájlkonvertálót kell használnia a Word programban; ezután a dokumentumot megnyithatja közvetlenül a Word programban.

1. lépés: A Works 6-9 fájlkonvertáló letöltése

Ha korábban telepítve volt a Works alkalmazás azon a számítógépen, amelyen a Word program telepítve van, akkor a Works 6-9 fájlkonvertáló már megtalálható a számítógépen, így kihagyhatja ezt a lépést.

Ha a számítógépen nem volt korábban telepítve a Works alkalmazás, a dokumentum Word programban való megnyitásához le kell töltenie a Works 6-9 fájlkonvertálót. A Works 6-9 fájlkonvertáló letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Ha meg van nyitva a Microsoft Word program, zárja azt be.

  Látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=hu&FamilyID=bf41401e-70fa-465d-ae2e-cf44dbf05297
 2. Kattintson a Letöltés gombra. Ekkor megjelenik a Fájl letöltése párbeszédpanel.
 3. A Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Mentés gombra.
 4. Kattintson duplán a letöltött fájlra a Works 6-9 fájlkonvertáló telepítőjének indításához.
 5. Jelölje be az Elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet, majd kövesse az utasításokat a Works 6-9 fájlkonvertáló telepítéséhez.

  Megjegyzés: Ha nem fogadja el a licencszerződés feltételeit, a telepítés nem fejezhető be.
 6. A fájlkonvertáló telepítéséhez kattintson a Telepítés gombra. A Works 6-9 fájlkonvertáló telepítőprogramja ekkor kicsomagolja a Works 6-9 fájlkonvertáló eszközt, és telepíti azt a számítógépen. A sikeres telepítést követően már meg tudja nyitni a Works-fájlt a Word programban.
Megjegyzés: Ha a fájl letöltése vagy telepítése nem sikerült, további tudnivalókért tekintse át a „További lépések” című részt.

2. lépés: A Works-dokumentum megnyitása a Word programban

A Works 6-9 fájlkonvertáló segítségével megnyithatja a Works-dokumentumot (.wps fájlt) közvetlenül a Word programban; nem szükséges azt előzőleg külön Word-formátumra (.doc fájllá) konvertálnia. A Works-dokumentum Works 6-9 fájlkonvertálóval való megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a Word programot.
 2. A Word 2000, a Word 2002 vagy a Word 2003 programban kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára. A Word 2007 vagy a Word 2010 programban kattintson a Microsoft Office gombra, majd válassza a Megnyitás parancsot.
 3. Hajtsa végre az alábbi műveleteket a Megnyitás párbeszédpanelen:
  1. A Hely listában váltson arra a helyre, ahol a Works-dokumentum található.
  2. A Fájltípus legördülő listában kattintson a Minden fájl (*.*) elemre.
  3. Jelölje ki a megnyitandó Works-dokumentumot (.wps fájlt), és kattintson a Megnyitás gombra.
 4. Ha a dokumentum megfelelően nyílik meg, kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára, és módosítsa a fájltípust Microsoft Word-dokumentumra (.doc fájlra).
 5. Mentse a dokumentumot. Ezzel sikeresen konvertálta a fájlt Word-formátumra.
Megjegyzés: Ha a dokumentum egyáltalán nem vagy hibásan nyílik meg, további tájékoztatásért tekintse át a „További lépések” című részt.

TOVÁBBI LÉPÉSEK

Ha a fenti módszerek egyike sem működött, a problémára további megoldásokat kereshet a Microsoft ügyfél-támogatási szolgálatának webhelyén. Néhány a Microsoft ügyfél-támogatási szolgálatának webhelye által nyújtott szolgáltatások közül:
 • Kereshető Tudásbázis: Műszaki támogatási információk és támogatási eszközök keresése Microsoft-termékekhez.
 • Megoldásközpont: Az egyes termékekkel kapcsolatos gyakori kérdések és az azokra adott válaszok.
 • Microsoft ügyfél-támogatási hírcsoportok: Kapcsolatfelvétel más felhasználókkal és MVP-programtagokkal (MVP: Most Valuable Professionals; a Microsoft technológiáiban jártas szakértők).
 • Egyéb támogatási lehetőségek: Kérdések feltevése a weben keresztül, telefonos kapcsolatfelvétel az ügyfél-támogatási szolgáltatással, illetve visszajelzés küldése.
Ha továbbra is problémákat tapasztal a Works-dokumentumok Word programban való megnyitásával kapcsolatban, célszerű felvenni a kapcsolatot a támogatási szolgálattal:
http://support.microsoft.com/contactus

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 315757 - Utolsó ellenőrzés: 2010. május 27. - Verziószám: 8.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works 9
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbexpertisebeginner KB315757
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com