คอมพิวเตอร์ไม่ปิดอย่างถูกต้องถ้าเลือก Suspend ถูกเปิดใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315664 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณแนบแป้นพิมพ์ เมาส์หรืออื่นโดยใช้ USB อุปกรณ์ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ปิดอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) หลังจากที่คุณคลิกปิดหรือเริ่มต้นใหม่.

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการ selective suspend เปิดใช้งานบนอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงาน สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อสอง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ USB อุปกรณ์มีผู้ขายเดียวกันและหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ และเมื่อเพียงหนึ่งในอุปกรณ์ที่รองรับ การ selective suspend ฟังก์ชันการทำงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานการจัดการพลังงานของฮับ USB

หมายเหตุ:ถ้าคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถปิดลงอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจจะลดอายุการใช้งานแบตเตอรีในคอมพิวเตอร์แบบพกพา

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดการพลังงานบนฮับ USB:
  1. คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติคลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  2. คลิกสองครั้งคอนโทรลเลอร์บัสอนุกรมสากลเมื่อต้องการขยาย คลิกขวาฮับหลักของ usbแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการPower managementแท็บ
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows XP กองซ้อนหลักของ USB สนับสนุนฟังก์ชันการเลือก Suspend โปรแกรมควบคุมสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดใช้งานอุปกรณ์ USB ที่ควบคุมเมื่ออุปกรณ์จะไม่ได้ใช้งาน แม้เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพลังงานปฏิบัติทั้งหมด (S0) ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมอาจทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ไม่ได้ใช้งาน: ตัวควบคุมโฮสต์ ล้างฮับ USB ที่ (รวมทั้งฮับหลัก), และเต็มช่วงของอุปกรณ์ USB ที่สนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการได้ การ selective suspend ฟังก์ชันหลักมุ่งหวังเพื่อการสงวนพลังงานแบตเตอรีในคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตัวควบคุม usb ใช้บ่อยครั้งจำนวนมากพลังงานแบตเตอรี แม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างของปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับเมาส์ Aspire และเมาส์แบบเคลื่อน อุปกรณ์ทั้งสองมีผู้จัดจำหน่ายและ id ผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่เฉพาะ Aspire เมาส์ที่สามารถสนับสนุนหมาย selective suspend ฟังก์ชันการทำงาน เมื่อมีการติดตั้งเมาส์แบบเคลื่อน มีรายงานเป็นเมาส์ Aspire และที่ selective suspend ฟังก์ชันการทำงานถูกเปิดใช้งานแล้ว เนื่องจากเมาส์แบบเคลื่อนไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้ ดังกล่าวทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315664 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB315664 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315664

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com